Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

2022ko EuskalHiria kongresua

LURRALDE ETA HIRI INKLUSIBOAK, INOR ATZEAN EZ UZTEKO

Bilbao, azaroak 28-29
Edizio honetan, Kongresuak Garapen Jasangarrirako Helburuak eta Kontratu Sozial Berria jorratuko ditu, hiriekin eta lurraldearekin duten harremanean. Gogoeta egingo da desberdintasunaren eta hainbat sektoretan eta eskalatan agertzen den biztanledun espazioaren arteko harremanari buruz, zeharkako izaerarekin, eta Hiri Agenda Berriarekin, hirien aukerak kudeatzeko tresna gisa.

CONCEPT NOTE (PDF, 1 MB) 


Desberdintasun sozioespazialak daude auzo bereko kaleen eta hiri bateko auzoen artean. Azterlan berriek erakusten dutenez, adibidez, hiri bateko auzo desberdinetako biztanleen arteko bizi-itxaropena 7 urte inguru alda daiteke, eta, oro har, auzo aberatsek dute bizi-itxaropen handiena auzo pobreenek baino. Alde horiek faktore anitzeko jatorria dute. Hala ere, zenbait azterlanek adierazten dute ingurunearen ezaugarri fisikoak – hiri-plangintzarekin zuzenean lotuta daudenak, baina baita baliabide publikoak hiri-ekipamenduen, berdeguneen eta, besteak beste, irisgarritasunaren bidez hirigintza-kudeaketarako esleitzearekin ere – funtsezkoak direla pertsonen osasuna zehazteko. Hortaz, hiri-plangintzaren dinamika bera – berdintasunezko ikuspegirik gabe – hirietako gizarte-desberdintasunen azeleratzailea da berez.

Antzeko harremana dago lurralde bereko hiri- eta landa-biztanleen artean aurkitutako desberdintasunetan. Landa-eremutik hirirako migrazioa eta urbanizazioa fenomeno unibertsal gisa bultzatzen duten eragile nagusitzat hartzen dira aukera ekonomikorik eza, baita landa-inguruneko eta hiri-inguruneko biztanleen artean segurtasunari eta zerbitzu publikoei dagokienez dauden desberdintasunak ere. Sarritan, biztanleak biltzeko prozesuek hiriguneetan inbertsio publikoa handitzera eramaten dute, desberdintasunak areagotuz eta, horrela, prozesu konplexuagoak eragiten dituen gurpil zoroa bizkortuz, hala nola despopulatzea, zahartzea eta landa-ingurunearen feminizazioa, hirietan gertatzen diren fenomenoen aurrean. Lurraldeen arteko desberdintasuna ere argi eta garbi adierazten da. Espainiaren kasuan, adibidez, autonomia-erkidego aberatsenetako per capita BPGk aberatsenen bikoitza egiten du.

Programaren hasieran, sarrerako aurkezpen bat egingo da, eta, ondoren, lau saio egingo dira. Saio horietan, lurraldeko desberdintasunaren hainbat alderdirekin lotutako gaiak jorratuko dira, baita Garapen Jasangarrirako Helburuek ibilbide orientatzaile gisa duten eginkizuna eta Hiri Agenda Berriak jasangarritasuna lortzeko eta inor atzean ez uzteko duen zeregina ere.

Eztabaidak lau bloketan antolatuko dira: hiru gaikako saio, txosten nagusi batez osatuak, ondoren mahai-inguru bat, eta laugarren saio bat, hainbat eragileren arteko elkarrizketa gisa planteatua.

  1. saioa: Gizarte-arrakalari heltzea: begirada bat lurraldetik eta hiritik
  2. saioa: Lurralde orekatuak: oparotasuna eta aukerak hiri-landa eremuen arteko jarraitutasuna
  3. saioa: Hiri jasangarriagoak: gizarteratzea eta ekitatea
  4. Elkarrizketa: Kontratu sozial berri bat, lurralde eta hiri jasangarriagoak eta kohesionatuagoak lortzekoAzken aldaketako data: