Artes Plásticas Premios Gure Artea 2002


2002
2000
1998

Artistas
Seleccionados
 
Jose Ramón
Amondarain
(1º)

Jon Mikel Euba (2º)

Pepo Salazar (3ª)


Roberto Aguirrezabala
Bigara
Inazio Escudero
Mikel Eskauriatza
Hafo y Ti-Ta.net
Jeleton
Abigail Lazkoz
Maider López
Asier Mendizabal
Eva Morant
Aitor Ortiz
Juan Pérez Agirregoikoa
Txuspo Poyo
Iñigo Royo
Estíbaliz Sádaba
Xabier Salaberria
Azucena Vieites

 

Inazio Escudero

Inazio Escudero Bizkarguenaga
Bilbao, 1972


IKASKETAK

Arte Ederretan Lizentziatua, ikus-entzunezkoen espezialitatean, EHU Leioa 1995.
Schüle und Museum für Gestaltung, ZÜRICH 1996.
Angel Badosen eta Txomin Badiolaren tailerra. ARTELEKU, Donostia 1997
Arte Digitalen Masterra, Institut Universitari d´l Audiovisual.Universitat
Pompeu Fabra, Bartzelona 1998.
CAP: EHU Leioa 1997.
Valdepeñaseko sorkuntza artistikoaren V. nazioarteko ikastaroak, Jaen 1996.


LAN ESPERIENTZIA

HOR KONPOM MARIANTON telesaileko 75 programetan gidoigilea eta platoko
laguntzailea, ETB-1.
IKUSMEN bideo ekoizpenekin lankidetza, mikroespazioak eta bideoak SOS
deiak-entzat.
Platoko, edizioko eta argiztatzeko lan didaktikoak PIN´92.
Irakaslea LOGSEn eta ESOn Agurainen, Basaurin, Gernikan eta Duranan.
1998-2001.
Bizkaiko Foru Aldundiak eta BIEk antolatutako udalekuetan begiralea (1990-1994).
Barmana, La Baquiense, Bakio, uda, 1996.
Mirabetza, Zürich 1996.


BEKAK ETA LAGUNTZAK

Ikus-entzunezkoen sorkuntzarako bekak BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 1997.
Sorkuntza artistikorako laguntzak BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 1998.
Grafismo elektronikoa Euskal Irrati Telebista 1994.


ERAKUSKETAK ETA BIDEOEN PASEAK

1995
El país de los tuertos. REINA SOFIA ZENTRO NAZIONALA. MADRIL.
Arte Ederrak 95. Sanz Enea, Zarautz.
Arte ederren fakultatea, BBK, Bilbao.

1996
ARTE ESPAÑOL PARA FIN DE SIGLO. Tecla Aretoa kultur zentroa.
Hospitalet. Obraren jabetza; EHUko ONDARE ARTISTIKOA.
CIBERRIA erakusketa: BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA.
Tailers overts. LANGELOT elkartea. Bartzelona.
Lau eguneko bideo emanaldia; MEDIAS. Likiniano, Bilbao.
Ikus-entzunezkoen 8. erakusketa. BBV Bilbao.
Nazioarteko V. ikastaroak : Valdepeñas, Jaen.

1997
EN CONSTRUCCIÓ, Centro d´Art Santa Mónica. Bartzelona.
Arte Español para Fin de siglo. ATARANZAS aretoa, Valentzia.
“CON TACTO” mestizo jaialdia: Ludwig La Habana Fundazioa, CC Hispano COSTA RICA, Bogotako BBAA museoa, Bartzelona, Sevilla, Gasteiz, Granada.

1998
Angel Badosen eta Txomin Badiolaren tailerra, ARTELEKU
Donostia/Monte hermoso Gasteiz.
Lekeitioko XXI Euskal zinema eta bideo bilera Sormenezko bideo profesionala 2. saria. Lekeitio.

1999
Muñonmental valey. ABISAL espazioa, Mazarredo Bilbao.
HIPERTRONIX, Espai d´art contemporani D´castelló. Castelló.

2001
SUPERKONGRESUA, DAE Donostia.
Gasteizko bideoen jaialdia.
HEMEN, GAUR ORAIN, Bilboko Arte Ederren museoa. Bilbao.

2002
NI Galerie du Triangle, Bordele.
Miro Fundazioa. Intervenciones TV-Montehermoso Gasteiz.


 

Inazio Escudero Bizkarguenaga
Bilbao, 1972


ESTUDIOS

Licenciado en Bellas Artes, Especialidad Audiovisuales, UPV Leioa 1995 Schüle und Museum für Gestaltung, ZÜRICH 1996.
Taller Angel Bados y Txomin Badiola ARTELEKU, Donostia 1997
Master Artes Digitales, Institut Universitari d´l Audiovisual.Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 1998.
CAP UPV-EHU Leioa 1997.
V cursos internacionales de creación artística Valdepeñas de Jaén 1996.


EXPERIENCIA LABORAL

Guionista y ayudante de plató en los 75 programas de la serie HOR KONPOM
MARIANTON, ETB-1. Colaboraciones con IKUSMEN vídeo producciones, Microespacios y Videos para SOS deiak.
Labores didácticas de plató, edicion e iluminación PIN´92.
Profesor en LOGSE y ESO Agurain, Basauri, Gernika y Durana. 1998-2001.
Monitor Campamentos de verano organizados por la Diputación Foral de
Bizkaia y la BIE (1990-1994).
Barman La Baquiense, Bakio verano 1996.
Servicio doméstico Zürich 1996.


BECAS y AYUDAS

Becas para la Creación Audiovisual DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1997.
Ayudas a la creación artística DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1998.
Grafismo electrónico Euskal Irrati Telebista 1994.


EXPOSICIONES Y PASES DE VIDEO

1995
El país de los tuertos. CENTRO NACIONAL REINA SOFIA. MADRID.
Bellas Artes 95. Sanz Enea, Zarautz.
Facultad de Bellas Artes, BBK, Bilbao.

1996
ARTE ESPAÑOL PARA FIN DE SIGLO. Centro cultural Tecla Sala.
Hospitalet.
Adquisición de obra; PATRIMONIO ARTISTICO de la UPV.
Muestra CIBERRIA: MUSEO DE BELLAS ARTES de BILBAO.
Tailers overts. Asoc. LÁNGELOT. Barcelona.
Lau eguneko bideo emanaldia; MEDIAS. Likiniano, Bilbao.
8. Muestra audiovisual. BBV Bilbao.
V cursos internacionales : Valdepeñas de Jaén.

1997
EN CONSTRUCCIÓ, Centro d´Art Santa Mónica. Barcelona.
Arte Español para Fin de siglo. Sala ATARANZAS, Valencia.
Festival “CON TACTO” mestizo: Fundación Ludwig La Habana,
CC Hispano COSTA RICA,
Museo BBAA de Bogotá, Barcelona, Sevilla, Gasteiz, Granada.

1998
taller Angel bados txomin badiola, ARTELEKU Donostia/Monte hermoso
Vitoria.
Lekeitioko XXI Euskal zinema eta bideo bilera Sormenezko bideo
profesionala 2.saria. Lekeitio.

1999
Muñonmental valey. Espacio ABISAL, Mazarredo Bilbao.
HIPERTRONIX, Espai d´art contemporani D´castelló. Castellón.

2001
SUPERKONGRESUA, DAE Donostia-San Sebastián.
festival de vídeo de Vitoria.
HEMEN, GAUR ORAIN, Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao.

2002
NI Galerie du Triangle, Bordeaux.
Fundación Miró.
Intervenciones TV-Montehermoso Gasteiz.

Caldo diario


Caldo diario, 2001
Bideoa
10' 20''Caldo diario, 2001
Bideoa
10' 20''