Ekonomia eta Ogasun Saila

Errentagarritasunen koadroa Banakako BGAE 2018-2020

BGAEk emandako informaziotik ateratako datuak. Urte naturalaren aldi osoan indarrean egon diren Aurreikuspen Planen datuak bakarrik argitaratzen dira.

Etekin finkoarekin bermatutako planetan, berme-aldiaren amaieran bermatutako errentagarritasuna argitaratzen da (UTB).