Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

1357/2014 ERREGELAMENDUA APLIKATZEKO IRIZPIDEEN GIDA

Xehetasunak

1357/2014 (EB) Erregelamenduak 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina aldatu du, arriskugarritasun-ezaugarrien (HP) definizioak substantzia eta nahaste kimikoak sailkatzeko CLP Erregelamenduari egokitzeko asmoz.