Ekonomia eta Ogasun Saila

Arbitraje batzordea

Estatuko zergen administrazioaren eta foru aldundien artean edo, bestela, foru aldundien eta edozein AEko administrazioren artean sortzen diren tributuei eta zergei buruzko gatazkak eztabaidatu eta ebazten ditu Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordeak.

Arbitraje Batzordeak hiru kide ditu; horien izendapena Ekonomia-Itunaren Batzorde Mistoak erabakiko du (III. Kapitulua, 1. Sekzioa) eta Ogasun eta Herri Administrazio ministroak eta Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak formalizatuko dute.

2008ko apirilaren 4an osatu zen.

Arbitraje Batzordeko kideok itzal handiko adituak izan behar dira, zergen edo ogasunaren arloan lanbidez aritutakoak hamabost urtean, gutxienez.

Hasieran Arbitraje Batzordea osatu zuten kideak, honako hauek izan ziren:

  • Presidentea: Carlos Palao Taboada
  • Batzordekidea: Isaac Merino Jara
  • Batzordekidea: Fernando De la Hucha Celador (ondoren, Francisco Javier Muguruza Arresek ordezkatu zuen)

2014ko maiatzaren 12ko Ogasun eta Finantzetako sailburuaren Aginduaren bidez eta Ogasun eta Herri Administrazioetako ministroaren maiatzaren 30eko HAP/889/20014 Aginduaren bidez, 2014ko urtarrilaren 16ko Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak adostu zuen egungo eraketa, eta honako hau da:

  • Presidentea: Gabriel Casado Ollero
  • Batzordekidea: Isaac Merino Jara
  • Batzordekidea: Francisco Javier Muguruza Arrese

Hala ere, gaur egun, hainbat motatako arrazoi pertsonalak direla medio, osaketa osatu gabe dago eta sutsuki berriak zeintzuk izango diren aztertzen ari dira. Bitartean, suntsiarazpen-jarduera etenda dago.

Arbitraje Batzordeko idazkaria ez da batzordekide izango, eta baldintza hau bete beharko du: Estatuko Administrazioaren edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren edo Foru Aldundien zerbitzura dauden langile izatea. Bere izendapena hiru urteko epeetarako eta txandakatua izango da.

Gaur egun, idazkaria Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko funtzionario bat da, eta egoitza Gasteizko Gaztelako Atea kaleko 15. zenbakian dago (01007 posta-kodea). Aldi baterako, eraikin horretan egiten ari diren egokitzapen-lanak direla eta, Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren 2020ko ekainaren 26ko Aginduaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren eraikinera lekualdatu da (Donostia kalea 1, 01010 posta-kodea, Vitoria-Gasteiz).

Egungo izendapena eta egoitza aldaketa ondorengo Aginduen onarpenaren bidez gauzatu zen:

AGINDUA, 2020ko ekainaren 25koa, zeinaren bidez kargutik Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordeko idazkaria kentzen baita eta haren ordezkoa izendatzen, eta aldatzen baita batzorde horren egoitza.

AGINDUA, 2020ko ekainaren 26koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena, zeinaren bitartez xedatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordeko idazkariak bere kargua uztea eta haren ordezkoa izendatzea eta batzorde horren egoitza aldatzea.

Ekonomia Ituna (III. Kapituluko 3. Sekzioa)

Arbitraje Batzordearen Araudia (pdf. 173 KB)
(1760/2007 Errege-Dekretua, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordearen araudia onartzen duena)
Errege Dekretuak aldatua:
335/2014 Errege Dekretua, maiatzaren 9koa, abenduaren 28ko 1760/2007 Errege-Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordean onartutako araudia aldatzen duena


Ekonomia Ituna

Arbitraje Batzordearen arautzea Ekonomia Ituneko III. Kapituluko 3. Sekzioan dago: 65. artikulua (Osaera), 66.a (Funtzioak), 67.a (Arbitraje Batzordearen akordioak) eta 68.a (Prozedura bereziak).

Bestalde, 66.2 artikuluak gatazkak ebazteko prozeduraren arau bidezko garapena aurreikusten du, eta aurreikuspen hori bete egin da Arbitraje Batzordearen araudia onartuz. 

Araudia

Arbitraje Batzordearen funtzionamendu-, antolamendu- eta prozedura-arauak bi administrazioek (Estatukoak eta Euskal Autonomia Erkidegokoak) Ekonomia Ituneko 2007ko uztailaren 30eko Batzorde Mistoaren jatorrizko bertsioa onartu zuten araudian daude.

Arbitraje Batzordearen Araudia abenduaren 28ko 1760/2007 Errege Dekretuaren bidez onartu zen (EBO zk.:14, 2008-01-16), eta ondoren, 335/2014 Errege Dekretuaren bidez eguneratu da (EBO zk.:130, 2014-05-29). Hurrengo edukia dauka araudiak (honi aurkibidea atxiki zaio):

ARBITRAJE BATZORDEAREN ARAUDIA; EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREKIKO EKONOMIA ITUNEAN AURREIKUSITAKOA DA BATZORDE HORI.

ATARIKO KAPITULUA. Araudiaren xedea
1. artikulua. Araudiaren xedea

I. KAPITULUA. Arbitraje Batzordearen izaera eta eskumenak
2. artikulua. Arbitraje Batzordearen izaera
3. artikulua. Arbitraje Batzordearen eskumenak

II. KAPITULUA. Arbitraje Batzordearen antolaketa
4. artikulua. Arbitraje Batzordearen osaera
5. artikulua. Arbitroen izendapena, kargu-uztea eta ordainketa
6. artikulua. Arbitroen eskumenak
7. artikulua. Arbitraje Batzordearen idazkaria

III. KAPITULUA. Arbitraje Batzordearen funtzionamendua
8. artikulua. Arbitraje Batzordearen funtzionamenduko araubidea

IV. KAPITULUA. Arbitraje Batzordearen prozedura
9. artikulua. Arbitraje Batzordean prozedura hastea
10. artikulua. Estatuko Administrazioaren aldetik gatazka sustatzea
11. artikulua. Foru-aldundien aldetik gatazka sustatzea
12. artikulua. Edozein autonomia-erkidegotako administrazioaren aldetik gatazka sustatzea
13. artikulua. Tributu-administrazioen artean sustatzen diren gatazkak hasteko prozedura
14. artikulua. Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordearen aldetik gatazka sustatzea
15. artikulua. Gatazkaren sustapena jakinaraztea eta ondorioak
16. artikulua. Izapidetzea
17. artikulua. Ebazpena
18. artikulua. Ebazpenak jakinaraztea eta gauzatzea
19. artikulua. Aurka-egitea

Azken aldaketako data: