Kontrataziorako diru-laguntzen deialdia Barakaldoko langileak kontratatzen dituzten enpresetarako. 2018

LABURPENA
Titulua:
Kontrataziorako diru-laguntzen deialdia Barakaldoko langileak kontratatzen dituzten enpresetarako. 2018
Xedea:
Inguralde erakunde autonomoaren bitartez Barakaldoko Udalaren diru laguntzak emateko prozedura arautzea da oinarrion xedea, enpresek inoren konturako langileekin lan kontratuak gauzatu ditzaten, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Enplegua Sustatzeko Toki Ekintzetarako Laguntzen Deialdiaren barruan (2017ko uztailaren 28an EHAOn argitaratuko deialdia).
Diru kopurua:
183.069,79 euros
Deialdiaren araudia:
 • Erabaki-laburpena (BAO Zk. 247 /2018)
  Inguraldeko Lehendakaritzaren 2017ko abenduaren 21eko 436 zenbakidun ebazpen bidez onartu den, Enplegua sustatzeko / Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren tokiko ekintzetarako laguntzei buruzko deialdiaren esparruan kontratatzeko laguntzak emateko deialdia.
Araudia:
 • Oinarri arautzaileak (BAO Zk. 241/2017)
  Barakaldoko Udalak kontratazioetarako emango dituen laguntzen oinarri arautzaileak Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzei buruzko deialdiaren esparruan (EHAA, 2017ko uztailaren 28a) behin betiko onartzea.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Barakaldoko Udala
Deialdia egiten duen organoa:
Barakaldoko Udala
Erakunde erabakigarria:
Tokiko Administrazioa (udalak)
Bertan emandako arreta:
Inguralde (Aldapa, 3 A) Udal Erakunde Autonomoaren sarrera erregistroan aurkeztu behar dira eskabideak.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Inguralde (Aldapa, 3 A) Udal Erakunde Autonomoaren sarrera erregistroan aurkeztu behar dira eskabideak.
Itzuli Inguralde (Aldapa, 3 A) Udal Erakunde Autonomoaren sarrera erregistroan aurkeztu behar dira eskabideak.
Kontrataziorako diru-laguntzen deialdia Barakaldoko langileak kontratatzen dituzten enpresetarako. 2018
Inguralde erakunde autonomoaren bitartez Barakaldoko Udalaren diru laguntzak emateko prozedura arautzea da oinarrion xedea, enpresek inoren konturako langileekin lan kontratuak gauzatu ditzaten, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Enplegua Sustatzeko Toki Ekintzetarako Laguntzen Deialdiaren barruan (2017ko uztailaren 28an EHAOn argitaratuko deialdia).
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Inoren kontura diharduten langileekin kontratuak hitzartzen dituzten pertsona fisikoak nahiz juridikoak (dena delakoa forma juridikoa) izango dira laguntza hauen onuradunak. Edozein kasutan ere, lan egoitza eta ekonomia jarduera Barakaldon izan behar dute.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
183.069,79 euros
Muga:
3.000 euroko gehienezko laguntza, lanaldi osoko hiru hilabeteko lan kontratu bakoitzeko; eta 6.000 euroko gehienezko laguntza, berriz, lanaldi osoko sei hilabeteko nahiz gehiagoko lan kontratu bakoitzeko. — 9.000 eurora arte igo daiteke laguntza, kontratatutakoak ondorengo kolektibootakoak baldin badira: Diru-sarrera Bermatzeko Errentaren hartzaile-titularrak; lehenengo enplegua lortu duten 35 urtetik beherakoak kontratatu aurreko 18 hilabete gutxienez Lanbide-EEZn izena emanda egon direnak eta hilabete horietatik 12tan gutxienez langabezian, eta 55 urtetik gorako langabeak. Kontratazio egunaren aurretik egon behar du sartuta aipatutako kolektibo horietako batean kontratatuak.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
(Eskaera)
Formularioa
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/01/22 - 2018/04/22
Aurkezteko epe-muga:
Eskabideak aurkezteko epea 2018ko urtarrilaren 22an hasiko da eta 2018ko apirilaren 20an, 13:00etan, amaituko da
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.