Hezkuntza Saila

Gobernu-organoak. Unibertsitatez kanpoko ikastetxeak

Ikastetxe publikoak

Zuzendariak

 • 29/2023 DEKRETUA (leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 28koa, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren titulartasuneko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari, eta hura osatzen duten karguak uzteari buruzkoa (EHAA, 2023-03-14)
 • AGINDUA, 2023ko abenduaren 15ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez merezimendulehiaketa bat iragartzen baita Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko, 2024ko ekainaren 30ean kargua hutsik izango duten ikastetxeetan.(EHAA, 2023-12-29)
 • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, Hezkuntza Sailburuaren 2023ko abenduaren 15eko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesuko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onesten dituztenak. (2024ko otsailaren 2an argitaratuta hezigunean)
 • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, Hezkuntza Sailburuaren 2023ko abenduaren 15eko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesuko onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak onesten dituztenak. (2024ko otsailaren 16an argitaratuta hezigunean)
 • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, zeinaren bidez argitara ematen baitira 2023ko abenduaren 15eko Hezkuntza sailburuaren Aginduz, ikastetxe publikoetako zuzendari-karguak hautatzeko deituriko merezimendu-lehiaketaren bidez zuzendari izateko hautatutako pertsonen zerrendak. (2024ko maiatzaren 3an argitaratuta hezigunean (leiho berri batean irekitzen da)).

Aurreko deialdiak

 • AGINDUA, 2022ko abenduaren 19koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa, 2023ko ekainaren 30ean kargua hutsik geratuko den ikastetxeetan. (EHAA, 2022-12-30)
 • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, Hezkuntza Sailburuaren 2022ko abenduaren 19ko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesuko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onesten dituztenak  (2023ko otsailaren 3an argitaratuta hezigunean)
 • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, Hezkuntza Sailburuaren 2022ko abenduaren 19ko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesuko onartuen eta baztertuen behin-betiko zerrendak onesten dituztenak. (2023ko otsailaren 17an argitaratuta hezigunean)
 • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, zeinaren bidez argitara ematen baitira 2022ko abenduaren 19ko Hezkuntza sailburuaren Aginduz, ikastetxe publikoetako zuzendari-karguak hautatzeko deituriko merezimendu-lehiaketaren bidez zuzendari izateko hautatutako pertsonen zerrendak. (2023ko maiatzaren 5an argitaratuta hezigunean (leiho berri batean irekitzen da)).
 • Ebazpena, 2021eko azaroaren 22koa (leiho berri batean irekitzen da),  Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa atzeratzen duena (zuzendari-kargua 2022ko ekainaren 30ean hutsik geratuko den ikastetxeetakoa), eta egoera bakoitzean egin beharrekoa arautzen duena.
  • I. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da). Zuzendariaren izendapena berritzeko eskaera 
  • II. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da). Zuzendariaren agintaldia urtebeteko eperako luzatzeko eskaera 
 • Agindua, 2020ko abenduaren 9koa (leiho berri batean irekitzen da), zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketarako deialdia egiten duena. Zuzendari horiek Hezkuntza Sailaren mendean dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan jardungo dute, 2021eko ekainaren 30ean hutsik geratzen diren zuzendari-postuetan (EHAA, 2020-12-23)
  • II. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da). Zuzendariak aukeratzeko prozesuan onartzeko eskabidea
 • 2021eko ekainaren 25eko (leiho berri batean irekitzen da) Hezkuntza sailburuordearen ebazpena, zeinaren bidez iragartzen baita UHEIko Zuzendariaren lanpostua izendapen askeko sistema bidez hornitzeko deialdi publikoa
 • AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Zuzendari horiek lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz. (EHAA 2012-06-15)

 • Agindua, 2013ko apirilaren 8koa, hezkuntzaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasketaburuen eta idazkarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Ikasketaburu eta idazkariak lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz. (EHAA 2013-05-07)