Eusko Jaurlaritza

Gaitutako funtzionarioak - Ohiko galderak

Beste zerbitzuen artean, tramiteak zure izenean egin ditzakeen funtzionarioa da.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekin telematikoki izapidetzera behartuta ez dauden pertsonak

Pertsona hauek dira izapideak bitarteko elektronikoen bidez egitera behartuta dauden pertsonen irizpideak betetzen ez dituztenak: 

1.- 39/2015 Legearen 14. artikuluan. 2 arautzen duenez, administrazio-prozedura baten edozein izapide egiteko, gutxienez, honako subjektu hauek behartuta egongo dira herri-administrazioekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak izatera:

 1. Pertsona juridikoak.
 2. Nortasun juridikorik gabeko erakundeak.
 3. Elkargoko kide izatea eskatzen duen jarduera profesionala egiten dutenak, jarduera profesional hori gauzatzean administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Nolanahi ere, kolektibo horren barruan sartzen dira notarioak eta jabetza-erregistratzaileak eta merkataritza-erregistratzaileak.
 4. Administrazioarekiko harremanak elektronikoki izatera behartuta dagoen interesdun baten ordezkari direnak.
 5. Administrazio publikoetako langileak, enplegatu publikoak izateagatik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako, administrazio bakoitzak erregelamendu bidez zehazten duen moduan. 

2.- Gainera, 91/2023 Dekretuaren 15.1 artikuluak elektronikoki izapidetzara behartzen ditu honako hauek:

 1. Banako enpresaburuak edo autonomoak, beren lanbide-jarduera gauzatzean egiten dituzten izapide eta jarduketetarako.
 2. Unibertsitateko ikaslea, bere egoera akademikoa dela-eta egiten dituen izapide eta jardueretarako.
 3. Ikertzaileak, ikertzaile gisa jarduten duten prozeduretan.
 4. Akordioetan edo funtzionarioen eskaletan edo lan-kategorietan sartzeko hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten pertsonek bitarteko elektronikoen bidez egin behar dituzte hautaketa-prozesuarekin lotutako izapide guztiak, kasuan kasuko deialdietan ezarritakoaren arabera. Neurri egokiak hartuko dira behar duten kidego edo eskala funtzionarialetan edo lan-kategorietan sartzeko hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten pertsonei bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzeko.
 5. Aldi baterako langileen lan-poltsak osatzen dituzten pertsonak, lan-poltsa horiekin lotutako izapide eta kudeaketa guztietan.
 6. Arestian adierazitako edozein ordezkari.

Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan (EGLB) aurkituko dituzu.

Erregistrorako eta herritarren arretarako bulegoak dira.
Gaur egun, Eusko Jaurlaritzaren EGLBak bat datoz Zuzenean-eko hiru bulegoekin.
EGLBetako langileek Eusko Jaurlaritzako sailek kudeatutako tramiteak egiten lagunduko dizute, behar duzun gaiari buruzko informazioa emango dizute, aurkezten dituzun agiriak erregistratuko dituzte eta bitarteko elektronikoak (BakQ (leiho berri batean irekitzen da), esaterako) erabiltzen lagunduko dizute

Aurretiko hitzordua eskatu behar duzu, aurrez aurreko beste edozein tramiterako bezala.
Erregistro-gaietan laguntzeko bulegora joaten zarenean:

 1. identifikatu zaitez,
 2. esan zer tramite egin nahi duzun eta
 3. baimena sinatu gaitutako funtzionarioak tramitea zure izenean egin dezan.

Garrantzitsua da behar duzun dokumentazio guztia eramatea. Horregatik, EGLBra joan aurretik, dokumentu horiek zeintzuk diren galdetzea gomendatzen dizugu.

Ez da ziurtagirien kopiarik egiten. Iraungita oraindik iritsi ez den bat galduz gero (3 hilabete, iraungipena eman zenetik), beste bat eskatu beharko da.