Hezkuntza Saila

Irakasle izateko gaitze: Practicum

33/2018 Dekretua, martxoaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen practicumari eta titulazioa dela-eta masterreko ikasketak egin ezin dituzten pertsonentzako prestakuntza baliokidearen practicumari buruzkoa (EHAA, 2018-03-23)

Irakaskuntzan aritzeko gaitzen duten titulazioak lortzeko ikasketak egiten dituzten unibertsitate-ikasleek praktikak egiteko prestakuntza-zentro gisa onartutako zentroen zerrenda.

Praktiketako prestakuntza-zentro gisa onartuak izateko eskaera

Behin-behineko ebazpena

Behin betiko ebazpena