Euskadiko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroa

Deskribapena


Erregistroaren ezaugarriak

Euskal Autonomia Erkidegoko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroak administrazio-izaera du, eta zerbitzu publikoa da herritarrentzat, bai eta erregistro hori eskuratu nahi duten erakunde publiko edo pribatuentzat ere.

Ez da tasa edo prezio publikorik aurreikusten inskripzioagatik, ez elkarte horientzat, ez eta horren ondoriozko publizitate formalean interesa dutenentzat ere.


Erregistroaren eginkizunak

Honako hauek dira Euskadiko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroaren eginkizunak:

EAEko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalak eta Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Konfederazio, Federazio eta Batasunak kalifikatzea eta inskribatzea, eta erregistrora sartzen den eta erregistroan gorde behar den dokumentazioa gordetzea eta zaintzea.

Erregistroaren publizitatea egitea, erregelamenduak araututako moduan.


EAEko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalak eta Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Konfederazio, Federazio eta Batasunak eratzeko baldintzei buruz eskatzen zaion informazioa ematea, bai eta inskribatzeko behar den dokumentazioa eta Erregistroaren funtzionamenduarekin lotutako beste edozein gai ere.


Helburua

Lan Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legearen 20.3 artikuluak ezartzen duenez, elkarte horiek erregistro berezi batean inskribatu beharko dira. Erregistro horrek izaera espezifikoa izango du, eta beste edozein sindikatu-, enpresa- edo bestelako erakundetik bereizita egongo da.

Uztailaren 20ko 181/2021 Dekretuaren bidez onartutako Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroaren antolaketa- eta funtzionamendu-araudiak oinarrizko segurtasun juridikoa bermatu nahi du elkarte horiek parte hartzen duten trafiko juridikoan, arautzen den erregistro-informazioaren araubidearen bidez.

 

Izapidetzea

Inskripzio-eskabideak elektronikoki aurkeztu eta izapidetuko dira, eta prozedura guztietan, elkartearen eraketa inskribatzean izan ezik, inskribatu nahi den egintzari buruz Batzar Orokorrak hartutako erabakia jasotzen duen aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da. Ziurtagiri horrek inskribatu nahi den elkarteko kide anitzeko organoaren erabakia egiaztatu beharko du, idazkariak sinatua, lehendakariaren oniritziarekin. Era berean, ziurtagiri horrek honako hauek jaso beharko ditu: ziurtagiria non eta noiz egin den, Batzar Nagusirako deialdiaren data eta modua, Batzar horretara bertaratzeko quoruma eta hartutako erabakiaren baliozkotasuna eta arauzkotasuna kalifikatzeko Batzar horren gehiengoen araubidea.

Nori dago zuzenduta


Langile autonomoen elkarte profesionalak, bai eta haien federazioak, konfederazioak edo batasunak ere, baldin eta beren jarduerak nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte eta egoitza soziala eremu horretan badute.

Ondorio horietarako, ulertzen da langile autonomoen elkarte profesionalek batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituztela beren jarduerak, baldin eta elkartekideen ehuneko berrogeita hamarrak baino gehiagok egoitza bertan badu.

Langile autonomoen elkarte profesionaltzat hartuko dira irabazi asmorik gabeko elkarteak, Lan Autonomoaren Estatutuaren 1. artikuluan jasotako pertsona fisikoak biltzen dituztenak eta beren bazkideen interes profesionalak eta eginkizun osagarriak defendatzea helburu dutenak.

Aplikatu beharreko araudia


Araudia BOPV 151

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Lana eta Enplegua / Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza > Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Lana eta Enplegua / Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza > Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

 • Elkarte, federazio eta/edo konfederazio bat eratzea: 0607901
 • Estatutuak aldatzea Euskadiko Langile Autonomoen Erregistroan: 0607902
 • Gobernu-organo bat aldatzea Langile Autonomoen Erregistroan: 0607904
 • Bateratzea/Zatiketa Langile Autonomoen Erregistroan: 0607905
 • Likidazioa Langile Autonomoen Elkarteen Erregistroan : 0607907
 • Ebazpen judizialak edo administratiboak Langile Autonomoen Elkarteen Erregistroan: 0607908
 • Langile Autonomoen Erregistroaren publizitatea: 0607909

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Erakunde baten estatutuen aldaketa inskribatzea Euskadiko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroan


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Erakunde bateko gobernu-organo baten aldaketa inskribatzea Euskadiko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroan


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Erakunde baten Bateratzea Euskadiko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroan inskribatzea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Erakunde baten likidazioa Euskadiko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroan inskribatzea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Ebazpen judizialak edo administratiboak Euskadiko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroan inskribatzea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Langile Autonomoen Erregistroaren publizitatea egiteko eskaera


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk