PRTR komunikazioaren izapidetze elektronikoari buruzko ohiko galderak

Kargatutako datuak zuzentzeko eskatzea

INGURUNETen PRTR prozeduran badaude kargatutako datuak bistaratzen direnak, baina aldatu ezin direnak. Aldaketaren bat egin behar bada, ingurumena@euskadi.eus emailera bidali behar da eskaera.

Komunikazioa egoitza elektronikoan egitean, dokumentu bat erantsi beharko da aldaketen eskaerarekin, espedientean jasota gera dadin.

Hondakinak

PRTR komunikazioan, kokalekutik kanpo transferitutako hondakinak bakarrik hartzen dira kontuan. Hau da:

 • Instalazioaren mantentze-lanetan sortutako hondakinak, behar bezala kudeatzeko kanpora bidaltzen direnak.
 • Instalazioan egindako hondakinen tratamenduaren ondorioz sortutako hondakinak, ondoren kanpora bidaltzen direnak, behar bezala kudeatzeko.
 • Instalazioan jasotako hondakinak, biltegiratu eta gero kanpora bidaltzen direnak, behar bezala kudeatzeko.

IPPC instalazioetarako baimendutako hondakinak bakarrik agertzen dira, ezin dira hondakinak gehitu. Agertzen ez den hondakin baten datuak jakinarazteko, ingurumen-baimen integratuaren aldaketa ez-funtsezkoaren jakinarazpena egin beharko da, eta ingurumena@euskadi.eus helbidera bidaliko da zuzenketen dokumentua, non informazioa gehituko da. Dokumentu hori erantsiko da ere egoitza elektronikoan, espedientean egon dadin.

Zerrendan agertzen den hondakinetako batetik 2020an kantitaterik sortu ez bada, "0" datua emango da. "0" daukaten hondakinak ez dira PRTR Españara bidaliko.

Emisioak

M (Neurketa), C (Kalkulua) eta E (zenbatespena) indikazioak datuaren kalitatearen indikazioak dira, baina ez dakarte besterik eta ez dute haren baliozkotasuna baldintzatzen. Ez dago eragozpenik E datuak etengabe emateko.

Ingurumen Baimen Integratuan agertzen diren kutsatzaile guztien datuak eman beharko dira.

Era berean, enpresak egindako kalkulu edo estimazioetatik eratorritako datuak eman beharko dira, nahiz eta IBBn mugatuta ez egon (adibidez, karbono dioxidoa isurketa-eskubideen merkataritzan sartutako enpresen kasuan).

Edozein arrazoirengatik (adibidez, 2020an aktibatu ez den ekoizpen-lerro bat) kutsatzaile baten emisioa sortu ez bada, emandako datua "0" izango da.

Ingurumen Baimen Integratuaren baldintzatzaileen ondorioz neurtutako kutsatzaileen datuen kudeaketari dagokionez, hautemate-mugatik beherako emaitza jarraituak eskaintzen dituztenean, Monitorizazioko BREFean (26. or.) gomendatutako mota horretako emaitzak kudeatzeko metodoak kontuan hartuta, honako aukera hau proposatzen da:

 • Eskoziako PRTR komunikaziorako proposatutako metodologiari jarraituz (Scottish Pollutant Release Inventory (leiho berri batean irekitzen da), neurketaren emaitzak 0an ezarri behar dira, kutsatzaile batentzako emaitzak guztiak detekzio-mugaren azpitik daudenean eta kutsatzailea presente dagoela uste izateko beste arrazoirik ez dagoenean.
 • Kutsatzaile bat dagoela pentsatzeko arrazoiak daudenean, neurketaren emaitzak detekzio-mugaren balioaren erditzat hartu behar dira.
 • Balio batzuk detekzio-mugatik gora eta beste batzuk azpitik daudenean, mugatik gora daudenak neurtutako balio gisa hartu behar dira, neurketak okerrak edo zehaztugabeak direla frogatu ezean, eta muga horretatik beherako irakurketak kalkulatutako datu gisa mugaren balioaren erditzat hartu behar dira.

Prozesuan agertuko direla aurreikusten ez diren kutsatzaileak eta, jakina, IBBn aipatzen ez direnak (adibidez, konposatu organikoak kimika ez-organikoko% 100eko enpresa batean) hutsik utziko dira.

Emisioak ez dira fokutik kontuan hartzen, ingurune hartzaile eta kutsatzailetik baino.

Uretara egiten diren isurketen kasuan, ingurune hartzaileak honako hauek izan daitezke:

 • Industria-konplexutik kanpoko araztegi pribatua: kolektorera isurtzea, hondakin-urak industria-konplexutik kanpoko araztegi pribatu batera bideratzeko.
 • Titulartasun publikoko HUA (udalekoa edo autonomikoa): isuria kolektorera edo estolderia-sarera denean, hondakin-urak hondakin-uren araztegi publiko bateraino eramaten dituena.
 • Arazketarik gabeko estolderia-sarea (udal edo erkidego mailakoak): hondakin-urak bildu eta garraiatzen dituzten baina araztegirik ez duten kolektore edo hoditerietara isurtzen denean (jabari publiko hidraulikora isurtzen denean).
 • Itsasertza: itsas-lehorreko jabari publikora isurtzea.
 • Estatuaren titulartasuneko erkidego barruko arroa: erkidego barruko arroak, Estatuko Administrazio Orokorrak kudeatu behar dituenak(Konfederazio Hidrografikoak)

Azken aldaketako data: