Segurtasun Saila

Konpartitu

Eusko Legebiltzarra 2016. Hauteskundeak, zenbakitan

Hauteskundeak, zenbakitan

Biztanleria (1)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 323.648 319.227 309.635
Bizkaia 1.148.775 1.155.772 1.146.421
Gipuzkoa 716.834 709.607 701.056
EAE, guztira 2.189.257 2.184.606 2.157.112
Behin-betiko hautesle-errolda (AEHE + EHE) (2)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 254.762 250.994 248.231
Bizkaia 947.636 948.422 952.843
Gipuzkoa 581.022 575.935 574.988
EAE, guztira 1.783.420 1.775.351 1.776.062
Behin-betiko EAEko egoiliarren hautesle-errolda (EHE) (2)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 248.581 246.317 244.755
Bizkaia 910.603 918.151 929.472
Gipuzkoa 555.077 554.243 558.125
EAE, guztira 1.714.261 1.718.711 1.732.352
Behin-betiko atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-errolda (AEHE) (2)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 6.181 4.677 3.476
Bizkaia 37.033 30.271 23.371
Gipuzkoa 25.945 21.692 16.863
EAE, guztira 69.159 56.640 43.710
Hautagai-zerrenda aldarrikatuak, guztira
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 12 16 11
Bizkaia 14 17 14
Gipuzkoa 11 13 9
EAE, guztira 37 46 34

1. posizioan gizonak ala emakumeak dituzten aldarrikatutako hautagai-zerrenden kopurua
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
G E G E G E
Araba/Álava 7 5 11 5 10 1
Bizkaia 10 4 11 6 11 3
Gipuzkoa 6 5 8 5 5 4
EAE, guztira 23 14 30 16 26 8

1. posizioan gizonezko ala emakumezko ordezkoak dituzten aldarrikatutako hautagai-zerrenden kopurua
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
G E G E G E
Araba/Álava 8 4 8 8 4 7
Bizkaia 8 6 5 12 3 11
Gipuzkoa 5 6 3 10 5 4
EAE, guztira 21 16 16 30 12 22
Posta bidez onartu diren eskaerak (EHE) (2)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 6.772 5.683 5.424
Bizkaia 30.261 25.386 25.502
Gipuzkoa 14.662 14.316 12.242
EAE, guztira 51.689 45.385 43.168
Atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarren boto-eskaera onartuak (AEHE) (2) y (3)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 510 553 3.476
Bizkaia 2.306 2.767 23.371
Gipuzkoa 2.367 3.000 16.863
EAE, guztira 5.183 6.320 43.713
LHHBek zenbatu dituzten botoak (AEHE) (2), (3) y (4)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 362 (%5,85) 404 (%8,64) 436 (%12,54)
Bizkaia 1.458 (%3,94) 1.704 (%5,63) 3.733 (%15,97)
Gipuzkoa 1.437 (%5,54) 1.935 (%8,92) 3.208 (%19,02)
EAE, guztira 3.257
(AEHE erroldaren %4,71koa)
4.043
AEHE erroldaren %(7,14koa)
7.377
(AEHE erroldaren %16,88koa)
Atzerrian aldi baterako bizi diren egoiliarren boto-eskaera onartuak (AAHE) (2)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 34 81 34
Bizkaia 140 272 107
Gipuzkoa 109 235 59
EAE, guztira 283 588 200
Braille sisteman bozkatzeko eskaerak
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 1 5 2
Bizkaia 10 11 15
Gipuzkoa 3 13 14
EAE, guztira 14 29 31
Hauteskunde-batzordeak
Kontzeptuak 2016 2012 2009
Hauteskunde Batzorde Zentrala 1 1 1
Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzarra 1 1 1
Probintziako Hauteskunde Batzordeak 3 3 3
Eskualdeko Hauteskunde Batzarrak 10 10 10
Hauteskunde-batzarretako kideak 115 110 110
Hauteskunde-barrutiak
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 1 1 1
Bizkaia 1 1 1
Gipuzkoa 1 1 1
EAE, guztira 3 3 3
Udalerriak
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 112 112 112
Gipuzkoa 88 88 88
EAE, guztira 251 251 251
Hauteskunde-lokalak (2)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 101 106 103
Bizkaia 338 343 346
Gipuzkoa 281 309 313
EAE, guztira 720 758 762
Hauteskunde-mahaiak (2)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 413 427 406
Bizkaia 1.343 1.475 1.451
Gipuzkoa 837 876 878
EAE, guztira 2.593 2.778 2.735
Hauteskunde-mahaikideak
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 1.239 1.281 1.218
Bizkaia 4.029 4.425 4.353
Gipuzkoa 2.511 2.628 2.634
EAE, guztira 7.779 8.334 8.205
Hauteskunde-mahaikideak (ordezkoak)
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava 2.478 2.562 2.436
Bizkaia 8.058 8.850 8.706
Gipuzkoa 5.022 5.256 5.268
EAE, guztira 15.558 16.668 16.410
Legebiltzarreko kideen kopurua
Lurralde historikoa 2016 2012 2009
Araba/Álava

25

25

25

Bizkaia 25 25 25
Gipuzkoa 25 25 25
EAE, guztira 75 75 75
Baliabide materialak
Kontzeptuak 2016 2012 2009
Hautestontziak 2.778 2.778 2.735
Kabinak 2.778 2.778 2.735
Mahaikideei zuzendutako jarraibideen gidaliburua 34.000 34.000 33.000

OHARRAK:

(1) Iturria: 1079/2015 ED, azaroaren 27koa (2015eko abenduaren 17ko BOE, 301. zk.)

(2) Iturria: www.ine.es

(3) Eusko Legebiltzarreko 2016ko hauteskundeetan, 2012koetan bezala, AEHE botoa boto erregutua da. 2009ko autonomia-hauteskundeetan, ordea, ez zen boto erregutua; bestela esanda, HEBak dokumentazioa bidali zien hautesleei, AEHEan inskribatuta baldin bazeuden.

(4) LHHBek egindako AEHE boto-kontaketaren gaineko akten arabera.

Laburdurak:

 • EHE: Espainiako Egoiliarren Hautesle Errolda
 • AEHE: Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle Errolda
 • AAHE: Aldi baterako atzerrian bizi den hautesle egoiliarrak
 • LHHB: Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordea
 • EIN: Estatistikako Institutu Nazionala

Nabarmenduak

Twitter

 • Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskundeetan, 1980an, hautesbarruti bakoitzean 20 legebiltzarkide aukeratu behar ziren, hau da, Euskadin guztira 60. Hurrengo hauteskunde guztietan, aldiz, kopurua 25ekoa izan zen, aldatu gabe, hau da, Euskadin guztira 75.
 • Euskadiko Autonomia Estatutua 1979an onartu zenetik, Eusko Legebiltzarrerako 11 hauteskunde egin dira guztira, urte hauetan: 1980, 1983, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001, 2005, 2009, 2012 eta 2016an.
 • Bozketa-egunean hauteskunde-mahaietako titular edota ordezko izendatutako kideak ez badaude, dagokion agintaritzak aginduko du mahaia dagoen lokalean dauden hautesleak hauteskunde-mahaietako kide izan daitezela.
 • Legediaren arabera, 2016ko hauteskunde autonomikoetarako indarrean egongo den hautesle-errolda 2016-ekainaren-01eko datan dagoena izango da, hau da, hauteskunde-deialdia egin baino bi hilabete lehenagokoa.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako indarrean dagoen hautesle-erroldaren arabera,  hautesle gutxien dituzten udalerriak hauek dira: Araban Añana, 138 erroldatu dituena; Bizkaian: Arakaldo, 114 erroldatu dituena eta Gipuzkoan: Orexa, 88 errodatu dituena.
 • Estatuko Gobernuak deitutako hauteskundeetan hautesbarruti probintzialetan probintziako hauteskunde-batzordeak aritzen dira eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan horien izena lurralde historikoko hauteskunde-batzordea da.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hiru lurralde historikoko hauteskunde-batzordeek probintziako hauteskunde-batzordeen eskumen berberak izaten dituzte eta osatzeko modua ere bera da, salbuespen batekin: lurralde historikoko hauteskunde-batzorde bakoitzean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak kide bat izendatzen du  hitz egiteko eskubidearekin, baina boto emateko eskubiderik gabe.
 • Hauteskunde autonomikoetan artekari izan ahal izateko, hauteslea ere izan beharra ez da legezko baldintza izan Eusko Legebiltzarrerako lau hauteskundetan (2005, 2009, 2012 eta 2016 urteetakoetan). Horien aurreko hauteskunde autonomikoetan legez ezartzen zen artekari izan ahal izateko Euskadin hauteslea ere izan behar zela.
 • Krisi ekonomikoa dela eta, 2016ko hauteskunde autonomikoetan gutxienez eserleku bat lortzen duten hautagai-zerrendei ematen zaizkien  hauteskundeetarako diru-laguntzen zenbatekoa izoztuta geratuko da, hala ezartzen duelako 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako kanpainan berrikuntza esanguratsu bat dago; izan ere, legeak agintzen duenaren arabera, EITBn gutxienez eztabaida bat eta elkarrizketa bat egin behar dira, hizkuntza ofizialetako bakoitzean (euskaraz eta gaztelaniaz) aurreko Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza lortu zuten antolakunde politiko guztietako hautagaiekin.
 • 2016ko hauteskunde autonomikoetara aurkezten diren alderdi politikoek hauteskunde-gastua gutxitu beharko dute. Zehazki, hauteskunde-gastuaren muga %15 murriztu behar da, 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak ezartzen duenaren arabera.
 • Estatuko hauteskundeetan eta beste Autonomia Erkidegoetako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda bateko kide guztiak emakumeak badira, hautagai-zerrenda hori ez da onartzen. Hauteskundeei buruzko euskal Legeak, ordea, 2005eko hauteskunde autonomikoez geroztik, hautagai-zerrenda horiek onartzen ditu.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hauteskunde-mahaietako titular eta ordezko izateko izendatutako kideak, 2006 eta 2016 urteen artean, mahaiko kideak gutxienez 3 aldiz izan badira, hori alega dezakete hauteskunde-mahaian ez egoteko arrazoi gisa.
 • 2009ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeez geroztik, Euskadiko egoiliarren hautesle-erroldan dauden pertsonek, bozketa-egunean aldi baterako atzerrian bizitzen badaude, posta bidez bozka dezakete. Horren aurretik, pertsona horiek bozkatu nahi bazuten, Euskadira etorri behar zuten beren hauteskunde-mahaian bozkatzera; bestela, atzerrian zeudela, ezin baitzuten bozkatu.
 • Hauteskunde-mahai batean gutxienez 500 hauteslek bozka dezakete eta gehienez 2000.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariak, bokalak eta beren ordezkoak, bozketa-egunean, hauteskunde-mahaiko kide gisa dituzten eginkizunak betetzera ez joatea  hauteskunde-delitua da eta  3 hilabetetik urtebetera arteko espetxealdi-zigorra edo 6 eta 24 hilabete bitarteko isuna jaso dezakete
 • 2012ko hauteskunde autonomikoez geroztik, bozketako gutun-azala hautestontzian ez du hauteskunde-mahaiko lehendakariak sartzen, hautesleak berak baizik.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariek, bokalek eta artekariek bozkatu nahi badute, azkenak izango dira bozkatzen.
 • Estatuko hauteskundeetan hauteskunde-prozesuaren barruko epe guztiak luzaezinak dira eta egun naturaletan neurtzen dira, hau da, jaieguna izan zein ez izan, egun guztiak zenbatzen dira. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, ordea, aurreko aipamenaren gaineko salbuespen bat dago, hauteskundeetako emaitzen boto-kontaketa orokorra bozketa-egunaren ondorengo bosgarren egun baliodunean egiten baita.
 • Hauteskunde-mahai bakoitzeko emaitzen aktak biltzen dituzten gutun-azalak hauteskunde-batzordeei emateko sistema Estatuko hauteskundeetan eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan desberdina da. Euskadiko hauteskunde autonomikoetan gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeek izendatutako funtzionarioek jaso behar dituzte bozketa-egunaren ondorengo egunean eta horretarako, Ertzaintzaren laguntzarekin, Lehen Auzialdiko Epaitegira edo Bake Epaitegira joan behar dute, gutun-azalak hor daude eta. Estatuko hauteskundeetan, ordea, gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeetara Lehen Auzialdiko epaileek edo Bake Epaitegiko epaileek eramaten dituzte bozketa-egunean bertan eta Correos-eko langileek hurrengo egunean.
 • Hauteskundeen legeari buruzko 2011. urteko aldaketaren ostean, atzerrian bizi diren hautesleen posta bidezko botoen kopurua murriztu da, bozkatu ahal izateko aldez aurretik eskatu behar baita. Izan ere, 2012ko azken hauteskunde autonomikoetan, atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan (AEHE) 56.640 hautesle zeuden eta  posta bidez 4.043k (%7,14) baino ez zuten bozkatu; 2009ko hauteskunde autonomikoetan, aldiz, AEHEn 43.660 hautesle zeuden eta horietatik 7.377k (%16,9) bozkatu zuten. Gehiago izan ziren, 2012ko hauteskundeen aurretik posta bidez bozkatu ahal izateko ez baitzen aldez aurretik eskatu behar.
 • Euskadin bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan 1980ko hauteskunde autonomikoetan 1.554.527 pertsona zeuden eta 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan 1.718.696, hau da, %9,55 hautesle gehiago.
 • 2011 urtearen ondoren, hauteskunde-mahaietako kide izateko izendatutako hautesleek entzuteko desgaitasunen bat badaukate, nahi izanez gero, beren eginkizunak betetzeko  Eusko Jaurlaritzak zeinu-mintzaira euskaraz zein gaztelaniaz interpretatzeko jarriko duen doako zerbitzua erabil dezakete.
 • 2009ko eta 2012ko hauteskunde autonomikoetan, Eusko Jaurlaritzak ikusteko desgaitasuna zeukaten hautesleek hauteskunde-mahaietan bertan bozkatu ahal izateko sistema martxan jarri zuen, braille botoaren bidez. 2009an eta 2012an sistema hori 60 hauteslek erabili zuten.
 • 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan parte hartzerik handiena udalerri hauek izan zuten: Araban Zalduondok (%84,11),  Bizkaian Arantzazuk (%86,41) eta Gipuzkoan Orexak (%89,89). Eta parte hartzerik txikiena udalerri hauek: Araban Bernedok (%53,85), Bizkaian Sestaok (%60,64) eta Gipuzkoan Belauntzak (%55,14).
 • Zinegotziek alkatea hautatzeko orduan, boto-berdinketa badago, hori, legez, zozketaren bidez konpontzen da.
 • Azken hiru urteetan (2015, 2014 eta 2013) Euskadiko udalerrietan guztira 18 herri-galdeketa egin dira.
 • 2012, 2009 eta 2005 urteetako Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, Espainian bizi diren egoiliarrek posta bidez bozkatu ahal izateko egindako eskaera onartu gehien 2005 urtean izan ziren, guztira 49.864 eta gutxien 2009an, guztira 43.168 izan baitziren.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda gehien 1990eko hauteskundeetan Bizkaian aldarrikatu ziren (19 hautagai-zerrenda); eta hautagai-zerrenda gutxien 2001eko hauteskundeetan Araban (7 baino ez).
 • Eusko Legebiltzarrean izan diren hamar legegintzaldietatik lehenengoan (1980tik 1984ra) onartu ziren lege-proiektu gehien, 57 guztira eta legebiltzarreko taldeek proposatutako lege-proposamen gehien ere bai, guztira 53 onartu ziren eta.

Azken aldaketako data: