Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Jabetza intelektuala

Jabetza intelektualari buruz indarrean dagoen legeria apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuan (PDF, 172 KB) (pdf, 172,14 kB) jasotakoa da. Dekretu horrek Jabetza Intelektualaren testu bategina onartzen du, gai horren gainean indarrean dauden lege-xedapenak arautuz, argituz eta bateratuz.

Testu horrek -martxoaren 6ko 5/1998 Legearen (PDF, 46 KB) (PDF) (pdf, 46,70 kB) bidez aldatua- eta testua bera zati batean garatzen duten eratorritako erregelamenduzko arauek osatzen dute Espanian jabetza intelektuala arautzen duen lege-esparrua, ezertan ere kendu gabe Espainia partaide deneko hitzarmen eta itun nazioartekoetan gai horren gainean ezarritakoa.

Horrekin batera, martxoaren 7ko 281/2003 Errege Dekretua (PDF, 83 KB) (pdf, 83,54 kB) aipatu behar dugu, Jabetza Intelektualaren Erregistro Orokorraren Araudia onartzen duena.

Jabetza Intelektualaren Erregistroa

1/1996 Errege Dekretuaren 10. artikuluak dioenez: "Jabetza intelektualaren helburu dira literatura, arte edo zientziako sorkuntza-lan original oro, edozein dela erabiltzen den euskarria, ukigarria zein ukiezina, gaur egun erabiltzen dena zein geroko batean asmatzen dena…".

Jabetza Intelektualaren Erregistroa bakarra da, eta Erregistro Zentralak eta Autonomia Erkidegoek kudeatzen dituzten Lurralde Erregistroek osatzen dute.

EAEko Lurralde Erregistroa Araban kokatua dago. Dena den, eskaerak Erregistroaren Bizkaiko eta Gipuzkoako bulegoetan ere aurkeztu daitezke Hauek dira helbideak:

EAEko probintzia bulegoak, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari atxikiak, helbide hauetan daude:

OHARRA

LANEN INSKRIPZIOEN ESKAERAK BURUTU AHAL IZATEKO BEHARREZKOA IZANGO DA AURRETIK HITZORDUA ESKATZEA, TELEFONO EDO POSTA ELEKTRONIKO HAUEN BIDEZ:


Vitoria-Gasteizeko Erregistroa: Tef. 945016848

rpi-euskadi@euskadi.eus

Bilboko Erregistroa: Tef. 944031653

kultura.bizkaia@euskadi.eus

Donostiako Erregistroa: Tef. 943022962

kultura.gipuzkoa@euskadi.eus

EAEko ERREGISTROAREN ORDUTEGIA: 8: 30etik 14: 00etara.
Lurralde Erregistroa
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria
Tel: 94 501 68 48
Fax: 94 501 94 91
rpi-euskadi@euskadi.eus
Erregistroaren Bizkaiko bulegoa
Gran Vía, 85
48011 - Bilbao
Tel.: 94 403 16 53
Fax: 94 403 16 51
Erregistroaren Gipuzkoako bulegoa
Andia, 13
20004 - Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 02 29 62
Fax: 943 02 29 65

Egileak berak, jabetza intelektualaren titularrek edo eskubide horien ondorengo titularrek, zuzenean edo ordezkari baten bidez.

Inskripzio-eskaera egiteko, honakoak aurkeztu beharko dira:

  1. Egile-eskubideak: 
  2. Eredu osagarriak:
  3. Beste eredu osagarri batzuk:
  4. Erregistro-publizitatea:
  5. Beste eskabideak:
  6. Obraren, jardueraren edo ekoizpenaren ale bat.
  7. Jabetza intelektualaren gaineko legeriak, kasuan kasu, eskatzen dituen agiri osagarriak.
  8. Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria.

Erregistroa borondatezkoa da; ezagutarazlea baino ez da eta ez ditu eskubideak eratzen. Beraz, ez da derrigorrezkoa erregistroan izena ematea jabetza intelektualaren eskubideak eskuratzeko, izan ere, autoreak berak ditu obra sortu izanagatik.

Inprimakiak makinaz edo letra larriz bete behar dira, eta eskatzaileak sinatu behar ditu.

Obra, jarduera edo ekoizpena zein euskarritan aurkeztu behar den jakiteko, ikus eskabide eredu ofizialak.

Argibide gehiago behar izanez gero, Kultura Ministerioak Jabetza Intelektualari buruz dituen web orriak bisitatzea komeni da, non zehatz-mehatz agertzen diren jarraitu beharreko urratsak