Hezkuntza Saila

Irakaskuntzen antolamendua. Unibertsitateaz Kanpoko Irakaskuntzak. Araubide Orokorreko Irakaskuntzak. Oinarrizko Hezkuntza (6 urtetik 16ra)

  • Derrigorrezkoa eta doakoa da.
  • Helburua: pertsona guztiak prestatzea, norbanako moduan garatu eta pertsona izateko, hiritar aktibo izateko eta gizarteratzeko eta oinarrizko gaitasunak lortu ditzaten helduaroan sartzeko.
  • Helburu hori betetzeko, norbanakoen ezaugarrietara egokitzen da hezkuntza, eta azken mailetan hainbat program sartzen dira, esaterako, curriculum-aniztasunekoak eta hasierako lanbide-kualifikazioak.
  • Lehen Hezkuntzan ikasturbe bat gehieago egin daiteke eta DBHn, berriz, bi gehiago. Hortaz, Oinarrizko Hezkuntzan 18 urte bete arte egon daiteke.
  • Ikasgai guztiak gaindituta, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua lortzen da. Titulu horrekin, Batxilergoa eta erdi mailako heziketa-zikloak ikasi ahal dira.
  • Arautegia

Oinarrizko hezkuntzak bi etapa ditu:

  • Lehen Hezkuntza
  • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza