Bancos de Sangre, Órganos, Tejidos y Fluidos

Normativa de aplicación

Normativa básica (autorización)

Normativa especifica (acreditación)

 

Donostia-San Sebastián, 1. 01010 - Vitoria-Gasteiz. Telf. 945 019308
Fax: 945 019280 e-mail: secplan-san@euskadi.eus

Fecha de última modificación: 18/07/2016