Ekonomia eta Ogasun Saila

Enpresa txiki eta ertainei, norbanako enpresariei eta profesional autonomoei finantza arloko laguntza emateko 2020rako programa, Covid-19aren eragin ekonomikoari erantzuteko

Finantzaketa lerro horrek aipatutako enpresen eta autonomoen egiturazko gastu finkoei eman gura die estaldura, enpresa sarean duten garrantzia, ekoizpen jarduera osoan duten eragina eta handizkako finantzaketa merkatuetara edo kreditu erakundeen maileguen lerro tradizionaletara iristeko ahalmen erlatibo txikiagoa dutela kontuan hartuta.

Onuradunak:

 1. a) Baldintza hauek betetzen dituzten Euskadiko ETEak:

- 250 langile baino gutxiago izatea.

- Urteko negozio bolumena 50 milioi eurotik gorakoa edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez izatea.

- Adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duen beste enpresa batek edo batzuek, zuzenean edo zeharka, ETE horren %25eko edo gehiagoko partaidetza ez izatea.

 1. b) Euskadiko norbanako enpresariak (mirkoETEak) eta autonomoak:

- Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzako araubide berezian alta emanda egotea.

- PFEZari lotetsitako jarduera ekonomikoetatik edo profesionaletatik etekinak lortzea.

Maileguen zenbatekoak:

 • 5.000€-1.000.000€ ETEentzat.
 • 5.000€-100.000€ MikroETEentzat eta profesional autonomoentzat.

Finantza eragiketak:

 1. Tresna: mailegu amortizagarria.
 2. Interes tasak: %0, Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen baititu.
 3. Mailegu eragiketen epea: 5 urte (urtebeteko gabezia, nahi izanez gero)
 4. Euribor aplikagarriarekiko diferentziala: %0,50
 5. Likidazioaren aldizkakotasuna: hiru hilabetez behin.
 6. Komisioak: 0€. Mailegu hartzaileak mailegua aurretik kitatu edo amortizatu ahal izango du, inolako kosturik gabe.

Abalen kostua eta baldintzak:

 1. Gauzatze komisioa eta azterketa komisioa: gauzatutako abalaren %0,25, behin bakarrik ordaindu beharrekoa.
 2. Abalaren komisioa: %0,75 urtean. Komisio horrek Eusko Jaurlaritzaren %50eko diru-laguntza izango du.
 3. ELKARGIk ez du inolako komisio edo gastu gehigarririk aplikatuko.

Eskaerak eta informazioa:

Eskabideak https://www.elkargionline.com/  webgunearen bidez egingo dira.

Ezarritako mailegu-kopurua agortu arteko laguntza emango zaie finantza-laguntza emateko programan sartzeko eskaerei, edo aurreikusitako gehikuntzaren ondorioz ezarritakoa agortu artekoa. Eskabideak sarrera ematen zaien hurrenkeraren arabera sartuko dira
programan. Maileguen bolumena agortzen denean, gorabehera horren berri emango da, Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailburuordearen ebazpen baten bidez (ebazpen hori Euskal
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da).

Informazio gehiagorako araudia kontsultatu:

Dokumentazioari edo abala eskatzeari buruzko informazioa:

 • Araba: 945 23 12 12 comercialaraba@elkargi.es
 • Bizkaia: 944 23 82 28 comercialbizkaia@elkargi.es
 • Gipuzkoa: 943 30 90 60 comercialgipuzkoa@elkargi.es
 • Navarra: 948 22 70 22 comercialnavarra@elkargi.es