Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Industria segurtasuna

Industria Segurtasuna, arriskuen prebentzioa eta murrizketa helburu duten nahitaezko xedapenen sistema da, eta era berean industria-jardueratik edo instalazio edo ekipoen erabilera, funtzionamendu eta mantentzetik eta industria-produktuen produkzio, erabilera edo kontsumo, biltegiratze edo desgitetik eratortzen diren eta pertsonei, ondasunei edo ingurumenari kalte egin diezaieketen istripuen kontrako babesa dute helburu.

Administrazio-unitate horri, bere jardun-arloak osatzen dituzten produktu eta instalazioak erregelamenduaren arabera bete diren kontrolatzea eta horren jarraipena egitea dagokio. 

JARDUN ARLOAK:    

 • INDUSTRIA
  • Industria Establezimenduen Erregistroa
  • Ibilgailuak
  • Metrologia
  • Suteen aurkako babeserako instalazioak
  • Segurtasuna makinetan
  • Kontrol Erakundeen, Erakunde Jakinarazien eta Laborategien baimena
  • Patenteak eta Markak
  • Produktuen Kontrola
  • Bestelakoak (Metal preziatuak, beltzarantzeko aparatuak)
 • INDUSTRIA SEGURTASUNA
  • Jasogailuak (igogailuak, dorre-garabiak eta garabi autopropultsatuak)
  • Gas-instalazioak eta gas-erregaiak gordetzeko instalazioak
  • Instalazio termikoak (berokuntza, girotzea eta ur bero sanitarioa)
  • Presioko ekipoak
  • Hozteko instalazioak
  • Produktu kimikoen biltegiratzeak
  • Substantzia arriskutsuekin gerta daitezkeen arrisku larrien prebentzioa 

ARAU ESPARRUA

 • Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 29-11-2004). Establece el marco normativo regulador en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y además determina las directrices para la intervención y control administrativo de las instalaciones, aparatos, equipos, procesos y productos industriales.
 • Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE 23-7-1992). Establece el marco normativo regulador en el Estado, teniendo como objetivo establecer las bases de ordenación del sector industrial.
 • Sektoreko Erregelamendu teknikoak. Honako helburu hau du: sektore bakoitzean industria-jardueratik edo industria-instalazio, -ekipo edo -produktuen erabilera, funtzionamendu eta mantentzetik eratortzen diren arriskuak prebenitu eta murriztea, eta pertsonei edo ondasunei kalte egin diezaieketen istripuen kontra babestea.

ERAKUNDEA

 1. Zerbitzu Nagusiak:
  Energiaren,Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza
  c/ Donostia-San Sebastián, 1 - 01010- VITORIA-GASTEIZ
  Tfn: 945 01 82 18
  Fax: 945 01 99 78
  demadi@ej-gv.es 
 2. Lurralde Zerbitzuak:
  Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko lurralde-ordezkaritzek
 Arabako lurralde-ordezkaritza  Bizkaiko lurralde-ordezkaritza  Gipuzkoako lurralde-ordezkaritza
 c/ Samaniego, 2
01008 VITORIA-GASTEIZ
 945 017770 - Fax 945 017787
 c/ General Concha, 23
48010 BILBAO
 94 4031400 - Fax 94 4031445
 c/ Easo, 10
20006 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
 943 022500 - Fax 943 022542

Azken aldaketako data: