Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Ingurumen Ikuskaritza-Txosteneei (IBB) aplikatzeko Araudia

Ikuskaritza-txostenak araudi hau bete behar izan du:

  • 2010/75/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2010eko azaroaren 24koa, industriako isuriei buruzkoa (kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratua).
  • 5/2013 Legea, ekainaren 11koa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea eta Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legea aldatzen dituena.
  • Urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretua, industriako isurien Erregelamendua onartzeaz gainera, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena.

5/2013 Legeak autonomia-erkidegoei ematen dizkie kontrol- eta ikuskapen-eskumenak, eta 815/2013 EDaren 23.1 artikuluan ezartzen du jarduera guztiak daudela 16/2002 Legearen aplikazio eremuaren mende, IPPC izenekoak; eta ingurumeneko ikuskapenerako plana.

Azken aldaketako data: