Informazio Zehaztua - Ente, Sozietate eta Fundazio Publikoak
Erakundea aukeratu ...
Aurrekontuak
Kapital-aurrekontua
Ustiapen-aurrekontua
Memoriak
Memoriak
Aurreikusitako Urteko Kontuak
Balantzea
Efektibo Fluxuen Egoera-orria
Galdu-irabazien Kontua
Ondare Garbiaren Aldaketaren Egoera-orria
Grafikoa
Aurrekontu Administratiboa
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak   2019
Azken berrikuspena: 2018ko Urriaren 23a
Ogasun eta Ekonomia Saila
Lehendakaritza
- Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Gobernanza P. y Autog. - Gobernantza P. eta Autog.
- E.J.I.E., S.A.
- Itelazpi, S.A.
Desarrollo Eco. e Inf. - Ekonomiaren Garap. eta A.
- Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.
- Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A
- P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
- Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.
- Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.
- Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.
- USA Basque Trade and Investment
- Singapore Basque Trade and Investment
- SPRILUR, S.A.
- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.
- Busturialdeko Industrialdea, S.A.
- Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.
- Deba Bailarako Industrialdea, S.A.
- Arabako Industrialdea, S.A.
- Arratiako Industrialdea, S.A.
- Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.
- Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.
- Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.
- Goierri Beheko Industrialdea, S.A.
- Urolako Industrialdea, S.A.
- Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.
- SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.
- Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea
- CADEM, S.A.
- Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
- BIMEP
- Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.
- Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea
- Eusko Trenbideak, S.A.
- Euskotren Participaciones, S.A.
- Euskadiko Kirol Portua, S.A.
- Zumaiako Kirol Portua, S.A.
- Neiker, S.A.
- Fundación HAZI Fundazioa
- Fundación ELIKA Fundazioa
Empleo y Políticas Soc.- Enplegua eta Gizarte Pol.
- VISESA
- Alokabide, S.A.
- Fundación HOBETUZ Fundazioa
Medio Amb., P.T. y Viv. - Ing., L.P. eta Etxebizi.
- VISESA
- Alokabide, S.A.
- Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia
- IHOBE, S.A.
Hacienda y Economía - Ogasuna eta Ekonomia
- Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.
Educación - Hezkuntza
- Unibasq
- Fundación MUSIKENE Fundazioa
Salud - Osasuna
- Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
  - Dirección General - Zuzendaritza Nagusia
  - Emergencias - Larrialdiak
  - OSI Araba ESIa
  - OSI Alto Deba - Debagoiena ESIa
  - Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea
  - OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESIa
  - OSI Tolosaldea ESIa
  - OSI Donostialdea ESIa
  - OSI Bidasoa ESIa
  - OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESIa
  - OSI Debabarrena ESIa
  - Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea
  - OSI Uribe ESIa
  - Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ
  - Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea
  - Hospital Santa Marina Ospitalea
  - Hospital Gorliz Ospitalea
  - OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESIa
  - OSI Barrualde-Galdakao ESIa
  - OSI Barakaldo-Sestao ESIa
  - OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESIa
- OSATEK, S. A.
- Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa
Turismo, Comercio y Cons. - T., Merk. eta Kontsum.
- Basquetour, S.A.
Cultura y P. L. - Kultura eta Hizk. Politika
- Euskal Irrati Telebista
- Euskal Telebista, S.A.
- Eusko Irratia, S.A.
- Radio Vitoria, S.A.
- EITBNET, S.A.
- Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.
- Etxepare Euskal Institutua
- Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa
- Fundación BASQUE TEAM Fundazioa