Lanbide Heziketako irakasle eta ikasleentzako KA1 mugikortasun-ekintzak antolatu eta garatzeko dirulaguntzetarako deialdia, ERASMUS+ programaren esparruaren barruan (2020-2021)

[ERASMUS PLUS]

Deskribapena


Xedea

Dirulaguntzetarako deialdia egitea, Erasmus + Programaren barruan irakasleen eta ikasleen ikaskuntzarako onartutako mugikortasun-proiektuak batera finantzatzeko, betiere 2020-2021 ikasturtean garatzen badira.

Mugikortasun-programa horien hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketan matrikulatutako ikasleak eta/edo tituludunak (ikasketen azken urtean KA1 eskatu dutenak) edo EAEko Lanbide Heziketako irakasleak izango dira.
Laguntza horrek, beraz, 2020-2021 ikasturtean egiten diren mugikortasun-proiektuen aurrekontuaren zati proportzionala estaliko du.

Aurrekontuko zuzkidura

650.000 (euro)

Prestazio ekonomikoa

Ordainketa-modua:

Dirulaguntza 3 epetan ordainduko da (lehena 2020ko ekitaldian, eta hurrengo biak 2021ekoan):

 1. Proiektu bakoitzerako laguntza osoaren % 20, emandako laguntza onartu ondoren edo, hala badagokio, Aginduaren 11.a) artikuluan ezarritako epea igarota ez badio berariaz uko egin.
 2. Proiektuaren mugikortasun-ekintza edo -fluxu bakoitzaren % 40, proiektuaren mugikortasun-ekintza edo -fluxu bakoitzerako behin betiko mugikortasun-plana aurkeztean, VI. eranskinaren arabera.
 3. Proiektuko mugikortasun-ekintza edo -fluxu bakoitzerako azken % 40a, mugikortasunak egin ahala. Hala, mugikortasun-ekintza edo -fluxu bakoitza amaitutakoan, erakunde onuradunak agiriok aurkeztuko ditu, hilabeteko gehieneko epean:

           – Ziurtagiri bat, egindako mugikortasun bakoitzeko, VII. eranskinaren arabera.
           – Hizkuntza-prestakuntzaren fakturaren kopia, hala behar denean; bertan, prestakuntzaren onuradunen datuak adierazi beharko dira.

Ziurtagiria jasotakoan eta ziurtagiri horretan zein SEPIEren behin betiko ebazpenean azaltzen diren datuak egiaztatutakoan, agindua emango da egindako mugikortasunen arabera baterako finantzaketari dagokion zatia ordaintzeko.

Behin betiko mugikortasun-planaren eredua eta egindako mugikortasunen ziurtagiriaren eredua euskadi.eus-en egoitza elektronikoan egongo dira eskuragarri.

Nori dago zuzenduta


Pertsona juridiko pribatuak

Eskakizunak:

 • Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izan behar dute
 • Lanbide Heziketaren arloko mugikortasun-proiektuetan, Lanbide Heziketarako Erasmus+ Programaren esparruko KA1 ekintzetan, parte hartzea
 • Legez eratuta egotea

 • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa izatea
 • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea

 • Erasmus+ proposamenen deialdian proiektuak onetsita eduki
 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea

Betekizunak

 • Pertsona juridiko pribatuek parte hartu ahal izango dute deialdian, baldin eta Erasmus+ proposamenen deialdian proiektuak onetsita badituzte
 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Eskatu beharreko beste edozein betebehar eta eskakizun betetzea, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2 eta 3 apartatuetan aurreikusitakoaren arabera
 • Helburu bererako beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutan laguntza edo bestelako baliabiderik eskatu badu ?eta, hala badagokio, eskuratu? komunikatu behar du
 • Erakunde eskatzaileak egiaztatu duela proiektuan parte hartzen dutenek ez dutela jasotzen Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren bestelako dirulaguntzarik proiektu bererako.
 • Erakunde eskatzaileak atxiki egiten zaiola Lanbide Heziketaren eremuko pertsonen ikaskuntzarako KA1 mugikortasun-ekintzak, ERASMUS+ programaren esparruaren barruan, antolatu eta garatzeko dirulaguntzak batera finantzatzeko Aginduan ezarritakoari.
 • Erakunde eskatzaileak deialdiaren oinarri guztiak ezagutzen eta onartzen ditu eta, laguntza ematen bazaio, haren xedeak betetzea hitzematen du
 • Betetzen dituela laguntzen onuradun izateko indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen eskakizunak. Horrela egiaztatzen duten agiriak dituela. Erakundeak administrazioari helaraziko dizkiola horiek, horrela egiteko eskatuz gero.
 • Ebazpenean kontuan hartutako egoeren edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duela

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Hezkuntza / Lanbide Heziketako Sailburuordetza > Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Hezkuntza > Lanbide Heziketako Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

0097409

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren taula elektronikoan argitaratuko da (https://www.euskadi.eus/). Gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Behin betiko mugikortasuna-plana


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk