Ikertzaile doktoreentzako Mugikortasun Programarako deia (2017).

[IKERMUGIKORTASUNA]

Deskribapena


Xedea

Norgehiagoka-erregimenean laguntzetarako deialdia egitea, ikerketa-zentroetan dedikazio esklusiboarekin egonaldiak egiteko, bi helburu hauek betetzeko: batetik, I+G+b zentro eta erakundeetako ikertzaileen eta unibertsitateko irakasleen mugikortasun geografikoa bultzatzea, eta, bestetik, ikertzaile-taldeen lehiakortasuna eta gaitasuna hobetzea.

Egonaldian zehar, ikertzaileek ikerketa-proiektu bat garatu beharko dute, zeina talde hartzailearen lan-ildoan integraturik egongo den; edo, bestela, goi-mailako lotura eta elkartrukeak ezartzera bideratutako jarduerak burutu beharko dituzte.

Aurrekontuko zuzkidura

120.000 (euro)
Prestazio ekonomikoa
Ordainketa-modua:

1.- Laguntzari dagokion ordainketa erakunde onuradunari egingo zaio.
2.- Emandako laguntzak zatika ordainduko dira, bi ordain-aginduren bidez.
Haietarik lehena, emandako laguntzaren % 75ekoa, honelaxe egingo da: Zientzia Politikarako Zuzendaritzan, erakunde onuradunak zentro hartzailean hasteari buruzko egiaztagiria aurkeztu ostean.
Bigarren zatia, 2018. urtean, jarduera bukatutakoan, laguntzaren likidaziotik ateratzen den zenbatekoa ordainduko da, betiere hurrengo artikuluan eskatutako agiriak aurkeztu ostean.

Nori dago zuzenduta


 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agenteak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa izatea
  • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agenteen erregistroan inskribatuta egotea:
  • Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioak
 • Betekizunak

  • Helburu berarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk emandako diru-laguntzak, laguntzak, dirua edo baliabideak eskatuz gero eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri ematea.

  • Hautagaia ez dagoela sartuta itzultze- edo zehatze-prozedura batean, eta, hala badagokio, diru-laguntzak itzultzeko obligazioak egunean dituela.
  • Hautagaiak ez duela zigor administratibo edo penalik, diru-laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarrenik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.
  • Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluan ezarritako gainerako debekuetako batean sartuta ez egotea.

  Erakundeak


  Deitzen duen erakundea

  • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburua

  Ebazten duen erakundea

  • Hezkuntza > Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza

  Kontaktu-informazioa


  Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

  Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

  Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


  Ebazpena eta errekurtsoak


  Ebazteko epea

  EHAAn deialdia argitarazten denetik harako sei hilabeteko epearen barruan.

  Isilbidearen ondorioak

  Gaitzetsiak

  Ebazpena emana

  Justifikazioa