Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

INDUSTRIA SEGURTASUNA

Industria Segurtasuna, arriskuen prebentzioa eta murrizketa helburu duten nahitaezko xedapenen sistema da, eta era berean industria-jardueratik edo instalazio edo ekipoen erabilera, funtzionamendu eta mantentzetik eta industria-produktuen produkzio, erabilera edo kontsumo, biltegiratze edo berregitetik eratortzen diren eta pertsonei, ondasunei edo ingurumenari kalte egin diezaieketen istripuen kontrako babesa dute helburu.

Administrazio-unitate horri, bere jardun-arloak osatzen dituzten produktu eta instalazioak erregelamenduaren arabera bete diren kontrolatzea eta horren jarraipena egitea dagokio. 

JARDUN ARLOAK:    

 •  INDUSTRIA
  - Industria Establezimenduen Erregistroa
  - Ibilgailuak
  - Metrologia
  - Suteen aurkako babeserako instalazioak
  - Segurtasuna makinetan
  - Kontrol Erakundeen, Erakunde Jakinarazien eta Laborategien baimena
  - Patenteak eta Markak
  - Produktuen Kontrola
  - Bestelakoak (Metal preziatuak, beltzarantzeko aparatuak?)
 • INDUSTRIA SEGURTASUNA
  - Jasogailuak (igogailuak, dorre-garabiak eta garabi autopropultsatuak)
  - Gas-instalazioak eta gas-erregaiak gordetzeko instalazioak
  - Instalazio termikoak (berokuntza, girotzea eta ur bero sanitarioa)
  - Presioko ekipoak
  - Hozteko instalazioak
  - Produktu kimikoen biltegiratzeak
  - Substantzia arriskutsuekin gerta daitezkeen arrisku larrien prebentzioa
   

ARAU ESPARRUA 

Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 29-11-2004). Establece el marco normativo regulador en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y además determina las directrices para la intervención y control administrativo de las instalaciones, aparatos, equipos, procesos y productos industriales.
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE 23-7-1992). Establece el marco normativo regulador en el Estado, teniendo como objetivo establecer las bases de ordenación del sector industrial.
Sektoreko Erregelamendu teknikoak. Honako helburu hau du: sektore bakoitzean industria-jardueratik edo industria-instalazio, -ekipo edo -produktuen erabilera, funtzionamendu eta mantentzetik eratortzen diren arriskuak prebenitu eta murriztea, eta pertsonei edo ondasunei kalte egin diezaieketen istripuen kontra babestea.
 

ERAKUNDEA 

1- Zerbitzu Nagusiak:
Energiaren,Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza
c/ Donostia-San Sebastián, 1 - 01010- VITORIA-GASTEIZ
Tfn: 945 01 82 18
Fax: 945 01 99 78
demadi@ej-gv.es
 

2- Lurralde Zerbitzuak:
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko lurralde-ordezkaritzek

 Arabako lurralde-ordezkaritza Bizkaiko lurralde-ordezkaritza Gipuzkoako lurralde-ordezkaritza
 c/ Samaniego, 2
01008 VITORIA-GASTEIZ
 945 017770 - Fax 945 017787
 c/ General Concha, 23
48010 BILBAO
 94 4031400 - Fax 94 4031445
 c/ Easo, 10
20006 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
 943 022500 - Fax 943 022542
Azken aldaketako data:  2013/11/13