Hezkuntza Saila

Unibertsitatez kanpoko ikasketen antolamendua. Gobernu-organoak

Ikastetxe publikoak Itunpeko ikastetxe pribatuak 

Ikastetxe Publikoak

Zuzendariak

Zuzendariak aukeratzea
 

 • 2021eko ekainaren 25eko (leiho berri batean irekitzen da) Hezkuntza sailburuordearen ebazpena, zeinaren bidez iragartzen baita UHEIko Zuzendariaren lanpostua izendapen askeko sistema bidez hornitzeko deialdi publikoa
 • 22/2009 Dekretua, otsailaren 3koa. Honen bitartez, prozedura arautzen da hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko. (EHAA 2009-02-18)
 • 61/2012 Dekretua, maiatzaren 8koa, hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta horietako karguak uzteko prozedurari buruzko dekretua aldatzen duena. (EHAA 2012-05-30)
 • Apirilaren 1eko 46/2014 Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoa (leiho berri batean irekitzen da), hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta horietako karguak uzteko prozedura arautzen duen otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 20.1 artikulua aldatzen duena. (EHAA 2014-04-07)<
 • 262/2017 Dekretua, abenduaren 5ekoa, hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta horietako karguak uzteko prozedurari buruzko dekretua hirugarren aldiz aldatzen duena. (EHAA 2017-12-13)
 • Ekainaren 19ko 93/2018 Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoa (leiho berri batean irekitzen da), hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta horietako karguak uzteko prozedura arautzen duen otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 2 artikulua aldatzen duena. (EHAA 2018-07-05)

Zuzendariak hautatzeko prozesuaren deialdia

 • Ebazpena, 2021eko azaroaren 22koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa atzeratzen duena (zuzendari-kargua 2022ko ekainaren 30ean hutsik geratuko den ikastetxeetakoa), eta egoera bakoitzean egin beharrekoa arautzen duena.
  • I. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da). Zuzendariaren izendapena berritzeko eskaera (pdf editagarria)
  • II. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da). Zuzendariaren agintaldia urtebeteko eperako luzatzeko eskaera (pdf editagarria)
 • Agindua, 2020ko abenduaren 9koa (leiho berri batean irekitzen da), zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketarako deialdia egiten duena. Zuzendari horiek Hezkuntza Sailaren mendean dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan jardungo dute, 2021eko ekainaren 30ean hutsik geratzen diren zuzendari-postuetan (EHAA, 2020-12-23)
  • II. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da). Zuzendariak aukeratzeko prozesuan onartzeko eskabidea (pdf betegarria)


Zuzendariak ebaluatzea

 • AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Zuzendari horiek lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz. (EHAA 2012-06-15)

Ikasketaburu eta idazkariak ebaluatzea

 • Agindua, 2013ko apirilaren 8koa, hezkuntzaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasketaburuen eta idazkarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Ikasketaburu eta idazkariak lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz. (EHAA 2013-05-07)

Zuzendari-karguaren osagarriaren zati bat finkatzea

 • 204/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendari-karguaren berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzekoa. (EHAA, 2012-10-26)
 • Abenduaren 5eko 262/2017 Dekretuaren II Atalburua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendari-karguaren berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko urriaren 16ko 204/2012 Dekretuaren Lehenengo Xedapen Gehigarria aldatzen duena. (EHAA 2017-12-13)
  Testu bategina (leiho berri batean irekitzen da)

 Deialdia

OOG (Ordezkaritza-Organo Gorena)

 

Itunpeko Ikastetxe Pribatuak

Eskola Kontseilua