Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

67. zk., 2022ko apirilaren 4a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
1477

854/2022 EBAZPENA, martxoaren 10ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian (hainbat lanpostu funtzional), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren bidez, onartu egin dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2018 eta 2019an iragarritako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak, honako hau,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-probetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea (I. eranskina) Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian (hainbat lanpostu funtzional), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan:

– Alergologiako FEM.

– Anatomia patologikoko FEM.

– Kirurgia Orokorreko eta Digestio Aparatuko FEM.

– Ahoko eta Aurpegi Masailetako Kirurgiako FEM.

– Kirurgia Pediatrikoko FEM.

– Dermatologia Mediko Kirurgikoko eta Benereologiako FEM.

– Endokrinologiako eta Nutrizioko FEM.

– Hematologiako eta Hemoterapiako FEM.

– Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko FEM.

– Barne Medikuntzako FEM.

– Medikuntza Nuklearreko FEM.

– Prebentzio Medikuntzako eta Osasun Publikoko FEM.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez eskainitako destinoen zerrenda onartzea.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea.

Bosgarrena.– Ebazpen honen IV. eranskinean dagoen gai-zerrenda onartzea.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 3tik 2022ko ekainaren 2ko 14:00ak arte ezartzea, oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren 9.3 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari; horretarako, hilabeteko epea egongo da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 10a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROBAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN (HAINBAT LANPOSTU FUNTZIONAL), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategoriako (hainbat lanpostu funtzional) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, II. eranskinean jasota daudenak alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaien betekizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoarekin bat, Medikuntzako edo Kirurgiako Lizentziadun titulua edo baliokidea izatea eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den espezialitateko titulua izatea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Lehiaketaldiaren garapena.

3.1.– Oposizioaldia.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio proben edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu, eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai probak prestatzean, bai lehiaketaldian. Epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizuna bete beharko dute pertsona horiek.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kanpoko aholkularitza-erakundeetara jotzea eskatu ahal izango dio ere bai, probak prestatzeko eta oposizioaldian probekin zerikusia duten gai guztietarako. Horretarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak behar diren neurriak jarriko ditu kanpo-erakunde aholkularien parte-hartzea gauzatzeko.

Oposizioaldian ariketa hauek egin beharko dituzte:

a) Lehenengo ariketa: probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

Halaber, proba prestatzeko bibliografia ere eranskin horretan jasoko da.

b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatutako ariketa praktikoak egin beharko dituzte, galdetegiei erantzunez zein beste modalitateen bidez.

Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea izango da.

Deitzen diren Mediku Fakultatibo Espezialisten lanpostu funtzional ezberdinetako Mediku kategoriarako, oposizioaldian bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batez besteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Aurretik aipatutakoa ez zaie Mediku Fakultatibo Espezialisten hautatze-prozesuei aplikatuko, dagokien oinarri espezifikoen arabera, oposizioaldia ariketa bakarraz osatuta badago. Horretarako, batez besteko haztatua formula honen arabera lortuko da:

(Ikus .PDF)

Oposizioaldia gainditutzat emateko, bi ariketen batez besteko haztatua gutxienez 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko da.

3.2.– Oinarri orokorretako 14. apartatuan zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.2 oinarrian zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Medikuntzako edo Kirurgiako Lizentziako tituluaren edo baliokidearen eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den espezialitatearen tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

3.3.– Lehiaketaldia.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.

3.4.– Lanpostuaz jabetzea.

Oinarri orokorretako 17. apartatuan aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren bat jabetzan hartzen dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte lanpostuaz jabetzeko ekitaldian:

– Elkargokide-ziurtagiria.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: ALERGOLOGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 5 destino.

Sarbide orokorra: 5.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: ANATOMIA PATOLOGIKOKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 11 destino.

Sarbide orokorra: 10.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, osakidetza-euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. ebazpen hori osakidetza-euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira euskal herriko agintaritzaren aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren osakidetza-euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, osakidetza-euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere osakidetza-euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: KIRURGIA OROKORREKO ETA DIGESTIO APARATUKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 26 destino.

Sarbide orokorra: 24.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 2.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 2.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: AHOKO ETA AURPEGI MASAILETAKO KIRURGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 4 destino.

Sarbide orokorra: 4.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: KIRURGIA PEDIATRIKOKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 4 destino.

Sarbide orokorra: 4.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: DERMATOLOGIA MEDIKO KIRURGIKOKO ETA BENEREOLOGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 8 destino.

Sarbide orokorra: 7.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: ENDOKRINOLOGIAKO ETA NUTRIZIOKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 8 destino.

Sarbide orokorra: 7.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: HEMATOLOGIAKO ETA HEMOTERAPIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 15 destino.

Sarbide orokorra: 14.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: MEDIKUNTZA FISIKOKO ETA ERREHABILITAZIOKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

a) Barne-sustapeneko txandako deialdia: 1 destino.

Sarbide orokorra: 1.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

b) Txanda askeko deialdia: 14 destino.

Sarbide orokorra: 13.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: BARNE MEDIKUNTZAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

a) Barne-sustapeneko txandako deialdia: 5 destino.

Sarbide orokorra: 4.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

b) Txanda askeko deialdia: 47 destino.

Sarbide orokorra: 44.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 3.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 3.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: MEDIKUNTZA NUKLEARREKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 2 destino.

Sarbide orokorra: 2.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: PREBENTZIO MEDIKUNTZAKO ETA OSASUN PUBLIKOKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 3 destino.

Sarbide orokorra: 3.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN (HAINBAT LANPOSTU FUNTZIONAL), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora zenbatuko da.

Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Zerga, administrazio eta gizarte neurriei eta ordena sozialari buruzko abenduaren 23ko 62/2003 Legean xedatutakoaren arabera eta deialdiak ezarri bezala, titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenek espezialista gisa daukaten antzinatasuna interesdunak espezialitatearen berezko eta berariazko eremuaren baitan gauzatutako lan profesional eraginkor osoaren arabera baloratuko da. Jardute horretatik kenduko da, hasierako aldian, Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza aldiaren % 170. Kenketa hori ez zaie aplikatuko espezialista-titulua 1497/1999 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortu dutenei.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan kategoria eta espezialitate berean edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan dagokion espezialitatean Kupodun edo Eremuko Mediku gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,12 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko edo edozein administrazio publikotako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketara-zentro ofizialetan edo bestelako erakundetan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Mediku Orokor edo beste espezialitateetako Mediku edo Ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.

4.– Erakunde Sanitario Publikoetan kudeaketa eta zerbitzu orokorren arloan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Barne-sustapeneko txandaren bidez sartzen diren langileei ondoren zehazten den moduan zenbatuko zaizkie aldez aurreko zerbitzuak:

a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.

b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,03 puntu hilabete bakoitzeko.

c) C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.

d) B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.

e) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko.

f) Lehiatzen den lanpostu berean emandako zerbitzuak: 0,30 puntu hilabete bakoitzeko.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko, eta, horregatik, ez dira zatitzailean sartuko, ez ofizialki baliozkotu diren ikasgaiak, ez erlijioko, prestakuntza politikoko, gorputz-hezkuntzako eta hizkuntzetako ikasgaien kalifikazioak, ez Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziako ikasketen edo baliokideren berezko edukiarekin funtsezko loturarik ez duten beste ikasgai batzuen kalifikazioak.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,5 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango Doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Prestakuntza espezializatua:

1.– Kategorian sartzeko eskatutakoak ez diren legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako tituluak dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboen prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.

2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialista-tituluak dituzten izangaiak (BAME bidezkoak ez direnak): puntu 1.

d) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

e) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

f) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko apartatu honetan zehaztu ez den merezimendurik.

g) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

h) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
ALERGOLOGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

Gaixotasun alergikoen alderdi orokorrak.

1.– Alergologiaren historia eta gaixotasun alergikoen epidemiologia.

2.– Gaixotasun alergikoen oinarri immunologikoak. Oinarrizko alderdiak. Hipersentikortasun-erreakzioak. Osagaia. Antigorputzak.

3.– Alderdi genetikoak, ingurumenekoak eta epigenetikoak.

4.– Gaixotasun alergikoen bitartekariak. Zelulak: T linfozitoak, B linfozitoak, zelula dendritikoak, mastozitoak, basofiloak, eosinofiloak, beste zelula batzuk.

5.– Alergenoak.

6.– Bizi-kalitatea Alergologian. Oihartzun sozioekonomikoa. Asistentziaren kalitatea ebaluatu eta hobetzeko metodologia.

Gaixotasun alergikoak diagnostikatzeko metodoak.

7.– Diagnostikatzeko metodoak. In vivo.

8.– Sudurreko gaixotasunak diagnostikatzeko metodoak.

9.– Biriken miaketa funtzionala. Asma teknika ez-inbaditzaileen bidez ebaluatzea.

10.– In vitro teknikak.

11.– Gaixotasun alergikoen osagai inflamatorioa diagnostikatzeko metodoak.

Aerobiologia Alergologian.

12.– Aerobiologia. Polenen kontaketa. Intereseko polenak, onddoen esporak.

13.– Barrualdeetako alergeno nagusiak, akaro epitelioak, etab.

14.– Kutsadura eta alergia.

Farmakoterapiako printzipioak gaixotasun alergikoetan.

15.– Antihistaminikoak eta deskongestionantzaileak.

16.– Farmakoak eta sistema adrenergikoa.

17.– Farmako antikolinergikoak, antileukotrienoak, kromonak eta teofilinak.

18.– Tratamendu biologikoak.

19.– Kortikoesteroideak. Topikoak eta sistemikoak.

Immunoterapia alergenoekin.

20.– Alergenoekin egindako immunoterapiaren mekanismo immunologikoak.

21.– Immunoterapiarako aterakin motak. Immunoterapiaren jarraibideak.

22.– Immunoterapiaren eraginkortasuna. Immunoterapiaren segurtasuna.

23.– Immunoterapia praktikan erabiltzea.

24.– Immunoterapiaren etorkizuna.

Gaixotasun alergikoak.

Arnasbideetakoak eta begietakoak.

25.– Begiko alergia.

26.– Arnasbide bakarra. Errinitisaren eta bronkioetako asmaren arteko harremana.

27.– Errinitisa. Sudurreko anatomia eta fisiologia. Errinitisaren sailkapena, alergikoa eta ez alergikoa. Nola egin terapia. Erdiko otitisa, errinosinusitisa, poliposi nasosinusala.

28.– Bronkioetako asma. Asmaren epidemiologia eta etiopatogenia. Klinika eta diagnostikoa. Forma bereziak: ariketak sortutakoa, haurdunaldian, adinekoengan, antiinflamatorio ez-esteroideoek areagotutakoa, kontrolatu gabeko eta kontrolatzeko zaila den asma larria. Asma haurtzaroan.

29.– Asma profesionala.

30.– Asmaren tratamendua.

31.– Hipersentikortasunaren ondoriozko pneumonitisa. Bronkio eta biriketako aspergilosi alergikoa. Biriketako eosinofiliak.

Larruazaleko alergia.

32.– Urtikaria. Angioedema.

33.– Dermatitis atopikoa. Klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

34.– Ukipen-dermatitisa. Alderdi orokorrak. Sortzaile talde nagusiak. Medikamentuek eta/edo prestakin topikoek sortutako ukipen-dermatitisa. Fotodermatitisa. Ukipen-dermatitis profesionala.

35.– Mastozitosia.

Elikagaiek sortutako gaixotasun alergikoak.

36.– Alergia elikagaiei. Sailkapena eta etiopatogenia. Epidemiologia eta historia naturala. Elikagai-alergenoak. IgE bitarteko duen alergiaren agerpen klinikoak. IgE ez diren elikagai-alergiak. Landare-jatorriko eta animalia-jatorriko elikagaiekiko alergien berezitasun klinikoak. Erreaktibotasun gurutzatuko sindromeak.

37.– Metodologia diagnostikoa elikagai-alergian. Lehenengo eta bigarren mailako prebentzioa; ezabatze-dietak.

38.– Dietako proteinek sortutako gastroenteropatiak. Esofagitis eosinofilikoa eta beste gaixotasun batzuk.

39.– Elikagaiekin ahotiko tolerantzia induzitzea. Segurtasuna eta eraginkortasuna.

Intsektuek eta parasitoek sortutako erreakzio alergikoak.

40.– Himenopteroen pozoiarekiko alergiaren epidemiologia. Oinarrizko alderdiak, klinika. Diagnostikoa eta tratamendua. Beste intsektu eta artropodo batzuk.

41.– Alergia eta parasitoak. Anisakis simplex.

Anafilaxia.

42.– Anafilaxia. Kausak, diagnostikoa eta tratamendua.

43.– Latexarekiko hipersentikortasun-erreakzioak.

44.– IgE areagotzearen diagnostikoa. Eosinofiliaren ebaluazioa. Sindrome eosinofilikoa.

Medikamentuekiko alergiak.

45.– Farmakoek sortutako hipersentikortasun-erreakzioak. Sailkapena, epidemiologia, fisiopatologia. Manifestazio klinikoak. Diagnostikoa in vivo eta in vitro. Prebentzioa, tratamendua.

46.– Alergia antibiotiko betalaktamilkoei eta ez-betalaktamikoei. Beste agente antiinfekzioso batzuk: antirretrobiralak, sulfamidak, tuberkulostatikoak, beste batzuk.

47.– Hipersentikortasuna eta beste erreakzio-mekanismo batzuk antiinflamatorio ez-esteroideoei.

48.– Alergia anestesia orokorrean eta lokalean.

49.– Alergia farmako antineoplasikoei eta biologikoei.

50.– Ohikoak ez diren farmakoak.

51.– Farmakoek sortutako larruazaleko erreakzio larriak: eritema exudatibo multiformea, Stevens-Johnson-en sindromea, Lyell-en sindromea.

52.– Medikamentu kimioterapiko eta biologikoekiko sentikortasuna galtzea.

Immunologia klinikoa.

53.– Immunoeskasien diagnostikoa eta terapiak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Allergy. 4th edition. Stephen Holgate, Martin Church, David Broide, Fernando Martínez. Argitalpen-data: 2011ko azaroaren 21a.

2.– Middleton's allergy: principles and practice. A Wesley Burks; S T Holgate; Robyn E O'Hehir; David H Broide; Leonard B Bacharier. Editoriala: Amsterdam: Elsevier. 2020.

3.– Tratado de Alergología. 2. edizioa. I.J. Dávila, I. Jáuregui Presa, J.M. Olaguibel Rivera, J.M. Zubeldia Ortuño. 2015.

4.– Guía Galaxia 2016.

http://www.seaic.org/profesionales/galaxia

https://www.seaic.org/download/6484/

5.– Guía Aria 2016. J Allergy Clin Immunol. 2017ko urria; 140(4):950-958. doi: 10.1016/j.jaci.2017.03.050. Epub 2017ko ekainaren 8a. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines 2016 revision.

6.– Guía GEMA 5.1. Guía española para el tratamiento del asma. 2021.

https://www.gemasma.com/sites/default/files/2021-05/GEMA_51_26052021.pdf

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
ANATOMIA PATOLOGIKOKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Patologia kardiobaskularra:

1.1.– Malformazioak, kardiopatia iskemikoa, hodietako patologia, miokardiopatiak, miokarditisa, bihotzaren errefusaren patologia, endokarditisa, perikarditisa, bihotzaren eroapen-sistema.

1.2.– Likido perikardiokoaren zitologia.

2.– Arnas patologia:

2.1.– Sudur-barrunbeko, sinu paranasaletako, nasofaringeko, laringeko eta trakeako gaixotasun inflamatorio eta tumoralak.

2.2.– Biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa, bronkiektasiak, bronkitisa. Atelektasia eta enfisema. Bronkioetako asma. Biriketako infekzioak, tuberkulosia. Patologia interstiziala. Pneumokoniosia. Biriketako patologia baskularra.

2.3.– Birikako neoplasiak. Pleurako gaixotasun neoplasikoak eta ez-neoplasikoak.

2.4.– Arnas aparatuaren zitopatologia: karkaxaren zitologia esfoliatiboa; garbiketa, xurgapena eta eskuilatu bronkoalbeolarra. Ziztada bidezko zitologia. Pleurako likidoaren zitologia. Masa mediastinikoen eta biriketakoen ziztada zitologikoa.

3.– Digestio-patologia:

3.1.– Kiste eta tumore odontogenikoak. Listu-guruinen patologia. Listu-guruinen ziztada bidezko zitologia.

3.2.– Hestegorriko patologia: esofagitisa, Barrett-en hestegorria, tumore onberak eta gaiztoak.

3.3.– Patologia gastriko ez-tumorala: garapenaren anomaliak, gastritisa, ultzerak. Urdaileko patologia tumorala: tumore onberak, kartzinoma gastrikoa, estroma gastrointestinalaren tumoreak, beste tumore gaizto batzuk.

3.4.– Hesteko patologia ez-tumorala: sortzetiko malformazioak, malabsortzioko sindromea, gaixotasun zeliakoa. Gaixotasun inflamatorioa, enteritisa, apendizitisa, Crohn-en gaixotasuna, kolitis ultzeraduna, kolitis iskemikoa, ultzera bakartia. Hesteko patologia tumorala: polipoak eta sindrome poliposikoak. Beste tumore onbera eta gaizto batzuk. Anpuloma. Kolon eta ondesteko kartzinoma. Tumore kartzinoidea. Uzkiko patologia.

3.5.– Gibeleko patologia: hepatitisa, sortzetiko metabolopatiak eta toxikoak. Zirrosia.

3.6.– Gibeleko tumore onberak eta gaiztoak. Tumore metastasikoak. Behazun-maskuriko eta behazun-hodiko patologia.

3.7.– Pankrea exokrinoko patologia tumorala eta ez-tumorala. Peritoneoko patologia.

3.8.– Ekografia edo eskaner bidezko abdomeneko organoen zitologia. Fibroskopia bidezko aparatu gastrointestinalaren zitologia. Likido aszitikoaren zitologia.

3.9.– Perineo atzeko espazioko patologia.

4.– Gernu-aparatuko patologia:

4.1.– Giltzurruneko eta iraizteko gernubideetako garapenaren anomaliak.

4.2.– Lehen eta bigarren mailako glomerulopatiak. Giltzurrunetako patologia baskularra. Giltzurrun-lesioak HTAn. Giltzurruneko gaixotasun tubuluinterstizialak.

4.3.– Giltzurrunetako eta iraitz-bideetako neoplasia onberak eta gaiztoak. Urolitiasia. Hidronefrosia. Giltzurruneko transplantearen patologia. Nefritisa. Nekrosi tubular akutua.

4.4.– Giltzurrunaren ziztada bidezko zitologia. Gernuaren zitologia esfoliatiboa.

5.– Gizonezkoen aparatu genitaleko patologia:

5.1.– Prostatako patologia tumorala eta ez-tumorala.

5.2.– Barrabiletako eta zakileko patologia tumorala eta ez-tumorala.

5.3.– Prostataren eta barrabilaren ziztada bidezko zitologia.

6.– Emakumezkoen aparatu genitaleko eta bularreko patologia:

6.1.– Bulbako eta baginako patologia.

6.2.– Umetoki-zerbixeko patologia.

6.3.– Patologia funtzional endometriala. Umetoki-gorputzeko tumoreak. Tronparen anatomia patologikoa.

6.4.– Obulutegiko tumore onberak eta gaiztoak.

6.5.– Bularreko patologia: gaixotasun fibrokistikoa, bularreko tumore onberak eta gaiztoak. Ginekomastia, mastitisa eta malformazioak.

6.6.– Bulbaren, baginaren, zerbixaren eta endometrioaren zitologia esfoliatiboa. Obulutegiko tumoreen ziztada. Bularraren zitologia: sekrezioa titiburutik eta bularraren ziztada.

7.– Sistema linfoideko eta hematopoietikoko patologia:

7.1.– Gongoil linfatikoko patologia ez-tumorala.

7.2.– Hodgkin-en gaixotasuna. Linfoma ez-Hodgkin.

7.3.– Hezur-muineko patologia: leuzemiak eta gaixotasun mielougalkorrak. Metaplasma mieloidea, mielofibrosiarekin. Histiozitosia. Anemiak.

7.4.– Bareko eta timoko patologia. Gongoil linfatikoen ziztada bidezko zitologia.

8.– Patologia endokrinoa:

8.1.– Hipofisiaren patologia. Adenomak. Gangliozitoma. Kraniofaringioma. Zelula granularren tumoreak. Hamartoblastoma. Germinoma. Meningiomak. Erradiazio ondoko tumoreak, linfoma eta tumore metastasikoak. Beste lesio batzuk: Langerhans-en zelulen histiozitosia, sarkoidosia, kiste hidatidikoa, zistizerkosia.

8.2.– Paratiroideetako patologia.

8.3.– Tiroideko patologia: sortzetiko anomaliak, tiroiditisa, bozioak, neoplasia epitelial, linfoide eta metastasiko onberak eta gaiztoak. Aldaketa iatrogenikoak. Ziztada-xurgapen bidezko zitologia.

8.4.– Pankrea endokrinoko patologia: diabetesa, nesidioblastosia. Tumoreak. Pankrearen ziztada-xurgapen bidezko zitologia.

8.5.– Giltzurrun gaineko guruineko patologia: ektopia, sortzetiko hiperplasia kortikala, nodular hartua eta barreiatua, ademonak. Giltzurrun gaineko kartzinoma. Giltzurrun gaineko muineko tumoreak. Addison-en gaixotasuna eta Cushing-en gaixotasuna. MEN I eta II. Giltzurrun gaineko guruinaren ziztada-xurgapen bidezko zitologia.

9.– Neuropatologia:

9.1.– Nerbio sistema zentraleko nahasmendu baskularrak.

9.2.– Prozesu inflamatorioen anatomia patologikoa. Gaixotasun bakterianoak, mikosia, parasitoak, birusak eta riskettsiak. Prioiek sortutako entzefalopatiak.

9.3.– Endekapenezko gaixotasunak. Garuneko atrofia. Alzheimerra. Pick-en gaixotasuna. Infartu anitzeko dementzia. Parkinson-en gaixotasuna. Huntington-en korea. Endekapen espinozerebelosoak. Gaixotasun desmielinizatzaileak. Leukodistrofiak.

9.4.– Jatorri toxikoko, nutriziozko eta metabolikoko gaixotasunen anatomia patologikoa.

9.5.– Nerbioko patologia ez-tumorala.

9.6.– Nerbio-sistema zentraleko eta periferikoko tumoreak. Nerbio-sistemako tumoreen zitologia. LZRren zitologia.

10.– Patologia muskularra:

10.1.– Denerbazioak sortutako atrofia.

10.2.– Miopatiak: inflamatorioak eta metabolikoak.

10.3.– Distrofia muskularrak. Sortzetiko miopatiak.

10.4.– Muskuluko tumore onberak eta gaiztoak.

11.– Patologia osteoartikularra:

11.1.– Osteogenesiaren eta hezur-birmoldaketaren nahasmenduak. Osteomielitis akutua eta kronikoa, hezurretako tuberkulosia. Hidatidosia. Nekrosi abaskularra. Lehen mailako hiperparatiroidismoa. Errakitismoa. Osteoporosia. Giltzurrun-osteodistrofia. Osteomalazia. Bigarren mailako hiperparatiroidismoa. Amiloidosia. Hezurretako Paget-en gaixotasuna.

11.2.– Giltzaduretako endekapenezko patologia, inflamatorioa; artritis erreumatoidea, burtsitisa, espondilitis ankilopoietikoa, artritis infekziosoa. Hezueria. Okronosia. Kondrokaltzinosia.

11.3.– Giltzaduretako proliferazioak eta tumore onberak. Hezurretako tumore onberak eta gaiztoak.

11.4.– Giltzaduretako tumore gaiztoak.

12.– Larruazaleko patologia:

12.1.– Larruazalaren histologia funtzionala. Larruazaleko oinarrizko lesioak. Prozesu patologiko epidermikoak. Prozesu patologiko dermikoak. Anpoila-gaixotasunak. Baskulitisa. Toxikodermiak. Kolagenosia. Gordailuko gaixotasunak. Histiozitosia. Panikulitisa. Genodermatosia.

12.2.– Tumore anexial onberak eta gaiztoak. Tumore melaniko onberak eta gaiztoak. Larruazaleko linfomak.

13.– Anatomia patologiko oftalmologikoa eta belarrikoa:

13.1.– Konjuntibaren, kornearen, ubearen eta kristalinoaren anatomia patologikoa. Glaukomaren patologia. Erretinaren, nerbio optikoaren eta orbitaren patologia.

13.2.– Kanpoko, erdiko eta barneko belarriaren anatomia patologikoa.

14.– Garapenaren patologia:

14.1.– Kromosomopatiak. Malformazio-sindromeak. Fetuaren eta jaioberriaren anatomia patologikoa.

14.2.– Plazentako patologia.

15.– Organoen transplantearen patologia orokorra eta berezia: giltzurruneko, bihotzeko, gibeleko, muineko, birikako, hesteko, pankreako eta beste batzuetako transplantea.

16.– Patologia pediatrikoa:

16.1.– Sortzetiko malformazioak.

16.2.– Burmuin-lesioak, jaiotza inguruko asfixiak sortuak.

16.3.– Jaiotza inguruko infekzioak. Arnas distresaren sindromea jaioberrian. Fetu-eritroblastosia. Jaioberriaren gaixotasun hemolitikoa. Haurren kolangiopatia buxatzailea.

16.4.– Metabolismoaren sortzetiko akatsak: fenilzetonuria, galaktosemia, mukobiszidosia.

16.5.– Bularreko haurraren bat-bateko heriotzaren sindromea.

16.6.– Garapen ponderala eta adin gestazionala. Umetoki barneko hazkundearen atzerapena. Organoen heldugabetasuna.

16.7.– Jaioberriaren eta haurraren tumore eta lesio pseudotumoralak.

17.– Zati bigunetako patologia:

17.1.– Tumore adiposoak.

17.2.– Zuntz-ehuneko eta ehun miofibroblastikoko tumoreak eta proliferazio anomaloak. Tumore fibrohistiozitikoak.

17.3.– Muskulu lisoko eta ildaskatuko tumoreak.

17.4.– Tumore perizitikoak. Hezur-muskuluko tumoreak. Tumore baskularrak.

17.5.– GIST onbera eta gaiztoa. Beste tumore misto, konposatu eta jatorri ezezaguneko batzuk.

17.6.– Zati bigunetako lesioen ziztada-xurgapen bidezko zitologia.

18.– Anatomia Patologikoa egungo ospitalean:

18.1.– Prozesuak Anatomia Patologikoan: autopsien, biopsien, pieza kirurgikoen eta zitologien oinarri metodologikoak. Deskribapena, disekzioa, finkatzea, ebakitzea, ohiko tindaketak. Histokimika.

18.2.– Patologia molekularraren aplikazioak: in situ hibridazioa, proteomikako eta genomikako teknika orokorrak.

18.3.– Automatizazioa zitologian. Lagin zitologikoak hartzea. Zitologia likidoa. Ziztada-xurgapenaren kontsulta.

18.4.– Ziztada bidezko autopsia, ekopsia, arriskuko autopsiak.

18.5.– Informazio-fluxua klinikoaren eta patologoaren artean: batzorde kliniko-patologikoak. Zerbitzu arteko eta barneko saioak. Saio orokorrak. Ezagutza hedatzea. Kudeaketa.

18.6.– Oinarrizko ikerkuntza, klinikoa eta esperimentala.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Kumar, V., Abbas, A. K., Aster, J. C., & Perkins, J. A. 2018. Robbins basic pathology. Elsevier.

2.– Rosai, J., Ackerman, L. V., Goldblum, J. R., Lamps, L. W., McKenney, J. K., & Myers, J. L. 2018. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. Elsevier.

3.– M., F. C. D. 2021. Diagnostic histopathology of tumors. Churchill Livingstone.

4.– World Health Organization Classification of Tumours:

4.1.– Central Nervous System Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 6. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2021.

4.2.– Thoracic Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 5. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2021.

4.3.– Female Genital Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 4. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2020.

4.4.– Soft Tissue and Bone Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 3. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2020.

4.5.– Breast Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 2. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2019.

4.6.– Digestive System Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 1. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2019.

4.7.– WHO Classification of Skin Tumours. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 11. Edited by Elder DE, Massi D, Scolyer RA, Willemze R. 2018.

4.8.– WHO Classification of Tumours of the Eye. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 12. Edited by Grossniklaus HE, Eberhart CG, Kivelä TT. 2018.

4.9.– WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 10. Edited by Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G, Rosai J. 2017.

4.10.– WHO Classification of Head and Neck Tumours. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 9. Edited by El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ. 2017.

4.11.– WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. WHO Classification of Tumours. Revised 4th edition. Volume 2. Edited by Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J. 2017.

4.12.– WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 8. Edited by Moch H, Humphrey PA, Ulbright TM, Reuter VE. 2016.

4.13.– WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 7. Edited by Travis WD, Brambilla E, Burke AP, Marx A, Nicholson AG.

4.14.– WHO Classification of Skin Tumours. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 11. Edited by Elder DE, Massi D, Scolyer RA, Willemze R.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
KIRURGIA OROKORREKO ETA DIGESTIO APARATUKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Kudeaketa klinikoa kirurgian. Adierazleak. Prozesuak. Kirurgia handi anbulatorioa.

2.– Shocka.

3.– Fluidoak eta elektrolitoak kirurgian.

4.– Ebakuntzaurreko eta ebakuntzako kirurgiaren printzipioak. Kirurgiako arriskua.

5.– Hematologiaren printzipioak kirurgian: odoljarioa, hemostasia eta transfusioa.

6.– Kirurgiako pazientearen metabolismoa. Nutrizio enterala. Nutrizio parenterala.

7.– Anestesia lokalaren, eskualdekoaren eta orokorraren alderdi kirurgikoak. Ebakuntzaondoko analgesia.

8.– Zauriak orbaintzea.

9.– Kirurgia minimoki inbaditzailea.

10.– Kirurgiaren konplikazioak.

11.– Kirurgiaren infekzioak eta antibiotikoak hautatzea.

12.– Immunodeprimituta dagoen pazientearen kirurgiaren arazoak.

13.– Traumatismo larria duen pazientearen tratamendua.

14.– Erredurak. Izozteak.

15.– Transplanteak:

15.1.– Immunoezabatzearen printzipioak.

15.2.– Gibeleko transplantea.

15.3.– Pankreako transplantea eta Langerhansen irlen transplantea.

15.4.– Hesteetako transplantea.

16.– Tiroidea:

16.1.– Tiroidearen anatomia eta fisiologia.

16.2.– Tiroideko gaixotasun onberak.

16.3.– Goloa. Tiroideko nodulua.

16.4.– Tiroideko neoplasia gaiztoak.

16.5.– Neoplasia endokrino anizkoitzak.

17.– Paratiroidea:

17.1.– Paratiroidearen anatomia eta fisiologia.

17.2.– Hiperparatiroidismoa.

17.3.– Paratiroideko tumoreak.

18.– Giltzurrun gainekoak:

18.1.– Giltzurrun gaineko anatomia eta fisiologia.

18.2.– Giltzurrun gaineko azaleko eta muineko gaixotasunen alderdi kirurgikoak.

18.3.– Giltzurrun gaineko tumoreak.

19.– Hestegorria:

19.1.– Anatomia eta fisiologia. Miaketa osagarriak.

19.2.– Hestegorriko zulaketa. Kaustikoak hartzeak eragindako lesioak.

19.3.– Hestegorriko nahasmendu motorrak. Akalasia. Disfagia orofaringeoa.

19.4.– Hestegorriko dibertikuluak.

19.5.– Hestegorriko tumoreak.

19.6.– Hiato-hernia. Errefluxu gastroesofagikoa. Barrett-en hestegorria.

20.– Urdaila eta duodenoa:

20.1.– Ultzera peptikoa.

20.2.– Urdaileko tumore onberak.

20.3.– Urdaileko tumore gaiztoak.

21.– Obesitate morbidoaren kirurgia.

22.– Goiko odoljario digestiboa.

23.– Heste meharra:

23.1.– Anatomia eta fisiologia.

23.2.– Hesteetako buxadura.

23.3.– Crohn-en gaixotasuna.

23.4.– Heste meharreko dibertikuluak.

23.5.– Heste meharreko tumoreak.

23.6.– Enteritis radikoa. Mesenterioko iskemia.

24.– Kolona eta ondestea:

24.1.– Anatomia. Miaketa osagarriak.

24.2.– Koloneko eta ondesteko lesio polipoideak. Minbizi aurreko lesioak.

24.3.– Koloneko gaixotasun dibertikularra.

24.4.– Bolbuluak. Kolitis iskemikoa.

24.5.– Koloneko eta ondesteko minbizia.

24.6.– Kolitis ultzeraduna.

24.7.– Apendizitis akutua. Apendizeko tumoreak.

24.8.– Beheko odoljario digestiboa.

25.– Uzkia:

25.1.– Fisiologia eta miaketa funtzionalak.

25.2.– Ondestearen prolapsoa. Errektozelea. Sabela husteko arazoak. Proktalgia. Uzkiko pruritoa.

25.3.– Uzki-ondesteko traumatismoak. Lesio obstetrikoak. Hesteetako inkontinentzia.

25.4.– Hemorroideak. Uzkiko fisura.

25.5.– Sinu pilonidala. Hidrosadenitisa. Uzkiko abzesua eta fistula.

25.6.– Uzkiko minbizia.

26.– Gibela:

26.1.– Anatomia eta fisiologia.

26.2.– Gibeleko kisteak eta abzesuak.

26.3.– Gibeleko tumore onberak.

26.4.– Gibeleko tumore gaiztoak. Gibeleko metastasiak.

27.– Behazunbideak:

27.1.– Kolelitiasia. Kolezistitisa. Koledokolitiasia. Kolangitisa. Behazun-ileoa.

27.2.– Behazuneko eta behazunbideetako tumoreak.

27.3.– Ikterizia buxatzailea.

28.– Pankrea:

28.1.– Pankreatitis kronikoa.

28.2.– Pankreatitis akutua.

28.3.– Pankreako kisteak eta pseudokisteak.

28.4.– Pankreako tumore onberak.

28.5.– Pankreako tumore gaiztoak.

28.6.– Anpulomak.

29.– Barea.

30.– Herniak:

30.1.– Abdomen-paretako eta diafragmako herniak.

30.2.– Ezohiko herniak.

30.3.– Ebentrazioa. Erraiak ateratzea.

31.– Abdomen-pareta, zilborra, peritoneoa, mesenterioa, epiploia, erretroperineoa eta diafragma:

31.1.– Abdomen-paretako tumoreak.

31.2.– Peritoneoko tumoreak. Mesotelima. Kartzinomatosia.

31.3.– Mesenterioko tumoreak. Mesenteritisa.

31.4.– Erretroperitoneoko tumoreak.

32.– Abdomeneko gaitz akutua:

32.1.– Abdomen akutua.

32.2.– Peritonitisa.

32.3.– Abdomen-barneko abzesuak.

32.4.– Abdomeneko traumatismoa.

33.– Larruazala:

33.1.– Larruazaleko tumore onberak.

33.2.– Larruazaleko tumore gaiztoak. Melanoma.

34.– Sistema linfatikoko gaixotasunak.

35.– Zainetako gaixotasunak.

36.– Biriketako enbolia.

37.– Enbolia grasoa.

38.– Atal bigunetako tumoreak. Sarkoma.

39.– Bularra gizonezkoan:

39.1.– Ginekomastia. Bularreko tumore onberak. Mastitisa.

39.2.– Faktore pronostikoak. Aholku genetikoa.

39.3.– Gizonezkoen bularreko minbizia.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Parrilla P, Landa JI. Cirugía AEC: Manual de la Asociación Española de Cirujanos. 2. Edizioa. Madril. Editorial Médica Panamericana. 2010.

2.– Sitges-Serra A, Sancho J. Cirugía endocrina. Guías clínicas de la AEC (1. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2009.

3.– Targarona EM, Feliu X, Salvador JL. Cirugía endoscópica. Guías clínicas de la AEC (2. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2010.

4.– Ortiz H. Cirugía colorectal. Guías clínicas de la AEC (3. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2012.

5.– Ruiz de Aldana JC, Sánchez R. Cirugía de la obesidad mórbida. Guías clínicas de la AEC (4. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2012.

6.– Morales S, Barreiro F, Hernández P, Feliu X. Cirugía de la pared abdominal. Guías clínicas de la AEC (5. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2013.

7.– Casanova D, Figueras J, Pardo F. Cirugía hepática. Guías clínicas de la AEC (7. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2004.

8.– Badia JM, Guirao X. Infecciones quirúrgicas. Guías clínicas de la AEC (9. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2016.

9.– Casanova D, Fernández-Cruz L, Pardo F.. Cirugía biliopancreática. Guías clínicas de la AEC (12. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2009.

10.– Valdivieso A. Guía de trasplante de órganos abdominales. Guías clínicas de la AEC (13. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2016.

11.– Aguiló J, Soria V. Gestión clínica en Cirugía. Guías clínicas de la AEC (14. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2016.

12.– Domínguez F, Ballester JB, De Castro G. Cirugía de la mama. Guías clínicas de la AEC (15. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2017.

13.– Ceballos J, Pérez MD. Cirugía del paciente politraumatizado. Guías clínicas de la AEC (16. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2017.

14.– Ortiz A, Martinez de Haro LF, Parrilla P. Cirugía esofagogástrica. Guías clínicas de la AEC (17. zk.). Madril. Arán Ediciones. 2017.

15.– Courtney M. Townsend & R. Daniel Beauchamp & B. Mark Evers & Kenneth L. Mattox. Tratado de cirugía. 20th edition. Sabiston. 2017/09.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
AHOKO ETA AURPEGI MASAILETAKO KIRURGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Semiologia eta propedeutika klinikoak. Kontzeptu orokorrak. Historia klinikoa ahoko eta aurpegi-masailetako kirurgian. Anamnesia. Ahoko, aurpegi eta lepoko miaketa. Aplikatutako laborategiko proba osagarriak. Aplikatutako zitologia eta histologia. Aplikatutako mikrobiologia.

2.– Irudi bidezko diagnostikoa aho-lepo-aurpegiko eskualdean. Prozedurak. Indikazioak.

3.– Aho-barrunbearen funtzioak. Hortzen oklusioari eta sistema estomatognatikoari buruzko kontzeptu orokorrak. Ahoa irekitzeko eta ixteko muskuluak. Barailetako mugimenduak. Loki-barailetako giltzaduraren fisiologia.

4.– Anestesia lokala eta erregionala aho eta aurpegi-masailetako eskualdean. Prozedurak. Konplikazioei nola aurre egin.

5.– Anestesia orokorra aurpegi-masailetako kirurgian. ASA sailkapena. Prozedurak. Anestesia sedazioarekin. Prozedurak. Konplikazioei nola aurre egin.

6.– Ekintza kirurgikoa. Asepsia eta antisepsia. Ebakidurak. Hemostasia. Josturak.

7.– Ebakuntza bitarteko eta ebakuntza ondoko konplikazio kirurgikoak. Konplikazioei nola aurre egin medikuntzaren eta kirurgiaren alorretik.

8.– Exodontzia. Prozedurak. Exodontzia arriskua duten pazienteen eta paziente berezien kasuan.

9.– Hortzen inklusioak. Kirurgikoki nola aurre egin. Prozedurak. Indikazioak. Arriskuak eta konplikazioak.

10.– Jatorria hortzetan duten infekzioak. Kontzeptua. Sailkapenak. Epidemiologia. Klinika. Diagnostikoa eta diagnostiko diferentziala. Tratamendu medikoa eta kirurgikoa. Konplikazioak.

11.– Masailezurren infekzioa eta hantura. Kontzeptua. Sailkapenak. Epidemiologia. Klinika. Diagnostikoa. Tratamendu medikoa eta kirurgikoa. Konplikazioak. Bisfosfonatoek sortutako masailezurretako osteoradionekrosia eta osteonekrosia. Kontzeptua. Epidemiologia. Koadro klinikoak. Diagnostikoa, prebentzioa eta tratamendua.

12.– Traumatismo dentoalbeolarra. Kontzeptua. Sailkapena. Epidemiologia. Klinika. Diagnostikoa. Tratamendu odontologikoa eta kirurgikoa. Konplikazioak.

13.– Masailezurretako kisteak. Kontzeptua. OMEren sailkapena. Epidemiologia. Klinika. Prozedura diagnostikoak. Tratamendu medikoa eta kirurgikoa. Konplikazioak.

14.– Ahoko eta aurpegiko traumatismoak atal bigunetan. Kontzeptua. Sailkapenak. Epidemiologia. Klinika. Prozedura diagnostikoak. Tratamendu medikoa eta kirurgikoa.

15.– Aurpegiko hezurretako traumatismoak. Kontzeptua. Sailkapenak. Epidemiologia. Klinika. Prozedura diagnostikoak. Tratamendu ortopedikoa eta kirurgikoa.

16.– Atal bigunen eta aurpegiko hezurren konplikazioak eta ondorioak. Birmoldaketa. Orbainak. Kirurgikoki nola aurre egin.

17.– Hortzetako berrinplanteak eta transplanteak. Kontzeptua. Sailkapena. Indikazioak eta kontraindikazioak. Birxurgapen erradikularraren fisiopatologia. Prozedura kirurgikoak. Konplikazioak.

18.– Hortzetako inplanteak. Kontzeptua. Sailkapena. Indikazioak eta kontraindikazioak. Prozedura kirurgikoak sistema eta hezur-egoera ezberdinekin. Konplikazioak.

19.– Protesi aurreko kirurgia. Ehun bigunetan aplikatutako prozedura berreraikitzaileak. Ehun gogorretan aplikatutako prozedura berreraikitzaileak. Konplikazioak.

20.– Zuzendutako ehun-birsorkuntza. Prozedurak. Ordezkatzeko eta birsortzeko biomaterialak. Aplikazioak. Teknikak.

21.– Lepoaren eta aurpegiaren gongoiletako patologia. Sailkapena. Epidemiologia. Klinika. Prozedura diagnostikoak. Tratamendu medikoa eta kirurgikoa. Konplikazioak. Pronostikoa.

22.– Aho-mukosaren eta aurpegiaren patologia infekziosoa. Kontzeptua. Sailkapena. Epidemiologia. Klinika. Prozedura diagnostikoak. Tratamendu medikoa eta kirurgikoa.

23.– Lepo eta aurpegi-masailetako eskualdearen mukosa-larruazaleko nahasmenduak. Kontzeptua. Sailkapena. Epidemiologia. Klinika. Prozedura diagnostikoak. Tratamendu medikoa eta kirurgikoa. Konplikazioak.

24.– Gaixotasun orokorrek ahoko mukosan eta aurpegian duten ondorioa. Sailkapena. Fisiopatologia. Diagnostikoa eta diagnostiko diferentziala.

25.– Loki-barailetako giltzadura. Fisiopatolologia. Anomaliak eta deformazioak. Loki-barailetako giltzaduraren nahasmenduak Wilkes-en arabera: diagnostikoa, tratamendu kirurgikoa eta kontserbatzailea. Loki-barailetako giltzaduraren haustura: sailkapena, epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Loki-barailetako giltzaduraren tumoreak.

26.– Politraumatizatuak: nola aurre egin. Hausturak: goiko masailezurra, sudurreko barrunbea eta masailalbokoa. Sailkapenak. Epidemiologia. Fisiopatologia. Klinika. Diagnostikoa. Tratamendua. Konplikazioak. Sekuelak, nola aurre egin. Premiazko tratamendua. Ondorioa beste burmuin-aurpegiko egitura batzuetan.

27.– Beheko masailezurraren haustura: sailkapena, epidemiologia, fisiopatologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Premiazko tratamendua. Ondorioa beste burmuin-aurpegiko egitura batzuetan.

28.– Patologia neurologikoa. Sailkapena. Epidemiologia. Patogenia. Klinika. Diagnostikoa. Min neurologikoaren diagnostiko diferentziala. Tratamendua. Konplikazioak.

29.– Aho-lepo-aurpegiko elkarguneko atal bigunen kisteak. Sailkapena. Epidemiologia. Klinika. Diagnostikoa. Tratamendua. Konplikazioak.

30.– Masailezurretako tumore odontogeniko onberak eta gaiztoak. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

31.– Masailezurretako tumore ez odontogeniko onberak eta gaiztoak. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

32.– Aurpegiaren eskualdeko tumore onberak eta gaiztoak. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

33.– Sudur-sinuetako eta sinu paranasaletako tumore onberak eta gaiztoak. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

34.– Goiko arnas-digestio bideko tumoreak. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

35.– Garezurraren oinaldeko tumoreak. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

36.– Masailezurretako afekzio pseudotumoraleak. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

37.– Aho-barrunbeko eta aurpegiaren atal bigunetako tumore onberak. Kontzeptua. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

38.– Listu-guruinen patologia inflamatorioa, infekziosoa eta immunologikoa. Kontzeptua. Listu-guruin motak. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

39.– Listu guruineko patologia tumoral onbera eta gaiztoa. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

40.– Ahoko mukosaren lesioak, minbizi bihur daitezkeenak. Kontzeptua. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

41.– Aho-barrunbeko tumore gaiztoak. OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa. Zelula ezkatatsuen ahoko kartzinomaren markatzaile tumoralen ikerketa traslazionala egungo egoeran.

42.– Buruko eta lepoko hodi- eta nerbio-tumoreak haurren eta helduen kasuan: OMEren sailkapena. Epidemiologia, klinika, diagnostikoa, tratamendua eta konplikazioak. Pronostikoa.

43.– Kirurgia berreraikitzailea: zintzilikarioak eta mentuak Aho-aurpegiko Kirurgian. Sailkapena. Prozedura eta teknika motak. Indikazioak. Kontraindikazioak. Konplikazioak. Robot bidezko kirurgia: abantailak eta desabantailak. Indikazioak. Emaitzak. Zelula-hazkuntzak: kontzeptua, metodologia, jarraibideak, mugak eta emaitzak eta konplikazioak.

44.– Lepoko gongoilen hustuketak. Sailkapena. Prozedura eta teknika motak. Indikazioak. Kontraindikazioak. Konplikazioak. Gongoil zentinela.

45.– Erradioterapia eta kimioterapia. Sailkapena. Aplikazioa buruko eta lepoko onkologikoa. Tratamenduak. Indikazioak eta kontraindikazioak. Emaitzak eta konplikazioak.

46.– Aurpegiko kirurgia estetikoa. Prozedura eta tekniken sailkapena. Indikazioak. Kontraindikazioak. Konplikazioak. Ondorioak. Aurpegiko transplantea. Indikazioak. Teknikak. Aurpegiko eraberritzea. Aplikazioak. Teknikak. Emaitzak eta konplikazioak.

47.– Ezpaineko eta ahosabaiko fisura. Kontzeptua. OMEren sailkapena. Fisiopatologia. Klinika. Diagnostikoa. Teknika kirurgikoak. Konplikazioak. Emaitzak.

48.– Aho-aurpegiko protesi kirurgikoak, epitesia. Aplikazio berreraikitzailea aurpegi-masailetako kirurgian.

49.– Kirurgia ortognatikoko prozedurak: kontzeptua, sailkapena, diagnostikoa eta tratamendu plana, etapak eta aplikatu beharreko tekniken planifikazioa, konplikazioak. Hezur-distrakzioko prozedurak: kontzeptua, jarraibideak, kontraindikazioak, aplikatutako teknikak, emaitzak eta konplikazioak. CAD-CAM teknologia kirurgia ortognatikoko prozedurari aplikatuta.

50.– Loaren apnearen sindromea: klinika, etiologia, diagnostikoa, tratamendua, pronostikoa.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– SECOM, Antonio López Davis, Rafael Martín-Granizo López. Cirugía Oral y Maxilofacial. 3. edizioa. Editorial Médica Panamericana. 2012. ISBN: 9788498352719. 2012.

2.– Del Llano J, Ortún V, Martín JM, Millán J, Gené J. Gestión sanitaria. Innovaciones y desafíos. Editorial Masson. Bartzelona. 2003.

3.– Navarro C. Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial (Vol I-II-III). Aran argitaletxea. Madril. 2004.

4.– Martin-Granizo R. (koordinatzailea). Manual de Cirugía Oral y Maxilofacial (I eta II. liburukiak). Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM). Madril. 2004.

5.– Bagan J eta kideak. Oral and Maxillofacial Diseases. 4. edizioa. 2010.

6.– Jatin P. Shah, MD, FACS, Newell W. Johnson, CMG, FMedSci MDSc. Oral and Oropharyngeal Cancer. 2nd edition. CRC Press. ISBN 9781498700085.

7.– Burgueño M. Atlas de colgajos locales en la reconstrucción de cabeza y cuello. Elsevier. Madril. 2006.

8.– Hupp, J. Ellis, E. Tucker, M.. Cirugía oral y maxilofacial contemporánea. 7. edizioa. Elsevier. 2020.

9.– Raymond J. Fonseca. Oral and Maxillofacial Surgery (1-3. Liburukiak: 3. edizioa). Saunders. 2017. ISBN: 0323414990; 9780323414999.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
KIRURGIA PEDIATRIKOKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Nutrizio-euskarria; behar elektrolitikoak, aho bidezko elikadura eta elikadura parenterala.

2.– Kiste eta fistula zerbikalak. Guruin tiroide eta paratiroideetako patologiak.

3.– Anomalia baskularrak: hemangiomak, malformazio baskular eta linfatikoak.

4.– Fetuaren kirurgia.

5.– Abdomenari lotutako larrialdi kirurgikoak jaioberriaroan.

6.– Hestegorriko atresia. Arrailadura laringotrakeala.

7.– Toraxari lotutako larrialdi kirurgikoak jaioberriaroan.

8.– Esofagoskopia. Hestegorriko estenosi kaustikoak. Akalasia.

9.– Errefluxu gastroesofagikoak sortutako gaixotasuna. Ultzera gastroduodenala.

10.– Abdomen-paretako sortzetiko anomaliak.

11.– Zilborreko patologia.

12.– Pankreako patologia kirurgikoa; pankreatitisa, tumoreak eta kisteak.

13.– Hesteetako malformazioak: atresiak, estenosiak, bikoizketak eta kisteak.

14.– Hesteko gaixotasun inflamatorioa. Polipoak eta hesteetako poliposiak.

15.– Heste laburraren sindromea. Hesteetako transplantea.

16.– Digestio-aparatuko odoljarioak.

17.– Traumatismo anitz dituen haurra: traumatismo zerbikal, toraziko, abdominal eta urologikoak.

18.– Gorputz arrotzak arnasbideetan eta digestio-bidean.

19.– Behazunbideetako sortzetiko anomalien diagnostikoa eta tratamendua: behazun-atresia eta koledoko kisteak.

20.– Hartutako behazunbideko patologia.

21.– Porta zaineko hipertentsioa. Gibeleko transplantea.

22.– Bareko patologia: Kiste esplenikoak. Esplenektomiarako indikazioak.

23.– Uzki-ondesteko malformazioak.

24.– Hartutako uzki-ondesteko patologia.

25.– Hirschsprung-en gaixotasuna.

26.– Jatorri neurogenikoko tumoreak eta Wilms-en tumorea.

27.– Rabdomiosarkoma eta ehun bigunetako beste sarkoma batzuk.

28.– Teratomak eta zelula germinaletako tumoreak.

29.– Gibeleko tumoreak.

30.– Linfomak.

31.– Obulutegiko, testikuluko eta giltzurrun gaineko tumoreak.

32.– Sexu-diferentziazioaren anomaliak.

33.– Haurren abdomen akutua: apendizitisa, hesteetako inbaginazioa, obulutegiko tortsioa.

34.– Piloroko estenosi hipertrofikoa.

35.– Hesteetako inbaginazioa.

36.– Iztai-hodiko patologia: herniak, hidrozeleak, kriptorkidia.

37.– Eskroto akutua.

38.– Torax-paretako sortzetiko anomaliak.

39.– Sortzetiko diafragmako hernia eta diafragmako ebentrazioa.

40.– Mediastinoko eta biriketako sortzetiko malformazioak.

41.– Birikako, pleurako eta mediastinoko infekzioak eta hartutako gaixotasunak.

42.– Aurpegiko sortzetiko malformazioak. Ezpaineko eta ahosabaiko fisura.

43.– Giltzurruneko eta gernu-bideetako sortzetiko anomalien eta anomalia buxatzaileen diagnostikoa eta tratamendua.

44.– Gernu-litiasia. Giltzurruneko transplantea.

45.– Errefluxu besikoureteralaren tratamendua.

46.– Maskuriko estrofia.

47.– Hipospadiak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Arnold G. Coran et al.. Pediatric Surgery (I-II. bol). 7th edition. 2012.

2.– George Holcomb, J. Patrick Murphy, Shawn St Peter. Holcomb and Ashcraft’s Pediatric Surgery. 7th edition. Elsevier. 2019.

3.– Pediatric Surgery 1st ed. Prem Puri. Springer Berlin Heidelberg; Springer. 2021.

4.– Mark Davenport, James D. Geiger. Rob & Smith's Operative Pediatric Surgery. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2020.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
DERMATOLOGIAKO, MEDIKUNTZA KIRURGIKOKO ETA BENEREOLOGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Larruazaleko oinarrizko lesioak.

2.– Larruazaleko gaixotasunen epidemiologia.

3.– Larruazaleko gaixotasunaren maneiu biologikoa.

4.– Larruazalaren biologia eta fisiopatologia. Epidermisa. Apendizeak. Sistema melanozitarioa. Larruazala erregulazio-sistema somatikoaren elementu gisa.

5.– Larruazaleko immunobiologia. Patologia immunologikoa.

6.– Larruazaleko lesioen korrelazio kliniko-patologikoa: diagnostikorako hurbilketa.

7.– Zinetikaren nahasmenduak eta bereizketa zelularra. Psoriasia. Artritis psoriasikoa. Dermatitis esfoliatiboa. Dermatitis iktiosiformea. Pitiriasi rubra pilaris. Darier-White-en gaixotasuna, beste batzuk.

8.– Epidermisa: kohesio epidermikoaren eta dermoepidermikoaren nahasmenduak. Afekzio besikularrak eta anpoilatsuak. Eritema multiformea. Nekrosi epidermiko toxikoa. Penfigoa. Dermatitisa. Herpetiformea. Penfigoidea. Beste batzuk.

9.– Apendize epidermikoen alterazioak. Ilea, azazkalak, sebo-guruinak, guruin ekrinoak, guruin apokrinoak.

10.– Tumore epidermikoak eta apendizeak. Kartzinogenesia. Minbizi aurreko lesio epiteliala. Kartzinoma espinozelularra. Basalioma. Keratoakantoma. Larruazaleko apendizeetako tumoreak. Beste batzuk.

11.– Pigmentazioaren alterazioak.

12.– Melanozitoetako neoplasia onberak, hiperplasiak eta displasiak.

13.– Melanoma gaiztoa.

14.– Interfase dermoepidermikoaren eta dermikoaren alterazioak. Likena. Dermatitisa seborreikoa. Pitiriasi arrosa. Parapsoriasia. Eraztun-formako granuloma, beste batzuk.

15.– Dermisaren hiperplasiak eta neoplasiak, jatorri neural, muskular eta baskularrekoak. Kaposi-ren sarkoma. Larruazaleko linfomak eta pseudolinfomak. Larruazaleko infiltrazio leuzemikoak eta linfomatosoak.

16.– Larruazalean agertzen diren sindrome paraneoplasikoak.

17.– Larruazal azpiko ehunaren nahasmenduak. Panikulitisa. Lipodistrofia.

18.– Ahoko eta genitaletako mukosen nahasmenduak.

19.– Nahasmendu alergikoak edo erreaktibotasun alteratuarenak. Urtikaria. Ekzema-dermatitisa. Mentu vs ostalari gaixotasuna. Larruazaleko erreakzioa drogei.

20.– Agente fisikoek eragindako alterazioak. Erredurak. Erradiazio ionizatzailea. Irradiazio ultramorea. Fototerapia. Fotokimioterapia.

21.– Dermatosi okupazionala.

22.– Larruazaleko lesioak gaixotasun nutrizional, metaboliko eta hereditarioetan.

23.– Beste sistema organikoetako gaixotasunak larruazalean islatzea. Lupus eritematosoa. Esklerodermia. Sjögren-en sindormea. Sarkoidosia.

24.– Larruazala eta gaixotasun hepatobiliarra, giltzurrunekoa, gastrointestinala, bihotz-biriketakoa, endokrinoa, kardiobaskular periferikoa.

25.– Larruazala arriskuan jartzen duten gaitz mikrobianoak: bakterioak, mikobakterioak, onddoak, Rickettsiak, birusak, beste batzuk.

26.– Sexu-transmisioko gaixotasunak. Sifilisa. Txankro biguna. Linfogranuloma benereoa. Iztai-granuloma. Gonorrea, beste batzuk.

27.– Immunoezabapenaren adierazpenak larruazalean. Larruazalerako arriskua hiesean.

28.– Patologia dermatologikoa garatzen duten gaixotasun baskularrak.

29.– Espezialitatearen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Terapia berriak: produktu biologikoak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Jean L. Bolognia MD, Joseph L. Jorizzo MD, Ronald P. Rapini MD. Dermatología. (2 lib.). Dermatology: 2-Volume Set (Bolognia, Dermatology). 2nd edition. Mosby. 2007.

2.– Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. Wolf, Goldsmith, Katz, Gilchrest, Paller eta Leffel. 7. edizioa. Editorial Médica Panamericana. 2009.

3.– Fitzpatrick's dermatology editors Volume 1, 2 9th edition.

4.– Sewon Kang, Masayuki Amagai, Anna L. Bruckner, Alexander H. Enk, David J. Margolis, Amy J. Mcmichael,[...] Fitzpatrick. Fitzpatrick's Dermatology. Volume 1, 2 9th edition. McGraw-Hill Education. 2019.

5.– Rook’s Textbook of Dermatology. Tony Burns, Stephen Breathnach, Neil Cox, Christopher Griffiths. 8. edizioa. Blackwell Publishing Ltd; 2010. 3269-3324. orr.

6.– Atlas of Dermatology, Dermatopathology and Venereology: Inflammatory Dermatoses. 1st ed. 2022. Bruce Smoller (editorea), Nooshin Bagherani (editorea). Springer. 2021.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
ENDOKRINOLOGIAKO ETA NUTRIZIOKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Ekintza hormonaleko mekanismoak.

2.– Nahasmendu hipotalamikoen fisiopatologia eta terapeutika.

3.– Adenohipofisiko gaixotasunen fisiopatologia eta terapeutika.

4.– Neurohipofisiko gaixotasunen fisiopatologia eta terapeutika.

5.– Tiroideko fisiopatologia eta tiroideko patologien metodo diagnostikoak.

6.– Tiroideko gaixotasunak: tirotoxikosia.

7.– Tiroideko gaixotasunak: hipotiroidismoa eta tiroiditisa.

8.– Tiroideko gaixotasunak: goloa, nodulu tiroideoak eta tiroideko minbizia.

9.– Paratiroidearen alterazioak.

10.– Hezur-gaixotasun metabolikoak. Osteoporosia: patogenia, terapeutika eta baliabide diagnostikoak.

11.– Funtzio adrenokortikalaren fisiologia eta test diagnostikoak.

12.– Guruin adrenalaren alterazio funtzionalak: hipo eta hiperkortisolismoa.

13.– Giltzurrun-gaineko hiperplasia eta tumore adrenalak.

14.– Hipertentsio endokrinoa: feokromozitoma. Hiperaldosteronismoa.

15.– Obulutegiaren fisiologia eta patologia. Hirtsutismoa.

16.– Barrabilen fisiologia eta patologia.

17.– Sexu-bereizketaren nahasmenduak.

18.– Pubertaroaren fisiologia. Sexu-atzerapena eta -goiztiartasuna.

19.– Endokrinologia bizitzaren etapetan: haurdunaldia; zahartzaroa.

20.– Hazkundearen endokrinologia. Neurri txikia: diagnostikoa eta tratamendua.

21.– Obesitatea. Kirurgia bariatrikoa.

22.– Elikadura-portaeraren nahasmenduak. Anorexia eta bulimia.

23.– 1. motako Diabetes Mellitusa.

24.– 2. motako Diabetes Mellitusa.

25.– Beste diabetes mota batzuk.

26.– Diabetesaren konplikazioak.

27.– Alterazio hipogluzemikoak.

28.– Metabolismo lipidikoaren nahasmenduak.

29.– Neoplasia endokrino anizkoitza.

30.– Tumore neuroendokrino gastroenteropankreatikoak.

31.– Guruin anitzeko gaixotasun autoimmunea.

32.– Gaixotasun sistemikoen agerpen endokrinoak. Sindrome paraneoplasikoak. Sindrome hormonal ektopikoak.

33.– Nutrizio-eskakizunak. Nutrizio-balorazioa. Dietoterapia. Dietak prestatzeari, kalkulu kalorikoari eta osaerari buruzko kontzeptu orokorrak.

34.– Nutrizio enterala eta parenterala. Nutrizio-osagarriak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Shlomo Melmed, Ronald Koenig, Clifford Rosen, Richard Auchus, Allison Goldfine. Williams Textbook of Endocrinology. 14th edition. Elsevier. 2019.

2.– Endocrinology: Adult and Pediatric. 7th edition. Egileak: J. Larry Jameson eta Leslie J. De Groot. ISBN: 978-0-323-18907-1. 2015.

3.– J.L. Jameson et al. eds. Harrison´s Endocrinology. 4th edition. New York. McGraw-Hill. 2016.

4.– Gil Hernández et al., ed. Tratado de nutrición. Ed 2017. Bereziki IV. eta V. liburukiak. Nutrición clínica.

5.– Catharine Ross, Benjamin Caballero, Robert J. Cousins, Katherine L. Tucker Ph.D., Thomas R. Ziegler M.D. Modern Nutrition in Health and Disease (Shils).11th edition. A. Lippincott Williams & Wilkins. 2012.

6.– II. UpToDate informazio mediko klinikoko baliabidea.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
HEMATOLOGIAKO ETA HEMOTERAPIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Hematopoiesia: mielopoiesia eta linfopoiesia. Odolaren eta organo hematopoietikoen elementu formen morfologia.

2.– Hemopatien diagnostiko biologikoa: automatizazioa, zitologia optikoa, zitokimika, immunofenotipoa, zelula-hazkuntza, ultraegitura, zitogenetikoa eta biologia molekularra.

3.– Patologia eritrozitarioa. Sarrera. Anemiaren diagnostikoaren alderdi orokorrak.

4.– Anemia ferropenikoa eta burdina-metabolismoaren nahasmenduak. Anemia megaloblastikoak eta beste makrozitikoak.

5.– Anemia hemolitikoen alderdi orokorrak. Anemia hereditarioak. Egiturazko hemoglobinopatiak. Talasemiak.

6.– Hartutako anemia hemolitikoak.

7.– Sindrome mielodisplasikoak: kontzeptua eta sailkapena. Tratamendua.

8.– Aplasia medularra. Eritroblastopeniak. Amegakariozitosia. Neutropeniak eta agranulozitosia.

9.– Sindrome mielougalkor kronikoak. Leuzemia mieloide kronikoa. Polizitemia vera. Metaplasia mieloide agnogenikoa. Oinarrizko tronbozitemia.

10.– Leuzemia akutuak: kontzeptua eta sailkapena. Leuzemia akutuen diagnostiko biologikoa, agerpen klinikoak, pronostikoa eta tratamendua. Forma bereziak.

11.– Sindrome linfougalkor kronikoak adierazpen hemoperiferikoarekin. Kontzeptua eta sailkapena. Entitate ezberdinen diagnostikoa eta tratamendua.

12.– Linfoma gaiztoak. Aldaera ezberdinen kontzeptua eta sailkapena.

13.– Ez-Hodgkin linfomak: diagnostikoa, estadifikazioa, pronostikoa eta tratamendua.

14.– Hodgkin-en linfomak: diagnostikoa, estadifikazioa, pronostikoa eta tratamendua.

15.– Sistema mononuklear fagozitikoaren patologia. Sindrome hemofagozitikoak. Sindrome histiozitiko gaiztoak. Tesaurismosia.

16.– Gammapatia monoklonalak. Sailkapena. Esanahi ezezaguneko gammapatia monoklonala. Amiloidosi primarioa. Mieloma anizkoitza.

17.– Waldeström-en makroglobulinemia. Kate pisutsuen gaixotasuna. Krioglobulinemia monoklonalak.

18.– Hemostasia: azterketa eta lotutako asalduren sailkapena.

19.– Purpura angiopatiko, tronbopeniko eta tronbopatikoak.

20.– Koagulazioaren sortzetiko gaixotasunak. Sailkapena. Hemofiliak eta Von Willebrand-en gaixotasuna.

21.– Hartutako gaixotasunak. Barreiatutako koagulazio intrabaskularra (BKI). Hemostasiaren beste defizit konplexu batzuk.

22.– Tronbosia eta hiperkoagulatasuna. Terapia antikoagulatzailea, antiagregatzailea eta antitronbotikoa.

23.– Immunohematologia eta odol-transfusioa hematologia klinikoan.

24.– Lortzeko prozedurak. Produktuen eta hemoderibatuen kalitate-kontrola.

25.– Transfusio-praktika: indikazioak, monitorizazioa, kontrako ondorioak. Hemozaintza eta transfusio-batzordeak.

26.– Zelula ama hematopoietikoen transplantea. Forma ezberdinen indikazioak eta emaitzak. Zelula amak lortzea, manipulatzea eta kontserbatzea.

27.– Zelula ama hematopoietikoen transplantea. Konplikazio goiztiarrak eta berantiarrak. Ostalariaren aurkako mentu-gaixotasunaren diagnostikoa eta tratamendua.

28.– Gaixotasun sistemikoen agerpen hematologikoak.

29.– Paziente hematologikoaren infekzioak.

30.– Espezialitatearen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak: teoria eta praktika.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Ronald Hoffman et al.. Hematology: Basic Principles and Practice. 7th edition. Elsevier. 2017.

2.– John P. Greer MD, Daniel A. Arber MD, Bertil E. Glader MD, PhD, Alan F. List M.D., Robert T. Means Jr., MD, George M. Rodgers MD, PhD.. Wintrobe’s Clinical Hematology. 14th edition. LWW. 2018.

3.– Sans Sabrafen J, Besses C., Vives Corrons JL.. Hematología clínica. 5. edizioa. Elsevier. 2006. ISBN: 8481747793.

4.– Kenneth Kaushansky. Williams Hematology. 9th edition. Mc. Graw Hill. 2016. ISBN-13 978-0071833004 - ISBN -10 0071833005.

5.– Joseph H. Antin, Frederick R. Appelbaum, Stephen J. Forman, Robert S. Negrin. Thomas’ hematopoietic cell transplantation: stem cell transplantation. 2 Volume Set. 5th edition. Wiley-Blackwell. 2016.

6.– Peter H. Wiernik, Janice P. Dutcher, Morie A. Gertz. Neoplastic Diseases of the Blood. 6th edition. Springer International Publishing. 2018.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
MEDIKUNTZA FISIKOKO ETA ERREHABILITAZIOKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Urritasuna, desgaitasuna eta minusbaliotasuna. Kontzeptuak. Ereduak, onartutako sailkapenak eta egungo orientazioa.

2.– Desgaitasuna, lanerako ezintasuna eta mendekotasuna.

3.– Ebaluazio klinikoa eta funtzionala errehabilitazioan. Giltzaduren eta muskuluen balantzearen ebaluazioa: printzipio orokorrak, neurketari eragiten dioten baldintzak, neurketa- eta instrumentazio-sistemak. Balorazio neurologiko funtzionala.

4.– Ibilera normalaren eta patologikoaren analisia. Balorazio-metodoak. Patologia nagusien deskripzioa eta balorazioa.

5.– Ebaluazio instrumentala: dianamometria isozinetikoa. Mugikortasun errakideoaren balorazioa. Orekaren balorazioa.

6.– Lokomozio-aparatuaren eta ariketaren fisiologia. Ariketa fisikoaren preskripzioa.

7.– Elektromiografia. Indikazioak. Sindrome nagusietako aurkikuntzak.

8.– Errehabilitazioko balorazio-eskalak. Bizi-kalitatearen balorazioa errehabilitazioan. Eskala espezifikoak eta generikoak.

9.– Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko teknika terapeutikoak. Elektroterapia. Zinesiterapia. Masoterapia. Hidroterapia. Krioterapia. Termoterapia. Talka-uhinak. Laserterapia. Magnetoterapia.

10.– Terapia okupazionala. Errehabilitazioari aplikatutako errealitate birtuala.

11.– Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko laguntza teknikoak. Kontzeptua eta motak. Gurpil-aulkiak.

12.– Errehabilitazio-tratamendua jaso dezaketen patologietako farmakologia. Analgesikoak. Antiinflamatorioak. Nerbio-sistema zentralean eragiten duten farmakoak. Errehabilitazioan erabilgarriak diren beste farmako batzuk.

13.– Giltzadura barruko eta muskuluetako infiltrazio-teknikak. Blokeoak. Gidatze-sistemak. Gidatzean erabilgarriak diren kontzeptu ekografikoak.

14.– Errakiko eta gorputz-adarretako ortesiak. Motak, ezaugarriak, aplikazioa eta funtzioa, patologien arabera.

15.– Anputatutako pazientearen errehabilitazioa. Goiko eta beheko gorputz-adarretako protesiak.

16.– Istripu zerebrobaskularrak. Iktusaren balorazioa eta errehabilitazio-tratamendua.

17.– Traumatismo kranioentzefalikoetako errehabilitazio-tratamendua.

18.– Muineko lesioa eta mielomeningozelea. Kontzeptua. Sailkapena. Balorazioa eta errehabilitazio-tratamendua. Konplikazioak eta horien tratamendua.

19.– Nerbio-sistema zentraleko endekapenezko gaixotasunak. Esklerosi anizkoitza, alboko esklerosi amiotrofikoa, Parkinson-en gaixotasuna, sindrome ataxikoak. Diagnostikoa, balorazioa eta errehabilitazio-tratamendua.

20.– Neuropatia periferikoak. Diagnostikoa, sailkapena eta errehabilitazio-tratamendua.

21.– Miopatiak. Diagnostikoa, sailkapena eta errehabilitazio-tratamendua.

22.– Haurraren garapen psikomotorraren balorazioa, normala eta patologikoa. Haurren garun-paralisia.

23.– Alterazio ortopedikoak haurtzaroan. Kontzeptuak, diagnostikoa eta errehabilitazio-tratamendua.

24.– Plexu brakialeko lesioak. Paralisi brakial obstetrikoa. Etiologia, motak, errehabilitazio-tratamendua, pronostikoa.

25.– Espastizitatea. Definizioa. Balorazioa. Tratamendu fisikoa eta farmakologikoa. Toxina botulinikoa.

26.– Bizkarrezurreko deformazioak. Eskoliosia. Bizkarrezurreko desbideratzeak plano sagitalean. Kontzeptuak, sailkapena, errehabilitazio-tratamendua.

27.– Hizkuntzaren errehabilitazioa. Sailkapena, nahasmendu nagusien definizioa, errehabilitazio-tratamenduaren helburuak.

28.– Disfagia. Motak. Ezaugarriak. Balorazioa eta errehabilitazio-tratamendua.

29.– Errehabilitazio erreumatologikoa. Artritis erreumatoidea. Espondiloartropatia inflamatorioak. Gazteen artritis kronikoa. Osteoporosia. Fibromialgia. Min miofasziala. Diagnostikoa, balorazioa eta errehabilitazio-tratamendua.

30.– Goiko eta beheko gorputz-adarretako artroplastiak.

31.– Hausturen errehabilitazioa: definizioa, etiopatogenia, errehabilitazio-tratamendua, konplikazioak, prebentzioa.

32.– Errehabilitazioa jatorri muskuloeskeletikoa duten patologietan. Zerbikalgia. Lunbalgia. Sorbalda mindua. Artrosia. Beste batzuk. Balorazioa eta errehabilitazio-tratamendua. Errehabilitazio-tratamendua. Kirurgia ondoko errehabilitazioa.

33.– Mina errehabilitazioan. Motak. Min erregional konplexuaren sindromea. Min kronikoa. Balorazioa, tratamendu farmakologikoa eta terapeutika fisikoa. Alderdi psikologikoak. Diziplina anitzeko programak.

34.– Bihotz-errehabilitazioa.

35.– Arnas errehabilitazioa. Sindrome buxatzaileak, murriztaileak eta mistoak haurrengan eta helduengan. Kirurgia torazikoa eta abdominala. Balorazioa eta errehabilitazio-tratamendua.

36.– Linfedemaren errehabilitazioa. Fisiopatologia. Sailkapena. Balorazioa. Tratamendua. Konplikazioak.

37.– Pelbis-zoruaren errehabilitazioa. Gernu- eta gorotz-inkontinentzien motak. Sindrome mingarriak. Balorazioa, diagnostikoa eta errehabilitazio-tratamendua.

38.– Zahartzearen eta gorputz-immobilizazioaren ondoriozko patologia. Balorazioa eta prozedura terapeutikoak.

39.– Errehabilitazio bestibularra eta orekarena.

40.– Paziente errearen errehabilitazioa.

41.– Paziente onkologikoaren errehabilitazioa. Balorazioa, helburuak eta errehabilitazio-tratamendua.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física. Editorial Panamericana 2006. ISBN 84-9835-114-6.

2.– Blanco, I. S., Méndez, A. F., Jacobo, A. N. J., M., C. B. J., Andrés, C. C. J., T., F. G. M., Arrebola, A. P., Periago, R. Z., María, Á. M. A. Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física. Editorial Médica Panamericana. 2018.

3.– Tratado de Kinesiterapia-Medicina Física. Enciclopedia médico-quirúrgica. Elsevier.

4.– Krusen, F. H., Kottke, F. J., & Lehmann, J. F. Krusen, Medicina Física Y Rehabilitación. Médica Panamericana. 2000.

5.– Prof. Walter R. Frontera MD PhD, Joel A. DeLisa MD MS, Bruce M. Gans MD, Lawrence R. Robinson MD, William Bockenek MD, John Chae MD. De Lisa's Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice. 6th edition. LWW. 2019.

6.– Praktika klinikoko gidak. Praktika klinikoko giden katalogoa. Osasun-gidak.

www.sermef.es

7.– Biblioteca Cochrane.

https://rehabilitation.cochrane.org/

8.– UpToDate gordailu elektronikoa.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
BARNE MEDIKUNTZAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Fisiopatologia eta minaren tratamendua.

2.– Abdomeneko mina: diagnostiko diferentziala.

3.– Toraxeko mina: diagnostiko diferentziala.

4.– Zefalea: diagnostiko diferentziala.

5.– Koma eta konortearen beste nahasmendu batzuk.

6.– Nahasmendua, delirioa eta amnesia.

7.– Zorabioa eta bertigoa.

8.– Istripu zerebrobaskularrak.

9.– Dementziak. Motak. Bilakaera.

10.– Minbiziaren diagnostikoaren eta tratamenduaren printzipioak.

11.– Jatorri ezezaguneko minbizi metastasikoa. Sindrome paraneoplasikoak.

12.– Konektibopatiak.

13.– Poliartritisaren eta monoartritisaren diagnostiko diferentziala.

14.– Dermatomiositia eta poliomiositia.

15.– Amiloidosia eta sarkoidosia.

16.– Hiperkaltzemia.

17.– Hezur-metabolismoko nahasmenduak.

18.– Immunitate-mekanismoaren azaleko gaixotasunak.

19.– Adenomegaliak eta esplenogaliak.

20.– Anemiak. Balorazioa.

21.– Jatorri ezezaguneko sukarra.

22.– Infekzio nosokomiala.

23.– Larruazaleko gaixotasun infekziosoen epidemiologia.

24.– Biriketako eta birikaz kanpoko tuberkulosia.

25.– Gernu-infekzioak.

26.– Neke kronikoaren sindromea.

27.– Immunoeskasia-susmoa duen pazientearen ebaluazioa.

28.– GIBak eragindako infekzioa.

29.– Sexu-transmisioko gaixotasunak.

30.– Shock septikoa.

31.– Infekzioen kimioterapia.

32.– Adinekoen medikazioa.

33.– Disfagia: diagnostiko diferentziala.

34.– Digestio-aparatuko odoljarioa.

35.– Hesteko gaixotasun inflamatorioa.

36.– Hepatitis akutua eta kronikoa.

37.– Gibeleko zirrosia.

38.– Anorexia nerbiosoa eta bulimia.

39.– Disnea: diagnostiko diferentziala.

40.– Birikako gaixotasun interstiziala.

41.– Birikako gaixotasun baskularrak.

42.– Pleurako gaixotasunak.

43.– Helduen arnas gutxiegitasuna.

44.– Bihotz-gutxiegitasuna.

45.– Kardiopatia iskemikoa.

46.– Infekzio-endokartitisa.

47.– Arterioesklerosia.

48.– Lipidoen metabolismoaren nahasmenduak.

49.– Nefropatiak gaixotasun sistemikoetan.

50.– Giltzurrun-gutxiegitasun akutua. Diagnostikoa eta tratamendua.

51.– Arteria-hipertentsio esentziala (eboluzioa, konplikazioak eta tratamendua).

52.– Diabetes mellitusa: eboluzioa, konplikazioak eta tratamendua.

53.– Nerbio-sistema autonomoko nahasmenduak.

54.– Gordailuko gaixotasunak.

55.– Genetika medikoa. Oinarriak. Farmakogenetika eta farmakogenomika.

56.– Espezialitatearen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Teoria eta praktika.

57.– Epidemiologia klinikoa. Oinarriak.

58.– Paziente kirurgikoaren ebaluazio medikoa.

59.– Zainketa aringarri eta terminala.

60.– Gaixotasunen detekzio sistematikoa eta prebentzioa.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– M.D. Goldman, Lee, M.D. Schafer, Andrew I. Cecil. Textbook of Medicine. 26th edition. Goldman-Cecil Medicine. Elsevier Science Health Science. 2019.

2.– Zachary Crees, MD Cassandra Fritz, MD Alonso Heudebert, MD Jonas Noé, MD Arvind Rengarajan, MD Xiaowen Wang, MD. Washington Manuals. Washington Manual of Medical Therapeutics. 36th edition. Editorial LWW. 2019.

3.– C. Rozman F. Cardellach. Farreras Rozman. Medicina Interna (Spanish 19th edition). Elsevier. 2020.

4.– Rodes. Medicina Interna (2 bol). 2. edizioa. 2004. ISBN: 8445813188. Orriak: 3626.

5.– Marc C. Hochberg et al.. Rheumatology 1-2. 7th edition. Elsevier. 2018.

6.– John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser.. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th edition. Elsevier. 2019.

7.– J. Larry Jameson et al.. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1-2. 20th edition. McGraw-Hill. 2018.

8.– Peter Libby MD PhD, Robert O. Bonow MD MS, Douglas L. Mann MD, Gordon F Tomaselli MD, Deepak Bhatt MD MPH FACC FAHA FSCAI FESC, Scott D. Solomon MD, Eugene Braunwald MD MD(Hon) ScD(Hon) FRCP. Braunwald’s Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine. 2. bol.. 12th edition. Elsevier. 2021.

9.– DeVita V.T., Lawrence T.S., Rosenberg S.A. (eds.). Cancer: principles and practice of oncology. 11th edition. Wolters Kluwer. 2019.

10.– Zarranz, J. J.. Neurología. Elsevier. 2018.

11.– Allan H. Ropper, Martin A. Samuels, Joshua Klein, Sashank Prasad. Adams And Victor’s Principles Of Neurology. 11th edition. McGraw-Hill Education. 2019.

12.– Mark Feldman MD, Lawrence S. Friedman MD, Lawrence J. Brandt MD. Sleisenger and Fordtrans Gastrointestinal and Liver. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 2. bolumena: Pathophysiology, Diagnosis, Management. 11th edition. Elsevier. 2020.

13.– Grippi. Fishman's pulmonary diseases and disorders. 5th edition. McGraw-Hill. 2015.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
MEDIKUNTZA NUKLEARREKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Erradioaktibitatearen oinarri fisikoak. Egitura atomikoa. Isotopoak. Erradiazio motak. Desintegrazio nuklearreko moduak. Erradiazioak materiarekin dituen interakzioak.

2.– Erradiazioen efektu biologikoak. Dosimetria. Erradiobabesa. Babes Erradiologikorako legedi nazionala.

3.– Erradionuklidoen ekoizpena: erreaktoreak, partikula-azeleragailuak eta erradionuklido-sorgailuak. Positroi-igorgailuen ekoizpena.

4.– Erradiofarmazia: erradiofarmakoaren definizioa, erradiofarmakoen kalitate-kontrola, markatzeko metodoak (trazatzaileak, farmakoak, zelularra, peptidoena, antigorputzak...), trazabilitatea, erradiofarmakoek substantziekin eta medikamentuekin dituzten interakzioak.

5.– Trazatzaileen teoria. Eredu konpartimentalak eta ez-konpartimentalak.

6.– Erradiazio-detektagailuak. Aktibimetroak. Irudi-tresneria Medikuntza Nuklearrean. Tomogammagrafia (SPECT). Positroi-igorpen bidezko tomografia (PET). Sistema hibridoak eta irudi multimodala: SPECT-CT, PET-CT eta PET-RMN. Kalitate-kontrola. Informatikaren aplikazioa medikuntza nuklearrean. Kirurgia erradiogidaturako zundak.

7.– Erradioimmunoanalisiaren oinarriak. Antigorputzen eta antigenoen ekoizpena. Inkubazio eta banaketa-metodoak. Kalitate-kontrola. Antigorputz monoklonalak aplikatzea. Gamma eta beta kontagailuak.

8.– Tiroidea. In vivo eta in vitro teknikak Medikuntza Nuklearrean. Aplikazio klinikoak patologia tiroideoaren tratamenduan: hipertiroidismoa eta tiroideko kartzinoma diferentziatua. PET tiroideko patologia gaiztoan.

9.– Paratiroideak. Medikuntza Nuklearraren aplikazioak hiperparatiroidismoaren diagnostikoan. Kirurgia erradiogidatua adenoma paratiroideoan.

10.– Digestio-aparatua I: listu-guruinen gammagrafia. Hestegorriaren motilitatea. Errefluxu gastroesofagikoa. Hustuketa gastrikoaren azterketak.

11.– Digestio-aparatua II: digestio-odoljarioaren diagnostikoa Medikuntza Nuklearrean. Gammagrafia hesteetako hanturazko gaixotasunean. Mukosa gastriko ektopikoaren diagnostikoa. Patologia pankreatikoa.

12.– Digestio-aparatua III: Medikuntza Nuklearraren aplikazio diagnostikoak gibeleko eta behazuneko patologian. Indikazioak. Erabilgarritasuna gibeleko transplantean. Gibeleko lesio gaiztoen erradioenbolizazioa.

13.– Digestio-aparatua IV: medikuntza nuklear konbentzionalaren eta PETaren aplikazioak digestio-aparatuko tumoreetan.

14.– Arnas aparatua: perfusioko eta birika-aireztapeneko gammagrafiarako erradiofarmakoak. Indikazioak. Biriketako enbolismoaren diagnostiko gammagrafikoa. Kirurgia-aurreko kuantifikazio-azterketak. Aerosolen (Tc99m) argitze albeolo-kapilarra. Birika-azterketak, galio zitratoarekin (67Ga). Birika-transplantearen eboluzio-kontrola. Biriketako nodulu bakartia maneiatzeko PET. PET biriketako kartzinoman eta toraxeko tumoreetan.

15.– Nerbio-sistema zentrala: erradiofarmakoak. Garuneko angiogammagrafia eta gammagrafia. SPECT eta PET nahasmendu kognitiboetan, traumatismo kraneoentzefalikoetan, heriotza entzefalikoan, patologia baskularrean, mugimenduaren nahasmenduetan, epilepsian, garuneko tumoreetan eta patologia psikiatrikoan. Likido zefalorrakideoaren miaketa medikuntza nuklearreko tekniken bidez. Indikazioak eta interpretazioa.

16.– Kardiologia: perfusio miokardikoaren, bideragarritasun miokardikoaren, inerbazio miokardikoaren, balbulopatien, miokardiopatien, lehen urratseko eta orekan dagoen bentrikulografiaren, bihotz-zirkuitulaburren, bihotz-gutxiegitasunaren eta bihotz-transplantearen azterketak.

17.– Sistema muskulueskeletikoa: Medikuntza nuklear konbentzionalaren eta PETaren aplikazioak sistema muskuloeskeletikoaren patologiaren azterketan, prozesu onberetan eta gaiztoetan. Sinobektomia erradioisotopikoa.

18.– Genitourinarioa I: erradiofarmako glomerularrak eta tubularrak. Giltzurrunetako gammagrafia eta renograma isotopikoa, esku-hartze farmakologikoarekin eta gabe. Giltzurruneko plasma-fluxu eraginkorra. Giltzurrun-transplantearen azterketa. Zistogammagrafia. Giltzurrunetako infekzioa haurrengan. Barrabileko patologia akutuaren azterketa.

19.– Genitourinarioa II: PET prostatako tumoreetan eta tumore nefrourologikoetan. Kastrazioari erresistentea den prostatako minbiziaren tratamendua.

20.– Giltzurrun gaineko guruinak: giltzurrun gaineko funtzioa. Azal-erradiofarmakoak eta muin suprarrenala. Indikazioak. Medikuntza Nuklearraren aplikazio diagnostikoak eta terapeutikoak neoplasia adrenaletan eta gandor neuralaren ondoriozko tumoreetan.

21.– Tumore neuroendokrinoak eta kartzinoideak: PET erradiofarmakoak eta PET ez direnak diagnostikoan. Aplikazio diagnostikoak eta terapeutikoak.

22.– Gaixotasun infekzioso eta inflamatorioak: medikuntza nuklear konbentzionalaren eta PETaren aplikazioak gaixotasun infekzioso eta inflamatorioen diagnostikoan.

23.– Patologia baskularra: linfogammagrafia linfedeman. Baskulitisa, tronbosi baskularra eta infekzio protesiko baskularra aztertzea.

24.– Hematologia: gammagrafia esplenikoa. Hezur muineko gammagrafia. Ferrozinetika. Bolumen globularra eta plasmatikoa. Schilling-en testa. Medikuntza nuklear konbentzionalaren eta PETaren aplikazio diagnostikoak onkohematologian. Erradiofarmakoekin tratatzea neoplasia gaizto hematologikoak: aplikazioak sindrome mielougalkorretan; erradioimmunoterapia.

25.– Pediatria: pediatriako pazientearen maneiua medikuntza nuklearrean. Dosimetria. Erradiobabesa. Pediatriako indikazio kliniko ohikoenak. Medikuntza nuklear konbentzionalaren eta PETaren aplikazio diagnostikoak pediatriako adineko neoplasietan. Erradiofarmako bidezko aplikazio terapeutikoak patologia gaizto pediatrikoan.

26.– Medikuntza nuklear konbentzionalaren eta PETaren aplikazioak onkoginekologian eta bularreko patologian.

27.– Medikuntza nuklear konbentzionalaren eta PETaren aplikazioak buruko eta lepoko neoplasietan.

28.– Medikuntza nuklear konbentzionalaren eta PETaren aplikazioak melanometan eta larruazaleko beste tumore batzuetan.

29.– Medikuntza nuklear konbentzionalaren eta PETaren aplikazioak jatorri ezezaguneko tumoreetan eta gaixotasun paraneoplasikoetan.

30.– Gongoil zelatariaren teknika. Oinarriak. Indikazioak. Erradiofarmakoak. Injekzio-teknikak. Ezkutuko lesioak markatzea. Operazio aurreko lokalizaziorako eta operazio barruko detekziorako tresneria.

31.– Kirurgia erradiogidatua. Oinarriak. Tresneria. Indikazioak.

32.– Hezurretako min metastasikoaren tratamendua. Indikazioak. Kontraindikazioak. Erradiofarmakoak. Kontrako efektuak. Erradiobabesa.

33.– Erradioimmunoterapia. Indikazioak. Kontraindikazioak. Erradiofarmakoak. Kontrako efektuak. Erradiobabesa.

34.– Erradioterapia planifikatzeko PET.

35.– Oinarrizko legeria. Medikuntza nuklearrean kalitatea bermatzeko programa baten irizpideak: jardunbide kliniko egokiari buruzko prozedurak, informazioa, erradiofarmakoen, tresnen eta datuak tratatzeko sistemen kalitate-kontrola. Dosi eraginkorra eta emandako erradiofarmakoen dosi xurgatuen estimazioa.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Soriano Castrejón A, Martín-Comín J, García Vicente AM.. Medicina Nuclear en la práctica clínica. 3. edizioa. Grupo Aula Médica. Madril. 2019.

2.– E. Edmund Kim, Myun-Chul Lee et al.. Clinical PET and PET/CT. Principles and Applications. 2. edizioa. Springer. New York. 2013.

3.– Biersack HJ, Freeman LM.. Clinical Nuclear Medicine. Springer. Alemania. 2007.

4.– Ziessman Harvey A., O’Malley Janis P., Thrall James H. Medicina Nuclear. Los requisitos. 3. edizioa. Madril. Elsevier España. S.A. 2007.

5.– Peter F. Sharp, Howard G. Gemmell, Alison D. Murray. Practical Nuclear Medicine. 3. edizioa. Springer. 2 London. 2005.

6.– Minoves M., Riera E. Nuclear Medicine imaging in benign bone and joint diseases. Bartzelona: Masson S.A. 2005.

7.– Ell PJ, Gambhir SS.. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. 3rd edition. Edinburgh. Churchill Livinstone. 2004.

8.– Serena Puig A, Campos Villarino LM.. Procedimientos en Medicina Nuclear Clínica. Pontevedra. 2000.

9.– Murray IPC.. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. 3rd revised edition. Elsevier Health Sciences. Churchill Livinstone. London. 2004.

10.– «Formación Médica Continuada 2016-2021» in Revista española de medicina nuclear e imagen molecular. Medikuntza Nuklear eta Irudi Molekularraren Espainiako Elkartearen argitalpen ofiziala. Elservier España. 2016-2021.

11.– 183/1997 Errege Dekretua, medikuntza nuklearreko kalitate irizpideei buruzkoa (1997-12-05).

12.– 783/2001 Errege Dekretua, erradiazio ionizatzaileen kontrako osasun-babesari buruzko erregelamendua. (2001-07-06).

13.– Babes erradiologikoari buruzko araudi nazionala.

https://www.csn.es/proteccion-radiologica

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
PREBENTZIO MEDIKUNTZAKO ETA OSASUN PUBLIKOKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Osasuna eta osasunaren baldintzatzaileak. Prebentzio medikuntzaren eta osasun publikoaren kontzeptua.

2.– Biztanlerien estrategia osasunaren prebentzioan, sustapenean eta babesean. Esku-hartze klinikoak eta prebentziozkoak. Osasunerako heziketa herritar guztiei zuzenduta. EAEko 2013-2020 Osasun Plana.

3.– Europako, estatuko eta EAEko oinarrizko osasun-legeria.

4.– Osasun-sistemak. Euskal eredu sanitarioa. Jasangarritasuna eta berrikuntza.

5.– Epidemiologiaren kontzeptua eta aplikazioak. Kausalitatea epidemiologian. Osasuna eta gaixotasuna neurtzea epidemiologia klinikoan.

6.– Azterketa epidemiologikoen diseinua. Azterketa deskribatzaileak, kohorteak, kasuak-kontrola.

7.– Azterketa esperimentalak. Saiakuntza klinikoak. Ikerketaren alderdi etikoak eta legalak.

8.– Bioestatistika deskribatzailea eta inferentziak. Laginaren tamaina. Hipotesiak alderatzea. Epidemiologiari aplikatutako informatika.

9.– Informazio sanitarioko sistemak. Inkestak diseinatzea.

10.– Alborapenak azterketa epidemiologikoetan. Barne eta kanpo baliozkotasuna. Berrikuspen sistematikoak eta metaanalisiak.

11.– Gaixotasun transmitigarrien epidemiologia orokorra. Zaintza epidemiologikoa eta Adierazi beharreko gaixotasunak. Zaintzako protokoloak. RENAVE.

12.– Esku-hartze klinikoak eta prebentziozkoak gaixotasun transmitigarrietan. Gaixotasun transmitigarriak kontrolatzeko oinarri orokorrak. Sortze bidean dauden gaixotasun infekziosoak. Alerta goiztiarreko eta erantzun azkarreko sistema.

13.– Txertoen ezaugarri orokorrak. Txertaketa-programak. Txertaketa sistematikoa. Txerto-segurtasuna.

14.– Pazientearen segurtasuna. Kontrako gertakizunen epidemiologia orokorra. Zaintza farmakologikoa. Programa instituzionalak.

15.– Kalitate asistentziala, ereduak. Kudeaketako eta ebaluazioko tresnak. Berrikuntza.

16.– Prozesukako kudeaketa eta bide klinikoak. Ebidentzian oinarritutako medikuntza.

17.– Prebentzio Medikuntzako Zerbitzuak Osakidetzako Erakunde Sanitario Integratuetan. Zerbitzu-zorroa. Mediku eta erizainen eskumenak.

18.– Txertaketa ez sistematikoak eta arrisku-talde berezietako pazienteenak. Nazioarteko bidaiariaren prebentzio-arreta.

19.– Asistentzia sanitarioarekin lotutako infekzioa. Kontzeptuak eta sailkapena. Mikroorganismo multierresistenteak. Zaintzako, prebentzioko eta kontroleko planak. INOZ plana.

20.– Ospitaleko infekzioaren azterketako metodologia orokorra. Zaintza-motak. Agerraldien azterketa. Prebentzio Medikuntzako eta Osasun Publikoko Zerbitzuaren jarduna.

21.– Arreta asistentzialean infekzioak ez transmititzeko gomendioak. Eskuen higienea eta antiseptikoen erabilera programa.

22.– Kontrol-neurriak. Kontingentzia-planak.

23.– Zero Infekziorako Programak –Zero Bakteriemia, Zero Pneumonia, Zero Erresistentzia, Zero Infekzio Kirurgikoa, Zero Flebitisa–. Antimikrobianoen erabilera optimizatzeko programa.

24.– Ingurumen osasuneko kontzeptuak. Ingurumeneko biosegurtasuna azpiegitura sanitarioetan. Eremu kritikoen diseinua, zirkulazioa, airearen kontrola -girotzea- ura, hondakinak. Kudeaketa-planak.

25.– Instalazioen kalitate higieniko sanitarioa. Arrisku-eremuen ezaugarriak. Gainazalen, lokalen eta materialen garbiketa eta desinfekzioa. Txostenak. DDD Plana (Desintsektazioa, Desratizazioa). Obrekin lotutako infekzioen zaintza- eta prebentzio-planak.

26.– Ingurumen infekzioaren kontrola. Tresneriaren eta ekipoen garbiketa, desinfekzioa eta esterilizazioa. Endoskopioak berriz prozesatzea. Esterilizazio-prozesua kudeatzea.

27.– Elikadura- eta nutrizio-segurtasuna.

28.– Heziketa sanitarioko teknikak arlo asistentzialean. Etengabeko prestakuntzako programen planifikazioa eta ebaluazioa.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Piédrola Gil G. et al.. Medicina Preventiva y Salud Pública. 12. edizioa. Masson argitaletxea. 2015.

2.– Joaquín Fernández-Crehuet Navajas; Juan Jesús Gestal Otero; Miguel Delgado Rodríguez; Francisco Bolúmar Montrull; Rafael Herruzo Cabrera; Lluís Serra Majem. Piédrola Gil. Medicina preventiva y salud pública. Elsevier España. 2015.

3.– EAEko 2013-2020 Osasun Plana. Hemen eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

4.– Osasuna politika guztietan. Marko Estrategikoa 2021-2024. EAEko Osasun Saila. Hemen eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/marko-estrategikoa-2021-2024/web01-a2salpol/eu/

5.– Ikerketa eta berrikuntzarako estrategia 2020. Hemen eskuragarri:

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051787&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdf

6.– Modern epidemiology. Rothman, K.J. et al.; 4. edizioa. Lippincott Williams and Wilkins argitaletxea. 2021.

7.– Argimón Pallás J, Jiménez Villa S. Métodos de investigación clínica y epidemiología. 5. edizioa. Madril. Elsevier. 2019.

8.– Alerta goiztiarreko eta erantzun azkarreko sistema. Osasun Publikoaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren Zuzendaritza Nagusia. Hemen eskuragarri:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/SIARP/Msssi_SIAPR_21032013.pdf

9.– Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren zaintza epidemiologikorako protokoloak. (Creutzfeldt-Jakob gaixotasuna, hepatitisa, legionela, meningitis meningokozikoa, ebola birusa, zika birusa, elgorria, tuberkulosia). Hemen eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/informazioa/protokoloak/web01-a2gaixo/eu/

10.– EAEko Osasun Saileko txertaketen eskuliburua. 2020ko ekainaren 3an eguneratua.

Hemen eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/informazioa/txertaketen-eskuliburura/web01-s2osa/eu/

11.– Agindua, 2017ko urriaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko txertaketa-egutegi ofiziala eta herritarren txertaketa onartzen dituena. Hemen eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005012

12.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

13.– 78/2016 Dekretua, maiatzaren 17koa, Euskadiko osasun-zentro eta -zerbitzuetan osasun-laguntza jasotzen duten pazienteen segurtasun-neurriei buruzkoa. Hemen eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016002210

14.– Euskaliten Kudeaketa Aurreratuaren Eredua. Hemen eskuragarri:

https://www.euskalit.net/archivos/201803/modelogestionavanzada_2018.pdf?1

15.– Pazientearen segurtasunerako tresnak garatu eta ebaluatzea; ondoren, tresna horiek prozesu asistentzialen kudeaketarako erabili ahal izateko. 2007ko iraila. Hemen eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/liburua/desarrollo-y-evaluacion-de-herramientas-para-la-seguridad-del-paciente-que-puedan-ser-incorporadas-en-la-gestion-de-procesos-asistenciales/

16.– Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union. Hemen eskuragarri:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/infection-control-core-competencies.pdf

17.– eCDC Vaccine-preventable diseases and immunization Core competencies. Hemen eskuragarri:

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/VPD%20Competencies%20Training_Short_Technical%20report_final_0.pdf

18.– Isolamenduetarako protokoloak. Erakunde Sanitario Integratuetan Infekzioak Transmititzea Prebenitzeko gomendioak. Osakidetza. Hemen daude eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/eu_def/adjuntos/Protocolo-de-Aislamientos-Eus.pdf

19.– Profesional sanitarioentzako eskuen higieneari buruzko gida. Hemen eskuragarri:

http://www.hospitalcruces.com/documentos/campanas/GUIA%20HIGIENE%20OSAKIDETZA.pdf

20.– OMEren estrategia multimodala aplikatzeko gida, eskuen higienea hobetzeko. Hemen eskuragarri:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102536/1/WHO_IER_PSP_2009.02_spa.pdf?ua=1

21.– Antiseptikoen Gida. Bilbao-Basurtuko ESIa. Hemen eskuragarri:

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/uploads/13_Guia_Antisepticos_dfa69a0dd4.pdf

22.– Zaintza Epidemiologikoko Sare Nazionalaren Asistentzia Sanitarioarekin lotutako Infekzioen Zaintzarako (IRAS) protokoloak (IRAS Markoa dokumentua, mikroorganismo multierresistenteak, Agerraldiak, LKI, ZIU). Hemen eskuragarri:

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Paginas/default.aspx

23.– Asistentzia sanitarioarekin lotutako infekzioak zaintzeko sistema nazionalaren esparru-dokumentua.

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/PROTOCOLOS/PROTOCOLOS%20EN%20BLOQUE/PROTOCOLOS%20IRAS%20Y%20RESISTENCIAS/PROTOCOLOS%20NUEVOS%202019%20IRAS/Documento%20marco%20Vig_IRAS_rev_Febrero2019_v2.2.pdf

24.– Protocolo de vigilancia de brotes de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. (Protocolo-BROTES).

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/PROTOCOLOS/PROTOCOLOS%20EN%20BLOQUE/PROTOCOLOS%20IRAS%20Y%20RESISTENCIAS/PROTOCOLOS%20NUEVOS%202019%20IRAS/Protocolo-BROTES_Nov2017_rev_Abril2019.pdf

25.– Programas de optimación de uso de antimicrobianos (PROA) en hospitales españoles: documento de consenso GEIH-SEIMC, SEFH y SEMPSPH. Enferm Infecc Microbiol Clin 2012; 30: 22.e1-22.e23.

26.– Osakidetzako azpiegiturekin lotutako arrisku mikrobiologikoak txikiagotzeko gomendioak. edizioa: Osasun Publikoko Programen Koordinazioa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua. ISBN: 978-84-89342-95-8. 2009. urtea. Hemen dago eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/eu_def/adjuntos/Gomendioak.pdf

27.– 21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hondakin sanitarioen kudeaketari buruzkoa (EHAA, 46. zk., 2015eko martxoaren 9a).

28.– Obretako ospitaleetan infekzioen zaintza egiteko, prebenitzeko eta kontrolatzeko gomendioak. Hemen eskuragarri:

https://www.sempspgs.es/files/portalcontenidos/11/documentos/109_Hospitales_en_Obras.pdf

29.– Palanca Sanchéz I (Dir.), Ortiz Valdepeñas J (Coord. Cient.), Elola Somoza J (Dir.), Bernal Sobrino JL (Comit. Redac.), Paniagua Caparrós JL (Comit. Redac.), Aditu-taldea. Unidad central de esterilización: estándares y recomendaciones. Madril. Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasun Ministerioa. 2011.

https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Central_de_Esterilizacion.pdf

30.– Euskal Herriko APPCC/HACCP estandarra. 2017ko bertsioa. Hemen eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/libro/aakpk/haccp-estandarra-euskal-herria-2017ko-bertsioa-estandar-akkpa/haccp-pais-vasco-version-2017/

31.– Rogers Detels, Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim, Chorh Chuan Tan. Oxford Textbook of Global Public Health. 6th edition. Oxford University Press. 2015.

32.– Ed. Remington, Patrick L.. Chronic Disease Epidemiology, Prevention, and Control. 4th edition. American Public Health Association. 2016.

33.– Robert Wallace. Maxcy-Rosenau. Last Public Health and Preventive Medicine. 15th edition. McGraw-Hill Medical. 2007.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf


Azterketa dokumentala