Lan eta Enplegu Saila

Euskadiko Kooperatiben Erregistro

Deskribapena


Euskadiko Kooperatiben Erregistroa herritarrentzako eta bertara sartu nahi duten erakundeentzako doako zerbitzu publikoa da.

Martxoaren 29ko 59/2005 Dekretuaren bidez onetsi zen Antolaketa eta Funtzionamendurako Erregelamendua.

Honako hauek dira Erregistroaren eginkizunak:

 • Indarreko araudiaren arabera Erregistrora sartu behar duten egintzak kalifikatzea, inskribatzea eta ziurtatzea. Egintza horien artean daude honako hauek: lehengo, bigarren edo beste maila bateko kooperatibak eta Erregelamenduaren 2. artikuluan aipatzen diren erakunde edo entitateak.
 • Nahitaezko liburuak prestatzea eta legeztatzea.
 •  a) atalean aipatzen diren kooperatiben urteko kontuen gordailua eta erabakien ziurtagiriak jasotzea, aurkeztu diren dokumentuak legean eskatzen direnak diren, batzar nagusian behar bezala onartu diren eta nahitaezko sinadurak dauzkaten kalifikatzeko.
 • Erakunde kooperatiboen izenari buruzko ziurtagiriak egitea.
 • Bere eskumeneko gaien inguruko kontsultak ebaztea.
 • Kooperatiba berrietako sustatzaileei eta jada eratutako kooperatibetako administrariei eta aholkulariei aholku ematea, kalifikatzeko, inskribatzeko, jasotzeko edo gordetzeko aurkezten diren dokumentuen gaineko zalantzei, urritasunei edo bestelako hutsegiteei dagokienez.
 • Euskadiko Kooperatiben Legeak, Erregelamenduak edo berori garatzeko arauek esleitzen dioten bestelako edozein eginkizun.

Erregistroa organo bateratua da, eta Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Lan Sailaren Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzara atxikita dago. Horri kalterik egin gabe, Laneko Lurralde Ordezkaritzetan daude deszentralizatuta erakunde kooperatiboen kontu-liburuak eta -gordailuak legeztatzeko eta prestatzeko eginkizunak, kooperatibaren helbide sozialaren arabera.

Publizitate material eta formalaren, legezkotasunaren, legitimazioaren, lehentasunaren eta segidako traktuaren printzipioek zehazten dute Erregistroaren eraginkortasuna.

Erregistroan inskribatzea derrigorrezkoa da Euskadiko Kooperatiben Legeak edo Erregistroaren Erregelamenduak berak hala xedatzen duenean.

Kooperatibak eratzeko, fusionatzeko, zatitzeko, desegiteko eta berraktibatzeko egintzen inskripzioa eratzailea izango da, bai eta sozietate bat kooperatiba bihurtzeko eraldaketa ere. Gainerakoetan, inskripzioa deklaratze-akzioa izango da.

 

Aplikatu beharreko araudia


Araudi autonomikoa BOPV Nº 02953/2005

Erakundeak


Ebazten duen erakundea

 • Lana eta Enplegua / Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza > Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

 • Publizitate formala: 0008907 0008908
 • Izen berdinik ezaren ziurtagiria : 0008902

Ziurtagiria eta informazio-ohar soil


Publizitatea honela egiten da eraginkorra:

 1. Erregistro-idazpenek aipatzen dituzten liburuen eta artxiboko dokumentuen adierazpenaren bidez;
 2. Erregistroak egindako ziurtagiriaren bidez;
 3. informazio-ohar soil baten bidez;
 4. Erregistroan gordetako idazpenen eta dokumentuen fotokopiaren bidez.

Ziurtagiria da Erregistroko idazpenen edukia edo bertan artxibatutako edo gordetako dokumentuen edukia modu frogagarrian egiaztatzeko bide bakarra. Ziurtagiriak eskatzean, argi eta garbi adierazi behar dira egitateak, arrazoiak eta eskaera bera, eta hamabost eguneko epean egingo dira, eskaera Erregistrora sartzen denetik zenbatzen hasita. Dagoeneko inskribatuta dauden tituluei edo egintzei buruzko ziurtagiriak bakarrik egin ahalko dira. Inskribatzeko baldin badaude, dagokion informazioa eman ahalko zaie interesdunei, izapidearen egoera barne hartuta. Idazpen laburren ziurtagirian, artxiboan jasota dauden datuak agertuko dira, berak bakarrik Erregistroko edukia egiaztatzeko moduan. Ziurtagiria literala denean, fotokopiak edo bestelako kopia-bitartekoak erabiliko ahalko dira.

Publizitatea eraginkorra izango da, baita ere, informazio-ohar soil baten edo Erregistroan gordetako idazpenen eta dokumentuen fotokopiaren bidez. Orri-kopurua eta egite-data jasoko da horietan, eta behar bezala zigilatuta egongo dira.

Erregistroan inskribatuta ez dauden egintzen edo tituluen informazioa eraginkorra egingo da, datu pertsonalak babesteko arau erregulatzaileetan eta administrazio-prozeduraren arau erregulatzaileetan xedatzen dena betetzen bada, prozeduran interesa duten hirugarrenei dagokienez.

Iragarki formalarentzako bide telematikoa ahalbidetzeko lanean ari gara. Barkatu eragazpenak.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria

Izen berdinik ezaren ziurtagiria eskabidea


Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren eginkizunen artean dago erakunde kooperatiboei izen berdinik ezaren ziurtagiria ematea.

Izen berdinik ezaren ziurtagiria hiru izenetarako eska daiteke gehienez; bada, interesdunek Erregistroan egin behar dute eskaera, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearekin bat eginez.

Kooperatiben izenek identifikazio-zati bat eta kooperatiba-izaera adieraziko duen beste zati bat edukiko dituzte. Hala: «Sozietate Kooperatiboa» edo «S. Koop.» laburdura, eta, kooperatiba txikien kasuan, «Sozietate Kooperatibo Txikia» edo «S. Koop. Txikia» laburdura.

Erregistroak izena kalifikatuko du, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolaketa eta Funtzionamendurako Erregelamenduaren 28. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta baliodun 10 eguneko epean egingo du ziurtagiria.

Hainbat izen eskatzen badira, eskaeran agertzen den lehentasun-ordenaren arabera ebatziko dira horiek, eta ezezko ziurtagiria jasotzen duen lehenengoa erreserbatuko da.

Estatutuak eratzeko edo aldatzeko eskritura matrizean jaso beharko da izen berdinik ezaren ziurtagiria, jatorrizkoa, indarrekoa eta kudeatzaileen, sustatzaileen edo kooperatibaren beraren izenean egindakoa.

Izen objektiboak sozietatearen xedea aipatu ahalko du, edo fantasiazkoa izan ahalko da. Sozietatearen xedea aipatzen badu, aldatu egin beharko da xede hori aldatzen duenean. Inola ere ezingo du aipatu xedeak biltzen ez duen jarduerarik. Ezingo dira erabili aurretiko kooperatiba baten erantzukizun motari buruzko terminoak eta siglak.

Ezezko ziurtagiriak sei hilabeteko indarraldia izango du, Erregistroak ematen duenetik zenbatzen hasita. Ziurtagiria iraungitzen denean, interesdunak beste bat eskatu ahalko du, izen berberarekin.

Izenaren aldi baterako erreserba: hamasei hilabete, ziurtagiria ematen denetik zenbatzen hasita. Kooperatiba edo estatutuen aldaketa inskribatu gabe igarotzen bada epe hori, erregistratutako izena iraungiko da.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria