Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Saila

Onartutako dokumentu elektronikoen formatuak

Xehetasunak

Agertokien definizioa

Administrazio elektronikoaren arloan, dokumentu elektronikoen kudeaketari buruz honako agertoki hauek definitu ahal ditugu:

Escenario Araudi-eskakizuna
Izen laburra
Irakurtzeko formatuak

35. artikulua. 5. puntua.

51. artikulua. 2. puntua.

Irakurketa
Aurkezpenerako formatuak

9. artikulua. 1. puntua.

22. artikulua. 3. puntua

Aurkezpena
Biltegiratzeko formatuak 21/2012 dekretuan ez da eskakizunik aipatzen. Biltegiratzea
Paperezko jatorrizko dokumentuen kopia elektronikoen formatuak

45. artikulua.

49. artikulua.

Paperetik elektronikora
Internet bidez zabaltzeko formatuak 9. artikulua. Internet

Artikuluak otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan, Administrazio Elektronikoari buruzkoan jasota daude.

Hurrengo diagramak aurkezten ditu, alde batetik, dokumentu-elektronikoei dagozkien kudeaketa sistemak (Sarrera/Irteera erregistroa, Espedienteen Kudeaketa Sistema eta Artxibo Kudeaketa Sistema), artxiboak (Fisikoa eta Digitala), web-guneak (euskadi.eus, gaiekiko atariak) eta Herritarrak; bestetik, irudiak azaltzen du zer-nolako erlazioa dagoen haien artean, hots, fluxuak; eta azkenik, bakoitzari dagokion erabilera-esparrua.   

Dokumentu elektronikoen fluxuak honako hauek dira esparru bakoitzean:

Agertokia Dokumentu elektronikoen fluxua
Irakurketa Administrazioak herritarrei bidalitako dokumentu elektronikoak. Azken dokumentuak dira; inork ezin ditu aldatu, esaterako, ebazpen bat.
Aurkezpena Herritarrek Administrazioari bidalitako dokumentu elektronikoak.
Biltegiratzea Artxibo digitalean gordetako dokumentu elektronikoak.
Paperetik elektronikora Dokumentu elektronikoak, paperezko dokumentuetatik sortuak, gerora herritarrei bidaltzeko edo paperaren ordez dokumentu digitalizatuak erabiltzeko.
Internet Herritarrek, administrazioaren webguneen bidez, eskuragarri izaten dituzten dokumentu elektronikoak dira. Adibidez, inprimakiak, inprimakiak betetzeko argibideak, araudia…

Formatu estandarren katalogoa

Agertokia Formatua Izen formala Luzapena Azalpena
Irakurketa PDF/A ISO 19005-1:2005. ISO 19005-2:2011. Electronic document file format for long-term preservation. .pdf Epe luzera kontserbatzeko dokumentu elektronikoen artxiboen formatua
ejgvDocument Erabilera: konputatu beharreko informazioa izanez gero, eta PLATEA eremuan bakarrik.
Agertokia Formatua Izen formala Luzapena Azalpena
Aurkezpena ejgvDocument Gaur egun, jakina denez, dokumentu elektronikoen formatuen kopurua oso handia da, alde batetik, eta, bestetik, erakundeek, oro har, eta administrazio publikoek, bereziki, muga teknikoak dituzte guztiak onartzeko.

ejgvDocument izeneko formatua PLATEA eremuan erabiliko da.
Testu fitxategia Testu laua. .txt
XHTML/HTML eXtensible/ Hypertext Markup Language. .html
.htm
JPEG ISO/IEC 15444.
Information technology – JPEG 2000 image coding system
.jpg
.jpeg
Strict Open XML ISO/IEC 29500-1:2012
Information technology – Document description and processing languages – Office Open XML File Formats
.docx
.xlsx
.pptx
Ms office documents Ms office document. .doc
.xls
.ppt
ODF - Open Document Format for Office Applications ISO/IEC 26300:2006.
Information technology – Open Document Format for Office applications (OpenDocument)
.odt
.ods
.odg
PDF ISO 32000-1:2008.
Document management – Portable document format – Part 1:PDF 1.7
.pdf
PDF/A ISO 19005-1:2005.
ISO 19005-2:2011.
Electronic document file format for long-term preservation.
.pdf
PNG ISO/IEC 15984:2004.
Information technology – Computer graphics and image processing – Portable Network Graphics (PNG): Functional specification
.png
RTF Rich Text Format .rtf
TIFF ISO 12639:2004.
Graphic technology – Prepress digital data exchange – Tag image file format for image technology (TIFF/IT)
.tif
AVI Audio Video Interleave .avi
MPEG-4
MP4 media
ISO/IEC 14496-14:2003.
Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 14:MP4 file format

.mpeg
.mp4

MP3.
MPEG-1 Audio Layer 3
ISO/IEC 11172-1:1993.
ISO/IEC 11172-2:1993.
ISO/IEC 11172-3:1993.
ISO/IEC 11172-4:1995.
ISO/IEC 11172-5:1998.
.mp3
EPUB3 Electronic Publication .epub
Agertokia Formatua Izen formala Luzapena Azalpena
Biltegiratzea Comma Separated Values Comma Separated Values .csv
.txt
Gomendagarria da jasotako dokumentu elektronikoak jatorrizko formatu berean gordetzea, herritarrek bidalitakoak zein administrazioan bertan sortutakoak.

PDF/A erabiltzea gomendatzen da, gordetako dokumentu-elektronikoen kasuetan, epe luzerako kontserbazioa gauzatzeko.
XHTML/HTML eXtensible/ Hypertext Markup Language. .html
.htm
CSS Cascading Style Sheets .css
JPEG ISO/IEC 15444.
Information technology – JPEG 2000 image coding system
.jpg
.jpeg
MHTML Multipurpose Internet Mail Extension HTML .mhtml
.mht
ODF - Open Document Format for Office Applications ISO/IEC 26300:2006.
Information technology – Open Document Format for Office applications (OpenDocument)
.odt
.ods
.odg
Strict Open XML ISO/IEC 29500-1:2012
Information technology – Document description and processing languages – Office Open XML File Formats
.docx
.xlsx
.pptx
PDF ISO 32000-1:2008.
Document management – Portable document format – Part 1:PDF 1.7
.pdf
PDF/A ISO 19005-1:2005.
ISO 19005-2:2011.
Electronic document file format for long-term preservation.
.pdf
PNG ISO/IEC 15984:2004.
Information technology – Computer graphics and image processing – Portable Network Graphics (PNG): Functional specification
.png
RTF Rich Text Format .rtf
TIFF ISO 12639:2004.
Graphic technology – Prepress digital data exchange – Tag image file format for image technology (TIFF/IT)
.tif
AVI Audio Video Interleave .avi
MPEG-4
MP4 media
ISO/IEC 14496-14:2003.
Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 14:MP4 file format

.mpeg
.mp4

MP3.
MPEG-1 Audio Layer 3
ISO/IEC 11172-1:1993.
ISO/IEC 11172-2:1993.
ISO/IEC 11172-3:1993.
ISO/IEC 11172-4:1995.
ISO/IEC 11172-5:1998.
.mp3
Ms office document Ms office document .doc
.xls
.ppt
SVG Scalable Vector Graphics .svg
Testu fitxategia Testu laua .txt
WebM WebM .webm
FLV Flash Video .flv
OGG-Vorbis OGG Vorbis .ogg
.oga
GML ISO 19136:2007.
Geographic information – Geography Markup Language (GML)
.gml
WFS ISO 19142:2010.
Geographic information – Web Feature Service
.gml
WMS ISO 19128:2005.
Geographic information – Web map server interface
.gml
Shapefile ESRI Shapefile .shp
.shx
.dbf
.prj
.sbn
.sbx
.fbn
.fbx
.ain
.aih
DraWinG .dwg
GZIP GNU Zip .gz
ZIP ZIP .zip
.7z
.zipx
EPUB3 Electronic Publication .epub
Agertokia Formatua Izen formala Luzapena Azalpena
Paperetik elektronikora
PDF/A ISO 19005-1:2005. ISO 19005-2:2011. Electronic document file format for long-term preservation. .pdf Epe luzerako kontserbaziorako formatua, alegia, PDF/A, jatorrizko paperezko dokumentuen kopia elektronikoak egiteko.
Agertokia Formatua Izen formala Luzapena Azalpena
Internet
PDF/A ISO 19005-1:2005. ISO 19005-2:2011. Electronic document file format for long-term preservation. .pdf Herritarrek irakurtzeko argitaratzen diren dokumentuak:
Araudiak, formularioak betetzeko argibideak eta abar.
PDF betegarria ISO 32000-1:2008.
Document management – Portable document format – Part 1:PDF 1.7
.pdf Herritarrek, deskargatu eta gero, bete beharreko dokumentuak (adibidez: formularioak). Teletramitazioa alde batean utzita, herritarrek beste aukera bat izango dute tramitea egiteko, aipatu diren hiru formatuetako batean edo bestean: herritarrak inprimakia betetzeko aukera izango du, gero inprimatu, eskuz sinatu eta, azkenik, aurrez aurreko tramitean aurkeztu.
RTF Rich Text Format .rtf
ODF – Open Document Format for Office Applications ISO/IEC 26300:2006.
Information technology – Open Document Format for Office applications (OpenDocument)
.odt
.ods
.odg
EPUB3 Electronic Publication .epub

Ez da aplikatzen

  • 1go bertsioa: 2017-07-03
  • 2. bertsioa: 2019-07-22    (azken bertsioa)