Hezkuntza Saila

EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua (merezimendu-lehiaketa)

 Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegoa

 

Azken berrien argitalpen-data: 2024-02-28 / 2024-05-14

Atalak: Hautatuak / Merezimenduen baremazioa

Deialdia

 • Deialdia (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2022-12-12)
 • Epea eskabidea, tasa ordaintzeko eta merezimenduak aurkezteko: 2022ko abenduaren 13tik 2023ko urtarrilaren 10era arte, biak barne
 • Pausuak:
  • 1. ESKABIDEA bete (kidegoan sartzeko parte hartu nahi duzun espezialitate bakoitzeko eskabide bana). Izena emateko tasa ordaindu beharko duzu epe berean.
  • 2. Aurkeztu online deialdiaren I. eranskinean aurreikusitako MEREZIMENDUAK egiaztagiriaren kopia (deialdiaren 3.3.1 oinarrian aurreikusitako kasuetan soilik).

   Oharra: merezimenduen egiaztagiriak eskabidea amaitu eta erregistratu ondoren soilik aurkeztu ahal izango dira.

Onartzeko eskabidea

 • Eskabidea egiteko, tasa ordaintzeko eta merezimenduak aurkezteko epea: 2022ko abenduaren 13tik 2023ko urtarrilaren 10era arte, biak barne
 • Gida (leiho berri batean irekitzen da)
 • Onartzeko eskabidea (leiho berri batean irekitzen da)

Merezimenduak aurkeztu

 • Epea eskabidea, tasa ordaintzeko eta merezimenduak aurkezteko: 2022ko abenduaren 13tik 2023ko urtarrilaren 10era, biak barne
 • Gida (leiho berri batean irekitzen da)
 • Merezimenduak aurkeztu: hezigunea (leiho berri batean irekitzen da)

  (Sartu “Erabiltzailea” eta “Pasahitza” / Jarraitu hurrengo ibilbidea: Eremu pertsonala / Izapideak langileen sailarekin / Administrazio-izapideak / EPE 2022. Irakasleak. "Egonkortzeko salbuespenezko prozesua" / LHko sektore berzietako irakasle espezialistak /  Merezimenduak entregatzea)

Merezimenduen baremazioa

* Merituak Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako unitateek barematuak (I. eranskineko I. eta II. atalak eta III.1 azpiatala)

 • Ebazpena behin-behinekoa (leiho berri batean irekitzen da) (2023-05-12)
  • Kontsulta esleitutako merituen puntuazioa duen zerrenda, hezigunea (leiho berri batean irekitzen da)
  • Kontsulta izangaiek merituen egiaztapen akastuekin, hezigunea (leiho berri batean irekitzen da)
  • Erreklamazio epea: 2023ko maiatzaren 15etik 26ra arte.
  • Oharra - Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte burututako merezimenduak baloratu dira; hau da, 2023ko urtarrilaren 10era arte, barne.
 • Ebazpena behin betikoa (leiho berri batean irekitzen da) (2023-06-08)
  • Zerrendaren kontsulta: hezigunea (leiho berri batean irekitzen da) («Erabiltzailea (NAN/AIZ)» eta «Pasahitza» sartuz) - «Arlo pertsonala» – «Izapideak langileekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Salbuespenezko egonkortze-prozesua- Lanbide Heziketako Sektore Berezietako Irakasle Espezialistak» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – adierazi kidegoa eta espezialitatea – «Emaitzak» – «Lehiaketa aldia: partziala».
  • Erreklamazioei erantzunen eta ofizioz egindako zuzenketen kontsulta: https://hezigunea.euskadi.eus (leiho berri batean irekitzen da) – Berriak (ekainaren 12, astelehena, erantzunak argitaratuko dira)

* Puntuazio totalak

Zerrendaren kontsulta: hezigunea (leiho berri batean irekitzen da)  (NAN/AIZ)» eta . eta «Pasahitza» sartuz) - «Arlo pertsonala» – «Izapideak langileekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Salbuespenezko egonkortze-prozesua-Lanbide Heziketako Sektore Berezietako Irakasle Espezialistak » – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – adierazi kidegoa eta espezialitatea – «Emaitzak» – «Lehiaketa aldia: guztira».

 • Merezimenduen puntuazioen akatsak zuzentzea (2023-06-19)

Kontsultatu ebazpena hezigunea (leiho berri batean irekitzen da) (sartu «Erabiltzailea (NAN/AIZ )» - Albisteak

 * Merezimenduen puntuazioak aldatzea baietsitako errekurtsoak gauzatzean (argitaratze-data: 2024-05-14)

 • Kontsultatu ebazpena hezigunea (leiho berri batean irekitzen da) («Erabiltzailea (NAN/AIZ)» eta «Pasahitza» sartuz) – Albisteak

Informazioa prozeduran zehar

 • Informazio orokorra:
 • Izangai bakoitzaren espedientearen inguruko informazioa: hezigunea (abre en nueva ventana)

Pasahitza ahaztu edo galdu bada, beste berri bat lortu ahal izango da,  hezigunea (abre en nueva ventana) helbidean, eta aukeratu “Pasahitza ahaztu duzu”

Onartutako eta baztertutakoen zerrenda

 • Behin-behineko ebazpena (leiho berri batean irekitzen da) (2023-01-19)
 • Epea: 2023ko urtarrilaren 20tik otsailaren 2ra
  • Espezialitateen arteko lehentasun-hurrenkera zehazteko, espezialitate desberdinetan eskabide bat baino gehiago aurkeztu dutenentzat
  • Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendaren aurkako erreklamazioak aurkezteko
 • Sarbidea

  https://hezigunea.euskadi.eus (leiho berri batean irekitzen da) («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua»

  Jarraian, egin beharreko kontsultaren edo izapidearen arabera, jarraibideak segi:

  - Zerrenden kontsulta: «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (aukeratu kidegoa eta espezialitatea) eta «Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda».

  - Lehentasun hurrenkera ezartzeko: izangai bakoitzak «Norberari egokitutako kontsulta edo Kontsulta pertsonalizatuak» atalaren bidez lehentasunari dagokion zutabean lehentasun-hurrenkerari buruzko digitua adieraziko du, lehenetsitako espezialitateari dagokion laukitxoan (lehentasunezko aukera) 1etik hasita eta horrela hurrenez hurren, eta, amaitutakoan, Gorde

  Erreklamazioak aurkezteko: aurreko atalen bidez, «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (aukeratu kidegoa eta espezialitatea) eta «Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda», «Erreklamazioak» eta horiek aurkezteko jarraibideak bete.

 • Behin betiko ebazpena (leiho berri batean irekitzen da) (2023-02-10)
 • Zerrenden kontsulta: hezigunea (leiho berri batean irekitzen da)

  Sarbidea: https://hezigunea.euskadi.eus (leiho berri batean irekitzen da) («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (aukeratu kidegoa eta espezialitatea) eta «Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda», «Erreklamazioak» eta horiek aurkezteko jarraibideak bete.

 • Epea gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko: 2023ko otsailaren 11tik martxoaren 10era, biak barne.

  Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako bideak erabil ditzakezu (erregistro elektronikoa, posta arrunta, …), Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzara zuzenduta (Donostia kalea 1, Lakua, Vitoria-Gasteiz; posta-kodea: 01010).

Epaimahaiak eta hautaketa-batzordeak

 • Borondatezko parte-hartzea (2022-12-12)

  Euren borondatez epaimahai batean bokal gisa parte hartu nahi duten karrerako funtzionarioek idatzi bat aurkeztu beharko dute, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzara zuzenduta (Donostia kalea 1, Lakua, Vitoria-Gasteiz; posta-kodea: 01010).

  Idatzia aurkeztuko dute Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako bideak erabil ditzakezu (erregistro elektronikoa, posta arrunta,…).

  Epea: 2022ko abenduaren 13tik 2023ko urtarrilaren 10era, biak barne

 • Epaimahaietako kideak izendatzeko zozketa iragartzen da (leiho berri batean irekitzen da) (2023-01-19)
 • Epaimahaien egoitzen lurralde historikoak (leiho berri batean irekitzen da) (2023-01-20)
 • Epaimahaien osaketa (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2023-02-01)

Hautatuak

Karrerako funtzionarioak izendatzea eta lanpostuaz jabetzea

Behin-behineko Ebazpena (Hautatuak)

 • Ebazpena behin-behinekoa (leiho berri batean irekitzen da) (2023-06-08)
  • Erreklamazio epea (on-line), egon daitezkeen akatsengatik: 2023ko ekainaren 9tik 15era, biak barne.
 • Hautatutako pertsonak zehazteko, honako hauek hartu dira kontuan:

- merezimenduengatik lortutako puntuazioa

- alegatutako hizkuntza-eskakizuna

- hainbat espezialitateren artean adierazitako lehentasun-ordena (espezialitate batera baino gehiagora aurkeztu badira eta bat baino gehiagorako aukera izan badezakete)

- merezimenduengatik puntuaziorik handiena lortu duen espezialitatea (lehentasun-hurrenkera adierazi ezean eta espezialitate batera baino gehiagotara aurkeztu bada)

- berdinketa hausteko irizpideak, hautagai batek baino gehiagok puntuazio bera badute (deialdiaren 7.1.2 oinarria)

Behin betiko Agindua (Hautatuak)

EHAAn edo https://hezigunea.euskadi.eus/  («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) - «Arlo pertsonala» – «Izapideak langileekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua-LHko sektore berezietako irakasle espezialistak» - «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – «Hautespena». Hautatutako behin betiko izangaiek “Adjudikazio” zutabean (eskuman) “2HE/PL2” edo “1HE/PL1”, kasuaren arabera, dutenak dira

 • Uko egiteak (2023-06-30)

Egonkortze-prozesuari uko egiteak aurkeztu ahal izango dira hemendik: https://hezigunea.euskadi.eus/  («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) - «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «Tramitagune – Administrazio-espedienteak: eskaerak, erreklamazio formalak, errekurtsoak» (oroigarria da SOILIK GAURTIK AURRERA, ekainaren 30etik aurrera aurkezten diren uko berrietarako; aurrekoak jasota daude).

Azterketa medikoa

* Azterketa medikorako zitazioa. OHAR GARRANTZITSUA (leiho berri batean irekitzen da) (2023-07-06)

Ohar-informatiboan aipatutako “NANaren arabera esleitutako hitzorduen zerrenda” kontsultatu beharko dira: https://hezigunea.euskadi.eus/ (leiho berri batean irekitzen da) («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartu beharko dira) - «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – « EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko salbuespenezko prozesua-LHko sektore berezietako irakasle espezialistak» - “Berriak”

Hautatutako pertsonen zerrenda osagarria, uko egiteak eta baldintzak ez betetzeagatik karrerako funtzionario izendatzeko eskubideak galtzen dituzten pertsonak