Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzea

Deskribapena


Lurzoruen edukitzaile eta jabe diren pertsona fisikoen zein juridikoen oinarrizko betebeharra da lurzorua babestea, eta eginbehar horretan sartzen da lurzoruaren kalitatea ezagutu eta kontrolatzea, babeserako, berreskurapenerako eta kontrolerako eta jarraipenerako neurriak hartzea ere.

Xedea hauxe da: kutsatzaile izan daitezkeen jarduerak izan dituzten lurzoruetan etorkizunean egindako ekintzek pertsonen osasunerako eta ingurumenerako arriskuak ez izatea.


Lurzoruaren KALITATEaren deklarazioa

Lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedura administrazio-prozedura bat da, eta horren bidez balioztatzen du Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak lurzorua uneko edo aurreikusitako erabilerarako egokia den, baimendutako entitate batek egindako lurzoruaren kalitatearen ikerketa-txostenen arabera. Horretarako, nahitaez, ezagutu egin behar da lurzoruan eta kaltetuta egon daitezkeen beste ingurune batzuetan dauden kutsatzaileen kontzentrazioa, eta ikerketa-fase bakoitzari dagozkion irizpideen arabera ebaluatu kontzentrazio hori.


Lurzorua erabiltzeko GAITASUNAren deklarazioa

Lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren prozedura administrazio-prozedura bat da, eta horren bidez balioztatzen du ingurumen-organoak industria-erabilerarako soilik balio duen lurzoruaren gaitasuna, lurzoruan egon den jarduera kutsatzeko ahalmen ertaina duen jarduera gisa sailkatuta badago, ondorengo kasuetan:

 • Kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat dagoen edo egon den lurzoru batean, jarduera bat jarri edo handitzea.
 • Lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat behin betiko uztea.

Ondorio horietarako, industria-erabileratzat hartzen dira B-EBA B ebaluazioko balio adierazleak aplikatzen zaizkien erabilerak.

Nahitaez lurzoruaren egoeraren txosten bat lantzea eskatzen du horrek.


4/2015 Legearen 25.1 a artikuluaren salbuespena

Salbuespena hiru baldintzatzaileren aldibereko betearazpenaren menpe egongo da:

 • Lurzoruak izan duen jarduera potentzialki kutsatzaile bezala sailkatuta egotea, Legearen II. eranskinean aipatutako baldintzen arabera.
 • Instalazioen etorkizuneko erabilerak industriala izaten jarraitzea, edo industrialaren parekoa, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen arabera.
 • Jarduera etetean edo jarduera berri baten instalazioan, lur-mugimenduak edo zolarrien eliminazioa behar dituen ekintzarik egin behar ez izatea.

500 m3 baino gutxiagoko hondeaketak direla eta salbuespena (4/2015 Legearen 25.1 b eta c art.)

 • Lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat dagoen edo egon den leku baten zati bat okupatzen denean, komunikazio-azpiegituretarako zutabeak eraikitzeko lur-mugimenduen ondorioz edo argia, ura, gasa nahiz telekomunikazioak bezalako zerbitzu orokorrak jarri edo aldatzearen ondorioz.
 • Lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat handitu edo aldatzean, handitu edo aldatu nahi den jarduera edo instalazioak hartzen duen lursailaren mugen barruan egiten bada.
 • 500 m3 baino gutxiagoko hondeaketak

500 m3 baino gehiagoko hondeaketak egiteko baimena (4/2015 Legearen 25.1 b eta c art. salbuespena)

 • Leku baten zatia hartzen denean, lurrak mugitzea, komunikazio-azpiegituren zutabeak eraikitzeak, edo zerbitzu orokorrak (argia, ura, gasa edo telekomunikazioak) ezartzeak edo aldatzeak eraginda.
 • Kutsatzeko ahalmena duen jarduera bat zabaltzea edo aldatzea, handitu nahi den jarduerak hartzen duen lurzat iaren mugen barruan egiten denean.
 • 500 m3 baino gehiagoko hondeaketak

Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuespena (4/2015 Legearen 25.2 art.)

Jarduera edo instalazioaren zati bat eteten denean nahiz jardueren aldi baterako instalazioak direnean.


Lehendik dagoen lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren baliozkotasuna (4/2015 Legearen 25.3 art. salbuespena)

Lurzoruaren kalitatearen deklaraziorik badago lehendik, jarduera zabaldu/ ezarri edo erabilera aldatzen den kasuetan.


Salbuespena premiazko arrazoiengatik(4/2015 Legearen 25.4 art.)

Kutsadura-seinaleak hautematean, leheneratzeko neurriak berehala hartzea aholkatzen dutenean premiazko zioek.


Lurzoruaren egoeraren txostenak bidaltzea

Lurzorua kutsa dezaketen jardueren eta instalazioen titularrek lurzoruaren egoera-txostenak aurkeztu beharko dituzte jarraian aipatzen den maiztasunarekin:

 • Kutsatzeko ahalmen txikia duten jardueren kasuan, 15 urtez behin aurkeztuko da txostena, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II. Eranskinean ezarritakoarekin bat.
 • Kutsatzeko ahalmen ertaina duten jardueren kasuan, 10 urtez behin aurkeztuko da txostena, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II. Eranskinean ezarritakoarekin bat.
 • Kutsatzeko ahalmen handia duten jardueren kasuan, 5 urtez behin aurkeztuko da txostena, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II. Eranskinean ezarritakoarekin bat.

Jarduera eta instalazio horiek Europako EMAS Erregistroan badaude, 18, 13 eta 8 urtez behingoa izango da maiztasuna, hurrenez hurren.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Ingurumen Sailburuordetza > Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza > Ingurumen Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

 • Lurzoruaren KALITATEaren deklarazioa: 0120302
 • Lurzorua erabiltzeko GAITASUNAren deklarazioa: 0120303
 • 4/2015 Legearen 25.1 a artikuluaren salbuespena: 0120305
 • 500 m3 baino gutxiagoko hondeaketak direla eta salbuespena (4/2015 Legearen 25.1 b eta c art.): 0120306
 • 500 m3 baino gehiagoko hondeaketak egiteko baimena: 0120307
 • Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuespena (4/2015 Legearen 25.2 art.): 0120308
 • Lehendik dagoen lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren baliozkotasuna (4/2015 Legearen 25.3 art. salbuespena): 0120309
 • Salbuespena premiazko arrazoiengatik(4/2015 Legearen 25.4 art.): 0120310
 • Lurzoruaren egoeraren txostenak bidaltzea: 0120304

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Izapidea oinarritzen duten txosten guztiak CD euskarrian (edo antzekoan) aurkeztuko dira (telematikoki izapidetzen bada izan ezik), argi identifikatuta. CDak txostenen atal guztiak bilduko ditu fitxategi bakarrean (memoria, eranskinak, planoak, etab.), kasuan kasuko ordenan. Hala ere, bere tamaina dela eta, baliteke fitxategi ezberdinetan banatu behar izatea, ondoren erabili ahal izateko.

Erabiltzen den formatu digitalak bide eman beharko dio ingurumen-organoari testua erraz irakurtzeko eta atzitzeko, irudi guztiak argi ikusteko eta dokumentua inprimatzeko, baita laborategiko txostenak ere.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabete

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

3 hilabete

Beste tramite batzuk


Administrazioari komunikazio-egintza


Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. komunikazioa bete,
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi,
 3. komunikazioa sinatu,
 4. bidali komunikazioa eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak hilabetez gordeko ditu zuk emandako datuak. Dena dela, komunikazioa araudiak ezarritako epe barruan aurkeztu beharko duzu.

Komunikazioa kanal presentzialatik aurkeztu nahi baduzu, inprimakiak betetzeko bi aukera dituzu:

1. Aukera:

 1. Inprimakia ordenadorean bete
 2. datuak eta dokumentu beharrezkoek, Administrazioaren sistema informatikoan gorde,
 3. inprimakia inprimatu,
 4. eskuz bete eta sinatu,
 5. eta aipatutako lekuetan aurkeztu beharko duzu, inprimakiak aurkezteko deialdiak ezarritako epean.

2. Aukera:

 1. Inprimakia bete gabe inprimatu, eskuz bete eta sinatu,
 2. eta aipatutako lekuetan aurkeztu, inprimakiak aurkezteko deialdiak ezarritako epean,
 3. datuak eta dokumentu beharrezkoek, Administrazioaren sistema informatikoan gorde.
 • Aukera hau erabiliz, zure komunikazioa Administraziora heltzen denean dagoenekoz zure datuak tramitazio-bulegoaren eskutan egongo dira, horrela espedientearen tramitazioa erraztuz.
 • Administrazioak komunikazioen datuak hilabete batean gordeko ditu eta Administrazioak datu hoiek bakarrik erabiliko ditu baldin eta zuk paperezko komunikazioa goian aipatutako lekuetan epe barruan aurkezten duzun.

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Ingurumen-segimendua


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentatzioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ingurumen-segimendua


Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Beste tramite batzuk