Egoitza elektronikoa

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen lan-poltsak

Lan-poltsa hauen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta bere erakunde autonomoetan aldi batean zerbitzuak betetzea.

Araudia

Kontaktua

 • Telefonoa: 945018525 / 945018582
 • Posta elektronikoa: bolsasag@euskadi.eus

Oharra: jasotako eta egindako deiak grabatuak izan daitezke.

Informazio-oharrak

Funtzio Publikoko sailburuordearen martxoaren 25ko 0039/2024 Ebazpenaren bitartez, 2023ean emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren 35. artikuluaren arabera. Agindu honek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautaketa arautzen du.

Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko hilabeteko epea eman zen, Atarian argitaratu zenetik.

Baiespen-errekurtsoak aztertu eta ebatzi ondoren, antzemandako akatsak zuzentzen dira, eta Eskala Fakultatibo Juridikoko lan-poltsako zerrendak argitaratzen dira.

Ezespen-errekurtsoak interesdunei jakinaraziko zaizkie, “Nire carpeta” bidez.

 

Funtzio Publikoko sailburuordearen martxoaren 25ko 0039/2024 Ebazpenaren bitartez, 2023ean emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren 35. artikuluaren arabera. Agindu honek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautaketa arautzen du.

Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko hilabeteko epea eman zen, Atarian argitaratu zenetik.

Baiespen-errekurtsoak aztertu eta ebatzi ondoren, antzemandako akatsak zuzendu eta lan-poltsetako zerrendak argitaratzen dira.

Ezespen-errekurtsoak interesdunei jakinaraziko zaizkie, “Nire carpeta” bidez.

 

Administrazio-eskalako lan-poltsako 2024/03/26ko zerrendak argitaratzean akats materialak atzeman direnez, zerrenda zuzendu eta hurrenkera eta alfabetiko zerrendak argitaratu dira.

 

ADMINISTRAZIO-ESKALAKO LAN-POLTSAN ANTZEMANDAKO AKATS MATERIALEN ONDORIOZ:

 1. ATARIRAKO SARBIDEA ITXITA EGONGO DA ALDI BATERAKO ALDAKETAK EGITEKO.
 2. ITXITA DAGOEN BITARTEAN, EZ DIRA ARGITARATUKO ADMINISTRAZIO-ESKALAKO ESKAINTZAK.

Lan-poltsak argitaratzeari ekin diogu, 2023ean emandako zerbitzuak barematu ostean, Funtzio Publikoko sailburuordearen martxoaren 25ko 039/2024 ebazpenean ezarritakoaren arabera (PDF, 54 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

2023ko ZERBITZUEN LAN-POLTSETAKO BIRBAREMAZIO-PROZESUAREN ONDORIOZ:

        1.  ATARIAREN SARBIDEA ITXITA EGONGO DA 2024/03/25EAN ALDAKETAK EGITEKO 21:00ETATIK 00:01 ARTE.

        2.   2024.03.26an EZ DA ESKAINTZARIK ARGITARATUKO.

Errekurtso baten ebazpen bidez, Gizarte eta Lan Arretako Eskala Teknikoko poltsa aldatu da.

Enplegua finkatzeko prozesu berezien oposizio-fasea amaituta, Funtzio Publikoko sailburuordearen  Ebazpenaren (PDF, 66 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bidez, oposizio-fasea gainditu duten langileak lan-poltsetan sartzen dira: Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Ingurumeneko Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Industriako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Prentsa eta Argitalpenetako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Larrialdietako eta Meteorologiako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Giza Baliabideetako eta Prestakuntzako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Itsasontzietako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Kartografiako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Meatzeetako Eskala, Laguntzaile Teknikoen Kidegoa Kudeaketa-Informatikako Eskala, Laguntzaile Teknikoen Kidegoa Laborategiko eta Osasun eta Ingurumen-Ikuskaritzako Eskala, Ibaiondo Heziketa-Zentroko Koordinatzailea,Mantentze-Lanetako Teknikaria eta Justizia Administrazioko organo tekniko laguntzaileetako Gizarte-langilea.

 

ZENBAIT LAN-POLTSA BEHIN BEHINEAN ZABALTZEAREN ONDORIOZ, ATARIRAKO SARBIDEA ITXITA EGONGO DA OTSAILAREN 11N, IGANDEAN, 23:30ETIK 24:00ETARA.

Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegiak emandako 2023ko abenduaren 1eko 225/2023 epaia betez, aldatu egiten dira Laneko Arriskuen Prebentzioko Eskala Fakultatiboko eta Eskala Fakultatibo Industrialeko poltsak.

 

Akats materialak aurkitu dira Administrazioaren Goi Mailako Eskalako lan-poltsako 2024/01/24ko zerrendak argitaratzean, eta zuzendutako zerrendak argitaratzen dira.

2024ko otsailaren 1etik aurrera, lan-poltsekin zerikusia duten eskabide, erreklamazio edo errekurtsoei dagokienez, soilik bitarteko elektronikoen bidez aurkeztutako idazkiak onartuko dira; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren 15.2 artikuluan xedatutakoa betez, zeinaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautaketa arautzen da. Horrela egingo ez balitz, zuzenketa eskatuko da, bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu daitezen.

Jarraian erantsita, lan-poltsekin lotutako eskabideak, erreklamazioak edo errekurtsoak elektronikoki aurkezteko erreferentzia-eskuliburuaren “.pdf” (PDF, 949 KB) (leiho berri batean irekitzen da) fitxategia, bai eta Erregistro Elektroniko Orokorrera sartzeko esteka:

https://www.euskadi.eus/erregistro-elektroniko-orokorra/web01-sede/eu/

Funtzio Publikoko sailburuordearen 2023ko abenduaren 19ko 42/2023 Ebazpena (PDF, 370 KB) (leiho berri batean irekitzen da)argitaratzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako laborategiko langilea lanbide-kategoriako lan-poltsa sortu eta langileak integratzen dituena.

2023ko azaroaren 13an argitaratuko da Lan-poltsen atarian Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko zenbait lanposturen eskaintza.
Orientatzaile plaza hutsak dira, sortu berriak. Honako plaza hauek eskainiko dira:

 

LANPOSTUA

DESTINOA

H.E

DERRIGORTASUN-DATA

512150/245

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

2023/07/21

512150/246

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

2023/07/21

512150/247

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

2023/07/21

512150/248

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

2023/07/21

512150/249

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

2023/07/21

512150/250

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

2023/07/21

512150/251

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

2023/07/21

512150/252

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

2023/07/21

512150/253

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

DATARIK GABE

512150/254

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

DATARIK GABE

512150/255

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

DATARIK GABE

512150/256

ZERB. ZENTR. VITORIA-GASTEIZ
LanAPP Enplegu Birtualeko Bulegoa

3

DATARIK GABE

 

Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko Epaitegiak emandako 2023ko irailaren 1eko 182/2023 epaia betearaztearen ondorioz, 1/2023 prozedura laburtuan Ingurumeneko Eskala Fakultatiboaren Poltsa aldatzen da.

 

Enplegua finkatzeko prozesu berezien oposizio-fasea amaituta, Funtzio Publikoko sailburuordearen 2023 urriaren 16koa ebazpenaren (PDF, 66 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bidez, oposizio-fasea gainditu duten langileak lan-poltsetan sartzen dira: Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Medikuntzako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Farmaziako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Albaitaritzako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Informazio-Sistemetako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Artxibo, liburutegi eta Dokumentazioko Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Arreta Soziolaboraleko Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Osasun Publikoko eta Epidemiologiako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Laborategiko Eskala.

 

Aplikaziorako sarbidea: https://www.euskadi.eus/administrazio-orokorraren-lan-poltsak/web01-sedeep/eu/

 • Identifikazio elektronikoa behar du (Bakq)
 • Integrazioa eskuragarri ez dagoen egoeran egiten da
 • Lan-eskaintzak jasotzeko, egoera aldatu behar da: “Erabilgarri”, Egoera eta lehentasunak aldatzeko eskuliburua
 • Zerrendan Hizkuntza Eskakizuna egiaztatzeko zutabean edo lan-poltsan sartzeko eskatzen den titulazio-zutabean izartxoa (*) duten pertsonek baldintza horiek betetzen dituztela egiaztatu beharko dute, horretarako balio duen jatorrizko dokumentua aurkeztuta. Horretarako, pertsona horiei dei egingo zaie, posta elektroniko edo SMS bidez, jatorrizko dokumentuak aurkez ditzaten.
 • Kontsultatzea gomendatzen dizugu:

 

ZENBAIT LAN-POLTSA BEHIN-BEHINEAN HANDITZEKO PROZESUAREN ONDORIOZ:

 

 1. ATARIRAKO SARBIDEA ITXITA EGONGO DA ALDAKETAK EGITEKO URRIAREN 18an, 15:00ETATIK 23:59 ARTE.

 

 1. URRIAREN 18AN EZ DA ESKAINTZARIK ARGITARATUKO

 

 

2023ko irailaren 5ean argitaratuko da Lan-poltsen atarian Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko zenbait lanposturen eskaintza.

Administrarien eta enplegu eta prestakuntzako teknikarien lanpostuak dira, lanpostu huts berriak.

Honako plaza hauek eskainiko dira:

 

 

Plaza

Lan-postua

Enplegu-bulegoa

H.E.

derrigortasun-data

510200/226

EPT

ZERBITZU-CENTRALAK VITORIA-GASTEIZ

3

23/09/2022

510200/227

EPT

ZERBITZU-CENTRALAK VITORIA-GASTEIZ

3

23/09/2022

510200/228

EPT

ZERBITZU-CENTRALAK VITORIA-GASTEIZ

3

23/09/2022

520040/920

Administraria

ENPLEGU BULEGO VITORIA-GASTEIZ ZUMAKERA

2

23/09/2022

520040/923

Administraria

ENPLEGU BULEGO VITORIA-GASTEIZ ZABALGANA

2

23/09/2022

Funtzio Publikoko sailburuordearen martxoaren 16ko 003/2023 Ebazpenaren bitartez, 2022ean emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren 35. artikuluaren arabera. Agindu honek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautaketa arautzen du.

Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko hilabeteko epea eman zen, Atarian argitaratu zenetik.

Baiespen-errekurtsoak aztertu eta ebatzi ondoren, antzemandako akatsak zuzendu eta lan-poltsetako zerrendak argitaratzen dira.

Ezespen-errekurtsoak interesdunei jakinaraziko zaizkie, “Nire carpeta” bidez.

Argitara eman dira Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak egindako hautaketa-prozesuko merezimendu-lehiaketan eta bigarren prestakuntza teoriko-praktikoan izangaiek lortutako behin betiko puntuazioak, eta Funtzio Publikoaren Zuzendaritzari jakinarazi zaizkio, Funtzio Publikoaren sailburuordearen 2023ko ekainaren 23ko Ebazpenaren bidez (PDF, 55 KB) (leiho berri batean irekitzen da), lan-poltsa handitu eta bigarren prestakuntza teoriko-praktikoko langileak integratzen dira.

Enplegua finkatzeko prozesu berezien oposizio-fasea amaituta, Funtzio Publikoko sailburuordearen 2023ko ekainaren 16koa ebazpenaren (PDF, 62 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bidez, enplegua finkatzeko prozesu bereziaren oposizio-fasea gainditu duten langileak Fakultatibo Juridikoen Eskalako lan-poltsan sartuko da:

2023ko ekainaren 26an argitaratuko da Lan-poltsen atarian Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko zenbait lanposturen eskaintza.
Orientatzaile plaza hutsak dira, sortu berriak. Honako plaza hauek eskainiko dira:

 

Kodea

Lanpostua

Enplegu Bulegoa

H.E.

Derrigortasun-data

512150\202

ORIENTATZAILEA

Lanbide Oion

3

Data gabe

512150\203

ORIENTATZAILEA

Lanbide Vitoria-Gasteiz Zumakera

3

Data gabe

512150\204

ORIENTATZAILEA

Lanbide Vitoria-Gasteiz Salburua

3

Data gabe

512150\206

ORIENTATZAILEA

Lanbide Vitoria-Gasteiz Zaramaga

3

Data gabe

512150\211

ORIENTATZAILEA

Lanbide Elgoibar

3

Data gabe

512150\216

ORIENTATZAILEA

Lanbide Errenteria

3

Data gabe

512150\217

ORIENTATZAILEA

Lanbide Donostia-San Sebastian Antiguo

3

Data gabe

512150\218

ORIENTATZAILEA

Lanbide Donostia-San Sebastian Gros

3

Data gabe

512150\219

ORIENTATZAILEA

Lanbide Tolosa

3

Data gabe

512150\220

ORIENTATZAILEA

Lanbide Beasain

3

Data gabe

512150\221

ORIENTATZAILEA

Lanbide Lasarte-Oria

3

Data gabe

512150\222

ORIENTATZAILEA

Lanbide Barakaldo Beurko

3

Data gabe

512150\223

ORIENTATZAILEA

Lanbide Barakaldo Gurutzeta

3

Data gabe

512150\224

ORIENTATZAILEA

Lanbide Basauri Urbi

3

Data gabe

512150\227

ORIENTATZAILEA

Lanbide Bilbao Rekalde

3

Data gabe

512150\230

ORIENTATZAILEA

Lanbide Bilbao San Inazio

3

Data gabe

512150\242

ORIENTATZAILEA

Lanbide Santurtzi

3

Data gabe

512150\243

ORIENTATZAILEA

Lanbide Sestao

3

Data gabe

512150\244

ORIENTATZAILEA

Lanbide Zalla

3

Data gabe

Enplegua finkatzeko prozesu berezien oposizio-fasea amaituta, Funtzio Publikoko sailburuordearen 2023 ekainaren 7koa ebazpenaren (PDF, 64 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bidez, oposizio-fasea gainditu duten langileak Ibaiondoko ikastetxeko hezitzaileen lan-poltsan sartuko dira:

Akatsak antzeman dira honako lan-poltsa hauetako titulazioen zerrendetan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Hizkuntza Normalizazioko Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Itzulpengintzako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-Antolamenduko, Eskala Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Ekonomia eta Enpresako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Estatistikako eta Datuen Analisietako Eskala, Administrazioko Goi-mailako Kidegoa Administrazioko Eskala, Administrazio Kudeaketako  Kidegoa Administrazio Kudeaketako  Eskala, Kidego Teknikoa Hizkuntza Normalizazioko Eskala, Kidego Teknikoa Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde Antolamenduko Eskala, Laguntzaile Teknikoen Kidegoa Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskala, titulazioen zerrendak berriro argitaratu dira.

Akats informatikoak antzeman dira Estatistikako eta Datuen Analisiko Eskala Fakultatiboko lan-poltsaren  handitzean, eta, beraz, kendu egin da zuzentzeko. Zuzendu ondoren, berriro argitaratuko da.

Se han detectado errores informáticos en la ampliación de bolsas de la Escala Facultativa de Estadística y Análisis de Datos, por lo que se ha retirado para su corrección. Se volverá a publicar una vez corregido

Enplegua finkatzeko prozesu berezien oposizio-fasea amaituta, Funtzio Publikoko sailburuordearen 2023ko maitzaren 12koa ebazpenaren (PDF, 65 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bidez, oposizio-fasea gainditu duten langileak lan-poltsetan sartzen dira: Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Hizkuntza Normalizazioko Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Itzulpengintzako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-Antolamenduko, Eskala Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa Ekonomia eta Enpresako Eskala, Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoa, Estatistikako eta Datuen Analisietako Eskala, Administrazioko Goi-mailako Kidegoa Administrazioko Eskala, Administrazio Kudeaketako  Kidegoa Administrazio Kudeaketako  Eskala, Kidego Teknikoa Hizkuntza Normalizazioko Eskala, Kidego Teknikoa Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde Antolamenduko Eskala, Laguntzaile Teknikoen Kidegoa Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskala

LAN-POLTSEN BEHIN-BEHINEKO ZABALKUNTZA ARGITARATZEAREN ONDORIOZ.


1. ATARIRAKO SARBIDEA ITXITA EGONGO DA GAUR, 2023KO MAIATZAREN 16AN, ALDAKETAK EGITEKO.

2. ESKAINTZAK EZ DIRA ARGITARATUKO MAIATZAREN 16 ETA 17AN.

 

SMSak eta mezu elektronikoak bidaltzean izandako arazo teknikoak direla-eta, gaur bidalitako eskaintza baliogabetu egin da, eta arazoa konpondu ondoren berriro bidaliko da. Gaur bidalitako eskaintza ez da kontuan hartuko penalizazioetarako zenbaketan.

2023ko apirilaren 19an, Eskala Juridikoko hainbat plazaren eskaintza argitaratuko da Lan Poltsen Atarian.

 

Programa gauzatzeko izendapen eta hutsik lanpostuak dira.

 

Hauek dira eskainiko diren plazak:

Lanpostua

Estalduraren arrazoia

Saila

H.E.

Derrigortasun-data

Kontratuaren amaiera-data

Urteko ordainsari gordina

980133\263

Programa

BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK (Lakua)

3

2023/01/01

2024/01/23

48.203,50

980133\252

Programa (Dohatsua T.Zumarraga)

BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK (Dohatsua T.Zumarraga)

3

2023/01/01

2024/01/23

48.203,50

980133\262

Programa)

BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK (Dohatsua T.Zumarraga)

3

2023/01/01

2024/01/23

48.203,50

980133\265

Programa

Lanbide

(Zerbitzu zentralak-Vitoria)

 

3

2022/01/01

2023/08/23

48.203,50

510060/49

Hutsik

Org. Administraria Kontratu-baliabideak

4(*)

2018/10/31

 

48.203,50

 

(*) 4. HE duen plaza hori, baldin eta profil hori duen hautagairik ez badago, 3. HE duten hautagaiak aukera daitezke.

Lan-poltsen birbaremazioan antzemandako akatsen ondorioz, ebazpen honen I. Eranskinean jasotako lan-poltsei dagozkien zerrendak zuzendu eta argitaratu dira:

MARTXOAREN 23KO 005/2023 EBAZPENA (PDF, 59 KB) (leiho berri batean irekitzen da), FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBURUORDEARENA, FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBURUORDEAREN MARTXOAREN 16KO 003/2023 EBAZPENAK DITUEN AKATSAK ZUZENTZEKOA. EBAZPEN HONEK 2022. URTEAN EMANDAKO ZERBITZUAK BERRIRO BAREMATU ONDOREN, INDARREAN DAUDEN LAN-POLTSEN ZERRENDAK ARGITARATZEKO XEDATZEN DU

2023ko apirilaren 11n argitaratuko da Lan-poltsen atarian Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoko zenbait lanposturen eskaintza.
Orientatzaile plaza hutsak dira, sortu berriak.
Honako plaza hauek eskainiko dira:

 

 

Plaza

Lan-postua

Enplegu-bulegoa

H.E.

derrigortasun-data

512150\205

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO VITORIA-GASTEIZ ZABALGANA

3

2022/10/17

512150\207

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO VITORIA-GASTEIZ ZARAMAGA

3

 

512150\208

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO AZPEITIA

3

2022/10/17

512150\209

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO EIBAR

3

 

512150\210

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO EIBAR

3

2022/10/17

512150\212

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO IRUN

3

2022/10/17

512150\213

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO IRUN

3

 

512150\214

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO ARRASATE/MONDRAGON

3

2022/10/17

512150\215

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO ARRASATE/MONDRAGON

3

 

512150\225

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO BASAURI URIBARRI

3

2022/10/17

512150\226

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO BASAURI URIBARRI

3

 

512150\228

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO BILBAO MAZARREDO

3

2022/10/17

512150\229

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO BILBAO MAZARREDO

3

 

512150\231

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO BILBAO TXURDINAGA

3

2022/10/17

512150\232

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO BILBAO TXURDINAGA

3

 

512150\233

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO DURANGO

3

2022/10/17

512150\234

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO DURANGO

3

 

512150\235

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO GETXO

3

2022/10/17

512150\236

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO GETXO

3

 

512150\237

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO GERNIKA-LUMO

3

2022/10/17

512150\238

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO MUNGIA

3

2022/10/17

512150\239

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO MUNGIA

3

 

512150\240

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO PORTUGALETE

3

2022/10/17

512150\241

ORIENTATZAILEA

ENPLEGU BULEGO PORTUGALETE

3

 

Lan-poltsak argitaratzeari ekin diogu, 2022ean emandako zerbitzuak barematu ostean, Funtzio Publikoko sailburuordearen martxoaren 16ko 003/2023 ebazpenean ezarritakoaren arabera (PDF, 58 KB) (leiho berri batean irekitzen da).

Esteka honen bidez aurkeztu behar dira 2022ean emandako zerbitzuen birbaremaziorako errekurtsoak,

https://www.euskadi.eus/web01-sedeform/eu/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1085504&tipoPresentacion=1&language=eu

 

"DOKUMENTAZIOA" ERLAITZEAN ETA ESTEKAN "ERREKURTSO ELEKTRONIKOAREN EREDUA" KLIK EGIN BEHAR DA

Errekurtsoa jartzeko epea 2023ko martxoaren 21tik 2023ko apirilaren 20ra bitartekoa da (biak barne).

2023ko otsailaren 23an, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoan sortu berri diren eta hutsik dauden aholkulari juridikoen zenbait lanposturen lan-eskaintza argitaratuko da. Hauek dira eskainiko diren plazak:

 

KODEA

LANPOSTUA

HE/DERRIGORTASUN DATA.

ZERBITZUA/ZUZENDARITZA

B.O.

5010060/310

Aholkulari Jurídikoa

PL4 datarik gabe

Inklusioaren Zerbitzua – PRESTAZIOEN ETA INKLUSIOAREN ZUZEND.

III-C

5010060/311

Aholkulari Jurídikoa

PL4 datarik gabe

Lege Aholkularitza Zerbitzua – ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZEND.

III-C

5010060/312

Aholkulari Jurídikoa

PL4 datarik gabe

Lege Aholkularitza Zerbitzua – ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZEND.

III-C

5010060/313

Aholkulari Jurídikoa

PL4 datarik gabe

Lege Aholkularitza Zerbitzua – ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZEND.

III-C

5010060/314

Aholkulari Jurídikoa

PL4 datarik gabe

Lege Aholkularitza Zerbitzua – ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZEND.

III-C

5010060/315

Aholkulari Jurídikoa

PL4 datarik gabe

Lege Aholkularitza Zerbitzua – ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZEND.

III-C

5010060/316

Aholkulari Jurídikoa

PL4 datarik gabe

Lege Aholkularitza Zerbitzua – ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZEND.

III-C

5010060/317

Aholkulari Jurídikoa

PL4 datarik gabe

Lege Aholkularitza Zerbitzua – ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZEND.

III-C

 

Arazo teknikoak direla-eta, 2023-01-13ko eskaintzan eskainitako Espetxe Administrazioko Zigor Betearazpeneko Laguntzaileen lan-poltsako espedienteak bete gabe geratuko dira. Arazoa konpondu ondoren, 2023-01-16an bidaliko dira berriro. Gaur bidalitako eskaintzak ez dira kontuan hartuko zigorrak zenbatzeko.

Argitaratu da 01/2023 EBAZPENA, urtarrilaren 10ekoa (PDF, 58 KB) (leiho berri batean irekitzen da), Funtzio Publikoko sailburuordearena, Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan Espetxe Administrazioko Zigor Betearazpeneko Laguntzaileen Eskalako (C1 taldea) lan-poltsa eratzeko eta langileak sartzeko dena.

Lan-poltsa berrian sartzen diren langileentzako informazioa:

Ohar honek poltsetako kide berriei bidalitako SMSaren informazioa zabaltzen du.

Enplegua finkatzeko prozesu berezien oposizio-fasea amaituta, Funtzio Publikoko sailburuordearen 2022ko azaroaren 25eko Ebazpena (PDF, 70 KB) (leiho berri batean irekitzen da)ren bidez, oposizio-fasea gainditu duten langileak lan-poltsetan sartzen dira: Administrarien Eskala, Administrari Laguntzaileen Eskala, Laguntzako Lanbide Talde Profesionala eta Erizaintzako Eskala Teknikoa.

2022/11/29ko zerrendak Osasun Publikoko eta Epidemiologiako Eskala Fakultatiboko, Medikuntzako Eskala Fakultatiboko, Larrialdi eta Meteorologiako Eskala Fakultatiboko, Erizaintzako Eskala Teknikoko eta Hizkuntza Normalkuntzako Eskala Teknikoko lan-poltsetan argitaratzean akats materialak antzeman direnez, zuzendutako zerrendak argitaratzen dira.

Ebazpena, 2022ko azaroaren 25ekoa (PDF, 56 KB) (leiho berri batean irekitzen da), Funtzio Publikoko sailburuordearena, Funtzio Publikoko sailburuordearen 2022ko abuztuaren 30eko Ebazpenaren bidez deitutako prozesuaren ondoriozko lan-poltsak argitaratzea xedatzen duena. Ebazpen horrek epe bat ireki zuen epaiak betearaztearen edo langileak transferitzearen ondorioz zerbitzuak ematen zituzten langileek lan-poltsetan sartzeko eska zezaten.

Prozesuaren emaitzak eragindako poltsa bakarra Arreta Soziolaboraleko Eskala Fakultatibokoa izan da.

Azaroaren 28an ezin izango da lehentasunik edo egoerarik aldatu lan-poltsetan.

Azaroak 29: Lan-poltsen zerrendak argitaratzea, eskala berrietara egokitzeko prozesuaren errekurtsoak ebatzi ondoren. Aldi baterako lan-poltsak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legera egokitzeko prozedura arautzen duen Funtzio Publikoko sailburuordearen 2022ko maiatzaren 16ko Ebazpenaren bidez deitutako prozesuari jarritako errekurtsoak aztertu dira, eta baita Funtzio Publikoko sailburuordearen urriaren 17ko 4/2022 Jarraibidea, bitarteko funtzionarioei zerbitzu bereziak aitortzekoa, aplikatzea ere.

Hauek dira aldatu diren lan-poltsak:

Administrarien Eskala, Administrazio-Kudeaketako Eskala, Arrantzako-Eskala Arreta oziolaboraleko Esk. Fak., Kiroletako Esk. Fak.,Ekonomia eta Enpresako Esk. Fak., Larrialdetako eta Meteorologia Esk. Fak., Laborategiko Esk. Fak., Ingurumeneko Esk. Fak., Hizkuntza Normalizazioko Esk. Fak., Giza BAliabide eta Prestakuntza Esk. Fak.Informazio Sistemetako Esk. Fak., Itzulpengintzako Esk. Fak., Estatistikako Datu eta Analisietako Esk. Fak., Industriako Esk. Fak., Fakultatiboen Esk. Juridikoa, Lan Arriskuen Prebentzioko Esk. Fak. ,Nekazaritz eta Abeltza Sekt. Esk. Fak., Medikuntzako Esk. Fak., Goi-Mailako Administrazioko Esk., Arreta Soziolaboraleko Esk.Tek., Erizaintzako Esk.Tek., Ingurumeneko Esk.Tek., Industriako Esk.Tek., Lan Arriskuen Prebentzioko Esk.Tek., Hizkuntza Normalizazioko Esk.Tek., T.G.-M.K.AUKERA:Bologian Lizentziatua (Desagertzear), T.G.-M.K.AUKERA:Soziologian Lizentziatua (Desagertzear), T.G.-M.K.AUKERA:Psikologian Lizentziatua (Desagertzear), T.G.-M.K.ESKALA: Artxibozain, Liburuzain, Dokumental (Desagertzear), T.G.-M.K. ESKALA: Informazioaren Sistemak-Teknologia (Desagertzear).

 

Izenperen arazo teknikoak direla eta, ezin izan da eskaerarik sinatu. Gaur bidalitako eskaintzak bertan behera geratu dira, eta arazoa konpondu ondoren berriro bidaliko dira. Gaur bidalitako eskaintzak ez dira kontuan hartuko zigorren kontaketan.

EBAZPENA, 2022KO ABUZTUAREN 30EKOA (PDF, 57 KB) (leiho berri batean irekitzen da), FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBURUORDEARENA, ZEINAREN BIDEZ EPE JAKIN BAT IREKITZEN BAITA EPAIAK BETEARAZTEAREN EDO LANGILEAK LEKUALDATZEAREN ONDORIOZ ZERBITZUAN DAUDEN LANGILEEK LAN-POLTSETAN SARTZEKO ESKAERA EGIN DEZATEN.

2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren 13.1.e) artikuluan lan-poltsetan hautaezin egoerari buruz ezarritakoaren ondorioetarako, jakinarazten da gaurtik aurrera, 2022ko uztailaren 12tik aurrera, 0tik hasiko dela Administrazio Orokorreko lan-poltsa guztietan ez onartutako eskaintzen zenbaketa.

Lan-poltsen zerrendak argitaratzen dira, lan-poltsak egokitzeko prozesuaren ondoren.

Argitalpen horri buruzko informazio guztia Egokitzapen puntuan kontsulta daiteke.

Informazioaren tratamenduan akatsak izan direnez, ez dira argitaratu lan-poltsen behin betiko zerrendak. Laster argitaratuko dira. Argitalpen berri horrek Funtzio Publikoko sailburuordearen 2022ko uztailaren 1eko Ebazpenean adierazitako errekurtsoak aurkezteko epea irekiko du. Atarian argitaratuko dira errekurtsoak aurkezteko data berriak.

LAN-POLTSAK EGOKITZEKO PROZESUAREN ONDORIOZ:

 1. ATARIRAKO SARBIDEA ITXITA EGONGO DA 2022KO UZTAILAREN 1EAN, 2AN, 3AN ETA 4AN.
 2. EZ DA ESKAINTZARIK ARGITARATUKO EKAINAREN 27TIK UZTAILAREN 6RA BITARTEAN, BIAK BARNE.

Gertatu den akatsa batengatik lan-poltsetako hautagaiek lanpostu bat esleitu izanaren mezua jaso dute, lan-poltsetako egokitzapenaren informazioa jaso behar zutenaren ordez. Mesedez, ez egin kasurik mezu horri, eta ez idatzi horretaz buzoietara, bestela blokeatuko dira.

Barkatu eragozpenak

Maiatzaren 23an lan-poltsak eskala berrietara egokitzeko prozesu baterako deialdia egiten da, kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen arabera.

C eta E kidegoetako lan-poltsetako hautagaiak automatikoki sartuko dira dagozkien lan-poltsa berrietan, eta ezin izango dute prozesu horietan aktiboki parte hartu.

PROZESU HORRI BURUZKO INFORMAZIO GUZTIA POLTSETAN SARTUZ KONTSULTA DAITEKE KIDEGOAK ETA ESKALAK EGOKITZEA ATALEAN.

Lan-poltsen birbaremazioan antzemandako akatsak direla eta, honako lan-poltsa hauei dagozkien zerrendak zuzendu eta argitaratuko dira: T.G.-M.K.Eskala:Informazioaren Sistemak-teknologiaS.F.Escala Sistemas-Tecnologias de la Información, S.F.Escala Epidemiologia, S.F.Aukera Lic. Veterinaria, S.F.Aukera: enpresa Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentzia, Kanpo Harremanetarako Teknikari Espezialista eta Zuzenean Zerbitzuko Agentea.

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILBURUORDEAREN MAIATZAREN 12KO 011/2022 EBAZPENA (PDF, 57 KB) (leiho berri batean irekitzen da), EBAZPENAREN AKATSAK ZUZENTZEARI BURUZKOA 008/2022, MARTXOAREN 7KOA, FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILBURUORDEARENA, ZERRENDAK ARGITARATZEA XEDATZEN DUENA INDARREAN DAUDEN LAN-POLTSEI DAGOZKIE, 2021EAN EMANDAKO ZERBITZUAK BIRBAREMATU ONDOREN.

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILBURUORDEAREN MAIATZAREN 12KO 012/2022 EBAZPENA (PDF, 57 KB) (leiho berri batean irekitzen da), EBAZPENAREN AKATSAK ZUZENTZEARI BURUZKOA 008/2022, MARTXOAREN 7KOA, FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILBURUORDEARENA, ZERRENDAK ARGITARATZEA XEDATZEN DUENA INDARREAN DAUDEN LAN-POLTSEI DAGOZKIE, 2021EAN EMANDAKO ZERBITZUAK BIRBAREMATU ONDOREN.

Funtzio Publikoko sailburuordearen martxoaren 7ko 008/2022 Ebazpenaren bitartez, 2021ean emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren 35. artikuluaren arabera. Agindu honek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautaketa arautzen du.

Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko hilabeteko epea eman zen, Atarian argitaratu zenetik.

Aurkeztutako errekurtsoak ebatzi eta antzemandako akatsak zuzendu ondoren, lan-poltsen zerrendak argitaratu dira.

Esteka honen bidez aurkeztu behar dira 2021ean emandako zerbitzuen birbaremaziorako errekurtsoak,

https://www.euskadi.eus/beste_iragarkia/2021eko-emandako-zerbitzuen-birbaremazioa/web01-tramite/eu/

"DOKUMENTAZIOA" ERLAITZEAN ETA ESTEKAN "ERREKURTSO ELEKTRONIKOAREN EREDUA" KLIK EGIN BEHAR DA

Errekurtsoa jartzeko epea 2022ko martxoaren 9tik 2022ko apirilaren 8ra bitartekoa da (biak barne).

Lan-poltsak argitaratzeari ekin diogu, 2021ean emandako zerbitzuak barematu ostean, Funtzio Publikoko sailburuordearen martxoaren 7ko 008/2022 ebazpenean (PDF, 50 KB) (leiho berri batean irekitzen da)ezarritakoaren arabera.

 

Arazo teknikoak direla eta, gaur bidalitako eskaintzak bertan behera geratu dira, eta bihar bidaliko dira berriro, arazoa konpondu ondoren. Gaur bidalitako eskaintzak ez dira kontuan hartuko penalizazioak zenbatzeko.

Arazo teknikoak direla eta, gaur bidalitako eskaintzak bertan behera geratu dira, eta bihar bidaliko dira berriro, arazoa konpondu ondoren. Gaur bidalitako eskaintzak ez dira kontuan hartuko penalizazioak zenbatzeko.

Funtzio Publikoko sailburuordearen maitzaren 4ko 30/2021 Ebazpenaren bitartez, 2020an emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeari buruzko Gobernu Kontseiluaren Akordioaren 26. artikuluari jarraituz.

Esandako Ebazpen horren aurka, hilabeteko epea eman zen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren aginduen bitartez errekurtsoak ebatzi ondoren, lan-poltsen zerrendak argitaratzeari ekiten zaio

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko T.G.-M.K.AUKERA: ALBAITARITZAN LIZENTZIATUEN KIDEGOA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2021eko uztailaren 1ean eman zuen 47/2021 Ebazpenaren bidez (PDF, 696 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, T.G.-M.K.AUKERA: ALBAITARITZAN LIZENTZIATUEN KIDEGOA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Izenpen izandako arazo teknikoen ondorioz, poltsen ataria ez dago erabilgarri. Gaur atarian argitaratutako eskaintzak baliogabetu egingo dira, eta arazoa konpondu ondoren berriro bidaliko dira. Gaur bidalitako eskaintza horiek ez dira kontuan hartuko penalizazioetarako.

43/2021 EBAZPENA, MAIATZAREN 28KOA (PDF, 56 KB) (leiho berri batean irekitzen da), FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBURUORDEARENA,MAIATZAREN 4KO 30/2021 EBAZPENAK DITUEN AKATSAK ZUZENTZEKOA. EBAZPEN HONEK 2020. URTEAN EMANDAKO ZERBITZUAK BERRIRO BAREMATU ONDOREN, INDARREAN DAUDEN LAN-POLTSEN ZERRENDEN ARGITALPENA XEDATZEN DU

Izenpen izandako arazo teknikoen ondorioz, poltsen ataria ez dago erabilgarri. Gaur atarian argitaratutako eskaintzak baliogabetu egingo dira, eta arazoa konpondu ondoren berriro bidaliko dira. Gaur bidalitako eskaintza horiek ez dira kontuan hartuko penalizazioetarako.

Lan-poltsak argitaratzeari ekin diogu, 2020an emandako zerbitzuak barematu ostean, Funtzio Publikoko sailburuordearen maiatzaren 4eko 30/2021 ebazpenean ezarritakoaren arabera

Birbaremazioan antzemandako akats materialen ondorioz , honako lan-poltsa hauek zuzendu eta zerrendak argitaratu egin dira: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Lizentziatua, Peoia, Zumarragako Hezitzailea, T.G.-M.K. Aukera: Medikuntzan Lizentziatua, Talde Psikosozialeko Hezitzailea, E.-M.T.Aukera:Obra Pub. I.T.Eraikuntza Zibiletan E., T.G.-M.K. Eskala:Osasun Publikoa, Administrazio-Kudeaketako kidegoa eta T.G.-M.K. Aukera: Zuzenbidean lizentziatua.  

Gaur, maiatzaren 4a, 15:00etatik aurrera ezin izango da aldaketarik egin ez lehentasunetan, ezta egoeran ere.

Izenpen izandako arazo teknikoen ondorioz, poltsen ataria ez dago erabilgarri. Gaur atarian argitaratutako eskaintzak baliogabetu egingo dira, eta arazoa konpondu ondoren berriro bidaliko dira. Gaur bidalitako eskaintza horiek ez dira kontuan hartuko penalizazioetarako.

 

Ebazpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak hautatzea arautzen duen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren 35.3 artikulua (PDF, 191 KB) (leiho berri batean irekitzen da)aplikatzeko dena.

Gaur ezin da aldaketarik egin lan-poltsetako lehentasunetan ezta egoeran ere. Bihartik aurrera egongo da erabilgarri aukera hori.

 

LAN-POLTSEN ERREGULAZIO BERRIA OTSAILAREN 2TIK AURRERA

 

Gaur, 2021eko urtarrilaren 25ean, poltsen kudeaketa arautzen duen Agindua argitaratu da EHAAn; Agindua indarrean sartuko da otsailaren 2an. Data horretatik aurrera aldaketa garrantzitsuak izango dira: eskaintzen kudeaketa telematikoa, zure egoera poltsetan ofizioz aldatzea, posta elektronikoaren eta mugikorraren zenbakiaren beharra, eta bitarteko elektronikoak (Ataria) erabiltzea poltsen zerbitzuarekin hitz egiteko.

 

Funtsezkoa da "indarrean sartzea" eta "poltsei buruz jakin behar duzuna" dokumentuak irakurtzea, baita Agindua bera ere.

 

Otsailaren 1ean, zure egoera eta lehentasunak aldatu ahal izango dituzu otsailaren 2an ondorioak izan ditzaten.

Funtzio Publikoko sailburuordearen ekainaren 22ko 17/2020 Ebazpenaren bitartez, 2019an emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeari buruzko Gobernu Kontseiluaren Akordioaren 26. artikuluari jarraituz.

Esandako Ebazpen horren aurka, hilabeteko epea eman zen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren aginduen bitartez errekurtsoak ebatzi ondoren, lan-poltsen zerrendak argitaratzeari ekiten zaio

HAUTEMANDAKO AKATS INFORMATIKOAK ZUZENDU ONDOREN, ADMINISTRARI LAGUNTZAILEEN KIDEGOKO, MENDEKOEN KIDEGOKO, ORIENTATZAILEEN KIDEGOKO, G.M. TEKNIKARIEN KIDEGOA: ZUZENBIDEKO LIZENTZIATURA AUKERAKO, G.M. TEKNIKARIEN KIDEGOA: INFORMAZIOAREN SISTEMAK/TEKNOLOGIAK ESKALAKO, ETA ZUMARRAGAKO HEZITZAILEEN LAN-POLTSAK ARGITARATU DIRA.

Lan-poltsak argitaratzeari ekin diogu, 2019an emandako zerbitzuak barematu ostean, Funtzio Publikoko sailburuordearen ekainaren 20ko 17/2020 ebazpenean (PDF, 406 KB) (leiho berri batean irekitzen da),  ezarritakoaren arabera.

12/2020 EBAZPENA (PDF, 505 KB) (leiho berri batean irekitzen da), EKAINAREN 1EKOA, FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBURUORDEARENA, ZEINAREN BIDEZ ARTE GRAFIKOETAKO LAGUNTZAILEEN LAN-POLTSAREN IZEN-ALDAKETA JAKINARAZTEN BAITA, ETA HARI DAGOKION ZERRENDA ARGITARATZEN.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duenak, ezartzen du Hirugarren Xedapen Gehigarrian sektore publiko osoan administrazio-epeak etetea.

Aurreikuspen horren arabera, alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, birbaremazioa ebazteko eta argitaratzeko epea etenda dago. Beraz, jakinarazten da 2019an emandako zerbitzuen birbaremazioa goian aipatutako xedapen gehigarria indargabetzen den unean egingo dela.

 

Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeko Zuzendariaren 2020ko martxoaren 16ko Ebazpenaren bidez (PDF, 128 KB) (leiho berri batean irekitzen da) Goi-mailako Teknikarien kidegoa: Medikuntzan Lizentziatua aukerako kidegoaren lan-poltsa handitzeko hautaketa-prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrenda argitaratu, eta prozesua amaitu ondoren, langile horiek dagokien lan-poltsan integratuko dira, deialdianbertan jasota dauden baldintzen arabera.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko ARRANTZA IKUSKATZAILEEN KIDEGOA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2020ko otsailaren 18an eman zuen 3/2020 Ebazpenaren bidez (PDF, 123 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, ARRANTZA IKUSKATZAILEEN KIDEGOA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Goi-mailako teknikarien Kidegoko Euskal Filologian Lizentziaturako aukeraren lan-poltsa sortzeko eta langileak sartzeko den Funtzio Publikoko sailburuordearen abenduaren 26ko 34/2019 Ebazpena (PDF, 216 KB) (leiho berri batean irekitzen da)argitaratu da

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Goi-mailako teknikarien Kidegoko Pedagogian lizentziaturako Aukeraren lan-poltsa sortzeko eta langileak sartzeko den Funtzio Publikoko sailburuordearen abenduaren 26ko 35/2019 Ebazpena (PDF, 203 KB) (leiho berri batean irekitzen da) argitaratu da.

OHARRA ADMINISTRAZIO OROKORREKO LAN-POLTSETAN DAUDEN LANGILEENTZAT

Harremanetarako datuak eguneratzea lan-poltsetan

Administrazio Orokorreko lan-poltsen araudi berria indarrean sartzean, derrigorrezkoa izango da poltsak kudeatzen dituen organoarekin harremanak Atariaren bidez izatea. Era berean, lan-poltsa bateko lan-eskaintzak jaso ahal izateko, araudi horrek helbide elektroniko bakarra eta telefono mugikor bakarraren zenbakia zehaztu beharra ezarriko du, datu horiek eguneratuta izatearen ardura lan-poltsetako hautagaiei dagokielarik.

Araudi berria indarrean sartu ondoren, ez dute lan-eskaintzarik jasoko baldin eta:

 • harremanetarako datuak, telefonoa eta posta elektronikoa, zuzenak ez badira
 • teléfono mugikorreko zenbakirik ez badago jasota
 • posta elektronikorik ez badago jasota

Beraz, lan-poltsetan sartuta dauden langileek beraien datuak berrikusi eta eguneratu behar dituzte. Aldaketa hauek Ataritik egin beharko dira.

Zer beharko duzu Atarira sartzeko?

Egoitza Elektronikoan jasotzen direnen artean identifikazio elektronikorako eta sinatzeko bitarteko bat, Bak izan ezik. BakQ erabiltzea gomendatzen dizugu, lortzea eta erabiltzea erreza baita. Egoitza Elektronikoan zehaztuta daude onartzen diren bitartekoak eta lortzeko moduak.

HEZKUNTZA SAILEKO, IBAIONDO ZENTROKO ETA JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZAKO LANPOSTUEI LOTUTAKO ERABILTZEN DIREN LANPOLTSETAKO PERTSONEI ZUZENDUTAKO OHARRA.

Adingabearen babes juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoa aldatu da eta paragrafo berria gehitu zaio 13. artikuluari. 

“5. Nahitaezko eskakizuna izango da, adingabeekin ohiko harremanak izatea eskatzen duten lanbide eta jardueretara jo ahal izateko eta horietan jarduteko, epai irmo baten bidez espetxe-zigorrarekin kondenatua izan ez izana sexu-askatasun eta -ukigabetasunaren aurkako delituengatik –mota horretako delituen artean daude sexu-eraso eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, eta adingabeak galbideratzea–, ez eta pertsonen salerosketa delituengatik ere. Horretarako, aipatutako lanbidea edo jarduna bete nahi duten pertsonek Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, delitu horiengatik zigorrik jaso ez dutela egiaztatzen duena.” 

Administrazio Orokorrak irizten du egiaztagiri negatibo hori eskatu behar zaiela Hezkuntza Saileko ikastetxe publikoetako eskolazain eta laguntzaile postuei, baita Ibaiondo ikastetxekoei ere, baita Justizia Administrazioaren Zuzendaritzako Psikologoei eta Gizarte Langileei, adingabeekin ohiko harremanak dituzte eta. 

Lanpostuen zerrendako eskakizuna izango da ziurtagiri hori postu horiek betetzeko. Ziurtagiri hori, lanpostu horietan jardun baino lehen eskatuko da. 

Langile horiek baimen diezaiokete Administrazioari ziurtagiria eskatzeko Sexu-delitugileen Erregistro Zentralean. Baimen honek Administrazioa ahaleginduko du egiaztagiri negatibo hori eskuratzen lan postu hauetara sarbidea izateko.

BAIMENA (PDF, 212 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Baimena bete eta gero, postaz bidali beharko dute helbide hauetara:

 • provision-seleccion@euskadi.eus
 • Funtzio Publikoaren Zuzendaritza, Hautaketa eta Hornikuntza Zerbitzua, Donostia-San Sebastian 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko T.G.-.K.AUKERA:ZUZENBIDEAN LIZENTZIATUA eta L.T.AUKERA:INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO G-M.T. lan-poltsaK zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko azaroaren 18an eman zuen 28/2019 Ebazpenaren (DOCX, 49 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bidez–, T.G.-M.K.AUKERA:ZUZENBIDEAN LIZENTZIATUA eta L.T.AUKERA:INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO G-M.T.lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsetan sartzeari ekin zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko T.G.-.K.AUKERA:EKONOMIAN LIZENTZIATUA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko azaroaren 14an eman zuen 27/2019 Ebazpenaren bidez (DOCX, 48 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, T.G.-M.K.AUKERA:EKONOMIAN LIZENTZIATUA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko MENPEKO LANGILEEN KIDEGOA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko urriaren 23an eman zuen 24/2019 Ebazpenaren bidez (PDF, 124 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, MENPEKO LANGILEEN KIDEGOA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Funtzio Publikoko sailburuordearen maiatzaren 10ko 11/2019 Ebazpenaren bitartez, 2018an emandako zerbitzuak birbarematu ondoren, indarrean zeuden lan-poltsen zerrendak argitaratzeko xedatu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeari buruzko Gobernu Kontseiluaren Akordioaren 26. artikuluari jarraituz.

Esandako Ebazpen horren aurka, hilabeteko epea eman zen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren aginduen bitartez errekurtsoak ebatzi ondoren, lan-poltsen zerrendak argitaratzeari ekiten zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko T.G.-M.K.ESKALA:INFORMAZIOAREN SISTEMAK-TEKNOLOGIA lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko irailaren 20an eman zuen 21/2019 Ebazpenaren bidez (PDF, 123 KB) (leiho berri batean irekitzen da)–, T.G.-M.K.ESKALA:INFORMAZIOAREN SISTEMAK-TEKNOLOGIA lan-poltsako prozesua gainditu duten hautagaiak lan-poltsan sartzeari ekin zaio.

Lan-poltsetarako atari berria

2019ko uztailaren 1etik aurrera zerbitzu berriak jarriko dira martxan Enplegu Publikoaren atarian, Administrazio Orokorreko, Justiziako eta Segurtasuneko lan-poltsetan dauden langileentzat.

Atari horretan erabilgarri egongo dira jarraian adierazten diren zerbitzuak, data horretatik aurrera ez baitira telefonoz edo posta elektronikoz emango.

 • Lan-poltsetan duzun hurrenkera simulatu, aurretik lanerako prest egoeran zenbat lagun dituzun jakiteko, zuk erabakitako lehenespenen eta hizkuntza-eskakizunaren arabera.
 • Ataritik zauden lan-poltsetako datu zehatzak eta eguneratuak ikusi ahal izatea: lan-poltsa bakoitzeko kide guztien egoera, lehenespenak, eta mugarritzeak.
 • Zauden lan-poltsa bakoitzean egin diren azkenengo kontratazioak kontsultatzea.

Era berean, uztailaren 1etik aurrera lan-poltsetako kideek “on line” egin ahal izango dituzte ondorengo gestioak:

 • Lehenespenak aldatu (zonaldeak, prestazioaren iraupena).
 • Egoera aldatu (lanerako prest edo aldi baterako baja)
 • Datu pertsonalak eta harremanetarako datuak eguneratu

2020. urtearen hasieratik, lan-poltsen erregulazio berriarekin, goian aipatutako gestioak Ataritik egin beharko dira derrigorrez.

Zer beharko duzu Atarira sartu ahal izateko?

Egoitza elektronikoan onartutako identifikazio elektronikorako baliabide bat eta sindura, BaK izan ezik. Lortzeko eta erabiltzeko erraza denez BakQ erabiltzea gomendatzen dizugu. Egoitza elektronikoan zehazten da lortzeko modua.

Noiz beharko duzu identifikazio elektronikoko baliabide bat?

Administrazio Orokorreko eta Justiziako lan-poltsen araubide berriek ezartzen dute beraien Organo kudeatzailearekin harremanak Atariaren bidez izan behar direla derrigorrez, eta ezin izango direla telefonoz edo posta elektronikoz egin lehen baliabide horien bidez egiten ziren izapideak. Hori dela eta, lehenbailehen identifikazio elektronikoko baliabide bat lortzea gomendatzen dizugu.

Era berean, aipatutako araudiak ezartzen du telefono mugikor bakarra eta helbide elektroniko bakarra emateko beharra.

2020. urtearen hasierako aurreikusita dagoen araudi berriaren indarrean sartzeak ekarriko du:

 • Lan-eskaintzak egiterakoan Atarian jasota dauden datuak soilik izango direla baliozkoak. Eskaintza jasoten den unean ezin izango da daturik aldatu.
 • Telefono zenbaki edo posta elektroniko bat baino gehiago egon ezkero lehendabiziko tokian agertzen dena erabiliko da.

Araudi berria indarrean sartu arte, ohiko bideak erabili ahal izango dituzu egoera (lanerako prest edo aldi baterako baja) eta lehenespenak (zonaldeak, lanaren iraupena) aldatzeko.

Ezarritako zerbitzu berriak (zauden lan-poltsetan egin diren azkenengo kontratazioak kontsultatzea, eta ezarritako lehenespenen eta hizkuntza eskakizunen arabera zure hurrenkera simulatzea), Enplegu Publikoaren Atariaren bidez soilik egongo dira eskuragarri.

Zer da BakQ?

 • Interneten identifikatu eta dokumentuak sinatu ahal izateko sistema da
 • Zertan datza?
 • Erabiltzailearen NAN/ANZarekin bat datorren identifikatzailea
 • Pasahitza
 • 16 posizio dituen koordenatuen jokua.
 • Sinadura elektronikoko beste baliabide batzuk baino errezagoa da:
 • Edozein gailu elektronikotik (ordenagailua, Tablet, teléfono mugikorra) eta Interneteko konexioa dagoen edozein tokitik erabil dezakezulako.
 • Ez duzulako ez Software-rik instalatu edo nabigatzailea konfiguratu beharrik izango.
 • Ez duzulako txartel-irakurgailurik beharko
 • Lege-balio osoa du eta guztiz segurua delako.
 • Doakoa delako.

Nola lor dezaket nire BakQ?

Identifikazio elektronikorako onartutako bitartekoak

Lan-poltsak argitaratzeari ekin diogu, 2018an emandako zerbitzuak barematu ostean, Funtzio Publikoko sailburuordearen maiatzaren 10eko 11/2019 ebazpenean ezarritakoaren arabera (PDF, 75 KB) (leiho berri batean irekitzen da). Egunean zehar argitaratuko dira falta direnak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko zenbait lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko maiatzaren 13an eman zuen 16/2019 Ebazpenaren bidez (PDF, 109 KB) (leiho berri batean irekitzen da)bukatu ere–, ADMINISTRARI LAGUNTZAILEEN lan-poltsako prozesua gainditu duten langileak lan-poltsetan sartzeari ekin zaio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Goi-mailako teknikarien Kidegoko Itsasontzi Makinetan Lizentziaturako Aukeraren lan-poltsa sortzeko eta langileak sartzeko den Funtzio Publikoko sailburuordearen apirilaren 23ko 10/2019 Ebazpena (PDF, 207 KB) (leiho berri batean irekitzen da) argitaratu da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko zenbait lan-poltsa zabaltzeko egindako hautaketa-prozesuak bukatu direnez –Funtzio Publikoaren sailburuordeak 2019ko apirilaren 17an eman zuen 009/2019 Ebazpenaren (PDF, 126 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bidez bukatu ere–, lan-poltsetako prozesua gainditu duten langileak lan-poltsetan sartzeari ekin zaio.

Hauek dira aldatu diren lan-poltsak:

 • ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA ZENTRUAREN HEZITZAILEAK
 • ESTATISTIKA IKUSKATZAILEAK
 • INKESTATZAILEAK

HEZKUNTZA SAILEKO, IBAIONDO ZENTROKO ETA JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZAKO LANPOSTUEI LOTUTAKO ERABILTZEN DIREN LANPOLTSETAKO PERTSONEI ZUZENDUTAKO OHARRA. (DOCX, 56 KB)

ERABILIKO DIREN LAN-POLTSAK:

Lanpostu bakoitzeko kodea
Kodea Lanpostua

A07EU

ADMINISTRAZIO-LAGUNTZAILEEN KIDEGOA

A08EU

MENPEKO LANGILEEN KIDEGOA

8310

SUKALDEKO LAGUNTZAILE GARBITZAILEA  

8315

ITSASONTZIA MANTENTZEKO OFIZIALA

700263

MANTENIMENDUKO TEKNIKARIA

700268

JANTOKI-SUKALDEKO ARDURADUNA

700291

SUKALDARIA

700300

PEOIA

700311

NEKAZARITZAKO PEOIA

799245

TALDE PSIKOSOZIALETAKO PSIKOLOGOA

799247

TALDE PSIKOSOZIALETAKO HEZITZAILEA

799248

TALDE PSIKOSOZIALETAKO GIZARTE LANGILEA

799328

IKUSTEGIKO LAGUNTZAILEA

799334

ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA-ZENTROKO PSIKOLOGOAK

799335

ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA-ZENTROKO KOORDINATZAILEAK

799336

ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA-ZENTROKO GIZARTE LANGILEAK

799337

ZUMARRAGAKO IBAIONDO HEZIKETA-ZENTROKO HEZITZAILEAK

Azken aldaketako data: