Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Kargu publikodunen ondasun eta jardueren adierazpenak

Gai hau araututa dago, Jaurlaritzako kide, goi-kargu, euskal administrazioko behin-behingo langile, eta zuzenbide pribatuko ente publiko eta sozietate publikoetako zuzendaritza-taldekideentzat, kargu publikodunen jokabide kodea eta haien interes gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean eta Jaurlaritzako kideen, administrazioko goi-kargudunen eta zuzenbide pribatuko ente publikoen eta sozietate publikoen zuzendaritza-taldekideen jarduerak eta ondarezko eskubide-ondasunak adieraztea eta erregistratzea arautzeko otsailaren 23ko 129/1999 Dekretuan (ekainaren 26ko 1/2014 Legearen aurkakoa ez den heinean).

Jardueren adierazpena nahitaez aurkeztu behar da (ekainaren 26ko 1/2014 Legea, 20. art.- ), eta datuak publikoak dira (ekainaren 26ko 1/2014 Legea, 26. art.).

XI. Legegintzaldia (2016-2020)

  • Jarduera jakinaraziak edo baimenduak dituzten aitortzaile aktiboak
    • Jarduera jakinaraziak edo baimenduak dituzten aitortzaile aktiboak (PDF, xx,x KB) (2017/xx/xx)
  • Jarduera jakinaraziak edo baimenduak dituzten kargua utzitako aitortzaileak
    • Jarduera jakinaraziak edo baimenduak dituzten kargua utzitako aitortzaileak (PDF, xx,x KB) (2017/xx/xx)

X. Legegintzaldia (2012-2016)

Ondare-ondasunen eta -eskubideen adierazpena nahitaez aurkeztu behar da (ekainaren 26ko 1/2014 Legea, 21. artikulua), eta datuak erreserbatuak dira (ekainaren 26ko 1/2014 Legea, 26. artikulua).

Alabaina, EAEko administrazio orokor honen jarduteko oinarrietako bat gardentasuna dela aintzat hartuta, kargu publikodunek, haien jardunetan gardentasun hori bermatzeko ariketa gisa, zerga-ekitaldi honetan errenta eta ondare zergetako zerga-oinarrien balioak adierazi dituzte.

XI. Legegintzaldia (2016-2020)

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kargu publikodunen zerga-oinarrien balioaren adierazpena

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kargu publikodunen zerga-oinarrien balioaren adierazpena (2016)

X. Legegintzaldia (2012-2016)

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kargu publikodunen zerga-oinarrien balioaren adierazpena