Eusko Jaurlaritza

Zer motatako ordezkaritzak daude?

Ordezkarien erregistro elektronikoan ordezkaritza-modalitate hau hautatuz gero, espediente baten tramitazioa bertan ordezkari gisa azaltzen denak egin ahal izango du, bere identifikazio elektronikorako bitartekoarekin, ordezkatzen duen titularraren izenean. Nahikoa da prozeduran izena emateko formularioan ordezkari gisa jarduten ari dela hautatzea.

Nolanahi ere, espedientearen titularrak beti egin ahal izango ditu tramiteak bere espedientean.

Legezko ordezkari gisa edo borondatezko ordezkari gisa izena emateko jarraibideak

Ordezkarien Erregistro Elektronikoan izena emateko, bi aukera daude: elektronikoki nahiz aurrez aurre.

Kanal elektronikoa

Bi fasetan ematen da izena:

 1. FASEA : Ordezkatuak ordezkaritza ematea. Horretarako, beharrezkoa da:
  1. Ordezkarien Erregistro Elektronikoaren aplikazioan norbere burua autentifikatzea, ordezkaritza ematen duen pertsonaren (ordezkatua) identifikazio elektronikorako.
  2. Ordezkatzen naute” laukitxotik, “Esleitu ordezkaritza” botoia aukeratu, eta ordezkariaren datuak bete.
  3. Ordezkariak zein jardueratan eta zein prozeduratan aritu behar duen aukeratu.
  4. Ordezkaritza noiz arte izango den adierazi (aukerakoa da).
  5. “Ordezkaritza ziurtatzen duen agiria” Administrazioak izena aurrez aurre emateko formularioa sartzeko soilik da beharrezkoa. Kasu horretan, ez gehitu inolako agiririk.
  6. Sakatu “Sinatu”. Ordezkatutako pertsonaren nortasuna agertzen duen leihoa irekiko da. Sakatu “Onartu”. PIN zenbakia (txartel elektronikoko pasahitza) edo itsasontzi-jokoaren koordenatuak sartzeko eskatuko zaizu (autentifikatzeko erabilitako identifikazio-bitartekoaren arabera).
  7. Sakatu "bukatu".
  8. Ordezkaritza-eskariak ez du ondoriorik sortuko eta "Erantzun gabe" egoeran geratuko da ordezkariak onartzen ez duen arte
 2. FASEA : Ordezkariak ordezkaritza onartu behar du. Horretarako, beharrezkoa da::
  1.  Ordezkarien Erregistro Elektronikoaren aplikazioan norbere burua autentifikatzea, ordezkariaren identifikazio elektronikorako bitartekoarekin.
  2.  “Ordezkaria naiz” laukitxotik, ordezkaritzara sartu, "Erantzun gabe" egoera aukeratuz.
  3. Sakatu “Onartu”.
  4. Aplikazioak sinadura eskatuko du. PIN zenbakia edo pasahitza eta itsasontzi-jokoaren koordenatuak sartu, ekintza hori burutzeko..
  5. Sinatu ostean, sakatu “Amaitu”. Ordezkaritza indarrean egongo da une horretatik aurrera.

Aurrez aurreko kanala

 1. Interesdunek alta-formularioa  deskargatu eta bete behar dute. Alde biek betetzen dute agiria: ordezkariak eta ordezkatuak.
 2. Ordeztuak erregistro kontuetarako laguntza ematen duten bulegoetara jo behar du (Zuzenean bulegoetara). NAN edo pareko agiria aurkeztuta identifikatu beharko du, eta bertan entregatu izena emateko agiria.
 3. Administrazioak datuak egiaztatuko ditu, eta ordezkaritzaren alta kudeatuko du Ordezkarien Erregistro Elektronikoan.

Ordezkatua erakunde bat bada, erakunde horren legezko ordezkariak joan behar du erregistroen arloko laguntza-bulegora. Kasu horretan, izena emateko formularioa entregatzeaz gain, bere burua legezko ordezkari gisa legitimatzeko zuzenbidean baliozkoa den edozein agiri aurkeztu behar du.

Ordezkarien erregistro elektronikoan ordezkaritza hau hautatuz gero, bertan ordezkari gisa izena emanda dauden langileek beren erakundearen izenean jardun ahal izango dute, norbere identifikazio elektronikorako bitartekoarekin.

Kasu honetan, langileak bere erakundearen ordezkari gisa jardun dezake, eta erakundea espedientearen titular gisa agertuko da. Erakundeko langile gisa izena emanda dauden langileek erakundearen jakinarazpenak eta espedientearen xehetasuna ikusi ahal izango dituzte, eta, gainera, agiriak ekarri, euren identifikazio elektronikorako bitartekoarekin (Nire karpeta aplikazioarekin).

Erakunde bateko langile gisa izena emateko jarraibideak

Ordezkarien Erregistro Elektronikoan izena emateko, bi aukera daude: elektronikoki nahiz aurrez aurre.

Kanal elektronikoa

Langileek kanal horren bidez izena emateko, beharrezkoa da pertsona juridikoaren edo erakundearen identifikazio elektronikorako bitartekoa edo erakundearen ordezkariaren ziurtagiria edukitzea.

Bi fasetan egiten da langileen izen-ematea:

 1.  FASEA: Erakundeak langilea inskribatu behar du. Horretarako, beharrezkoa da:
  1. Ordezkarien Erregistro Elektronikoaren aplikazioan norbere burua autentifikatzea, pertsona juridikoaren edo erakundearen identifikazio elektronikorako bitartekoarekin edo, bestela, erakundearen ordezkariaren ziurtagiriarekin
  2. Langileak” laukitxotik, “Gehitu pertsonak” botoia aukeratu, eta formularioa bete, langilearen datuak emanez.
  3. Langileak zein jardueratan eta zein prozeduratan aritu behar duen aukeratu.
  4. Ordezkaritza noiz arte izango den adierazi (aukerakoa da).
  5. Ordezkaritza ziurtatzen duen agiria” Administrazioak izena aurrez aurre emateko formularioa sartzeko soilik da beharrezkoa. Kasu horretan, ez gehitu inolako agiririk.
  6. Sakatu “Sinatu”. Ordezkatutako pertsonaren nortasuna agertzen duen leihoa irekiko da. Sakatu “Onartu”. PIN zenbakia (txartel elektronikoko pasahitza) edo itsasontzi-jokoaren koordenatuak sartzeko eskatuko zaizu (autentifikatzeko erabilitako identifikazio-bitartekoaren arabera).
  7. Sakatu "Bukatu".
 2. FASEA: Langileak ordezkaritza onartu behar du. Horretarako, beharrezkoa da:
  1.  Ordezkarien Erregistro Elektronikoaren aplikazioan norbere burua autentifikatzea, langilearen identifikazio elektronikorako bitartekoarekin.
  2.  “Ordezkaria naiz” laukitxotik, norberaren ordezkaritza aukeratu, "Erantzun gabe" egoera sakatuz.
  3. Sakatu “Onartu”. Aplikazioak sinadura eskatuko du. PIN zenbakia edo pasahitza eta itsasontzi-jokoaren koordenatuak sartu, ekintza hori burutzeko.
  4. Sinatu ostean, sakatu “Bukatu”. Ordezkaritza indarrean egongo da une horretatik aurrera.

Aurrez aurreko kanala

Erakundeak ez badauka pertsona juridikoaren edo erakundeko ordezkariaren identifikazio elektronikorako bitartekorik, jarduteko bi aukera daude:

 1. Inskribatu nahi den langile bakoitzeko,
  1. Interesdunek Alta-formularioa betetzea eta aurrez aurre entregatzea
  2. Ordezkatuak eta ordezkariak agiria sinatuko dute: erakundeko langileak, ordezkari gisa, eta, erakundearen legezko ordezkariak, ordezkatu gisa.
  3. Erakundearen legezko ordezkariak erregistro kontuetarako laguntza ematen duten bulegoetara jo behar du (Zuzenean bulegoetara). NAN edo pareko agiria aurkeztuta identifikatu behar du bere burua, eta izena emateko formularioa eta bere burua legezko ordezkari gisa legitimatzeko zuzenbidean baliozkoa den edozein agiri aurkeztu behar ditu.
  4. Administrazioak datuak egiaztatuko ditu, eta ordezkaritzaren alta kudeatuko du Ordezkarien Erregistro Elektronikoan.
 2. Ordezkarien Erregistroan alta ematea erakundeko pertsona bati, pertsona baimendun Pertsona horrek Ordezkarien Erregistro Elektronikoan administratu ahalko ditu izena emanda dauden langileak (kontsultatu modalitate hori hurrengo atalean).

Erakunde orok pertsona bat izendatu ahal du, hark bere identifikazio elektronikorako bitartekoarekin erakundearen ordezkaritzen altak eta bajak, bai langile gisa bai legezko edo borondatezko ordezkari gisa, egin ahal izan ditzan.

 • Pertsona horrek Ordezkarien Erregistro Elektronikoan alta eman behar du pertsona baimendu gisa.
 • Pertsona baimendu batek, hasieran, ezin du tramiterik egin bera partaide den erakundearen izenean. Hala ere, bere buruari alta eman ahal izango dio langile gisa, eta hala tramiteak egin.
 • Modalitate horretan altak ez du amaiera-datarik. Erakundeak berak tramitatzen du haren baja (ezeztapen atalerako lotura).
 • Pertsona baimendu bat izendatzea oso lagungarria da erakundeak pertsona juridikoaren edo erakundearen identifikazio elektronikorako bitartekorik ez badu. Hala ez dugu aurrez aurreko kanala aukeratu beharrik pertsona bat erakundeko langile gisa inskribatu nahi den bakoitzean edo hari baja eman nahi zaion bakoitzean.

Erakunde bateko pertsona baimendu gisa inskribatzeko jarraibideak

Gaur egun hori aurrez aurreko kanalaren bidez soilik egin ahal da:

 1. Alta-formularioa deskargatzea eta betetzea pertsona baimendu gisa. Ordezkatuak eta ordezkariak agiria sinatuko dute: erakundeko pertsona baimenduak, ordezkari gisa, eta, erakundearen legezko ordezkariak, ordezkatu gisa.
 2. Erakundearen legezko ordezkariak erregistro kontuetarako laguntza ematen duten bulegoetara jo behar du (Zuzenean bulegoetara). NAN edo pareko agiria aurkeztuta identifikatu behar du bere burua, eta izena emateko formularioa eta bere burua legezko ordezkari gisa legitimatzeko zuzenbidean baliozkoa den edozein agiri aurkeztu behar ditu.
 3. Administrazioak datuak egiaztatuko ditu, eta ordezkaritzaren alta kudeatuko du Ordezkarien Erregistro Elektronikoan.
 4. Pertsona baimenduak alta eman den ala ez egiaztatu ahal du. Horretarako, Ordezkarien Erregistro Elektronikoaren aplikazioan sartu behar du bere identifikazio elektronikorako bitartekoarekin. Alta emanda badago, norberaren ordezkaritzei dagokien laukitxoaz gain, zein erakundetako pertsona baimendua den, erakunde horren izena dakarren laukitxo berria ikusten du.

 

Oharra: Ibai Aranda” laukitxoan, Ibai Arandak bere ordezkaritzak kudeatzen ditu, pertsona fisikoa den aldetik. “X ERAKUNDEA” laukitxoan, Ibai Arandak, erakundeko pertsona baimendua izanik, erakunde horren ordezkaritzak kudeatzen ditu.

Ordezkaritza-modalitate honetan, erakunde gaituak hirugarren interesdun edo titular baten espedienteko tramite elektronikoak egin ahal izango ditu. Erakunde gaituak “bidea libre” dauka ordezkari gisa aritzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren aurrean. 

Erakunde gaitu hori da ordezkaritzen egiazkotasunaren erantzulea. Hirugarren pertsonek egindako ordezkaritza-eskariak kudeatuko ditu, eta administrazioak edozein unetan eskatu ahalko du eskari horiek aurkezteko.

Erakunde gisa izena emateko jarraibideak

Aurrez aurreko kanalaren bidez soilik egin ahal da.

Erakunde gaitu gisa izena emateko, hitzarmen bat sinatu behar da ordezkaritzaren xede den gaian eskumena duen organoaren eta erakunde gaituaren artean.

Ordezkaritzaren xede den gaian eskumena duen organoak sustatuko du erakunde gaituarekin hitzarmena sinatzea.

Azken aldaketako data: