Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

ESEP plana martxan jartzeko argibideak

ESEP euskara sustatzeko ekintza plana da, Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiari (EBPN) jarraipena emango dion plana. Plan integrala da , euskara sustatzeko egiten diren ekintzak biltzen dituena.

ESEP plana martxan jartzeko argibideak eta beronen azalpenerako toki erakundeei bidali zitzaien; hona hemen dokumentua:

EBPNtik ESEPera egindako aldaketan  zein metodologia eta urrats jarraitu zehatz-mehatz azaldu zitzaien alkate eta teknikariei.

ESEP esparru hauetara zabaltzen da:

Euskararen jabekuntza

                1. Familia bidezko transmisioa

                2. Irakaskuntza

                3. Euskalduntze-alfabetatzea

Euskararen erabilera

                4. Administrazioa ----->Erabilera planak

                5. Gune Geografiko Euskaldunenak

                6. Arlo sozioekonomikoa

                7. Aisia eta kirola

Euskararen elikadura

                8. Liburugintza

                9. Kulturgintza

                10. Publizitatea

                11.Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea

                12.Hedabideak

                13.Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Euskararen aldeko motibazioa

                14.Sentsibilizazioa eta motibazioa

Euskararen zabalkundea

                15. Barruko proiekzioa

                16. Kanpoko proiekzioa

Hona hemen ESEP egitura osoa, Marko Orokorra (PDF, 70 KB)

Euskararen Sustapenerako Ekintza Planak (ESEP) gure artean hiru urte zeramatzan 2015ean, eta toki erakundeek ahalegin handia egin dute lehengo Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiko (EBPN) ekintzak ESEP marko berrira ekartzeko.

Liburu hau ESEPetik EBPNrako trantsizio horretan, han-hemen udaletan egin dituzten ekimenak edo jarduerak, egitasmoak eta beste biltzera dator, planak egitean beste erakundeek zein ekimen berri egin duten edota antzekoak edo berak izan daitezkeen ekimenak ESEPeko zein esparru, neurri eta ekintzatan kokatu dituzten ikusi ahal izan dezaten.

Bigarren helburu bat duke liburu honek bere apalean: normalizazioaren munduan dauden eta egongo diren teknikariek eskuliburu bat izatea, zer egiten den zein esparru, neurri eta ekintzatan eta jarduerak nola deskribatzen diren erakustea. Hori abiapuntu eta euskarri bat izan daiteke udalerri mailako normalizazio planak diseinatu edo aurrera eramateko momentuan.

Katalogo oso bat jasota dago: 1.800 jarduera inguru, guztiak ere 2014an eta 2015ean abian jarritakoak, 100 udalerri baino gehiagori dagozkienak. Eremuz eremukako praktika onak bildurik, liburuak erreferentzia izan nahi du bereziki udalentzat, udaletako euskarako zinegotzientzat eta hizkuntza normalizazio teknikarientzat, eta herri mailan euskararen erabilera sustatu nahian ari diren guzti-guztientzat

Jarduera hauen iturri nagusia Irati aplikazioa izan da. Udalek bertan sartutako jarduera-fitxetako deskribapenak hartu dira oinarri. 

ESEP jarduerak 2014-2015 (PDF, 26 MB)