Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Ardoaren, txakolinaren, sagardo naturalaren, artisau-garagardoaren eta ontziratutako uraren sektoreetarako 2021erako aparteko laguntzak

[Ardoaren, txakolinaren, sagardo naturalaren, artisau-garagardoaren eta ontziratutako uraren sektoreetarako laguntzak]

Deskribapena


Xedea

Ardoa, txakolina, sagardoa eta botilatutako ura ekoizten duten enpresek gaur egun bizi duten egoerari egonkortasuna ematea, honako laguntza-lerro hauen bidez:

Ardoa eta txakolina destilatzeko laguntza

Krisi-destilaziorako laguntza ezartzen da, borondatezkoa, honako hauetarako:

- Ontziratu gabeko ardoa, gutxienez % 11ko alkohol-gradukoa, EAEn ekoitzia 2020/2021 kanpainan.

- EAEn 2020/2021 kanpainan ekoitzitako ontziratu gabeko txakolina, gutxienez % 9,5eko alkohol gradukoa bolumenean.

Destilaziorako laguntza jasoko duen txakolinaren hasierako bolumena babestutako Jatorri Deitura (JDB) batek babestutako 1 milioi hektolitro txakolinekoa izango da. Salbuespen gisa, Cava BJDrako oinarrizko txakolinak destilatu ahal izango dira, bolumenean gutxienez % 9,5eko alkohol-edukia badute.

Ekoizleak destilategiari emandako ardoak edo txakolinak bat etorri behar du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren (EEE) VII. eranskinaren 1., 4., 5. eta 6. zenbakietan jasotako definizioekin. Erregelamendu horren bidez, nekazaritza-produktuen merkatuen erakunde erkidea sortu zen, eta 922/72 (EEE), (EE), (234/2007), (EE), (234/2007),

BJD batek babestutako ardoak edo txakolinak dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren 93.1 a) artikuluan ezarritakoaren arabera horrela aitortu eta babestutakoak.

Ardoa eta txakolina modu pribatuan biltegiratzeko laguntza

BJD duen ardoaren edo BJD duen txakolinaren borondatezko biltegiratze pribaturako laguntza ezarri da.

Ardoa edo txakolina egiten den establezimenduak eta ardoa edo txakolina biltegiratzen den establezimenduak Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan eta haren Orientazio Departamentuan zehaztutako lurraldearen barruan egon behar dute.

BJD duten ardoak eta BJD duten txakolina hartuko dira BJD duten ardotzat, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren 93.1 a) eta b) artikuluan ezarritakoaren arabera horrela aitortuta eta babestuta daudenak.

Biltegiratze pribatuaren xede diren ardoak edo txakolinak biltegiratuta eta identifikatuta dauden ardoak edo txakolinak izango dira, laguntzaren xede den produktua hitzartutako biltegiratze-aldia baino lehen merkaturatzen ez dela bermatzeko moduan, betiere produktuaren osotasuna behar bezala egiaztatzen bada eta biltegiratze-aldian zehar ardoaren edo txakolinaren ordezkapenik ez dagoela bermatzen bada.

Ezingo da inola ere biltegiragarritzat jo etiketatutako ardoa edo txakolina.

Sagardo naturala ozpinetara bideratzeko laguntza

EAEn ekoitzitako sagardo naturala borondatez kentzeko laguntza ezarri da, ozpin bihurtzeko.

Ur mineral naturala modu pribatuan biltegiratzeko laguntza

Borondatezko ur mineral naturalaren biltegiratze pribaturako laguntza ezarri da, enpresa botilatzaileentzat.

Bai botilaratzen den establezimenduak bai ura gordetzen den establezimenduak Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan egon behar dute.

Biltegiratze pribatuaren xede den ura biltegiratuta eta identifikatuta dagoena izango da, laguntzaren xede den produktua hitzartutako biltegiratze-aldia baino lehen merkaturatzen ez dela bermatzeko moduan, betiere produktuaren osotasuna behar bezala egiaztatzen bada.

Artisau-garagardoa egiten duten enpresen enpresa-kaudimena bultzatzeko laguntza

Garagardoaren sektorean 2020ko ekitaldian izandako eragiketa-bolumenaren galerak konpentsatzeko laguntza ezarri da, 2019ko ekitaldiarekin alderatuta.

Enpresa fabrikatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan egon behar du, eta EAEn benetan fabrikatutako produktua bakarrik hartuko da kontuan.

Aurrekontuko zuzkidura

10.000.000 €

Prestazio ekonomikoa

Ardoa eta txakolina DESTILATZEKO laguntza:

1. Laguntzaren kalkulua zifrak kontuan hartuta egingo da:

a) upeltegiak 2020an egindako litroak. 2020ko laugarren hiruhilekoko 553. adierazpena aurkeztuz justifikatuko da.

b) upategiko 2019ko eta 2020ko eragiketen bolumena. Urte bakoitzeko 390 ereduak eta bi ekitaldietako ardoaren salmentari lotu gabeko eragiketen zatia adierazten duen zinpeko adierazpena aurkeztuz justifikatuko da.

2. Destilatu beharreko gehieneko kopurua kalkulatzeko, 2020ko eragiketa-bolumenaren beherakada hartuko da kontuan, 2019koaren aldean:

a) Erorketa % 10 baino txikiagoa bada, 0 litro destilatu beharko dira.

b) Erorketa % 10ekoa edo hortik gorakoa eta % 20tik beherakoa bada, destilatu beharreko kopurua 2020an egindako litroen % 10 izango da. Gehienez ere 40.000 litro destilatu daitezke.

c) Erorketa % 20koa edo hortik gorakoa bada, destilatu beharreko kopurua 2020an egindako litroen % 20 izango da. Gehienez 80.000 litro destilatu daitezke.

3. Destilatutako litro bakoitzeko laguntzaren balioa:

- Ardoaren prezioa 1,75 € da.

- Txakolinaren prezioa 2,25 eurokoa izango da.

4. Eragiketa horren ondoriozko zenbatekoa bi ordainketatan ordainduko da. Lehenengoa, laguntzaren % 25, ebazpena ematen denean ordainduko da, eta bigarrena, krisi-destilazioa egin dela justifikatzen denean, benetan destilatutako ardoari dagokion zenbatekoa izango da. Aurreratutako zenbatekoa estaltzen ez bada, zati proportzionala itzultzeko eskatuko da.

Ardoa eta txakolina BILTEGIRATZEKO laguntza:

1. Eragiketen bolumena % 20 edo gehiago galdu duten upeltegien kasuan, honela ezartzen da laguntza:

a) 2020an egindako 200.000 litrotik beherako upeltegietarako, biltegiratutako eguneko 0,08 €/ hl izango da laguntza.

b) 2020an 200.000 eta 500.000 litro artean egin zituzten upeltegien kasuan, biltegiratutako eguneko 0,05 €/ hl izango da laguntza.

c) 2020an egindako 500.000 litrotik gorako upeltegietarako, laguntza 0,035 €/ hl izango da biltegiratutako eguneko.

2. Eragiketen bolumena % 10 eta % 20 artean galdu duten upeltegien kasuan, honela ezartzen da laguntza:

a) 2020an egindako 200.000 litrotik beherako upeltegietarako, biltegiratutako eguneko 0,06 €/ hl izango da laguntza.

b) 2020an 200.000 eta 500.000 litro artean egin zituzten upeltegien kasuan, biltegiratutako eguneko 0,03 €/ hl izango da laguntza.

c) 2020an egindako 500.000 litrotik gorako upeltegietarako, laguntza 0,025 €/ hl izango da biltegiratutako eguneko.

3. % 10etik beherako galera duten upeltegiek ez dute laguntza eskatzeko aukerarik izango.

4. Laguntza gutxienez 50 hektolitrokoa izango da eskatzaile bakoitzeko, eta gehienez 2020an egindako kopurua edo 10.000 hektolitrokoa eskatzaile bakoitzeko. Horien artean, txikiena den kopuruak markatuko du topea.

Biltegiratzeak 180, 270 edo 360 eguneko iraupena izan dezake.

Sagardo naturala ozpinetara bideratzeko laguntza

1. Laguntzaren kalkulua zifrak kontuan hartuta egingo da:

a) sagardotegiak 2020an egindako litroak justifikatzea. Horretarako, 2020ko laugarren hiruhilekoko 553 aitorpena aurkeztu beharko da.

b) sagardotegiko 2019ko eta 2020ko eragiketen bolumena justifikatzea. Horretarako, urte bakoitzeko 390 ereduak eta bi ekitaldietako sagardo-salmentari lotu gabeko eragiketen zatia adierazten duen zinpeko aitorpena erantsi beharko dira.

2. Ozpin bihurtu beharreko gehieneko kopurua kalkulatuko da 2020an 2019ko eragiketa-bolumenaren aldean izandako beherakadaren arabera:

a) Erorketa % 10 baino txikiagoa bada, 0 litro eraldatu beharko dira.

b) Erorketa % 10ekoa edo hortik gorakoa eta % 20tik beherakoa bada, 2020an egindako litroen % 20 izango da eraldatu beharreko kopurua. Eraldatu beharreko litroen gehieneko kopurua 100.000 litrokoa da.

c) Erorketa % 20koa edo hortik gorakoa bada, 2020an egindako litroen % 30 izango da eraldatu beharreko kopurua. Gehienez 150.000 litro eraldatu behar dira.

3. Destilatutako litro bakoitzeko laguntzaren balioa 0,40 eurokoa izango da.

4. Eragiketa horren ondoriozko zenbatekoa bi ordainketatan ordainduko da. Lehenengoa, laguntzaren % 25, ebazpena ematen denean ordainduko da, eta bigarrena, ozpina egin izana justifikatzen denean, ozpin bihurtu den sagardo naturalaren kopuruari dagokion zenbatekoa izango da. Aurreratutako zenbatekoa estaltzen ez bada, zati proportzionala itzultzeko eskatuko da.

Ur mineral naturala modu pribatuan biltegiratzeko laguntza

1. 2019ko eragiketa-bolumena % 10 baino gutxiago galdu duten enpresek ez dute laguntza eskatzeko aukerarik izango.

2. Eragiketen bolumena % 10 eta % 20 artean galdu duten enpresentzat, laguntza 0,1 €/ hl izango da biltegiratze-egun bakoitzeko.

3. Eragiketen bolumena % 20 edo gehiago galdu duten enpresen kasuan, laguntza 0,19 €/ hl izango da biltegiratze-egun bakoitzeko.

4. Laguntza gehienez 300.000 litrokoa izango da eskatzaile bakoitzeko.

5. Biltegiratzeak 60, 120 edo 180 eguneko iraupena izan dezake. Epe horiek eten ahal izango dira merkatuaren baldintzek hala gomendatzen badute, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren ebazpen bidez ezarri beharko da hori.

6. Onuradunak hasieran eskatutako biltegiratze-aldia eten nahi badu, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio, gutxienez 5 egun baliodun lehenago, produktua merkaturatu aurreko kontrolak egin ahal izateko. Biltegiratzea etetearen ondorioz, jarritako abalaren zati bat gauzatuko da, hitzemandako aldiaren gainerako denboraren proportzioan.

Artisau-garagardoa egiten duten enpresen enpresa-kaudimena bultzatzeko laguntza

1. Eragiketen bolumena % 10 baino gutxiago galtzen duten enpresek ez dute laguntza eskatzeko aukerarik izango.

2. Eragiketen bolumena % 10 eta % 20 artean galdu duten upeltegien kasuan, honela ezartzen da laguntza:

a) 2019an fabrikatutako 40.000 litrotik beherako enpresentzat: 10.000 €

b 2019an 40.000 eta 80.000 litro artean ekoitzi zituzten enpresentzat: 15.000 €

c) 2019an fabrikatutako 80.000 litrotik gorako enpresentzat: 20.000 €

3. Eragiketen bolumena % 20 edo gehiago galdu duten enpresen kasuan, honela ezartzen da laguntza:

a) 2019an egindako 40.000 litrotik beherako enpresentzat: 20.000 €

b) 2019an 40.000 eta 80.000 litro artean egin zituzten enpresentzat: 25.000 €

c) 2019an egindako 80.000 litrotik gorako enpresentzat: 30.000 €

Nori dago zuzenduta


Ardoa eta txakolina destilatzeko laguntza

Egoitza soziala eta zerga-egoitza EAEn duten eta JDB duen ardoa edo txakolina Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroan (NEIE) aktibo dagoen establezimendu batean ekoizten duten ardogintzako enpresak

Ardoa eta txakolina modu pribatuan biltegiratzeko laguntza

Egoitza soziala eta zerga-egoitza EAEn duten eta JDB duen ardoa edo txakolina Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroan (NEIE) aktibo dagoen establezimendu batean ekoizten duten ardogintzako enpresak

Sagardo naturala ozpinetara bideratzeko laguntza

Egoitza soziala eta helbide fiskala EAEn duten eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintza Industrien Erregistroan (NEIE) aktibo dagoen establezimendu batean sagardo naturala ekoizten duten sagardotegi-enpresak

Ur mineral naturala modu pribatuan biltegiratzeko laguntza

Egoitza soziala eta zerga-egoitza EAEn duten enpresak, baldin eta botilaratze-prozesua Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroan (NEIE) aktibo dagoen establezimendu batean egiten bada.

Artisau-garagardoa egiten duten enpresen enpresa-kaudimena bultzatzeko laguntza

Egoitza soziala eta zerga-egoitza EAEn duten enpresak, baldin eta laguntzaren xede den ekoizpena Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroan (NEIE) aktibo dagoen establezimendu batean egiten bada.

Betekizunak

 • 2019ko abenduaren 31n enpresa krisialdian ez egotea, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera, betiere kategorien araberako salbuespeneko Erregelamenduan xedatutakoarekin bat etorriz. Hala ere, 2019ko abenduaren 31n krisi-egoeran ez zeuden enpresek ere jaso ahal izango dituzte, COVID-19aren agerraldiaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresen kasuan.
 • Berreskuratze-agindu baten mende ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa dela eta ezin dela bateratu barne-merkatuarekin.
 • Laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo batez kondenatuak ez izatea, delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.
 • Borondatezko konkurtso-deklaraziorik ez eskatzea, edozein prozeduratan kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.
 • Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.
 • Pertsona fisikoek, merkataritza-sozietateen administratzaileek edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkariek, baldin eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguan aritzea arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legean, Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean edo Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Eusko Legebiltzarraren Legean aipatutako kasuren batean sartuta ez egotea edo Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsiak izatea, bertan ezarritako baldintzetan edo arlo horiek erregulatzen dituen autonomia-erkidegoko araudian ezarritako baldintzetan.
 • Indarrean dauden xedapenen bidez ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.
 • Egunean egotea itzulketa- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez, EAEko Administrazioak eta mendeko enteek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, edo dagokion itzultze-ebazpena dela-eta bertan behera uztea erabaki bada. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.
 • Ezingo dute deialdi honetako laguntzarik jaso sexuan oinarritutako diskriminazioagatik zehapen administratiboa edo penala ezarrita dutenek eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea dela bide debeku horrekin zehatuta daudenek.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Mikel Albaina

Telefonoa: 945 01 63 20

Posta elektronikoa: m-albaina@euskadi.eus

Mauri Lazcano

Telefonoa: 945 01 97 10

Posta elektronikoa: m-lazcano@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1113901

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskabidearen ebazpena eta eskatzaileari egindako jakinarazpena gehienez ere sei hilabeteko epean egingo dira, laguntza-eskabidea aurkezten den egunetik zenbatzen hasita.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Beste tramite batzuk