Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Udal musika-ikastegientzako dirulaguntzen deialdia (2022).

[MUSIKA-UDAL]

Deskribapena


Xedea

Dirulaguntza-deialdi bat egitea, hain zuzen ere udal-titulartasuneko kontserbatorioek (musika-irakaskuntza arautuak, bai oinarrizkoak bai profesionalak, ematen dituztenek) eta udal musika-eskolek (urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak arautuek) 2021-2022 ikasturtean dituzten kostuak finantzatzen laguntzeko.

Aurrekontuko zuzkidura

13.675.803 (euro)

Prestazio ekonomikoa

Ordainketa-modua:

Dirulaguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, onartutako laguntza osoaren arabera, 9. artikuluan adierazitako hitzarmena sinatu ondoren, eta 19. artikuluko 1. apartatuan adierazitako epea igaro ondoren.

 

 

Nori dago zuzenduta


Toki-erakundeak

Parte hartu ahal izango dute deialdi honetan Euskal Autonomia Erkidegoko musika-ikastegien titularrak diren toki-erakundeek.

Eskakizunak:

 • Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea indarrean jarri zenean Euskal Autonomia Erkidegoan zeuden honako musika-ikastegi hauen erakunde titularra izatea.

 • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa
 • Zerga betebeharrak betetzen direla

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko

Betekizunak

 • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako dirulaguntza, laguntza, dirusarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

 • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan onuradun ez izateko aurreikusten den inguruabar batean ere ez egotea.
 • Ezin izango dira onuradun izan, halaber, Europar Batasunean laguntzak berreskuratzeko aginduren baten mendeko zorrak dituzten enpresak, Europako Batzordearen aurretiazko erabaki batek laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo duelako, ezta krisialdian dauden enpresak ere, finantzarioak ez diren enpresak laguntzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko jarraibideetako definizioaren arabera (2014-07-31ko AO, C 249).

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

1041007

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Hezkuntzako sailburuordeak ebazpena eman eta jakinaraziko du, gehienez ere sei hilabeteko epean, agindu hau argitara ematen den egunetik hasita.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Hitzarmena


HITZARMENA GAUZATZEKO EPEA: 

Emandako dirulaguntza onartzea eta 9. artikuluan aipatutako hitzarmena sinatzea. Horretarako, hamar eguneko epea izango dute, ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratzen denetik hasita: www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/. Hala egin ezean, pertsona edo erakunde titularrak dirulaguntzari uko egin diotela ulertuko da.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu Nire karpeta aplikaziora.

Beste tramite batzuk