Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

EMAS-i buruzko legeria

Europakoa

  • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1221/2009 Erregelamendua (leiho berri batean irekitzen da) (EE), 2009ko azaroaren 25ekoa, erakundeek ingurumenaren auditoria eta kudeaketarako sistema komunitarioan (EMAS) borondatez parte-hartzeari buruzkoa, eta 761/2001 Erregelamenda (EE) eta Batzordearen 2001/681/EE eta 2006/193/EE Zuzentarauak indargabetzen dituena.
  • Batzordearen Erabakia, 2007ko azaroaren 19koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 761/2001 Erregelamenduaren 9. artikuluaren arabera, ziurtapen-prozedurak aintzatesten dituena eta 97/264/CE Erabakia indargabetzen duena. 761/2001 Erregelamenduaren arabera, erakundeak, beren kasa, ingurumena kudeatzeko eta ikuskatzeko Erkidegoko sistema batera (EMAS) atxikitzea onartzen zuen.

Erabiltzailearen gidaliburua

Gidaliburu globala

  • Batzordearen Erabakia, 2011ko abenduaren 7koa, EBko, beste herrialde batzuetako eta mundu mailako erakundeen erregistro korporatiboari buruzko gida baten gainekoa, horrela baitago xedatuta Europako Parlamentuaren eta Batzordearen1221/2009 Erregelamenduan (EE), erakundeek ingurumenaren auditoria eta kudeaketarako sistema komunitarioan (EMAS) borondatez parte-hartzeari buruzkoa dena.

Erreferentziako dokumentuak

txikizkako merkataritzaren sektorea

  • Decisión (UE) 2015/801 de la Comisión, de 20 de mayo de 2015, relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de excelencia para el sector del comercio al por menor, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

Turismoa

  • Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

Elikagaien eta edarien ekoizpena

  • Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, sobre el documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

Estatukoa

  • 239/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1221/2009 Erregelamendua (EE), 2009ko azaroaren 25ekoa, erakundeek ingurumenaren auditoria eta kudeaketarako sistema komunitarioan (EMAS) borondatez parte-hartzeari buruzkoa dena, aplikatzeko arauak ezartzen dituena eta Batzordearen 761/2001 Erregelamendua (EE) eta 2001/681/EE eta 2006/193/EE erabakiak indargabetzen dituena.

Euskadi

  • 307/2002 DEKRETUA, DEKRETUA, abenduaren 17koa, martxoaren 19ko 761/2001 Erregelamenduan (EB), ingurumenaren auditoria eta kudeaketarako sistema komunitarioari (EMAS) buruzkoan, jasota dauden funtzioak betetzeko erakunde eskuduna izendatzeko dena.

Azken aldaketako data: