Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

Euskadiko turismo-enpresa eta -establezimenduen Erregistroa

DeskribapenaJardueraren hasiera

NORTZUK AURKEZTU BEHAR IZANGO DUTE ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA?

 • · Euskadin turismo-jarduera garatu nahi duten ostatu-enpresa turistikoen eta bitartekaritza-enpresen titularrak

¿NOIZ?

 • · Jarduera hasiera, hasi aurretik jakinarazi behar zaio administrazioari

¿ZER AITORTZEN DU?

 • · Jardueraren titularrak erantzukizunez aitortzen du:
  • o Jarduera turistikoan aritzeko eska daitezkeen baldintzak ezagutzen eta betetzen dituela
  • o Betebehar horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiriak dituela
  • o Dokumentazio hori administrazio honen esku jarriko duela, hala egiteko eskatzen dioteneal
  • o Jarduera garatzen den bitartean aurrez adierazitako betebeharrak betetzeko konpromisoa hartzen duela.

¿ZEIN DA ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA AURKEZTEAREN ONDORIOA?

 • · Erantzukizunpeko adierazpena dagokion bezala aurkezteak berehalako ondorio hauek ditu:
  • o Jarduera gratzeko gaikuntza lortzen da aurkezten denetik, iraupen mugagabe baterako, eragotzi gabe aplikatu beharreko beste arau batzuek ezartzen dituzten betebeharrak eta administrazio eskudunek esleituta dituzten egiaztapen-ahalmenak.
  • o Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren erregistroan inskribatzea.

Erregistro hau uztailaren 28ko 13/2016 Legeak arautzen du (24 art.)

Izapide espezifikoak landa eremuetan kokatutako erabilera turiskoko etxebizitzen eta logelen erantzunkizunpeko adierazpena (PDF, 129 KB)


Jardueraren aldaketak

NORTZUK AURKEZTU BEHAR IZANGO DUTE ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA?

 • · Jarduera hasteko egindako erantzukizunpeko adierazpenean daturik aldatuz gero, ostatu-enpresa turistikoen eta bitartekaritza-enpresen titularrak

¿NOIZ?

 • · Aldaketa egiten den unearen aurretik egingo da jakinarazpena eta, edozein kasutan, aldatutako azpiegituretan ostatu turistikoaren jarduera hasi baino lehen. Kasu guztietan beharrezkoak diren agiriak aurkeztu behar dira.

¿ZEIN DA ALDAKETEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA AURKEZTEAREN ONDORIOA?

 • · Aldaketen rantzukizunpeko adierazpena dagokion bezala aurkezteak berehalako ondorio hauek ditu:
  • o Jarduera gratzeko gaikuntza lortzen da aurkezten denetik adierazitako aldaketekin, iraupen mugagabe baterako, eragotzi gabe aplikatu beharreko beste arau batzuek ezartzen dituzten betebeharrak eta administrazio eskudunek esleituta dituzten egiaztapen-ahalmenak.
  • o Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren erregistroan inskribatzea adierazitako aldaketak.

Erregistro hau uztailaren 28ko 13/2016 Legeak arautzen du (24 art.)


Jarduerarako datu adierazitakoak egiaztatzea turismo enpresen eta jardueren Erregistroan

Administrazioak ofizioz egiaztatuko du ea Dekretuak arautzen dituen betebeharrak betetzen diren ala ez, zeinak titularrak/ordezkariak, turismo iharduerako erantzukizunpeko adierazpenean, betetzen dituela aitortu du eta


Jarduera etetea


Administrazio turistikoari behin betiko itxiera jakinaraztea aurrez aitortutako jardueran.

Nahitaezkoa da erantzukizunpeko adierazpen hau egitea jarduera eten baino lehen. Adierazpena ez egiteak zigor administratiboa ekar dezake.

Adierazpena aurkezterakoan Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan baja emango da.

 


Dispentsak


Dagokion dekretu arautzailean zehaztutako gutxieneko betekizun eta/edo baldintzaren bat betetzen ez duten ostatu-enpresen titularrek (edo haien ordezkariek) aurkeztu ahal izango dute dispentsa eskaera hau, betiere ostatu-jardueran aritzeko erantzukizunpeko adierzpena aurkeztu baino lehen, egokitzapena ezin denean burutu hura hartzen duen etxebizitzaren edo higiezinaren egituratik eratorritako zailtasunen ondorioz.


Araudira egokitzeko kontsulta Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan

Eskaera hau aurkeztu beharko dute ostatua eskaini nahi duen enpresa bat ireki, eraiki edo aldatu (hau da, ezer egiten edo ezein administrazio-izapidetan hasi baino lehen) nahi duten pertsona fisikoek edo juridikoek.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa / Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza > Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa / Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza > Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoetako turismo-kudeaketako teknikariak.

ARABAKO  TURISMO ETA MERKATARITZAKO LURRALDE BULEGOA

Samaniego 2

01008 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 01 70 55

E-maila: turismo-araba@euskadi.eus

BIZKAIKO TURISMO ETA MERKATARITZAKO LURRALDE BULEGOA

Concha Jeneralaren kalea, 23

48010 Bilbao

Tel.: 944 03 14 78

E-maila: turismo-bizkaia@euskadi.eus

GIPUZKOAKO TURISMO ETA MERKATARITZAKO LURRALDE BULEGOA

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastian

Tel.: 943 02 25 64

E-maila: turismo-gipuzkoa@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

 • Jardueraren hasiera: 0012801
 • Jardueraren aldaketak : 0012802
 • Turismo-enpresa eta establezimenduen jarduerarako datu adierazitakoak egiaztatzea, erabilera turistikoko etxebizitzak eta etxebizitza partikularreko logeletan: 0012807
 • Jarduera etetea : 0012803
 • Dispentsak : 0012804
 • Araudira egokitzeko kontsulta Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan: 0012805

Jardueraren hasiera 

Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Jarduera hasieran aitortutakoaren aldaketak


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea


6 hilabete

Beste tramite batzuk


Jarduera etetea 

Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. komunikazioa bete,
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi,
 3. komunikazioa sinatu,
 4. bidali komunikazioa eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak hilabetez gordeko ditu zuk emandako datuak. Dena dela, komunikazioa araudiak ezarritako epe barruan aurkeztu beharko duzu.

Komunikazioa kanal presentzialatik aurkeztu nahi baduzu, inprimakia betetzeko bi aukera dituzu:

1. Aukera:

 1. Inprimakia ordenadorean bete
 2. datuak eta dokumentu beharrezkoek, Administrazioaren sistema informatikoan gorde,
 3. inprimakia inprimatu,
 4. eskuz bete eta sinatu,
 5. eta aipatutako lekuetan aurkeztu beharko duzu, inprimakiak aurkezteko deialdiak ezarritako epean.

2. Aukera:

 1. Inprimakia bete gabe inprimatu, eskuz bete eta sinatu,
 2. eta aipatutako lekuetan aurkeztu, inprimakiak aurkezteko deialdiak ezarritako epean,
 3. datuak eta dokumentu beharrezkoek, Administrazioaren sistema informatikoan gorde.
 • Aukera hau erabiliz, zure komunikazioa Administraziora heltzen denean dagoenekoz zure datuak tramitazio-bulegoaren eskutan egongo dira, horrela espedientearen tramitazioa erraztuz.
 • Administrazioak komunikazioen datuak hilabete batean gordeko ditu eta Administrazioak datu hoiek bakarrik erabiliko ditu baldin eta zuk paperezko komunikazioa goian aipatutako lekuetan epe barruan aurkezten duzun.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Dispentsak


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Beste tramite batzuk


Araudira egokitzeko kontsulta


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk