Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Konposatu organiko hegazkorrak igortzen dituzten jarduerak

Inprimatzea testu edo irudiak erreproduzitzea da; irudi-garraiatzaile baten bitartez, tinta edozein motako gainazalera eramaten da. Jarduera honetan sartzen dira bernizatzeko, estaltzeko eta ijezteko hautatutako teknikak. Hala ere, ondorengo azpi-prozesuak bakarrik daude Errege Dekretuari lotuta :

Inprimitze-teknikaDekretuaren jarduera

Flexografia

3

Bobina-offseta, beroarekin lehortuta

1

Inprimatze-jarduera bati loturiko ijezketa

3

Argitalpenak grabatzea

2

Errotograbatzea

3

Serigrafia-inprimaketa birakaria

3

Bernizatzea

3


Tinta Testuak edo irudiak gainazal batean inprimatzeko, inprimatze-jarduera batean erabiltzen den prestakin oro. Hor sartzen dira behar bezala aplikatzeko ezinbestekoak diren disolbatzaile organikoak edo disolbatzaile organikoak dituzten prestakinak.

OHITURA ONAK

 • Disolbatzaile-oinarrian dauden tintak beste tinta alternatibo batzuekin ordezkatzea:

  • Landare-tintak.

  • Ur-tintak.

  • UV tintak.

  • EB tintak (elektroi-sortaz onduak).

 • Bustitzeko soluzio alternatiboak erabiltzea.

 • Landare-olioetan oinarritutako garbiketa-produktuak erabiltzea.

 • Tinten inbentarioa kontrolatzea (sartzen den materiala ikuskatzea, ez iraungitzea...).

 • Inprimatzerakoan, tintaren ezaugarriak kontrolatzea.

 • Tinten kolore zehatzak prestatzeko sistemak erabiltzea. Doitasun-balantzeak erabiltzea.

 • Dosifikazio-sistema automatikoak erabiltzea (Adibidez: alkohol isopropilikoa).

 • Lan oso errepikatu edo estandarren kasuan, ponpaketa-sistemak erabiltzea.

 • Kolorezko tinten hondarrak berriro erabiltzea, tinta beltza sortzeko.

 • Garbiketa-disolbatzaileak berriro erabiltzea tintak diluitzeko.

 • Tinta-potoak ixtea, KOLak lurrundu ez daitezen.

 • Lana koloreen arabera planifikatzea.

 • Bustitze-soluzioentzat hozte-sistemak erabiltzea (offset).

 • Ekipoak erabili eta berehala garbitzea.

 • Dosifikazio-sistemak erabiltzea garbiketa-disolbatzaileentzat.

 • Garbitzeko erabilitako trapuak gordetzea, edukiontzi itxietan.

 • Grabatutako zuloaren sakonera gutxitzea (errotograbatua).

ARAZTE-TEKNIKAK

 • Karbono aktiboan adsorbatzea eta ondoren desortzioa egitea, disolbatzailea berreskuratzeko. Adibidez: toluenoa erabiltzea egunkariak inprimatzeko.
 • Errauste termikoa (gehien erabiltzen den metodoa).
 • Errauste katalitikoa.
 • Bio-irgazkiak.
 • Bioscrubber direlakoak.

"Bobina-offseta, beroarekin lehortuta: bobinak inprimatzeko jarduera honetan irudi-garraiatzailea erabiltzen da, eta inprimatzeko eremuak eta inprimatu behar ez direnak maila berean egoten dira. Bobinarekin esan nahi da inprimatu behar den materiala txirrika baten bidez sartzen dela makinan eta ez bereiztutako orrien bidez. Inprimatu behar ez den eremua landu egiten da, ura biltzeko eta tinta alde batera uzteko. Inprimatzeko eremua, berriz, tinta jasotzeko eta inprimatu behar den azalerara eramateko prestatzen da. Lurruntzea labe batean gertatzen da; aire beroaren bidez inprimatutako materiala berotu egiten da."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 15 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.

INSTALAZIO TXIKIA: urtean 25 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINADisolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)

IM tximinian(mg C/Nm3)

I. difusoa

15-2510030%
>252030%

*IM.: isuriaren muga

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

"Aldizkari, liburuxka, katalogo edo antzeko produktuetarako papera inprimatzeko erabilitako errotograbaketa, toluenoa oinarri duten tintekin."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: : urtean 25 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.

INSTALAZIO TXIKIAK: eragindako instalazioak ez dira instalazio txikitzat hartzen.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINA

IMtximinian(mg C/Nm3)

I difusoa

75Instalazio berriakDauden instalazioak
10%15%

*IM: isuriaren muga

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.
Erreferentzia-isuria = solidoen masa * biderkatzailea

Biderkatzailea

Errotograbaketa bidez inprimatzea

4
Xede-isuria

Instalazio berriak

Eobj = Eref* (10 + 5)%

Dauden instalazioak

Eobj = Eref* (15 + 5)%

Muga betetzen da disolbatzaileak kudeatzeko planaren arabera  zehaztutako disolbatzaile-isuri erreala xede-isuria baino baxuagoa edo berbera baldin bada.

JARDUEREN DEFINIZIOAK:

"Errotograbaketa: inprimatzeko jarduera honek zilindro-formako irudi-garraiatzailea erabiltzen du, eta inprimatzeko eremua inprimatu behar ez den eremuaren azpian egoten da; lurruntze bidez lehortzen diren likidozko tintak erabiltzen dira. Hutsuneak tintarekin betetzen dira, eta soberakina inprimatu behar ez den eremuan ezabatzen da, inprimatu behar den gainazala zilindroak ukitu baino lehen eta hutsuneetako tinta altxatuta."

"Flexografia: inprimatzeko jarduera honek kautxuzko edo fotopolimero elastikozko irudi-garraiatzailea erabiltzen du, eta inprimatzeko tintak inprimatu behar ez diren eremuen gainean egoten dira; lurruntze bidez lehortzen diren tinta likidoak erabiltzen dira."

"Serigrafia-inprimaketa birakaria: bobina bidezko inprimatze-jarduera da. Tinta irudi-garraiatzaile porotsu baten bidez iristen da inprimatu behar den gainazalera; inprimatzeko eremua irekita egoten da, eta inprimatu behar ez dena, aldiz, itxita. Lurruntze bidez soilik lehortzen diren tinta likidoak erabiltzen dira."

"Inprimatze-jarduera batekin lotutako ijezketa: bi material malgu edo gehiago itsasten dira ijezteak sortzeko."

"Bernizatzea: jarduera honen bidez material malguari berniza edo estaldura itsasgarria aplikatzen zaio, ondoren ontziaren materiala zigilatzearren."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 15 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena; ehunaren, kartoiaren edo kartoi mehearen gaineko serigrafia-inprimaketa birakarian izan ezik (30 tona baino gehiagoko kontsumoa behar baitu).

INSTALAZIO TXIKIA: urtean 25 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINADisolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)IM tximinian (mg C/Nm3)I difusoa
15-2510025%
>2510020%
>30*10020%

*Ehunaren, kartoiaren edo kartoi mehearen gaineko serigrafia-inprimaketa birakaria
IM: isuriaren muga

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.
Erreferentzia-isuria = solidoen masa * biderkatzailea

Biderkatzailea

Errotograbaketa, flexografia, ijeztea eta bernizatzea inprimatze-jardueraren zati gisa

4

Serigrafia-inprimaketa birakaria

1,5
Xede-isuria

Instalazio txikiak

Instalazio handiak

Xed. I = Erref. I* %(25 + 5)

Xed. I= Erref. I* %(20 + 5)

Muga betetzen da disolbatzaileak kudeatzeko planaren arabera zehaztutako disolbatzaile-isuri erreala xede-isuria baino baxuagoa edo berbera baldin bada.

“Garbiketa materialen gainazaletako zikinkeria kentzeko disolbatzaile organikoekin burutzen den edozein jarduera da, lehorreko garbiketa kenduta eta deskoipeztatzea barne. Edozein tratamendu-faseren aurretik zein ondoren burutzen den garbiketa-jarduerak fase bat baino gehiago badauka, garbiketa jarduera bakartzat hartu behar da. Izan ere, jarduera hori da produktuaren gainazala garbitzea, ez ekipoarena”.

OHITURA ONAK

 • Kutsatutako disolbatzaileak distilatzea.

 • Garbiketa-instalazioak ixtea.

 • Eragiketa-parametroak aztertzea; likidoen tenperatura eta fluxua, esaterako.

 • Oinarri disolbatzailean, garbitzaileak beste produktu alternatibo batzuekin ordezkatzea.

  • Gainazalen erdiko eta amaierako garbiketan garbigailu neutroak erabiltzea.

  • Oso alkalinoak diren produktuak erabiltzea gainazalak garbitzeko fosfatazio-, estaldura- eta hobetze-prozesuak abiatu aurretik.

  • Oinarri akuosoa duten garbigailuak erabiltzea metalak garbitzeko.

  • Azido koipetsuen esterrak erabiltzea (landare-olioen eta beste konposatu batzuen erreakzio-produktuak) gainazal metalikoak garbitzeko.

 • Plasma bidezko deskoipeztaketa-teknika erabiltzea.

 • Garbiketa-prozesu biologikoak erabiltzea.

ARAZTE-TEKNIKAK

 • Lurrundutako disolbatzaileak kondentsatzea.

 • Adsortzioa eta desortzioa burutzea disolbatzailea berreskuratzeko.

 

"Garbiketa materialen gainazaletako zikinkeria kentzeko disolbatzaile organikoekin burutzen den edozein jarduera da, lehorreko garbiketa kenduta eta deskoipeztatzea barne. Edozein tratamendu-faseren aurretik zein ondoren burutzen den garbiketa-jarduerak fase bat baino gehiago badauka, garbiketa jarduera bakartzat hartu behar da. Izan ere, jarduera hori da produktuaren gainazala garbitzea, ez ekipoarena."

4. jardueran sartzen da arriskuak dituzten KOL sustantzia edo prestakinekin gainazala garbitzea. Arriskuak hauek dira: R40, R45, R46, R49, R60 edo R61.

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean tona bat disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.


INSTALAZIO TXIKIA: urtean 5 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINADisolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)IM tximinian(mg konposatu organikoa/Nm3)

I difusoa
1-52015%
>52010%

IM: isuriaren muga.

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

"Garbiketa materialen gainazaletako zikinkeria kentzeko disolbatzaile organikoekin burutzen den edozein jarduera da, lehorreko garbiketa kenduta eta deskoipeztatzea barne. Edozein tratamendu-faseren aurretik zein ondoren burutzen den garbiketa-jarduerak fase bat baino gehiago badauka, garbiketa jarduera bakartzat hartu behar da. Izan ere, jarduera hori da produktuaren gainazala garbitzea, ez ekipoarena."

5. jardueran sartzen da arrisku jakin batzuk dituzten KOLik GABEKO substantzia edo prestakinekin gainazala garbitzea. Arriskuak hauek dira: R40, R45, R46, R49, R60 edo R61.

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 2 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.

INSTALAZIO TXIKIA: urtean 10 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINADisolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)IM tximinian(mg C/Nm3)


I difusoa
2-107520%
>107515%

IM: isuriaren muga.
Garbitzeko erabilitako materialaren disolbatzaile organikoaren batez besteko edukiak %30 baino gehiago pisatzen ez duela organo eskudunari frogatzen dioten instalazioei ez zaizkie taulako IM eta I difusoa aplikatuko.

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

"Instalazio batean konposatu organiko lurrunkorrak erabiltzen dituzten industria- edo merkataritza-jarduera guztiak, arropa, altzariak eta antzeko kontsumo-ondasunak garbitzeko, ehun eta arropen industrian orbanak eskuz garbitzea salbu."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: disolbatzaile organikoak erabilita lehorreko garbiketa egiten duten instalazio guztiak.

INSTALAZIO TXIKIA: urtean 10 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINA

VIM guztira(g/Kg)

20

IM: isuriaren muga.
g/kg *= garbitutako eta lehortutako produktu kilogramo bakoitzeko isuritako disolbatzaile-masa

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

OHITURA ONAK

 • Zirkuitu irekiko makinak belaunaldi berriko zirkuitu itxira aldatzea.

 • Disolbatzaileak ordezkatzea (R113 eta perkloroetilenoa).

 • Disolbatzaileak hobeto banatzea eta gordetzea.

 • Lan-prozedura egokiak erabiltzea.

 • Makinetako langileak trebatzea.

 • Ponpak eta disolbatzaileak eramateko sistema orokorra erregularki ikuskatzea.

 • Ekipoen mantentze-plana hobetzea.

ARAZTE-TEKNIKAK

 • Zirkuitu irekiko makinak karbono aktibatuko iragazkiak dituzten zirkuitu irekietara aldatzea.

 • Perkloroetileno-instalazioetan: disolbatzailea berreskuratzea kondentsadoreak, ura/disolbatzailea bereizgailuak eta ikatza adsorbatzeko unitateak erabiliz.

 • Trikloroetilenoaren plantetan: disolbatzailea berreskuratzeko hozketa-sistemak erabiltzea.

"Farmazia-produktuen eta haien bitarteko produktuen sintesi kimikoa, hartzidura, erauzketa, formulazioa eta amaiera, leku berean burutzen direnean."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 50 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.


INSTALAZIO TXIKIA: eragindako instalazioak ez dira instalazio txikitzat hartzen.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINA

V.L.E. chimenea
(mg C/Nm3)

V.E.
difusa

Berreskuratutako disolbatzailea berriz erabiltzeko teknikak erabili gabeBerreskuratutako disolbatzailea berriz erabiltzeko teknikak erabilitaInstalazio berriakDauden instalazioak
201505%15%

IM: isuriaren muga

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

OHITURA ONAK

 • Langileei formazioa eskaintzea.

 • Disolbatzaileak berreskuratzeko tresneria erabiltzea.

 • Kudeaketa-metodo egokiak erabiltzea disolbatzaileak erabiltzeko, gordetzeko, segimendua egiteko eta inbentariatzeko.

 • Prebentziozko mantentze-lan erregularra egitea.

ARAZTE-TEKNIKAK

Gutxi gorabehera, arazteko beste sistemak alde batera utzi gabe, hauek dira gehien erabiltzen diren arazte-teknikak:

 • Kondentsazioa

 • Adsortzioa

 • Scrubber

 • Errausketa

"Oinetako osoak edo oinetako zatiak egiteko edozein jarduera."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 5 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.


INSTALAZIO TXIKIA: urtean 10 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINA

VI difusoag/pare1

25

IM: isuriaren muga.
1) g/pare: egindako oinetako pare osoagatik isuritako disolbatzaile-gramoak

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

OHITURA ONAK

 • Langileei formazioa eskaintzea.

 • Disolbatzaileko itsasgarriak ordezkatzea disolbatzaile gutxiagoko edo ur-oinarriko beste itsasgarri batzuekin.

 • Kudeaketa-metodo egokiak erabiltzea disolbatzaileak erabiltzeko, gordetzeko, segimendua egiteko eta inbentariatzeko.

 • Itsasgarrien poteak ixtea KOLak lurrundu ez daitezen.

 • Ekipoa erabiltzeari utzi bezain pronto garbitzea.

"Azken produktuak (estaldurak, bernizak, tintak eta itsasgarriak) eta bitarteko produktuak fabrikatzea da, instalazio berean egiten direnean, pigmentuak, erretxinak eta material itsasgarriak disolbatzaile organikoekin edo beste bitartekoekin nahastuz. Halaber, hemen sartzen dira dispertsio- eta aurredispertsio-jarduerak, biskositate- eta tinta-doikuntzak eta azken produktuak ontziratzeko lanak."


ERAGINDAKO INSTALAZIOA:
 urtean 100 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.


INSTALAZIO TXIKIA: urtean 1000 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINADisolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)IM tximinian(mg C/Nm3)I difusoa
100-10001505%
>10001503%

IM: isuriaren muga.

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

OHITURA ONAK

 • Disolbatzaileak ordezkatzea lurruntze motelagoko beste batzuekin.

 • Disolbatzaile-oinarriko pinturak ordezkatzea ur-oinarriko pinturekin.

ARAZTE-TEKNIKAK

Gutxi gorabehera, arazteko beste sistemak alde batera utzi gabe, hauek dira gehien erabiltzen diren arazte-teknikak:

 • Disolbatzailea ontziz aldatzerakoan edo maneiatzerakoan: kondentsadoreak eta /edo adsorbatzaileak.

 • Erreketa-eragiketetan: garbitzaileak eta errauskailuak.

 • Gordetze-andeletan: kondentsadoreak.

"Kautxu sintetikoa edo naturala nahastea, xehatzea, homogeneizatzea, arrabolez prentsatzea, estrusioa egitea eta bulkanizatzea. Era berean, eragiketa osagarriak kautxu sintetiko edo naturala produktu amaitu bihurtzeko."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 15 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.


INSTALAZIO TXIKIA: eragindako instalazioak ez dira instalazio txikitzat hartzen.

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINA

IM tximinian(mg C/Nm3)

I difusoa
Berreskuratutako disolbatzailea berriz erabiltzeko teknikak erabili gabeBerreskuratutako disolbatzailea berriz erabiltzeko teknikak erabilita
2015025

IM: isuriaren muga.

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

OHITURA ONAK

 • Langileei formazioa eskaintzea.

 • Isuri iheskorren harrapaketa optimizatzea.

 • Disolbatzaileak berreskuratzeko tresneria erabiltzea.

 • Kudeaketa-metodo egokiak erabiltzea disolbatzaileak erabiltzeko, gordetzeko, segimendua egiteko eta inbentariatzeko.

 • Prebentziozko mantentze-lan erregularra egitea.

ARAZTEKO TEKNIKAK

Gutxi gorabehera, arazteko beste sistemak alde batera utzi gabe, gehien erabiltzen diren arazteko teknikak honako hauek dira:

 • Errausketa.

 • Adsortzioa

IBILGAILUAK ESTALTZEA

Ibilgailuak estaltzeko etengabeko pelikula behin edo gehiagotan aplikatzen duten jarduera guztiak, ondoren azaltzen denaren arabera:

 1. Auto berriak, ekainaren 6ko 2028/1986 Errege Dekretuak definitzen dituenak. Dekretu hori da ibilgailuak, atoiak, erdiatoiak eta horien zatiak edo piezak homologatzeari buruzkoa, baita M1 eta N1 kategoriako ibilgailuen gainekoa, M1 ibilgailuak estaltzen diren instalazio berean estaltzen direnean.

 2. Kamioien kabinak; 2028/1986 Errege Dekretuak dio gidariaren bizilekua eta N2 eta N3 kategorietako ibilgailuen ekipamendu teknikoarentzako espazio integratua dela.

 3. Furgonetak eta kamioiak, 2028/1986 Errege Dekretuan N1, N2 eta N3 kategorietako ibilgailu gisa definituak,baina kamioien kabinak kenduta.

 4. Autobusak, 2028/1986 Errege Dekretuan M2 eta M3 kategorietako ibilgailu gisa definituak.

 5. Atoiak, 2028/1986 Errege Dekretuan 01, 02, 03 eta 04 kategorietan definituak.

KOHen DEKRETUA BETETZEA (II B ERANSKINA )
JardueraProdukzio-atalaseaIM, guztira
Instalazio berriakDauden instalazioak
Auto berriak estaltzea

> 5000

45 g/m2 edo 1,3 kg/karrozeria +33 g/m2

60 g/m2 o 1,9 kg/karrozeria + 41 g/m2

<= 5000 kroskobakarra edo > xasisaren 3500

45 g/m2 edo 1,3 kg/karrozeria +33 g/m2

60 g/m2 edo 1,9 kg/karrozeria + 41 g/m2

Kamioi berrien kabinak estaltzea

<= 5000

65 g/m2

85 g/m2

> 5000

55 g/m2

75 g/m2

Furgoneta eta kamioi berriak estaltzea

<= 2500

90 g/m2

120 g/m2

> 2500

70 g/m2

90 g/m2

Autobus berriak estaltzea

<= 2000

210 g/m2

290 g/m2

> 2000

150 g/m2

225 g/m2

IM: isuriaren muga (g/m2 = isuritako disolbatzaile gramoak / estalitako m2).Instalazio berean egindako prozesuaren zati guztiak hartzen ditu kontuan: estaldura elektroforetikoa; estalduraren beste edozein prozesu-mota: argizaria ematea, goiko aldearen azken leunketa; prozesuaren tresneria garbitzeko erabilitako disolbatzailea (lainoztatzeko kabinak eta beste ekipo finkoak); eta hori guztia produzitzeko denboran nahiz denboraz kanpo.

Estaldura elektroforetikoaren azalera:


(2*metalezko objektuen pisu guztia)


(metalezko laminaren batez besteko lodiera * metalezko laminaren dentsitatea)

"Egurra kontserbagarriz inpregnatzeko jarduera guztiak."

Egurra kreosotarekin inpregnatzerakoan, KOLa izango da 293,15 k-etan 0,01 kPa baino lurrun-presio handiagoa duen kreosota-frakzioa.

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 25 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINAIM tximinian(mg C/Nm3)I difusoaIM, guztira (kg/m3)
100*45%11

* Kreosotarekin inpregnatzea ez da aplikatzen.
IM: isuriaren muga.

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

OHITURA ONAK

 • Langileei formazioa eskaintzea.

 • Kudeaketa-metodo egokiak erabiltzea egurra babesteko produktuak erabiltzeko, gordetzeko, segimendua egiteko eta inbentariatzeko.

 • Prebentziozko mantentze-lan erregularra egitea.

 • Disolbatzaile gutxiagoko edo ur-oinarriko agente babesleak erabiltzea.

 • Produktu babesleak fabrikatzaileek adierazitako dosietan erabiltzea.

 • Autoklabearen gasak harrapatzea, ondoren murrizte-ekipo batean gasak tratatzeko.

 • Lehortze-instalazioa ixtea isuri iheskorrak harrapatzeko.

 • Egur-multzoen goiko aldea estaltzea lehortzeko tokian.

 • Tratamendu-upelean estalgarria ezartzea.

 • Agitazio-sistema bat instalatzea, babes-produktuaren tratamendu-upela homogeneizatzeko.

 • Tratemendu-upela erabiltzea segurtasun-depositu osagarriarekin.

 • Gerta daitezkeen isuriak edo ihesak segurtasun-esparruetara bideratzea.

 • Egurrak upelaren gainean xukatzeko denbora luzatu.

ARAZTE-TEKNIKAK

Gutxi gorabehera, arazteko beste sistemak kanpoan utzi gabe, hauek dira gehien erabiltzen diren arazte-teknikak:

 • Adsortzioa ikatz aktiboarekin

 • Errausketa

"Hazietatik eta beste landare-gaietatik landare-olioa erauzteko jarduera guztiak; eta, horrez gain, hondakin lehorrak prozesatzea animalientzako pentsua egiteko, eta hazietatik, landareetatik edo animalietatik ateratako gantzak eta landare-olioak xahutzea."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 10 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.

INSTALAZIO TXIKIA: eragindako instalazioak ez dira instalazio txikitzat hartzen. 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINAIM.guztira (kg/T)
Animalia-gantzaAkain-belarraKoltzaEkiloreaSoia (prentsatu normala)Soia (orri zuriak)Beste hazi eta landare-gai batzuk
1,53110,81,23
1,51
42

1) Zatikapen-prozesu osoari aplikatzen zaio, goma kentzeari izan ezik.
2) Goma kentzeari aplikatzen zaio.
IM: isuriaren muga.
kg/T: prozesatutako lehengai tona bakoitzeko KOL kiloak

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

OHITURA ONAK

 • Instalazioek tamaina egokia izatea.

 • Erauzketa-instalaziora sartzeko produktuaren sarrera instalazioaren parametroetara egokitzea.

 • Kontrol automatikoaren mekanismoak instalatzea.

 • Tresneria eta aire konprimituko hoditeria-sistema berrikustea, ihesik ez dagoela egiaztatze aldera.

 • Mantentze-prozesuak huts pixka batekin, disolbatzailearen ordez airea atera dadin.

 • Zigiluak edo bereziki diseinatutako ekipoak erabiltzea presioa izateko.

 • Lurruna berreskuratzeko unitateak ahalik eta hobekien funtzionatzea tresneria ireki baino lehen.

 • Purgak kondentsadore bidez deskargatzea, ahalik eta disolbatzaile gehiena berreskuratzeko.

 • Disolbatzailea duen erauzketa-instalazioaren eraginkortasuna hobetzea.

ARAZTEKO TEKNIKAK

Gutxi gorabehera, arazteko beste sistemak alde batera utzi gabe, hauek dira gehien erabiltzen diren arazte-teknikak:

 • Biofiltrazioa

 • Absortzioa baselinarekin.

"Azalera bati itsasgarri bat aplikatzeko jarduera guztiak." Salbuespenak: itsasgarriekin estaltzea eta ijezketa inprimatze-jarduerekin batera egitea (3. jarduera).

Itsasgarria: produktu baten zati bereiziak eransteko prestakin guztiak, disolbatzaile organikoak edo behar bezala aplikatzeko disolbatzaile organikoak dituzten prestakin guztiak barne.

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 5 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.


INSTALAZIO TXIKIA: urtean 15 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINADisolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)

V.L.E. chimenea
(mg C/Nm3)
IM tximinian(mg C/Nm3)

I difusoa

Berreskuratutako disolbatzailea berriz erabiltzeko teknikak erabili gabeBerreskuratutako disolbatzailea berriz erabiltzeko teknikak erabilita
5-155015025%
>155015020%

IM: isuriaren muga.

Berreskuratutako disolbatzailea berriz erabiltzeko teknikak erabiltzen badira, isuriaren muga 150 izango da.

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.
Erreferentzia-isuria = solidoen masa * biderkatzailea

Biderkatzailea

Itsasgarriekin estaltzea

4

Xede-isuria

Instalazio txikiak

Instalazio handiak

Xed. I = Erref. I* %(25 + 5)

Xed. I = Erref. I* %(20 + 5)

Muga betetzen da disolbatzaileak kudeatzeko planaren arabera zehaztutako disolbatzaile-isuri erreala xede-isuria baino baxuagoa edo berbera baldin bada.

OHITURA ONAK

 • Langileei formazioa eskaintzea.

 • Disolbatzaile-oinarriko itsasgarriak beste itsasgarri batzuekin ordezkatzea.

  • Disolbatzaile baxuko itsasgarriak.

  • Ur-oinarriko itsasgarriak.

  • Hot melt itsasgarriak.

  • Erradiazio bidez ondutako itsasgarriak.

 • Aplikazio-instalazioak ixtea, isuri iheskorrak gutxitzearren, eta gasak tratatzeko sistemara bideratzea.

 • Kudeaketa-metodo egokiak erabiltzea disolbatzaileak erabiltzeko, gordetzeko, segimendua egiteko eta inbentariatzeko.

 • Itsasgarrien poteak ixtea KOLak lurrundu ez daitezen.

 • Ekipoa erabiltzeari utzi bezain pronto garbitzea.

ARAZTE-TEKNIKAK

Gutxi gorabehera, arazteko beste sistemak alde batera utzi gabe, hauek dira gehien erabiltzen diren arazte-teknikak:

 • Errausketa termikoa

 • Ikatz aktiboko adsortzioa eta ondoren disolbatzailea berreskuratzea.

"Ijezteko, egurra eta plastikoa eransten dituzten jarduera guztiak."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 5 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.

INSTALAZIO TXIKIA: urtean 10 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINA

IM, guztira (g/m2)

30

IM: isuriaren muga.
g/m2: ijeztutako egurrezko eta plastikozko produktuaren m2 bakoitzeko isuritako KOL gramoak

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

OHITURA ONAK

 • Langileei formazioa eskaintzea.

 • Disolbatzaile-oinarriko itsasgarriak ordezkatzea disolbatzaile gutxiagoko edo ur-oinarriko beste itsasgarri batzuekin.

 • Kudeaketa-metodo egokiak erabiltzea disolbatzaileak erabiltzeko, gordetzeko, segimendua egiteko eta inbentariatzeko.

 • Itsasgarrien poteak ixtea KOLak lurrundu ez daitezen.

 • Ekipoa erabiltzeari utzi bezain pronto garbitzea.

"Gainazal baten gainean behin edo gehiagotan etengabeko pelikula baten estaldura aplikatzeko jarduera guztiak"

Estaltzea

Dekretuaren jarduera

Ibilgailuak estaltzea eta ibilgailuen akabera berritzea

6

Bobinak estaltzea

7

Beste estaltze-mota batzuk: baita metala, plastikoa, zuntza, ehunak, pelikulak eta papera estaltzea ere.

8

Bobinen alanbreak estaltzea

9

Egurra estaltzea

10

Larrua estaltzea

13


"Estaldura: prestakin guztiak, disolbatzaile organikoak edo aplikatzeko beharrezko disolbatzaile organikoak dituzten prestakin guztiak barne, gainazal batean dekorazio-efektua, babeste- efektua edo beste edozein efektu lortzeko erabiltzen dena."

"Berniza: estaldura garden guztia."

OHITURA ONAK

 • Disolbatzaile-oinarriko pinturak beste ordezko pintura batzuekin ordezkatzea:

  • Solido-eduki handiekin egiten diren estaldurak.

  • Ur-oinarriko estaldurak.

  • Hautsen bidezko estaldurak.

  • Erradiazio bidez ondutako estaldurak.

 • Kasu bakoitzerako aplikazio-teknikarik egokiena hautatzea.

 • Lanak planifikatzea koloreen arabera.

 • Tresneria garbitzea justu erabili ondoren.

 • Pintatze-kabinak erabiltzea.

 • Ontziz aldatzeko ponpak erabiltzea.

 • Pinturen inbentarioaren kontrola egitea (sartzen diren materialak ikuskatzea, iraungipena ekiditea,...).

 • Eskatutako pinturaren nahasketa zehatzak lortzeko sistemak erabiltzea.

 • Pintura-poteak ixtea KOLak lurrundu ez daitezen.

 • Langileak trebatzea.

 • Pintura emateko pistolen erabilpenean gomendioak ematea:

  • Beti distantzia bera edukitzea pieza eta pistolaren artean.

  • Pistolaren abiadura berdina izatea.

  • Pistolaren kolpekaria askatzea piezaren iskinetara iristean.

  • Pistola gainazalean paraleloki eta elkarzutik mugitzea.

  • Pistolak garbitzeko garbigailuak erabiltzea

 • Lainoztatu-soberakina berreskuratzea.

ARAZTEKO TEKNIKAK

 • Ikatz aktiboko adsortzioa eta ondorengo desortzioa, disolbatzailea berreskuratzeko. Adibidea: toluenoa erabiltzea egunkariak inprimatzerakoan.

 • Errausketa termikoa (gehien erabiltzen den metodoa).

 • Errausketa katalitikoa.

 • Biofiltroak.

 • Bioscrubber-ak.

IBILGAILUAK ESTALTZEA

Ibilgailuak estaltzeko pelikula etengabea behin edo behin baino gehiagotan aplikatzen duten jarduera guztiak:

 1. Auto berriak, ekainaren 6ko 2028/1986 Errege Dekretuak definitzen dituenak. Dekretu hori da ibilgailuak, atoiak, erdiatoiak eta horien zatiak edo piezak homologatzeari buruzkoa, baita M1 eta N1 kategoriako ibilgailuen gainekoa, M1 ibilgailuak estaltzen diren instalazio berean estaltzen direnean.

 2. Kamioien kabinak; 2028/1986 Errege Dekretuak dio gidariaren bizilekua eta N2 eta N3 kategorietako ibilgailuen ekipamendu teknikoarentzako espazio integratua dela.

 3. Furgonetak eta kamioiak, 2028/1986 Errege Dekretuan N1, N2 eta N3 kategorietako ibilgailu gisa definituak,baina kamioien kabinak kenduta.

 4. Autobusak, 2028/1986 Errege Dekretuan M2 eta M3 kategorietako ibilgailu gisa definituak.

 5. Atoiak, 2028/1986 Errege Dekretuan 01, 02, 03 eta 04 kategorietan definituak.

IBILGAILUEN AKABERA BERRITZEA

Estaltzeko industria- edo merkataritza-jarduera guztiak eta deskoipeztatzearekin lotutako jarduerak. Jarduera horien bidez, estaldura hauek burutuko dira:

 1. Errepideko ibilgailu baten (2028/1986 Errege Dekretuan definitutakoaren arabera) edo haren zati baten estaldura; ibilgailua fabrikatutako instalazioetatik kanpo erreparatu, kontserbatu edo dekoratuko da.

 2. Errepideko ibilgailuaren edo haren zati baten jatorrizko estaldura, akabera berritzeko erabiltzen diren antzeko materialekin egindakoa, baina ez fabrikatu den instalazioan.

 3. Atoien estaldura, erdiatoiak barne (O kategoria).

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 0,5 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.


INSTALAZIO TXIKIA: urtean 10 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

BETETZEKO AUKERA II. A ERANSKINA

Disolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)

IM tximinian (mg C/Nm3)

I difusoa
>0,55025%

*IM: isuriaren muga

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.
Erreferentzia-isuria = solidoen masa * biderkatzailea

Biderkatzailea

Ibilgailuak estaltzea

3

Ibilgailuen akabera berritzea

1,5

Xede-isuria

Instalazio txikiak

Xed. I = Erref. I* %(25 + 15)

Xed. I = Erref. I* %(25 + 15)

Eobj = Eref* (25 + 15)%

Muga betetzen da disolbatzaileak kudeatzeko planaren arabera  zehaztutako disolbatzaile-isuri erreala xede-isuria baino baxuagoa edo berbera baldin bada.

"Geruza edo estaldura ijeztu batekin, prozesu etengabean, honako hauek estaltzen dituzten jarduera guztiak: altzairua, altzairu herdoilgaitza, altzairu estalia, kobrezko aleazioak edo bobina-formako aluminio-tirak."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 25 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena


INSTALAZIO TXIKIA: eragindako instalazioak ez dira instalazio txikitzat hartzen.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINA

IM tximinian(mg C/Nm3)

I difusoa

Berreskuratutako disolbatzailea berriz erabiltzeko teknikak erabili gabeBerreskuratutako disolbatzailea berriz erabiltzeko teknikak erabilitaInstalazio berriakDauden instalazioak
501505%10%

IM: isuriaren muga.

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.
Erreferentzia-isuria = solidoen masa * biderkatzailea

Biderkatzailea

Recubrimiento de bobinas

3
Xede-isuria

Instalazio berriak

Xed. I = Erref. I* (5 + 5)%

Dauden instalazioak

Xed. I = Erref. I* (10 + 5)%

Muga betetzen da disolbatzaileak kudeatzeko planaren arabera zehaztutako disolbatzaile-isuri erreala xede-isuria baino baxuagoa edo berbera baldin bada.

"Geruza edo estaldura ijeztu batekin prozesu etengabean, honako hauek estaltzen dituzten jarduera guztiak: altzairua, altzairu herdolgaitza, altzairu estalia, kobrezko aleazioak edo bobina-formako aluminio-tirak".

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 5 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.


INSTALAZIO TXIKIA: urtean 15 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINADisolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)IM tximinianESTALTZEA(mg C/Nm3)IM tximinianLEHORTZEA(mg C/Nm3)I difusoa
5-1510010025%
>15755020%

*IM: isuriaren muga
Baldintza itxietan aplika ezin diren estaltze-jarduerek (adibidez, itsasontzien eraikuntza, hegazkinen pintaketa) ez dute muga horiek bete beharrik izango. Beraz, kasu horretan, murrizteko sistema bat ezarri beharko da (III. eranskina).
Disolbatzaile nitrogenatuak eta berreskuratutako disolbatzaileak berriz erabiltzeko teknikak erabiltzen dituzten ehuna estaltzeko instalazioetan, estaltze- eta lehortze-jarduerei aplikatutako isuriaren muga, guztira, 150 izango da.

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.
Erreferentzia-isuria = solidoen masa * biderkatzailea

Biderkatzailea

Ehunak, zuntz-pelikula edo papera estaltzea

4

Metala, plastikoa estaltzea

1,5

Xede-isuria

Instalazio txikiak

Instalazio handiak

Xed. I = Erref. I* %(25 + 15)

Xed. I = Erref. I* %(20 + 5)

Muga betetzen da disolbatzaileak kudeatzeko planaren arabera zehaztutako disolbatzaile-isuri erreala xede-isuria baino baxuagoa edo berbera baldin bada.

"Transformadoreak, motorrak, e.a. bobinatzeko erabiltzen diren eroale metalikoak estaltzeko jarduera guztiak.”

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 5 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.

INSTALAZIO TXIKIA: urtean 10 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINA

IM, guztira (g/kg)

10

Alanbrearen batez besteko Ø = 0,1 mm

5

Gainerako instalazio guztientzat

g/kg: KOL gramoak estalitako alanbre kg bakoitzeko.
IM: isuriaren muga.

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

Egurrezko gainazaletan estaltze-pelikula etengabe bat behin edo behin baino gehiagotan aplikatzeko jarduera guztiak"

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 15 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.

INSTALAZIO TXIKIA: urtean 25 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINADisolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)IM tximinianESTALTZEA(mg C/Nm3)IM tximinianLEHORTZEA(mg C/Nm3)I difusoa
15-2510010025%
>25755020%

* IM: isuriaren muga

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.
Erreferentzia-isuria = solidoen masa * biderkatzailea

Factor multiplicador

Egurra estaltzea

4

Xede-isuria

Instalazio txikiak

Instalazio handiak

Xed. I = Erref. I* (25 + 15)%

Xed. I = Erref. I* (20 + 5)%

Muga betetzen da disolbatzaileak kudeatzeko planaren arabera zehaztutako disolbatzaile-isuri erreala xede-isuria baino baxuagoa edo berbera baldin bada.

“Larruaren gainean estaltze-pelikula bat behin edo behin baino gehiagotan aplikatzeko jarduera guztiak."

ERAGINDAKO INSTALAZIOA: urtean 10 tona disolbatzaile baino gehiago kontsumitzen dituena.


INSTALAZIO TXIKIA: urtean 25 tona disolbatzaile baino gutxiago kontsumitzen dituena.

 

BETETZEKO AUKERA II. ERANSKINA

Disolbatzailearen kontsumo-atalasea (T/urte)

IM, guztira(g/m2)2

10-2585
>2575
>101150

1) Altzariak eta larruzko ondasun bereziak (poltsak, gerrikoak, karterak… bezalako produktu txikiak) larruarekin estaltzeko prozesuentzat.
2) g/m2 = disolbatzaile-gramoak/ekoiztutako produktuaren metro karratua
* IM: isuriaren muga

BETETZEKO AUKERA III. ERANSKINA

Isuriak murrizteko sistema bat ezartzea.

Azken aldaketako data:  2016/04/13