Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 142. zk.), 2010eko uztailaren 26a, astelehena

Sumario n.º 142, lunes 26 de julio de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Osasun eta Kontsumo Saila
Kultura Saila

Disposiciones Generales

Sanidad y Consumo
Cultura

Bestelako Xedapenak

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Otras Disposiciones

Presidencia del Gobierno

Osasun eta Kontsumo Saila

Sanidad y Consumo

Justizia Administrazioa

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 1 Zenbakiko Epaitegia

Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia N.º 1 de Barakaldo

Barakaldoko Instrukzioko 4 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Instrucción N.º 4 de Barakaldo

Bergarako Lehen Auzialdiko 3 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 3 de Bergara

Iragarkiak

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila

Anuncios

Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad del País Vasco

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Empleo y Asuntos Sociales

Gobernuaren Ordezkaritza

Delegación del Gobierno

Eusko Trenbideak SAU

Eusko Trenbideak, S.A.U.