Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak

Titularra: 

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1 - LAKUA
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba/Álava

Tlf.:  945019081
Agintaldia: XII. Legealdia
Inprimatu

ORGANIGRAMA

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte PolitikakBeatriz Artolazabal Albeniz
Kabinete ZuzendaritzaNoemi Ostolaza Arcauz
Komunikazio ZuzendaritzaIñigo Camino Garcia
Zerbitzu ZuzendaritzaKarmele Arias Martinez
Gazteria ZuzendaritzaAgurtzane Llano Cuadrado
Justizia SailburuordetzaAna Agirre Zurutuza
Justizia Administrazioko ZuzendaritzaJon Arturo Uriarte Unzalu
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren ZuzendaritzaJavier M. Landeta Garcia
Justizia ZuzendaritzaEugenio Artetxe Palomar
Gizarte Politiketako SailburuordetzaLide Amilibia Bergaretxe
Gizarte Zerbitzuen ZuzendaritzaMarian Olabarrieta Ibarrondo
Familia eta Haurren ZuzendaritzaMiren Irune Muguruza Mendarte
Migrazio eta Asilo ZuzendaritzaXabier Legarreta Gabilondo
Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza SailburuordetzaJose Antonio Rodriguez Ranz
Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun ZuzendaritzaMonika Hernando Porres

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari:
  1. Generoaren aukera-berdintasunerako politika.
  2. Genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko politikak zuzendu eta koordinatzea.
  3. Gobernuak berdintasunaren arloan duen politika eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna benetakoa eta eraginkorra izateko eta diskriminazio mota oro desagerrarazteko politikak proposatzea eta gauzatzea.
  4. Botere Judizialarekiko harremanak zaintzea.
  5. Justizia Administrazioaren jardunerako baliabideak jartzea.
  6. Espetxe-establezimenduak eta, bereziki, horien antolaera, funtzionamendua eta espetxe-legeak betetzea, lege horiek Espetxe Administrazioko organo zentralei ematen dizkieten ahalmenen egikaritzea bere gain hartuz.
  7. Adingabe arau-hausleen arloko eskumenak baliatzea, adingabea babesteko eskumena duten gainerako organo eta administrazioekin lankidetzan.
  8. Notarioak eta jabetza-erregistratzaileak izendatzea.
  9. Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak herritarrei ematen dizkien eskubideak erabili ahal izatea bermatzea Justizia Administrazioan.
  10. Giza eskubideak eta bizikidetza gauzatzeko baldintzak sustatzea.
  11. Biktimen eta memoriaren politikak zuzendu eta koordinatzea.
  12. Gobernuak memoria historiko eta demokratikoaren arloan duen politika proposatzea eta gauzatzea, bai eta erlijio-askatasunerako eskubidea erabiltzea ere.
  13. Familia babestea eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitea.
  14. Komunitate-garapena. Gizarte-ongizatea eta gizarte-zerbitzuak.
  15. Familia-bitartekaritza.
  16. Haurrak eta nerabeak. Adingabearen babesa. Gazteria.
  17. Zahartzea eta erronka demografikoa.
  18. Askatasun afektibo-sexuala errazteko baldintzak sustatzea.
  19. Immigrazioa.
  20. Boluntariotza.
  21. Hirugarren sektore soziala.
  22. Garapenerako lankidetza.
  23. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  24. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio «Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea» eta «Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua (Gogora)» administrazioko erakunde autonomoak; eta «Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia» zuzenbide pribatuko ente publikoa.

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordea
 • Ekainaren 2ko 239/1999 Dekretuaren arabera arautua.

 • Gizarte Zerbitzuen Erakundearteko Organoa
 • Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua eta martxoaren 30eko 101/2010 Dekretuaren arabera arautua.

 • Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua, eta aurreko izenarekin, hots, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilu gisa, irailaren 16ko 159/2008 Dekretuak aldatutako ekainaren 13ko 124/2006 Dekretuaren arabera arautua. Eta, Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren barruan, Adinekoen Kontseilu Sektoriala.

 • Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokia
 • Urriaren 26ko 225/2011 Dekretu bidez sortua.

 • Familia Bitartekaritzako Aholku Batzordea
 • Familia Bitartekaritzari buruzko otsailaren 8ko 1/2008 Legearen bidez sortua eta apirilaren 21eko 84/2009 Dekretuaren arabera arautua.

 • Nazioarteko Adopziorako Batzorde Teknikoa
 • Abenduaren 27ko 277/2011 Dekretuaren arabera arautua.

 • Boluntariotzaren Euskal Kontseilua
 • Otsailaren 18ko 30/2003 Dekretuaren arabera arautua.

 • Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilua
 • Azaroaren 25eko 289/2003 Dekretuaren arabera arautua.

 • Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala
 • Urriaren 2ko 165/2007 Dekretuaren arabera arautua.

 • Haurren eta Nerabeen Behatokia
 • Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen bidez sortua eta abenduaren 4ko 219/2007 Dekretuaren arabera arautua.

 • Familien Euskal Behatokia
 • Azaroaren 23ko 309/2010 Dekretuaren arabera arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroa
 • 213/2004 Dekretuaren bidez aldatutako abuztuaren 30eko 200/2002 Dekretuaren arabera arautua.

 • Familiaren Euskal Kontseilua
 • Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen bidez sortua eta apirilaren 17ko 53/2012 Dekretuaren arabera arautua.

 • Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia
 • Elkarrizketa Zibilerako Mahaia eratu eta arautzeko abenduaren 11ko 283/2012 Dekretuaren bidez sortua.

 • Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseilua
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuaren bidez sortua.

 • Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoa
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuaren bidez sortua.

 • Eusko Jaurlaritzaren eta Idazkaritza Judizialaren arteko lankidetza-organoa
 • Eusko Jaurlaritzaren eta EAErako Idazkaritza Judizialaren arteko elkarlanerako organoa sortzeko maiatzaren 27ko 123/1997 Dekretuaren bidez sortua.

 • Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak
 • Doako Laguntza Juridikoko urriaren 30eko 153/2018 Dekretuaren bidez sortuak.

 • Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua
 • Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea sortzeko abenduaren 1eko 328/1998 Dekretuaren bidez sortua, eta Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea arautzeko azaroaren 21eko 236/2012 Dekretuaren arabera arautua.

 • Garapenerako Lankidetzaren Erakundearteko Batzordea
 • Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta martxoaren 24ko 71/2009 Dekretuaren arabera arautua.

 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua
 • Otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta irailaren 16ko 158/2008 Dekretuaren arabera arautua.

 • Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua
 • Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluaren maiatzaren 17ko 75/2016 Dekretuaren arabera arautua.

 • Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordea
 • Uztailaren 29ko 157/2014 Dekretuaren arabera arautua.

Besteak

 • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea
 • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea administrazio-erakunde autonomoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago. Erakunde horri dagokio generoaren aukera-berdintasunerako politikaren arloa, bai eta genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko politikak zuzentzea eta koordinatzea ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 9. artikuluan eta lege hori sortzeko otsailaren 5eko 2/1988 Legean xedatutakoaren arabera.

 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publikoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago, Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetzaren bidez, erakunde hori sortzeko ekainaren 19ko 5/2008 Legean ezarritakoaren arabera. Erakunde horri dagokio garapenerako lankidetzaren arloa.

 • Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua
 • Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua administrazio-erakunde autonomoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Idazkaritza Nagusiaren bidez, erakunde hori sortzeko azaroaren 27ko 4/2014 Legean ezarritakoaren arabera. Erakunde horri dagokio honako hauetan datzan politika publikoa garatzeari buruzko administrazio-jarduna: giza eskubideak bermatu, bultzatu eta garatzea, memoria sustatzea, eta bizikidetza demokratikoa garatzea eta bizikidetza horretan aurrera egitea.

KARGUAK

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

  Administrazio-organoak
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordea
  • Ekainaren 2ko 239/1999 Dekretuaren arabera arautua.

  • Gizarte Zerbitzuen Erakundearteko Organoa
  • Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua eta martxoaren 30eko 101/2010 Dekretuaren arabera arautua.

  • Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua
  • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua, eta aurreko izenarekin, hots, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilu gisa, irailaren 16ko 159/2008 Dekretuak aldatutako ekainaren 13ko 124/2006 Dekretuaren arabera arautua. Eta, Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren barruan, Adinekoen Kontseilu Sektoriala.

  • Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokia
  • Urriaren 26ko 225/2011 Dekretu bidez sortua.

  • Familia Bitartekaritzako Aholku Batzordea
  • Familia Bitartekaritzari buruzko otsailaren 8ko 1/2008 Legearen bidez sortua eta apirilaren 21eko 84/2009 Dekretuaren arabera arautua.

  • Nazioarteko Adopziorako Batzorde Teknikoa
  • Abenduaren 27ko 277/2011 Dekretuaren arabera arautua.

  • Boluntariotzaren Euskal Kontseilua
  • Otsailaren 18ko 30/2003 Dekretuaren arabera arautua.

  • Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilua
  • Azaroaren 25eko 289/2003 Dekretuaren arabera arautua.

  • Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala
  • Urriaren 2ko 165/2007 Dekretuaren arabera arautua.

  • Haurren eta Nerabeen Behatokia
  • Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen bidez sortua eta abenduaren 4ko 219/2007 Dekretuaren arabera arautua.

  • Familien Euskal Behatokia
  • Azaroaren 23ko 309/2010 Dekretuaren arabera arautua.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroa
  • 213/2004 Dekretuaren bidez aldatutako abuztuaren 30eko 200/2002 Dekretuaren arabera arautua.

  • Familiaren Euskal Kontseilua
  • Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen bidez sortua eta apirilaren 17ko 53/2012 Dekretuaren arabera arautua.

  • Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia
  • Elkarrizketa Zibilerako Mahaia eratu eta arautzeko abenduaren 11ko 283/2012 Dekretuaren bidez sortua.

  • Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseilua
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuaren bidez sortua.

  • Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoa
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuaren bidez sortua.

  • Eusko Jaurlaritzaren eta Idazkaritza Judizialaren arteko lankidetza-organoa
  • Eusko Jaurlaritzaren eta EAErako Idazkaritza Judizialaren arteko elkarlanerako organoa sortzeko maiatzaren 27ko 123/1997 Dekretuaren bidez sortua.

  • Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak
  • Doako Laguntza Juridikoko urriaren 30eko 153/2018 Dekretuaren bidez sortuak.

  • Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua
  • Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea sortzeko abenduaren 1eko 328/1998 Dekretuaren bidez sortua, eta Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea arautzeko azaroaren 21eko 236/2012 Dekretuaren arabera arautua.

  • Garapenerako Lankidetzaren Erakundearteko Batzordea
  • Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta martxoaren 24ko 71/2009 Dekretuaren arabera arautua.

  • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua
  • Otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta irailaren 16ko 158/2008 Dekretuaren arabera arautua.

  • Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua
  • Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluaren maiatzaren 17ko 75/2016 Dekretuaren arabera arautua.

  • Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordea
  • Uztailaren 29ko 157/2014 Dekretuaren arabera arautua.

  Besteak
  • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea
  • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea administrazio-erakunde autonomoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago. Erakunde horri dagokio generoaren aukera-berdintasunerako politikaren arloa, bai eta genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko politikak zuzentzea eta koordinatzea ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 9. artikuluan eta lege hori sortzeko otsailaren 5eko 2/1988 Legean xedatutakoaren arabera.

  • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
  • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publikoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago, Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetzaren bidez, erakunde hori sortzeko ekainaren 19ko 5/2008 Legean ezarritakoaren arabera. Erakunde horri dagokio garapenerako lankidetzaren arloa.

  • Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua
  • Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua administrazio-erakunde autonomoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Idazkaritza Nagusiaren bidez, erakunde hori sortzeko azaroaren 27ko 4/2014 Legean ezarritakoaren arabera. Erakunde horri dagokio honako hauetan datzan politika publikoa garatzeari buruzko administrazio-jarduna: giza eskubideak bermatu, bultzatu eta garatzea, memoria sustatzea, eta bizikidetza demokratikoa garatzea eta bizikidetza horretan aurrera egitea.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak

Titularra: 

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1 - LAKUA
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba/Álava

Tlf.:  945019081
Agintaldia: XII. Legealdia
Inprimatu

ORGANIGRAMA

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte PolitikakBeatriz Artolazabal Albeniz
Kabinete ZuzendaritzaNoemi Ostolaza Arcauz
Komunikazio ZuzendaritzaIñigo Camino Garcia
Zerbitzu ZuzendaritzaKarmele Arias Martinez
Gazteria ZuzendaritzaAgurtzane Llano Cuadrado
Justizia SailburuordetzaAna Agirre Zurutuza
Justizia Administrazioko ZuzendaritzaJon Arturo Uriarte Unzalu
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren ZuzendaritzaJavier M. Landeta Garcia
Justizia ZuzendaritzaEugenio Artetxe Palomar
Gizarte Politiketako SailburuordetzaLide Amilibia Bergaretxe
Gizarte Zerbitzuen ZuzendaritzaMarian Olabarrieta Ibarrondo
Familia eta Haurren ZuzendaritzaMiren Irune Muguruza Mendarte
Migrazio eta Asilo ZuzendaritzaXabier Legarreta Gabilondo
Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza SailburuordetzaJose Antonio Rodriguez Ranz
Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun ZuzendaritzaMonika Hernando Porres

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari:
  1. Generoaren aukera-berdintasunerako politika.
  2. Genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko politikak zuzendu eta koordinatzea.
  3. Gobernuak berdintasunaren arloan duen politika eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna benetakoa eta eraginkorra izateko eta diskriminazio mota oro desagerrarazteko politikak proposatzea eta gauzatzea.
  4. Botere Judizialarekiko harremanak zaintzea.
  5. Justizia Administrazioaren jardunerako baliabideak jartzea.
  6. Espetxe-establezimenduak eta, bereziki, horien antolaera, funtzionamendua eta espetxe-legeak betetzea, lege horiek Espetxe Administrazioko organo zentralei ematen dizkieten ahalmenen egikaritzea bere gain hartuz.
  7. Adingabe arau-hausleen arloko eskumenak baliatzea, adingabea babesteko eskumena duten gainerako organo eta administrazioekin lankidetzan.
  8. Notarioak eta jabetza-erregistratzaileak izendatzea.
  9. Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak herritarrei ematen dizkien eskubideak erabili ahal izatea bermatzea Justizia Administrazioan.
  10. Giza eskubideak eta bizikidetza gauzatzeko baldintzak sustatzea.
  11. Biktimen eta memoriaren politikak zuzendu eta koordinatzea.
  12. Gobernuak memoria historiko eta demokratikoaren arloan duen politika proposatzea eta gauzatzea, bai eta erlijio-askatasunerako eskubidea erabiltzea ere.
  13. Familia babestea eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitea.
  14. Komunitate-garapena. Gizarte-ongizatea eta gizarte-zerbitzuak.
  15. Familia-bitartekaritza.
  16. Haurrak eta nerabeak. Adingabearen babesa. Gazteria.
  17. Zahartzea eta erronka demografikoa.
  18. Askatasun afektibo-sexuala errazteko baldintzak sustatzea.
  19. Immigrazioa.
  20. Boluntariotza.
  21. Hirugarren sektore soziala.
  22. Garapenerako lankidetza.
  23. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  24. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio «Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea» eta «Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua (Gogora)» administrazioko erakunde autonomoak; eta «Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia» zuzenbide pribatuko ente publikoa.

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordea
 • Ekainaren 2ko 239/1999 Dekretuaren arabera arautua.

 • Gizarte Zerbitzuen Erakundearteko Organoa
 • Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua eta martxoaren 30eko 101/2010 Dekretuaren arabera arautua.

 • Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua, eta aurreko izenarekin, hots, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilu gisa, irailaren 16ko 159/2008 Dekretuak aldatutako ekainaren 13ko 124/2006 Dekretuaren arabera arautua. Eta, Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren barruan, Adinekoen Kontseilu Sektoriala.

 • Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokia
 • Urriaren 26ko 225/2011 Dekretu bidez sortua.

 • Familia Bitartekaritzako Aholku Batzordea
 • Familia Bitartekaritzari buruzko otsailaren 8ko 1/2008 Legearen bidez sortua eta apirilaren 21eko 84/2009 Dekretuaren arabera arautua.

 • Nazioarteko Adopziorako Batzorde Teknikoa
 • Abenduaren 27ko 277/2011 Dekretuaren arabera arautua.

 • Boluntariotzaren Euskal Kontseilua
 • Otsailaren 18ko 30/2003 Dekretuaren arabera arautua.

 • Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilua
 • Azaroaren 25eko 289/2003 Dekretuaren arabera arautua.

 • Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala
 • Urriaren 2ko 165/2007 Dekretuaren arabera arautua.

 • Haurren eta Nerabeen Behatokia
 • Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen bidez sortua eta abenduaren 4ko 219/2007 Dekretuaren arabera arautua.

 • Familien Euskal Behatokia
 • Azaroaren 23ko 309/2010 Dekretuaren arabera arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroa
 • 213/2004 Dekretuaren bidez aldatutako abuztuaren 30eko 200/2002 Dekretuaren arabera arautua.

 • Familiaren Euskal Kontseilua
 • Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen bidez sortua eta apirilaren 17ko 53/2012 Dekretuaren arabera arautua.

 • Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia
 • Elkarrizketa Zibilerako Mahaia eratu eta arautzeko abenduaren 11ko 283/2012 Dekretuaren bidez sortua.

 • Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseilua
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuaren bidez sortua.

 • Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoa
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuaren bidez sortua.

 • Eusko Jaurlaritzaren eta Idazkaritza Judizialaren arteko lankidetza-organoa
 • Eusko Jaurlaritzaren eta EAErako Idazkaritza Judizialaren arteko elkarlanerako organoa sortzeko maiatzaren 27ko 123/1997 Dekretuaren bidez sortua.

 • Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak
 • Doako Laguntza Juridikoko urriaren 30eko 153/2018 Dekretuaren bidez sortuak.

 • Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua
 • Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea sortzeko abenduaren 1eko 328/1998 Dekretuaren bidez sortua, eta Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea arautzeko azaroaren 21eko 236/2012 Dekretuaren arabera arautua.

 • Garapenerako Lankidetzaren Erakundearteko Batzordea
 • Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta martxoaren 24ko 71/2009 Dekretuaren arabera arautua.

 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua
 • Otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta irailaren 16ko 158/2008 Dekretuaren arabera arautua.

 • Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua
 • Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluaren maiatzaren 17ko 75/2016 Dekretuaren arabera arautua.

 • Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordea
 • Uztailaren 29ko 157/2014 Dekretuaren arabera arautua.

Besteak

 • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea
 • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea administrazio-erakunde autonomoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago. Erakunde horri dagokio generoaren aukera-berdintasunerako politikaren arloa, bai eta genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko politikak zuzentzea eta koordinatzea ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 9. artikuluan eta lege hori sortzeko otsailaren 5eko 2/1988 Legean xedatutakoaren arabera.

 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publikoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago, Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetzaren bidez, erakunde hori sortzeko ekainaren 19ko 5/2008 Legean ezarritakoaren arabera. Erakunde horri dagokio garapenerako lankidetzaren arloa.

 • Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua
 • Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua administrazio-erakunde autonomoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Idazkaritza Nagusiaren bidez, erakunde hori sortzeko azaroaren 27ko 4/2014 Legean ezarritakoaren arabera. Erakunde horri dagokio honako hauetan datzan politika publikoa garatzeari buruzko administrazio-jarduna: giza eskubideak bermatu, bultzatu eta garatzea, memoria sustatzea, eta bizikidetza demokratikoa garatzea eta bizikidetza horretan aurrera egitea.

KARGUAK

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

  Administrazio-organoak
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordea
  • Ekainaren 2ko 239/1999 Dekretuaren arabera arautua.

  • Gizarte Zerbitzuen Erakundearteko Organoa
  • Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua eta martxoaren 30eko 101/2010 Dekretuaren arabera arautua.

  • Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua
  • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua, eta aurreko izenarekin, hots, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilu gisa, irailaren 16ko 159/2008 Dekretuak aldatutako ekainaren 13ko 124/2006 Dekretuaren arabera arautua. Eta, Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren barruan, Adinekoen Kontseilu Sektoriala.

  • Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokia
  • Urriaren 26ko 225/2011 Dekretu bidez sortua.

  • Familia Bitartekaritzako Aholku Batzordea
  • Familia Bitartekaritzari buruzko otsailaren 8ko 1/2008 Legearen bidez sortua eta apirilaren 21eko 84/2009 Dekretuaren arabera arautua.

  • Nazioarteko Adopziorako Batzorde Teknikoa
  • Abenduaren 27ko 277/2011 Dekretuaren arabera arautua.

  • Boluntariotzaren Euskal Kontseilua
  • Otsailaren 18ko 30/2003 Dekretuaren arabera arautua.

  • Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilua
  • Azaroaren 25eko 289/2003 Dekretuaren arabera arautua.

  • Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala
  • Urriaren 2ko 165/2007 Dekretuaren arabera arautua.

  • Haurren eta Nerabeen Behatokia
  • Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen bidez sortua eta abenduaren 4ko 219/2007 Dekretuaren arabera arautua.

  • Familien Euskal Behatokia
  • Azaroaren 23ko 309/2010 Dekretuaren arabera arautua.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroa
  • 213/2004 Dekretuaren bidez aldatutako abuztuaren 30eko 200/2002 Dekretuaren arabera arautua.

  • Familiaren Euskal Kontseilua
  • Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen bidez sortua eta apirilaren 17ko 53/2012 Dekretuaren arabera arautua.

  • Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia
  • Elkarrizketa Zibilerako Mahaia eratu eta arautzeko abenduaren 11ko 283/2012 Dekretuaren bidez sortua.

  • Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseilua
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuaren bidez sortua.

  • Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoa
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuaren bidez sortua.

  • Eusko Jaurlaritzaren eta Idazkaritza Judizialaren arteko lankidetza-organoa
  • Eusko Jaurlaritzaren eta EAErako Idazkaritza Judizialaren arteko elkarlanerako organoa sortzeko maiatzaren 27ko 123/1997 Dekretuaren bidez sortua.

  • Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak
  • Doako Laguntza Juridikoko urriaren 30eko 153/2018 Dekretuaren bidez sortuak.

  • Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua
  • Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea sortzeko abenduaren 1eko 328/1998 Dekretuaren bidez sortua, eta Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea arautzeko azaroaren 21eko 236/2012 Dekretuaren arabera arautua.

  • Garapenerako Lankidetzaren Erakundearteko Batzordea
  • Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta martxoaren 24ko 71/2009 Dekretuaren arabera arautua.

  • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua
  • Otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta irailaren 16ko 158/2008 Dekretuaren arabera arautua.

  • Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua
  • Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluaren maiatzaren 17ko 75/2016 Dekretuaren arabera arautua.

  • Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordea
  • Uztailaren 29ko 157/2014 Dekretuaren arabera arautua.

  Besteak
  • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea
  • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea administrazio-erakunde autonomoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago. Erakunde horri dagokio generoaren aukera-berdintasunerako politikaren arloa, bai eta genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko politikak zuzentzea eta koordinatzea ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 9. artikuluan eta lege hori sortzeko otsailaren 5eko 2/1988 Legean xedatutakoaren arabera.

  • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
  • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publikoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago, Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetzaren bidez, erakunde hori sortzeko ekainaren 19ko 5/2008 Legean ezarritakoaren arabera. Erakunde horri dagokio garapenerako lankidetzaren arloa.

  • Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua
  • Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua administrazio-erakunde autonomoa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Idazkaritza Nagusiaren bidez, erakunde hori sortzeko azaroaren 27ko 4/2014 Legean ezarritakoaren arabera. Erakunde horri dagokio honako hauetan datzan politika publikoa garatzeari buruzko administrazio-jarduna: giza eskubideak bermatu, bultzatu eta garatzea, memoria sustatzea, eta bizikidetza demokratikoa garatzea eta bizikidetza horretan aurrera egitea.