Enpresa Berritzaile berriak sortzea: bigarren laguntza-deialdia. Bizkaia 2018

LABURPENA
Titulua:
Enpresa Berritzaile berriak sortzea: bigarren laguntza-deialdia. Bizkaia 2018
Xedea:
Enpresa-proiektuaren edo barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa, enpresa berritzaile berriak sortzea, teknologo bat edo negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa eta enpresen azeleraziorako proiektuak garatzea.
Diru kopurua:
1.732.485,00 euros
Deialdiaren araudia:
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 2/2018 FORU DEKRETUA (BAO Zk. 15/2013)
  Bizkaiko Foru Aldundiaren 2/2018 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 16koa. Honen bidez, Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2018. urterako.
 • 3049/2018 FORU AGINDUA, maiatzaren 24koa. (BAO Zk. 108/2018)
  Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko foru diputatuaren 3049/2018 FORU AGINDUA, maiatzaren 24koa. Honen bidez, enpresa berritzaileak sortzeko programaren bigarren laguntza-deialdia ezartzen da, 2018. urterako.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila
Erakunde erabakigarria:
Bizkaiko Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 944 068 000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Itzuli Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Enpresa Berritzaile berriak sortzea: bigarren laguntza-deialdia. Bizkaia 2018
Enpresa-proiektuaren edo barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa, enpresa berritzaile berriak sortzea, teknologo bat edo negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa eta enpresen azeleraziorako proiektuak garatzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Pertsona eta erakunde hauek eskuratu ditzakete 1. taldeko gastuetarako diru-laguntzak Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren pertsona fisikoak. Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren enpresak. Lehendik diren enpresak, 10 lanpostutik gora dituztenak eta negozio-unitate berriak sustatzen dituztenak, beti ere Beaz, SAUekin batera barne ekintzailetzarako diseinatutako proiektuen emaitza badira. Enpresa berritzaile berriak, EJZn alta eman gabeak badira edo haien EJZko altaren lehenengo data 2016ko urtarrilaren 1a edo 1az gerokoa bada. Honako hauek eskuratu ditzakete 2. eta 3. taldeko gastuetarako diru-laguntzak: Enpresa berritzaile berriek, baldin eta EJZko altaren lehenengo data 2016ko urtarrilaren 1a edo 1az gerokoa bada, eta, eskabidea aurkezten denean, gutxienez lansaio osoko lanpostu 2 badituzte. Honako hauek eskuratu ditzakete 4. taldeko gastuetarako diru-laguntzak: EJZko altaren lehenengo data 2015eko urtarrilaren 1a edo 1az gerokoa duten enpresek, baldintza hauekin: Enpresaren azeleraziorako proiektu espezifiko bat duten enpresak. Eskabidea aurkeztean lansaio osoko 4 lanpostu izatea edo 100.000 euroko edo hortik gorako fakturazio zenbatekoa izatea. Enpresak Sustatzeko Zerbitzuaren edozein programaren aurreko deialdietan 2. edo 3. taldeko gastu-baliokideetarako diru-laguntza eskuratu duten enpresak, beti ere espediente horien justifikazioa amaituta badago.
a) Sozietatearen helbidea, zerga-helbidea eta ekoizpen-zentro bat Bizkaiko Lurral de Historikoan izatea edo hartan erroldatuta egotea. Entitate onuraduna izateko enplegu-baldintza bete behar denean, aipatutako ekoizpen-zentroa langileren bat izan beharko du. b) Enpresa kasuetan, merkataritzako sozietate moduan edo kooperatiba moduan eratuak izan behar dira. c) Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen ondoriozkoak eguneratuta edukitzea. d) Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana. e) Foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
1.732.485,00 euros
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • ¿ Proiektuari buruzko memoria. ¿ Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku-helbideratzeari buruzko datuak ez badaude edo bertan dauden datuak aldatu nahi badira. Proiektuaren memoria eta hartzekodunaren fitxa Ekonomia eta Lurralde Garapeneko Sailaren webgunean dauden ereduen arabera aurkeztu behar dira (www.biz-kaia.eus/Enpresak eta nazioartekotzea/Ekintzailetza/Berrikuntza eta sorkuntza/Enpresa berritzaileak sortzea). ¿ Talde-sustatzailearen lanbide-historia edo enpresaren ibilbidea, hala badagok ¿ Enpresa berritzaile berrien kasuan, sozietatearen eraketari buruzko eskritura, behar bezala erregistratuta, eta, hala badagokio, kapital-gehikuntzari buruzko eskriturak. ¿ 2. artikuluan ezarritako betekizuna ¿enpleguari buruzkoa¿ bete behar denean, langile autonomoen kasuan bakarrik: enpresak ordaindutako azken automonoen ziurtagiria edo azken nomina. Inoren konturako langileen kasuan, betekizun hori automatikoki egiaztatuko du Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak. ¿ 1. taldeko gastuetarako ¿enpresa-proiektua garatzeko gastuak¿ diru-laguntza eskatzen denean: ¿ Pertsona fisikoak direnean: eskatzailearen errolda-ziurtagiria. ¿ Negozio-unitate berriak sustatzen dituzten lehendik diren enpresak, Beaz, S.A.U.ren agiria, enpresaren barne ekintzailetzako proiektua berresten duena. ¿ 2. taldeko gastuetarako -enpresa berritzaile berriak sortzeko gastuak- diru-laguntza eskatzen denean: ¿ Errentamendu-kontratua, behar bezala beteta, hala badagokio. ¿ Teknologoa edo negozioa garatuko duen pertsona kontratatzeko 3. taldeko gastuetarako diru-laguntza eskatzen denean: ¿ Lan kontratua. ¿ Langileen zerrenda (TC2) edo alta Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean, zerrendarik ezean. ¿ Lan-bizitza. ¿ Curriculum vitaea. ¿ Enpresa berrian izango dituen eginkizunen deskribapen laburra. ¿ 4. taldeko gastuetarako -proiektuaren azeleraziorako gastuak- diru-laguntza eska- tzen denean eta : ¿ 2016. ekitaldiari dagokion sozietateen gaineko zerga. Hau ez izatekotan, zinpeko aitorpena, 2016ko fakturazioaren zenbatekoa adieraziz.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Solicitud


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/06/18 - 2018/09/21
Aurkezteko epe-muga:
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko foru diputatuaren 3049/2018 FORU AGINDUA, maiatzaren 24koa. Honen bidez, enpresa berritzaileak sortzeko programaren bigarren laguntza-deialdia ezartzen da, 2018. urterako.
Ebazteko epea:
Eskabideak ebazteko, gehienez ere sei (6) hilabeteko epea egongo da, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunetik aurrera.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.