Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 136. zk.), 2016ko uztailaren 18a, astelehena

Sumario n.º 136, lunes 18 de julio de 2016


XEDAPEN OROKORRAK

SEGURTASUN SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
ARABAKO FORU ALDUNDIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

BESTELAKO XEDAPENAK

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BARAKALDOKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BARAKALDO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNGO LEHEN AUZIALDIKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNGO LEHEN AUZIALDIKO 4 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 4 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE VITORIA-GASTEIZ

EMAKUMEAREN AURKAKO INDARKERIAREN ARLOKO BILBOKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 2 DE BILBAO

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Beste iragarki ofizial batzuk
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

OGASUN ETA FINANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Euskadi, bien común