Hezkuntza Saila

Zuzendaritza-prestakuntza

Atal honetan zuzendaritza-eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntza eskainiko da.

  • 2022ko urriaren 28ko Ebazpena (leiho berri batean irekitzen da), Ikaskuntza eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena, zuzendaritzaeginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritzaeginkizuna betetzeko konpetentziak eguneratzeko prestakuntza-programa espezifikoa arautzen dituena 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetarako.
  • Ebazpenaren infografia interaktiboa (leiho berri batean irekitzen da)
  • Ikaskuntza eta Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariaren Ebazpena: ZEB_HPPE programaren zenbait jarduera egitetik eta ebaluatzetik salbuesteko onartu eta baztertutako eskabideen behin-behineko zerrendak. (2023ko otsailaren 3an argitaratuta hezigunean (leiho berri batean irekitzen da))
  • Ikaskuntza eta Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariaren Ebazpena: ZEB_HPPE programaren zenbait jarduera egitetik eta ebaluatzetik salbuesteko onartu eta baztertutako eskabideen behin betiko zerrendak. (2023ko otsailaren 17an argitaratuta hezigunean (leiho berri batean irekitzen da)).

Prestakuntza-eskaintza (leiho berri batean irekitzen da)