Osasun Saila

EAEko osasun-zientzietako espezialitateetan egoilearren prestakuntza-aldian dauden profesionalen 2024ko ekitaldiko kanpoko errotazioetarako laguntzak

[kanpoko-errotazioak]

Deskribapena


Xedea

EAEko egoiliarrentzat 2024an hasitako kanpoko errotazioak egiteko laguntzen deialdia egitea.

Kanpoko errotazioek Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzaren baimena izan beharko dute, osasun-zientzietako espezialitateak zehaztu eta sailkatzen dituen eta osasun-prestakuntza espezializatuko sistemaren alderdi jakin batzuk garatzen dituen otsailaren 8ko 183/2008 Errege Dekretuaren arabera.

Laguntzen helburua da EAEko edozein zentro akreditatutan egoiliarren mugikortasuna erraztea eta sustatzea, zentro horien prestakuntza hobetzen laguntzen duten Espainiako zentroetara edo egiaztatutako edo ospe handiko atzerriko zentroetara joan daitezen.

Era berean, aurreko zenbakian aipatutako aldi baterako lekualdatzeei eta egonaldi laburrei lotutako gastuen zati bat finantzatzen lagunduko dute.

Aurrekontuko zuzkidura

100.000 euros

Prestazio ekonomikoa

Editor del código fuente HTMLAjustar al margen

 • Laguntza osagarriaren zenbatekoa destinoaren (Espainia, Europa eta Europatik kanpo) eta kanpoko errotazioaren iraupenaren araberakoa izango da. Gehieneko zenbatekoa 1.260,00 eurokoa izango da, Europatik kanpoko errotazioetarako, eta lau hilabeteko iraupena izango du.
 • Eskuratu ahal izango den zenbatekoaren zenbatekoa progresibotasun-irizpidearen arabera kalkulatuko da, kanpoko errotazioaren iraupenaren eta hura egiteko lekuaren arabera. Portzentajezko igoera lehen hilerako adierazitako kopuruari aplikatzen zaio. Iraupena taulan adierazitakoa baino txikiagoa bada, zenbatekoa proportzioan doituko da. Laguntza horiek legeriak ezartzen dituen PFEZ atxikipenen mende egongo dira.
 • Emandako laguntzaren zenbateko osoa globala da, diruz lagundu daitekeen kontzeptu bakoitzerako esleipenik gabe, eta onuradunak jaso dezakeen gehieneko muga da.
 • Aurreko artikuluan adierazitako irizpide eta baremoen arabera lortutako puntuazioaren arabera esleituko dira laguntzak, handienetik txikienera, harik eta laguntza guztietarako ezarritako gehieneko kreditua erabat agortu arte.
 • Taula. Progresibotasun-irizpidea, destinoko zentroaren iraupenaren eta kokapenaren arabera (portzentajezko igoera lehen hilerako adierazitako kopuruari aplikatzen zaio).

Iraupena

Hilabete 1

2 hilabete

3 hilabete

4 hilabete

Zenbatekoa €

Igoera

Zenbatekoa €

Igoera

Zenbatekoa €

Igoera

Zenbatekoa €

Espainia

500

% 20

600

% 40

700

% 60

800

Europa

600

% 40

840

% 60

960

% 80

1.080

Beste batzuk

700

% 40

980

% 60

1.120

% 80

1.260

Ordainketa-modua:

Ordainketa bi zatitan egingo da:

 • a) Zenbatekoaren ehuneko berrogeita hamar ( % 50) deialdi-aginduaren 11. artikuluan adierazitako epea igarotakoan ordainduko da. (10 egun, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera).
 • b) Gainerako zenbatekoa ( % 50) deialdi-aginduaren 13.1 artikuluan adierazitako dokumentuak aurkeztu ondoren ordainduko da.

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoan osasun-zientzietako espezialitateetan prestakuntza-aldia egiten ari diren egoiliarrentzat.

Betekizunak

 • Laguntza hauek jasotzeko, honako baldintza hauek bete behar dira eskabidea aurkezten den unean:

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Osasuna > Osasuneko Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Osasuna > Osasun Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1248401

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Ohar garrantzitsua: eskabidea betetzen hasi baino lehen, irakurri kontu handiz laguntza hauek deitzen dituen eta horiek emateko modua arautzen duen agindua

Diru-laguntza eskatzeko, eskabide-inprimakia aurkeztu behar da, jarraibideetan eta DOKUMENTAZIOAREN atalean azaltzen den dokumentazioarekin batera. Izapidetzea telematikoa nire karpeta ataletik jarraitu behar da izapidetzea.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Hiru hilabete, eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Ez onartzea

Justifikazioa


1.- Jarduera egin dela eta finantzatu beharreko funtsak aplikatu direla justifikatzeko, dokumentu hauek aurkeztu beharko zaizkio Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari:

 • a. Gastuen zerrenda, dagozkien faktura eta ordainagiriekin batera. Kontuan hartu behar da Diru-laguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 32. artikuluan xedatutakoaren arabera, gastuak jatorrizko fakturen bidez eta froga-balio baliokidea duten eta merkataritza-trafikoan balioa duten edo administrazio-eraginkortasuna duten gainerako dokumentuen bidez egiaztatuko dira, eta gastuak faktura elektronikoen bidez ere egiaztatu ahal izango dira.
  • Gainera, kanpoko errotazioak dirulaguntzaz gain funts propioekin edo beste dirulaguntza edo baliabide batzuekin finantzatu badira, justifikazioan egiaztatu beharko da funts horien zenbatekoa, jatorria eta diruz lagundutako jarduerarako erabili dela.
 • b. Egindako errotazioaren ebaluazio-txostena.

2.- Justifikazio-dokumentazioa hilabeteko epean aurkeztuko da, txandakatzea amaitzen denetik zenbatzen hasita (Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 32.4 artikulua).

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk