Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 219. zk.), 2011ko azaroaren 18a, ostirala

Sumario n.º 219, viernes 18 de noviembre de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Justizia eta Herri Administrazio Saila

AUTORIDADES Y PERSONAL

Justicia y Administración Pública

Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad del País Vasco

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad del País Vasco

Herrizaingo Saila

Interior

BESTELAKO XEDAPENAK

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

OTRAS DISPOSICIONES

Presidencia del Gobierno

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Ekonomia eta Ogasun Saila

Economía y Hacienda

Justizia eta Herri Administrazio Saila

Justicia y Administración Pública

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Empleo y Asuntos Sociales

Kultura Saila

Cultura

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Arabako Probintzia Auzitegia

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Audiencia Provincial de Álava

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 1 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 1 de Barakaldo

Bilboko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Bilbao

Donostia-San Sebastiángo Instrukzioko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Instrucción N.º 5 de Donostia-San Sebastián

Donostia-San Sebastiángo Lehen Auzialdiko 8 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 8 de Donostia-San Sebastián

Eibarko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 Zenbakiko Zuzeneko Laguntza Emateko Unitate Prozesala

Unidad Procesal de Apoyo Directo de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Eibar

Bilboko Espetxeratuen Zaintzako Epaitegia

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao

IRAGARKIAK

Kultura Saila

ANUNCIOS

Cultura

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Empleo y Asuntos Sociales

Osasun eta Kontsumo Saila

Sanidad y Consumo

Ulma CyE E.Koop.

Ulma CyE, S.Coop.
Euskadi, bien común