Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

EMAS Erregistroa (EMAS - Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistema)

Deskribapena


Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistema (EMAS), mekanismo boluntarioa da eta ingurumenarekiko jokabidea hobetu, kudeatu eta ebaluatu nahi duten enpresa eta erakundeei zuzenduta dago.

Batez ere, EMAS ingurumena hobetzeko da eta erakunde batek ingurumenean sortutako eragina ebaluatu eta kudeatzeko bidea eskaintzen die erakunde, arautzaile eta herritarrei.

Nori dago zuzenduta


EMAS ingurumenarekiko jokabidea hobetu nahi duen edozein erakunde publiko edo pribaturentzat da. Europar Batasuneko eta Europar Esparru Ekonomikoko Estatuetan (Norvegia, Islandia eta Liechtenstein) ezar daiteke.

Aplikatu beharreko araudia


Araudia Reglamento (CE) n o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n o 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión Decisión de la Comisión, de 4 de marzo de 2013 , por la que se establece la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) n ° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) [notificada con el número C(2013) 1114] Recomendación de la Comisión, de 7 de septiembre de 2001, por la que se determinan unas Directrices para la aplicación del Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) [notificada con el número C(2001) 2503] Decisión de la Comisión, de 19 de noviembre de 2007 , sobre el reconocimiento de procedimientos de certificación de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por la que se deroga la Decisión 97/264/CE [notificada con el número C(2007) 5291] Decisión (UE) 2015/801 de la Comisión, de 20 de mayo de 2015, relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de excelencia para el sector del comercio al por menor, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) [notificada con el número C(2015) 3234] Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) [notificada con el número C(2016) 2137] Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, sobre el documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) Estatuaren araudia Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión Araudi autonomikoa BOPV Nº 07412/2002

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Ingurumen Sailburuordetza > Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena > Ingurumen Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

EMAS IHOBE: emas@ihobe.eus

Telefonoa: 94 423 07 43

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

  • EMAS Erregistroan sartzeko eskaera: 0609401

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

3 hilabete

Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Beste tramite batzuk