Egoitza elektronikoa

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen lan-poltsak

Lan-poltsa hauen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta bere erakunde autonomoetan aldi batean zerbitzuak betetzea.

Araudia

Kontaktua

 • Telefonoa: 945018525 / 945018582
 • Posta elektronikoa: provision-seleccion@euskadi.eus

Oharra: jasotako eta egindako deiak grabatuak izan daitezke.

Informazio-oharrak

Funtzio Publikoko sailburuordearen maitzaren 4ko 30/2021 Ebazpenaren bitartez, 2020an emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeari buruzko Gobernu Kontseiluaren Akordioaren 26. artikuluari jarraituz.

Esandako Ebazpen horren aurka, hilabeteko epea eman zen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren aginduen bitartez errekurtsoak ebatzi ondoren, lan-poltsen zerrendak argitaratzeari ekiten zaio

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko T.G.-M.K.AUKERA: ALBAITARITZAN LIZENTZIATUEN KIDEGOA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2021eko uztailaren 1ean eman zuen 47/2021 Ebazpenaren bidez (PDF, 696 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, T.G.-M.K.AUKERA: ALBAITARITZAN LIZENTZIATUEN KIDEGOA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Izenpen izandako arazo teknikoen ondorioz, poltsen ataria ez dago erabilgarri. Gaur atarian argitaratutako eskaintzak baliogabetu egingo dira, eta arazoa konpondu ondoren berriro bidaliko dira. Gaur bidalitako eskaintza horiek ez dira kontuan hartuko penalizazioetarako.

43/2021 EBAZPENA, MAIATZAREN 28KOA (PDF, 56 KB) (leiho berri batean irekitzen da), FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBURUORDEARENA,MAIATZAREN 4KO 30/2021 EBAZPENAK DITUEN AKATSAK ZUZENTZEKOA. EBAZPEN HONEK 2020. URTEAN EMANDAKO ZERBITZUAK BERRIRO BAREMATU ONDOREN, INDARREAN DAUDEN LAN-POLTSEN ZERRENDEN ARGITALPENA XEDATZEN DU

Izenpen izandako arazo teknikoen ondorioz, poltsen ataria ez dago erabilgarri. Gaur atarian argitaratutako eskaintzak baliogabetu egingo dira, eta arazoa konpondu ondoren berriro bidaliko dira. Gaur bidalitako eskaintza horiek ez dira kontuan hartuko penalizazioetarako.

Lan-poltsak argitaratzeari ekin diogu, 2020an emandako zerbitzuak barematu ostean, Funtzio Publikoko sailburuordearen maiatzaren 4eko 30/2021 ebazpenean ezarritakoaren arabera

Birbaremazioan antzemandako akats materialen ondorioz , honako lan-poltsa hauek zuzendu eta zerrendak argitaratu egin dira: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Lizentziatua, Peoia, Zumarragako Hezitzailea, T.G.-M.K. Aukera: Medikuntzan Lizentziatua, Talde Psikosozialeko Hezitzailea, E.-M.T.Aukera:Obra Pub. I.T.Eraikuntza Zibiletan E., T.G.-M.K. Eskala:Osasun Publikoa, Administrazio-Kudeaketako kidegoa eta T.G.-M.K. Aukera: Zuzenbidean lizentziatua.  

Gaur, maiatzaren 4a, 15:00etatik aurrera ezin izango da aldaketarik egin ez lehentasunetan, ezta egoeran ere.

Izenpen izandako arazo teknikoen ondorioz, poltsen ataria ez dago erabilgarri. Gaur atarian argitaratutako eskaintzak baliogabetu egingo dira, eta arazoa konpondu ondoren berriro bidaliko dira. Gaur bidalitako eskaintza horiek ez dira kontuan hartuko penalizazioetarako.

 

Ebazpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak hautatzea arautzen duen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren 35.3 artikulua (PDF, 191 KB) (leiho berri batean irekitzen da)aplikatzeko dena.

Gaur ezin da aldaketarik egin lan-poltsetako lehentasunetan ezta egoeran ere. Bihartik aurrera egongo da erabilgarri aukera hori.

 

LAN-POLTSEN ERREGULAZIO BERRIA OTSAILAREN 2TIK AURRERA

 

Gaur, 2021eko urtarrilaren 25ean, poltsen kudeaketa arautzen duen Agindua argitaratu da EHAAn; Agindua indarrean sartuko da otsailaren 2an. Data horretatik aurrera aldaketa garrantzitsuak izango dira: eskaintzen kudeaketa telematikoa, zure egoera poltsetan ofizioz aldatzea, posta elektronikoaren eta mugikorraren zenbakiaren beharra, eta bitarteko elektronikoak (Ataria) erabiltzea poltsen zerbitzuarekin hitz egiteko.

 

Funtsezkoa da "indarrean sartzea" eta "poltsei buruz jakin behar duzuna" dokumentuak irakurtzea, baita Agindua bera ere.

 

Otsailaren 1ean, zure egoera eta lehentasunak aldatu ahal izango dituzu otsailaren 2an ondorioak izan ditzaten.

Funtzio Publikoko sailburuordearen ekainaren 22ko 17/2020 Ebazpenaren bitartez, 2019an emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeari buruzko Gobernu Kontseiluaren Akordioaren 26. artikuluari jarraituz.

Esandako Ebazpen horren aurka, hilabeteko epea eman zen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren aginduen bitartez errekurtsoak ebatzi ondoren, lan-poltsen zerrendak argitaratzeari ekiten zaio

HAUTEMANDAKO AKATS INFORMATIKOAK ZUZENDU ONDOREN, ADMINISTRARI LAGUNTZAILEEN KIDEGOKO, MENDEKOEN KIDEGOKO, ORIENTATZAILEEN KIDEGOKO, G.M. TEKNIKARIEN KIDEGOA: ZUZENBIDEKO LIZENTZIATURA AUKERAKO, G.M. TEKNIKARIEN KIDEGOA: INFORMAZIOAREN SISTEMAK/TEKNOLOGIAK ESKALAKO, ETA ZUMARRAGAKO HEZITZAILEEN LAN-POLTSAK ARGITARATU DIRA.

Lan-poltsak argitaratzeari ekin diogu, 2019an emandako zerbitzuak barematu ostean, Funtzio Publikoko sailburuordearen ekainaren 20ko 17/2020 ebazpenean (PDF, 406 KB) (leiho berri batean irekitzen da),  ezarritakoaren arabera.

12/2020 EBAZPENA (PDF, 505 KB) (leiho berri batean irekitzen da), EKAINAREN 1EKOA, FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBURUORDEARENA, ZEINAREN BIDEZ ARTE GRAFIKOETAKO LAGUNTZAILEEN LAN-POLTSAREN IZEN-ALDAKETA JAKINARAZTEN BAITA, ETA HARI DAGOKION ZERRENDA ARGITARATZEN.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duenak, ezartzen du Hirugarren Xedapen Gehigarrian sektore publiko osoan administrazio-epeak etetea.

Aurreikuspen horren arabera, alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, birbaremazioa ebazteko eta argitaratzeko epea etenda dago. Beraz, jakinarazten da 2019an emandako zerbitzuen birbaremazioa goian aipatutako xedapen gehigarria indargabetzen den unean egingo dela.

 

Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeko Zuzendariaren 2020ko martxoaren 16ko Ebazpenaren bidez (PDF, 128 KB) (leiho berri batean irekitzen da) Goi-mailako Teknikarien kidegoa: Medikuntzan Lizentziatua aukerako kidegoaren lan-poltsa handitzeko hautaketa-prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrenda argitaratu, eta prozesua amaitu ondoren, langile horiek dagokien lan-poltsan integratuko dira, deialdianbertan jasota dauden baldintzen arabera.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko ARRANTZA IKUSKATZAILEEN KIDEGOA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2020ko otsailaren 18an eman zuen 3/2020 Ebazpenaren bidez (PDF, 123 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, ARRANTZA IKUSKATZAILEEN KIDEGOA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Goi-mailako teknikarien Kidegoko Euskal Filologian Lizentziaturako aukeraren lan-poltsa sortzeko eta langileak sartzeko den Funtzio Publikoko sailburuordearen abenduaren 26ko 34/2019 Ebazpena (PDF, 216 KB) (leiho berri batean irekitzen da)argitaratu da

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Goi-mailako teknikarien Kidegoko Pedagogian lizentziaturako Aukeraren lan-poltsa sortzeko eta langileak sartzeko den Funtzio Publikoko sailburuordearen abenduaren 26ko 35/2019 Ebazpena (PDF, 203 KB) (leiho berri batean irekitzen da) argitaratu da.

OHARRA ADMINISTRAZIO OROKORREKO LAN-POLTSETAN DAUDEN LANGILEENTZAT

Harremanetarako datuak eguneratzea lan-poltsetan

Administrazio Orokorreko lan-poltsen araudi berria indarrean sartzean, derrigorrezkoa izango da poltsak kudeatzen dituen organoarekin harremanak Atariaren bidez izatea. Era berean, lan-poltsa bateko lan-eskaintzak jaso ahal izateko, araudi horrek helbide elektroniko bakarra eta telefono mugikor bakarraren zenbakia zehaztu beharra ezarriko du, datu horiek eguneratuta izatearen ardura lan-poltsetako hautagaiei dagokielarik.

Araudi berria indarrean sartu ondoren, ez dute lan-eskaintzarik jasoko baldin eta:

 • harremanetarako datuak, telefonoa eta posta elektronikoa, zuzenak ez badira
 • teléfono mugikorreko zenbakirik ez badago jasota
 • posta elektronikorik ez badago jasota

Beraz, lan-poltsetan sartuta dauden langileek beraien datuak berrikusi eta eguneratu behar dituzte. Aldaketa hauek Ataritik egin beharko dira.

Zer beharko duzu Atarira sartzeko?

Egoitza Elektronikoan jasotzen direnen artean identifikazio elektronikorako eta sinatzeko bitarteko bat, Bak izan ezik. BakQ erabiltzea gomendatzen dizugu, lortzea eta erabiltzea erreza baita. Egoitza Elektronikoan zehaztuta daude onartzen diren bitartekoak eta lortzeko moduak.

HEZKUNTZA SAILEKO, IBAIONDO ZENTROKO ETA JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZAKO LANPOSTUEI LOTUTAKO ERABILTZEN DIREN LANPOLTSETAKO PERTSONEI ZUZENDUTAKO OHARRA.

Adingabearen babes juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoa aldatu da eta paragrafo berria gehitu zaio 13. artikuluari. 

“5. Nahitaezko eskakizuna izango da, adingabeekin ohiko harremanak izatea eskatzen duten lanbide eta jardueretara jo ahal izateko eta horietan jarduteko, epai irmo baten bidez espetxe-zigorrarekin kondenatua izan ez izana sexu-askatasun eta -ukigabetasunaren aurkako delituengatik –mota horretako delituen artean daude sexu-eraso eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, eta adingabeak galbideratzea–, ez eta pertsonen salerosketa delituengatik ere. Horretarako, aipatutako lanbidea edo jarduna bete nahi duten pertsonek Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, delitu horiengatik zigorrik jaso ez dutela egiaztatzen duena.” 

Administrazio Orokorrak irizten du egiaztagiri negatibo hori eskatu behar zaiela Hezkuntza Saileko ikastetxe publikoetako eskolazain eta laguntzaile postuei, baita Ibaiondo ikastetxekoei ere, baita Justizia Administrazioaren Zuzendaritzako Psikologoei eta Gizarte Langileei, adingabeekin ohiko harremanak dituzte eta. 

Lanpostuen zerrendako eskakizuna izango da ziurtagiri hori postu horiek betetzeko. Ziurtagiri hori, lanpostu horietan jardun baino lehen eskatuko da. 

Langile horiek baimen diezaiokete Administrazioari ziurtagiria eskatzeko Sexu-delitugileen Erregistro Zentralean. Baimen honek Administrazioa ahaleginduko du egiaztagiri negatibo hori eskuratzen lan postu hauetara sarbidea izateko.

BAIMENA (PDF, 212 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Baimena bete eta gero, postaz bidali beharko dute helbide hauetara:

 • provision-seleccion@euskadi.eus
 • Funtzio Publikoaren Zuzendaritza, Hautaketa eta Hornikuntza Zerbitzua, Donostia-San Sebastian 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko T.G.-.K.AUKERA:ZUZENBIDEAN LIZENTZIATUA eta L.T.AUKERA:INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO G-M.T. lan-poltsaK zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko azaroaren 18an eman zuen 28/2019 Ebazpenaren (DOCX, 49 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bidez–, T.G.-M.K.AUKERA:ZUZENBIDEAN LIZENTZIATUA eta L.T.AUKERA:INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO G-M.T.lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsetan sartzeari ekin zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko T.G.-.K.AUKERA:EKONOMIAN LIZENTZIATUA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko azaroaren 14an eman zuen 27/2019 Ebazpenaren bidez (DOCX, 48 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, T.G.-M.K.AUKERA:EKONOMIAN LIZENTZIATUA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko MENPEKO LANGILEEN KIDEGOA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko urriaren 23an eman zuen 24/2019 Ebazpenaren bidez (PDF, 124 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, MENPEKO LANGILEEN KIDEGOA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Funtzio Publikoko sailburuordearen maiatzaren 10ko 11/2019 Ebazpenaren bitartez, 2018an emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeari buruzko Gobernu Kontseiluaren Akordioaren 26. artikuluari jarraituz.

Esandako Ebazpen horren aurka, hilabeteko epea eman zen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren aginduen bitartez errekurtsoak ebatzi ondoren, lan-poltsen zerrendak argitaratzeari ekiten zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko T.G.-M.K.ESKALA:INFORMAZIOAREN SISTEMAK-TEKNOLOGIA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko irailaren 20an eman zuen 21/2019 Ebazpenaren bidez (PDF, 123 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, T.G.-M.K.ESKALA:INFORMAZIOAREN SISTEMAK-TEKNOLOGIA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Lan-poltsetarako atari berria

2019ko uztailaren 1etik aurrera zerbitzu berriak jarriko dira martxan Enplegu Publikoaren atarian, Administrazio Orokorreko, Justiziako eta Segurtasuneko lan-poltsetan dauden langileentzat.

Atari horretan erabilgarri egongo dira jarraian adierazten diren zerbitzuak, data horretatik aurrera ez baitira telefonoz edo posta elektronikoz emango.

 • Lan-poltsetan duzun hurrenkera simulatu, aurretik lanerako prest egoeran zenbat lagun dituzun jakiteko, zuk erabakitako lehenespenen eta hizkuntza-eskakizunaren arabera.
 • Ataritik zauden lan-poltsetako datu zehatzak eta eguneratuak ikusi ahal izatea: lan-poltsa bakoitzeko kide guztien egoera, lehenespenak, eta mugarritzeak.
 • Zauden lan-poltsa bakoitzean egin diren azkenengo kontratazioak kontsultatzea.

Era berean, uztailaren 1etik aurrera lan-poltsetako kideek “on line” egin ahal izango dituzte ondorengo gestioak:

 • Lehenespenak aldatu (zonaldeak, prestazioaren iraupena).
 • Egoera aldatu (lanerako prest edo aldi baterako baja)
 • Datu pertsonalak eta harremanetarako datuak eguneratu

2020. urtearen hasieratik, lan-poltsen erregulazio berriarekin, goian aipatutako gestioak Ataritik egin beharko dira derrigorrez.

Zer beharko duzu Atarira sartu ahal izateko?

Egoitza elektronikoan onartutako identifikazio elektronikorako baliabide bat eta sindura, BaK izan ezik. Lortzeko eta erabiltzeko erraza denez BakQ erabiltzea gomendatzen dizugu. Egoitza elektronikoan zehazten da lortzeko modua.

Noiz beharko duzu identifikazio elektronikoko baliabide bat?

Administrazio Orokorreko eta Justiziako lan-poltsen araubide berriek ezartzen dute beraien Organo kudeatzailearekin harremanak Atariaren bidez izan behar direla derrigorrez, eta ezin izango direla telefonoz edo posta elektronikoz egin lehen baliabide horien bidez egiten ziren izapideak. Hori dela eta, lehenbailehen identifikazio elektronikoko baliabide bat lortzea gomendatzen dizugu.

Era berean, aipatutako araudiak ezartzen du telefono mugikor bakarra eta helbide elektroniko bakarra emateko beharra.

2020. urtearen hasierako aurreikusita dagoen araudi berriaren indarrean sartzeak ekarriko du:

 • Lan-eskaintzak egiterakoan Atarian jasota dauden datuak soilik izango direla baliozkoak. Eskaintza jasoten den unean ezin izango da daturik aldatu.
 • Telefono zenbaki edo posta elektroniko bat baino gehiago egon ezkero lehendabiziko tokian agertzen dena erabiliko da.

Araudi berria indarrean sartu arte, ohiko bideak erabili ahal izango dituzu egoera (lanerako prest edo aldi baterako baja) eta lehenespenak (zonaldeak, lanaren iraupena) aldatzeko.

Ezarritako zerbitzu berriak (zauden lan-poltsetan egin diren azkenengo kontratazioak kontsultatzea, eta ezarritako lehenespenen eta hizkuntza eskakizunen arabera zure hurrenkera simulatzea), Enplegu Publikoaren Atariaren bidez soilik egongo dira eskuragarri.

Zer da BakQ?

 • Interneten identifikatu eta dokumentuak sinatu ahal izateko sistema da
 • Zertan datza?
 • Erabiltzailearen NAN/ANZarekin bat datorren identifikatzailea
 • Pasahitza
 • 16 posizio dituen koordenatuen jokua.
 • Sinadura elektronikoko beste baliabide batzuk baino errezagoa da:
 • Edozein gailu elektronikotik (ordenagailua, Tablet, teléfono mugikorra) eta Interneteko konexioa dagoen edozein tokitik erabil dezakezulako.
 • Ez duzulako ez Software-rik instalatu edo nabigatzailea konfiguratu beharrik izango.
 • Ez duzulako txartel-irakurgailurik beharko
 • Lege-balio osoa du eta guztiz segurua delako.
 • Doakoa delako.

Nola lor dezaket nire BakQ?

Identifikazio elektronikorako onartutako bitartekoak

Lan-poltsak argitaratzeari ekin diogu, 2018an emandako zerbitzuak barematu ostean, Funtzio Publikoko sailburuordearen maiatzaren 10eko 11/2019 ebazpenean ezarritakoaren arabera (PDF, 75 KB) (leiho berri batean irekitzen da). Egunean zehar argitaratuko dira falta direnak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko zenbait lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko maiatzaren 13an eman zuen 16/2019 Ebazpenaren bidez (PDF, 109 KB) (leiho berri batean irekitzen da)bukatu ere–, ADMINISTRARI LAGUNTZAILEEN lan-poltsako prozesua gainditu duten langileak lan-poltsetan sartzeari ekin zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Goi-mailako teknikarien Kidegoko Itsasontzi Makinetan Lizentziaturako Aukeraren lan-poltsa sortzeko eta langileak sartzeko den Funtzio Publikoko sailburuordearen apirilaren 23ko 10/2019 Ebazpena (PDF, 207 KB) (leiho berri batean irekitzen da) argitaratu da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko zenbait lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko apirilaren 17an eman zuen 009/2019 Ebazpenaren (PDF, 126 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bidez bukatu ere–, lan-poltsetako prozesua gainditu duten langileak lan-poltsetan sartzeari ekin zaio.

Hauek dira aldatu diren lan-poltsak:

 • ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA ZENTRUAREN HEZITZAILEAK
 • ESTATISTIKA IKUSKATZAILEAK
 • INKESTATZAILEAK

HEZKUNTZA SAILEKO, IBAIONDO ZENTROKO ETA JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZAKO LANPOSTUEI LOTUTAKO ERABILTZEN DIREN LANPOLTSETAKO PERTSONEI ZUZENDUTAKO OHARRA. (DOCX, 56 KB)

ERABILIKO DIREN LAN-POLTSAK:

Lanpostu bakoitzeko kodea
Kodea Lanpostua

A07EU

ADMINISTRAZIO-LAGUNTZAILEEN KIDEGOA

A08EU

MENPEKO LANGILEEN KIDEGOA

8310

SUKALDEKO LAGUNTZAILE GARBITZAILEA  

8315

ITSASONTZIA MANTENTZEKO OFIZIALA

700263

MANTENIMENDUKO TEKNIKARIA

700268

JANTOKI-SUKALDEKO ARDURADUNA

700291

SUKALDARIA

700300

PEOIA

700311

NEKAZARITZAKO PEOIA

799245

TALDE PSIKOSOZIALETAKO PSIKOLOGOA

799247

TALDE PSIKOSOZIALETAKO HEZITZAILEA

799248

TALDE PSIKOSOZIALETAKO GIZARTE LANGILEA

799328

IKUSTEGIKO LAGUNTZAILEA

799334

ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA-ZENTROKO PSIKOLOGOAK

799335

ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA-ZENTROKO KOORDINATZAILEAK

799336

ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA-ZENTROKO GIZARTE LANGILEAK

799337

ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA-ZENTROKO HEZITZAILEAK

Azken aldaketako data: