Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Energia-efizientzia hobetzeko eraikinak birgaitzeko Next Generation Funtsen helburuak

Next Funtsetarako laguntzak, EUSKADIn energia-efizientzian bizitegi-parkea birgaitzeko

Etxebizitza Birgaitzeko eta Hiria Berroneratzeko Planaren 3., 4. eta 5. programei dagozkien dirulaguntza bidezko zuzeneko laguntzen deialdi publikoak honako helburu operatibo hauek ditu:

 • Euskadin bizitegi-birgaitzearen arloan dauden tresnekin ahalik eta lerrokadura hoberenari eustea
 • Eraikin eta etxebizitzen bizitegi-birgaitzearen arloan Euskadin dauden laguntza guztiak herritarren eskura jartzea
 • Eraikinen eta etxebizitzen birgaitzearen arloan herritarrei laguntzeko egitura hitzarmen partikularren bidez indartzea birgaitze-bulegoen figuraren bitartez, eta erakunde laguntzaileen bitartez laguntzen izapidetzea arintzea
 • Baliabide publikoen erabileran efizientzia hobetzea
 • Herritarrei dagozkien laguntzak eskuratzen laguntzea
 • Euskadiko bizitegi-parkearen energia-efizientzia hobetzea
 • EAEko herritarren bizi-baldintzak hobetzea bizitegi-eremuan

Lortu beharreko helburuak

2023ko 4. hiruhilekorako helburuak

Etxebizitza bakarrak
Hasitako espedienteak, guztira 7.773
1. programa - Auzoak 1.943
2., 3., 4. eta 5. programak 5.830

Eusko Jaurlaritzak mobilizatutako inbertsioak*

Inbertsioak

Milioi eurotan
Guztira 39.140
2. programa 4.664
3., 4. eta 5. programak 34.476

*Berreskuratze eta Erresilientzia Plan Nazionalaren 2. osagaiak ekarritako funtsak sartzen dira.

Hona hemen Next Generation EU Funtsen helburuei lotutako funtsezko kontzeptuak:

 • Suspertzea eta erresilientzia: COVID-19ren pandemiaren ondorioz Europan eta mundu osoan jarduera ekonomikoa errotik hautsi ondoren, beharrezkoa da EBn jarduera ekonomiko eta sozialaren suspertzea dinamizatuko duten eta EBko estatuetako herritarren arazoei aurre egiteko gaitasuna babestuko duten politika ekonomiko-sozialak garatzea.
 • Piztea: komenigarria da teknologia garbiak eta berriztagarriak sortzen eta finkatzen laguntzea.
 • Birgaitzea: bizitegi-eraikinen parkea berritzea, eraikinen energia-efizientzia hobetzeko jarduerak dinamizatzen dituzten laguntzak eta dirulaguntzak emanez.
 • Karga eta hornidura: garraio jasangarria eta karga-estazioak eguneroko errealitatea izan daitezen beharrezkoak diren baldintzak gaitzea.
 • Konektatzea: banda zabal azkarreko zerbitzuak zabaltzea, tamaina guztietako herrietara iristeko.
 • Modernizatzea: Administrazio publikoaren digitalizazioa babestea, gaur egungo zerbitzu-katalogo eraginkor eta efiziente bat eskaintzeko, Europako herritarren beharren arabera.
 • Zabaltzea: datu-hodei jasangarriak egotea ahalbidetzea
 • Hobetzea eta berrabiaraztea: hezkuntzaren eta trebakuntzaren gainean jardutea trebetasun digitalak babesteko.

Etxebizitza Birgaitzeko eta Hiria Berroneratzeko Planak honako helburu nagusi hauek ditu:

 • Espainian eraikitako parkea birgaitzea bultzatzea
 • Energetikoki efizienteak diren eraikinetan alokairu sozialeko etxebizitza-parkea handitzea
 • Energia efizienteen sektorea aktibatzen eta etxebizitzak birgaitzen laguntzea, epe laburrean enplegua eta jarduera sortuz
 • Energia eta Klimaren Plan Nazional Integratuan (PNIEC) eta Espainiako eraikuntzaren sektorean energia birgaitzeko epe luzeko estrategian (ERESEE) jasotako birgaitze-helburuak betetzen direla aurreratzea.

Horretarako, Espainiako Hiri Agenda ezarriko da (www.aue.gob.es), eta ekintza-planeko jarduketa guztiak abiaraziko dira, bai metropoli-eremu handietan, bai landa-eremuetan, baita alokairu sozialeko etxebizitzetan ere, erronka demografikoari erantzunez. Bereziki, hiria birgaitu eta berroneratzeko jarduera bultzatuko du, eraikuntzaren eta higiezinen sektorea suspertzeko eta energiaren eta klimaren arloan eta digitalizazioaren arloan Europan eta Estatuan hartutako konpromisoak betetzeko funtsezko pieza gisa.

Horrez gain, 5.000 biztanletik beherako udalerri eta guneetako jarduketei berariaz zuzendutako pakete bat ere sartu da, hiri- eta landa-berroneratzetik abiatuta erronka demografikoari heltzen laguntzeko.

Zenbatetsitako inbertsioa, guztira: 6.820 milioi euro

 • Impulsar la implementación de la Agenda Urbana Española y, de forma específica, la actividad de rehabilitación como pieza clave en la reactivación del sector de la construcción e inmobiliario y en el cumplimiento de los compromisos europeos y nacionales en materia de energía, clima y digitalización, con una enorme potencialidad, tanto por las condiciones de antigüedad y conservación del parque edificatorio, como por su capacidad de creación de puestos de trabajo.
 • En el marco de implementación de la Agenda Urbana, cumplimiento a través de sus programas y entre otros, de los siguientes principios clave: eficiencia energética; asequibilidad en el acceso a la vivienda; descarbonización e integración de renovables; ciclo de vida y circularidad; así como elevados niveles ambientales y de salud.
 • Lucha contra la pobreza energética: los programas de ayudas a la rehabilitación y construcción de vivienda social que desarrollan este plan atienden a la realidad económica y social de los hogares, y a sus particulares circunstancias, con especial atención a la problemática social de la pobreza energética.
 • Renovación y mejora de viviendas y entornos residenciales: el plan contempla herramientas para impulsar la rehabilitación del parque residencial edificado de comunidades autónomas y entidades locales, con vocación ejemplarizante, en aras de la reducción de consumo de energía y de las emisiones.
 • Descarbonización de la calefacción y la refrigeración: los programas de rehabilitación del plan impulsan la reducción del consumo de calefacción y refrigeración mediante actuaciones que reduzcan su demanda y mejoren el rendimiento energético de estas instalaciones fomentando la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables.
 • Contribuir a la digitalización del sector edificatorio en las actuaciones de rehabilitación y la promoción de vivienda en alquiler social, favoreciendo la generación de unas bases y dinámica de crecimiento y consolidación del sector que continúe en el medio y el largo plazo.
 • Contribuir al impulso de los ámbitos emblemáticos de la Unión Europea y, en particular, a la «Activación», puesta en marcha temprana de tecnologías limpias con perspectivas de futuro y aceleración del desarrollo y el uso de energías renovables y la «Renovación», para la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y privados.
 • Generar el modelo de gestión del agente rehabilitador y fomentar la agrupación de los distintos servicios para la ejecución de las rehabilitaciones a través de un único agente o gestor, modelo «llave en mano».

Azken aldaketako data: