Hezkuntza Saila

Gobernu-organoak. Unibertsitatez kanpoko ikastetxeak

Ikastetxe publikoak

Zuzendariak

 • 29/2023 DEKRETUA (leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 28koa, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren titulartasuneko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari, eta hura osatzen duten karguak uzteari buruzkoa (EHAA, 2023-03-14)
 • AGINDUA, 2022ko abenduaren 19koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa, 2023ko ekainaren 30ean kargua hutsik geratuko den ikastetxeetan. (EHAA, 2022-12-30)
 • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, Hezkuntza Sailburuaren 2022ko abenduaren 19ko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesuko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onesten dituztenak  (2023ko otsailaren 3an argitaratuta hezigunean (leiho berri batean irekitzen da))
 • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, Hezkuntza Sailburuaren 2022ko abenduaren 19ko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesuko onartuen eta baztertuen behin-betiko zerrendak onesten dituztenak. (2023ko otsailaren 17an argitaratuta Hezigunean)
 • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, zeinaren bidez argitara ematen baitira 2022ko abenduaren 19ko Hezkuntza sailburuaren Aginduz, ikastetxe publikoetako zuzendari-karguak hautatzeko deituriko merezimendu-lehiaketaren bidez zuzendari izateko hautatutako pertsonen zerrendak. (2023ko maiatzaren 5an argitaratuta Hezigunean (leiho berri batean irekitzen da)).

Aurreko deialdiak

 • Ebazpena, 2021eko azaroaren 22koa (leiho berri batean irekitzen da),  Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa atzeratzen duena (zuzendari-kargua 2022ko ekainaren 30ean hutsik geratuko den ikastetxeetakoa), eta egoera bakoitzean egin beharrekoa arautzen duena.
  • I. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da). Zuzendariaren izendapena berritzeko eskaera 
  • II. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da). Zuzendariaren agintaldia urtebeteko eperako luzatzeko eskaera 
 • Agindua, 2020ko abenduaren 9koa (leiho berri batean irekitzen da), zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketarako deialdia egiten duena. Zuzendari horiek Hezkuntza Sailaren mendean dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan jardungo dute, 2021eko ekainaren 30ean hutsik geratzen diren zuzendari-postuetan (EHAA, 2020-12-23)
  • II. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da). Zuzendariak aukeratzeko prozesuan onartzeko eskabidea
 • 2021eko ekainaren 25eko (leiho berri batean irekitzen da) Hezkuntza sailburuordearen ebazpena, zeinaren bidez iragartzen baita UHEIko Zuzendariaren lanpostua izendapen askeko sistema bidez hornitzeko deialdi publikoa
 • AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Zuzendari horiek lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz. (EHAA 2012-06-15)

 • Agindua, 2013ko apirilaren 8koa, hezkuntzaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasketaburuen eta idazkarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Ikasketaburu eta idazkariak lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz. (EHAA 2013-05-07)