Osasun Saila

Zentro edo zerbitzu sanitario bati laguntza bidezko giza ugalketako teknikak erabiltzeko baimena ematea

Deskribapena


Zentro edo zerbitzu sanitario bati laguntza bidezko giza ugalketako teknikak erabiltzeko baimena emateko, maiatzaren 26ko 14/2006 Legean (laguntza bidezko giza ugalketako teknikak erabiltzeari buruzkoa) ezarritako betekizunak eta baldintzak bete behar dira, eta, horretaz, gain, baimen horri zuzenean eragiten dio uztailaren 4ko 9/2014 Errege Lege Dekretuak (giza zelulak eta ehunak eman, eskuratu, ebaluatu, prozesatu, zaindu, biltegiratu eta banatzeko kalitate eta segurtasun-arauak ezarri eta horiek gizakiengan erabiltzeko koordinazio eta funtzionamendu-arauak onartzen dituena).

Baimen hori beharrezkoa da ehunak eskuratzeko eta klinikoki erabiltzeko jarduerak egin ahal izateko; kasu honetan, jarduera egiteko behar diren bankuak (semen-bankua, obozito-bankua...).

Baimenak espezifikoak izango dira ehun (banku) bakoitzeko, baina Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 36. artikulua aplikatuko da, zeinak xedatzen baitu: “Izaera bereko administrazio-egintza bat baino gehiago eman behar denean, hala nola izendapenak, emakidak eta lizentziak, denak egintza bakarrera biltzea erabaki dezake eskumena duen organoak, interesdun bakoitzarentzat egintzak dituen ondorioak indibidualizatzen dituzten pertsonak edo bestelako inguruabarrak zehaztuta”.

Aldizkako ikuskapenak egingo dira, bi ikuskapen erregularren arteko tartea bi urtekoa izango da, beren eskumenen esparruan baimendutako zerbitzu-zentroek eta establezimenduek 9/2014 Errege Lege Dekretuko baldintzak betetzen jarraitzen dutela bermatzeko.

Bertan, egiaztatutako baldintzak betetzen jarraitzen dutela eta prozesua behar bezala egiten dela egiaztatuko da. Arauak agintzen duenaren arabera, ezohiko ikuskapenak egin ahal izango dira, eta ondorio edo kontrako erreakzio larriren baten aurrean beharrezkotzat jotzen dituzten kontrol-neurriak aplikatu ahal izango dira. Era berean, ezohiko ikuskapenak antolatuko dituzte eta, beharrezkoa izanez gero, kontrol-neurriak aplikatuko dituzte, Europar Batasuneko beste estatu kide bateko agintari eskudunak edo Batzordeak eskaera justifikatua egin ondoren.

Nori dago zuzenduta


Egiaztapen hau laguntza bidezko giza ugalketaren arloan giza zelulak eta ehunak ematen, eskuratzen, ebaluatzen, prozesatzen, kontserbatzen, biltegiratzen eta banatzen edo fase horietako edozeinetan parte hartzen duten zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioei zuzenduta dago.

Aplikatu beharreko araudia


Estatuaren araudia 9/2014 Errege Lege Dekretua, uztailaren 4koa, Giza zelulak eta ehunak eman, eskuratu, ebaluatu, prozesatu, zaindu, biltegiratu eta banatzerakoan bete beharreko kalitate- eta segurtasun-arauak zehaztu eta horiek gizakiengan erabiltzeko koordinazio- eta funtzionamendu-arauak onartzen dituena. Estatuaren araudia 412/1996 Errege Dekretua, martxoaren 1ekoa, laguntza bidezko giza ugalketako teknikekin lotutako emaile eta erabiltzaileak aztertzeko protokoloak ezartzen dituena eta giza ernalkuntza helburu duen gameto eta preenbrioien emaileen erregistro nazionalaren sorrera eta antolaketa arautzen dituena. Estatuaren araudia 413/1996 Errege Dekretua, laguntza bidezko giza ugalketako teknikekin lotutako osasun-zentroak eta zerbitzuak baimentzeko eta homologatzeko bete beharreko eskakizun teknikoak eta funtzionalak ezartzen dituena. Estatuaren araudia Azaroaren 5eko SND/1215/2021 Aginduak aldatu egin zuen Osasun Sistema Nazionaleko zerbitzu erkideen zerrenda eta horren eguneratze-prozedura ezartzen dituen irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuaren III. eranskina eta Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko oinarri orokorrak ezartzen dituen urriaren 10eko 1277/2003 Errege Dekretuaren I. eta II. eranskinak. Estatuaren araudia Urriaren 31ko SSI/2065/2014 Agindua, zeinaren bidez aldatzen diren Osasun Sistema Nazionaleko zerbitzu erkideen zerrenda eta horren eguneratze-prozedura ezartzen dituen irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuaren I., II. eta III. eranskinak. Estatuaren araudia 14/2006 Legea, maiatzaren 26koa, Laguntza Bidezko Giza Ugalketako Teknikei buruzkoa.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Osasuna / Osasun Sailburuordetza > Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

Antolamendu eta Egiaztatze Sanitarioko Zerbitzua

 • Donostia kalea, 1 Vitoria-Gasteiz - 01010
 • Helbide elektronikoa: soac@euskadi.eus
 • Telefonoa.: 945019234

Kodea(k)

Bankuaren baimena


BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Bankuaren baimena berritzea


BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk