Hezkuntza Saila

Itunpeko ikastetxe pribatuak

Hezkuntza Itunen helburua hau da: erregimen honetara atxikitako ikastetxe pribatuak diru publikoaz laguntzea, Euskal Autonomi Erkidegoan unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza arautuak eman ditzaten.

 • Irailaren 8ko 293/87 Dekretoa, Hezkuntza Ituneei buruzko Araudia onartuz. (EHAA 1987-09-15)

 • Agindua, 2016ko apirilaren 27koa, 2016-2017 eta 2021-2022 ikasturteetarako hezkuntza-itunak berritzeko eta berriak izenpetzeko, eta 2016-2017 ikasturtean itundu beharreko taldeak zehazteko dei egiten duena. Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen Hezkuntza, DBH, Hezkuntza Berezia (talde egonkorrak eta Zereginen Ikaskuntza), Batxilergoa, Oinarrizko Lanbide Heziketako erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloei begira (EHAA, 2016-04-27)

 • Hezkuntza Ituneko aplikazioa

Planifikazioa

Hezkuntza-itunak

 • 2017-2018 ikasturtea
  • Eskabideak aurkezteko epea. Deialdi orokorra (EHAA, 2017-02-28)

   Ebazpena: Agindua, 2017ko uztailaren 27koa, zeinaren bidez ebazten baita 2017-2018 ikasturterako zehaztu beharreko unitateak xedatzea irakaskuntza hauetarako: Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen Hezkuntza, DBH, Hezkuntza Berezia (talde egonkorrak eta zereginen ikaskuntza), Batxilergoa, Oinarrizko Lanbide Heziketa, Erdi Mailako Heziketa Zikloak eta Goi Mailako Heziketa Zikloak (EHAA, 2017-09-01)

   Hutsen zuzenketa (EHAA, 2017-09-27)

   Agindua, 2018ko urtarrilaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2017-2018 ikasturtean itundu beharreko taldeak zehazteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko Aginduaren 17. eta 18. artikuluetan ezarritako itunen ofiziozko aldaketa ebazten duena (EHAA, 2018-01-29)
    

  • Deialdia - Agindua, 2017ko ekainaren 28koa, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza berezi irekian, hezkuntza berariaz sendotzeko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan, 2017-2018 ikasturterako (EHAA, 2017-07-03)
 • 2018-2019 ikasturtea
  • Eskabideak aurkezteko epea, deialdi orokorra (EHAA, 2018-02-28)
  • Deialdia - Agindua, 2018ko maiatzaren 15ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza berezi irekian, hezkuntza berariaz indartzeko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan, 2018-2019 ikasturterako (EHAA, 2018-05-24)
 • 2019-2020 ikasturtea

Ekonomia-moduloak

 

Hona zer den ordainketa eskuordetua: administrazioak irakasleei soldata zuzenean ordaintzea itunpeko ikastetxearen izenean

Araudia

Eranskinak

      Eskaerak:

     Ordainketa Eskuordetuko sistema barruko irakasleen gorabeheren jakinarazpena “Ikastetxe pribatuen kudeaketa” aplikazioaren bitartez egin behar da.

Soldaten taulak