Euskadi literatura-sariak 2011.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Kultura


Egitura atal kudeatzailea

Kultura Sustatzeko Zuzendaritza


Xedea

Euskadi literatura-sariak, haien zortzi modalitateetan, arautzea eta horretarako dei egitea:

 a) Euskarazko literatura.

 b) Gaztelaniazko literatura.

 c) Euskarazko haur eta gazte literatura.

 d) Gaztelaniazko haur eta gazte literatura.

 e) Euskarazko literatura itzulpena.

 f) Literatura lanaren ilustrazioa.

 g) Euskarazko saiakera.

 h) Gaztelaniazko saiakera.

 

Nori Zuzendua

Edozein pertsona fisiko zein juridiko, bai publikoa bai pribatua, aurkeztu ahal izango du sarirako hautagaia, baita lanaren egileak berak ere.

Araudia

2011ko apirilaren 13ko AGINDUA.


Harremanak norekin

Marta Merino.

Tel: 945016937

E-mail: marta-merino@ej-gv.es

Erantsi beharreko agiriak

Sarirako hautagai bakoitzarekin batera, I. eranskina osorik betea eta lan hautagaiaren sei ale aurkeztu beharko dira, lana paperean argitaratzen bada, edo edizio digitalerako esteka hala badagokio.


Dagokion tasa

Ez dago.

Eskabideak Aurkezteko Epea

Sarirako hautagaiak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da, eta 2011ko maiatzaren 31n amaituko.


Eskabideak aurkezteko lekua

Lan hautagaiak eta aurreko atalean adierazitako dokumentazioa honako helbide honetara bidali behar dira, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako edozein bideren bitartez: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritza; Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Tramiteen deskripzioa

Lan hautagaien aurkezpena.

Epaimahaiko deliberamenduak.

Saria ematea.


Egitura Atal Ebazlea

Kultura sailburua.


Ebazteko epea

Sei hilabete, agindu hau boletinean argitaratzen denetik kontatuta.

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

ANEXO I (word).

ANEXO I (pdf).

 

Bestelako Agiriak

Ez dago.


Oharrak

Ez dago.

Abisua

Esta información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las Disposiciones normativas que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, en consecuencia, puede dar origen a derechos u obligaciones que no se encuentren contempladas en la Reglamentación específica.


Azken aldaketa

27/04/2011