Hezkuntza Saila

Eskola garraioa

 

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleentzako eskola-garraioa 

 • 69/2015 Dekretua, maiatzaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari -garraioaren arloan eskumenak dituen sailak finantzatutakoari- buruzkoa (2015-05-22ko EHAA).

 • 965/2006 Errege Dekretua, irailaren 1ekoa, abenduaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretuaren bidez onartutako Zirkulazioaren Erregelamendu Orokorra aldatzen duena (2006ko irailaren 5eko -asteartea- BOE, 212. zk.)

 • Eskola-garraioari buruzko Araudia, 443/2001 Errege Dekretua, apirilaren 27koa, eskola-umeak eta adingabekoak garraiatzeko segurtasun-baldintzei buruzkoa (maiatzaren 2ko -asteazkena- BOE, 105. zk.)

Garraio hau antolatzeko, Hezkuntza Sailak ibilgailu bidezko ibilbideak kontratatzen ditu. Hala, ibilgailu horiek erabilita, ikasleen erabilera bereziko garraio publiko erregularreko zerbitzua ematen da errepideetan.

 • Ikusi: Eskola-garraiorako gauzatutako lizitazioa, bederatzi plazatik gorako ibilgailuetan, 2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteetarako (SE/06/17 espedientea)

 • Ikusi: Eskola-garraiorako gauzatutako lizitazioa, bederatzi plazako edo hortik beherako ibilgailuetan, 2017-2018 ikasturterako (SE/07/17 espedientea)

 • Ikusi: Eskola-garraiorako gauzatutako lizitazioa, bederatzi plazako edo hortik beherako ibilgailuetan, kontratuak sinatzen direnetik 2018-2019 ikasturtearen bukaerara arte (SE/02/18 espedientea)

 2017-2018ko datuak:

542 ibilbide eta 21.220 garraiatu

 • Araba: 146 garraio-ibilbide eta 3.818 garraiatu
 • Bizkaia: 260 garraio-ibilbide eta 9.104 garraiatu
 • Gipuzkoa: 136 garraio-ibilbide eta 8.298 garraiatu

Eskola-garraiorako eskubidea duten eta haren ondoriozko gastuak zuzenean ordaintzen dituzten ikasleen gastuak finantzatzen laguntzea da laguntza hauen xedea. Hona hemen horretarako hiru arrazoi: alde batetik, ikasleok ezin dute Sail honek antolatutako ibilbideetara egokitu; bigarrenik, ikasleek garraio publikoa erabiltzea egokia dela uste da; eta azkenik, beste administrazio¬ batzuekin hitzarmenak sinatu dira, horiek antolatutako garraio-zerbitzuak erabil daitezen.

2018-2019 ikasturtea

 • Agindua, 2018ko abenduaren 18koa (leiho berri batean irekitzen da), zeinaren bidez iragartzen baitira eskola-garraiorako banakako esleipenak 2018/2019 ikasturterako, Haur Hezkuntzan (2. zikloa), Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasten ari diren ikasleentzat (EHAA, 2018-12-28)

2017-2018 ikasturtea

 • Agindua, 2017ko abenduaren 28koa, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara garraiatzeko banakako esleipenetarako deialdia egiten duena (EHAA, 2017-12-28)
  • Behin-behineko ebazpena. 1. ordainketa. IKUSI: Iragarki-taula / Dokumentazioa (argitalpen-data: 2018-03-16)
  • Behin betiko ebazpena. 2. ordainketa. IKUSI: Iragarki-taula / Dokumentazioa (argitalpen-data: 2018-05-08)
   • Hutsen zuzenketa. IKUSI: Iragarki-taula / Dokumentazioa (argitalpen-data: 2018-05-22)
  • Behin-behineko ebazpena. 2. ordainketa. IKUSI: Iragarki-taula / Dokumentazioa (argitalpen-data: 2018-05-23)
  • Behin betiko ebazpena. 2. ordainketa. IKUSI: Iragarki-taula / Dokumentazioa (argitalpen-data: 2018-06-28)

2016-2017 ikasturteko datuak:

 Guztira 1.942 laguntza eman ziren, lurralde historikoetan honela banatuta:

 • Araba/Álava. 500
 • Bizkaia: 618
 • Gipuzkoa: 824

Hezkuntza Sailak autobuseko laguntzaileen zerbitzua antolatzen du berak kontratatzen dituen ibilbideetan. Zerbitzu hori antolatzen da, hain zuzen ere, 443/2001 Errege Dekretuan (eskola-umeak eta adingabekoak garraiatzeko segurtasun-baldintzei buruzkoan) ezarritako inguruabarrak betetzen dituzten ibilbideetan, honako irizpide hauei jarraikiz:

a) Eskola-garraioan laguntzaile bat egongo da, baldin eta garraiatutako ikasleen % 50 12 urtetik beherakoa bada.

b)Autobus berean ez da garraiatuko 4 urtetik beherako 15 ikasle baino gehiago; salbuespena izango da ibilbidea bitan banatzeko beste ibilgailu bat eduki ezin denean edo zerbitzuaren antolakuntza-arrazoiek hala gomendatzen dutenean.

c) Autobus berean 4 urtetik beherako 15 ikasle baino gehiago garraiatzen direnean, laguntzaile bat kontratatuko da 15 ikasleko, edo 10 ikasle edo gehiagoko taldeko.

Zerbitzu hori EAEko lurralde historiko guztietan ematen da:

 • Arabako Lurralde Historikoa
  • Enpresa esleipenduna: CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS S.A. Espedientea Espedientea C02/008/2014. 2018ko ekainaren 30era arte luzatutako kontratua
  • 2017-2018 ikasturteko datuak: 98 autobus-laguntzaile; 3 jolastoki-zaintzaile. Egunean guztira 208 ordu kontratatuta
 • Bizkaiko Lurralde Historikoa
  • Enpresa esleipenduna: AUTOSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L. Espedientea C02/012/2017. 2021eko abuztuaren 31ra arte luza daitekeen kontratua
  • 2017-2018 ikasturteko datuak: 145 autobus-laguntzaile; 78 jolastoki-zaintzaile. Egunean guztira 392 ordu kontratatuta
 • Gipuizkoako Lurralde Historikoa
  • Enpresa esleipenduna: CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS S.A. Espedientea C02/008/2014. 2018ko ekainaren arte luzatutako kontratua
  • 2017-2018 ikasturteko datuak: 99 autobus-laguntzaile; 36 jolastoki-zaintzaile. Egunean guztira 329 ordu kontratatuta

EAEn guztira: 342 laguntzaile; 117 jolastoki-zaintzaile. Egunean guztira 929 ordu kontratatuta

 Garraio-laguntzaile eta jolastokiko zaintzaileen zerbitzua ematen duten enpresa esleipendunei aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa (2014ko urriaren 23ko EHAA, 202. zk.)