EGA lortzeko azterketak. 2012ko lehenengo deialdia

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa


Egitura atal kudeatzailea

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza


Xedea

Euskarazko C1 gaitasun-maila egiaztatu.

Nori Zuzendua

Urte barruan 17 urte edo gehiago betetzen duten herritarrei.

Araudia

Agindua, 2011ko azaroaren 18koa, 2012 urteko Euskararen Gaitasun Agiriaren (EGAren) azterketa-eredua finkatzen duena.

Agindua, 1982/9/20koa, euskararen gaitasun-agiria arauzkotuz.

Agindua, 1987/01/23koa, Euskararen Gaitasun Agiriari (EGA) dagozkion ekintzak zenbait puntutan arautuz.

263/1998 Dekretua, urriaren 6koa, EGAren eta irakaspostuetarako Hizkuntza Eskakizunen baliokidetzak finkatu, eguneratu eta berresten dituena.

297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.

 


Harremanak norekin

Euskara Zerbitzua (Lakua):
E-mail: huisega@ej-gv.es

Arabako Euskara Atala
Tef: 945-017251
Fax: 945-017201

Bizkaiko Euskara Atala
Tef: 94-4031180
Fax: 94-4031093

Gipuzkoako Euskara Atala
Tef: 943-022873
Fax: 943-02285

Erantsi beharreko agiriak

Matrikula-fitxa on line beteta

 


Dagokion tasa

18 euro deialdiko

Salbuespenak eta hobariak.
a) Espetxeetan dauden pertsonek, kategoria bereziko familia ugarietako kide diren ikasleek, eta terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuaren 26. artikuluan aurreikusitako egoeretan dauden pertsonek, kuota guztia salbuetsita izango dute.

b) Kategoria orokorreko familia ugarietako kide diren ikasleek kuotaren % 50 salbuetsita izango dute.

Eskabideak Aurkezteko Epea

2012/01/09  -  2012/01/23

 


Eskabideak aurkezteko lekua

www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/euskara webgunean

Tramiteen deskripzioa

Ez dira azaltzen


Egitura Atal Ebazlea

EGAko Azterketa Batzorde Ofiziala


Ebazteko epea

2012ko ekainaren 22a

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
Gorako errekurtsoa


Formularioak

Matrikula-orri normalizatua  www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/euskara webgunean betetzekoa

Bestelako Agiriak

Triptiko informatiboa

Prozeduraren egutegia


Oharrak

Prozesuaren jarraipena: deialdia, matrikulazioa, onartuak, emaitzak, etabar.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

16/04/2012